Wiadomości tradingowe dla początkujących - Związek między inflacją a walutami

Czerwiec 02, 2022 17:54

Z tego artykułu dowiesz się:  

  • jaki jest związek między stopami procentowymi na rynku Forex a inflacją;  
  • jak wskaźniki inflacji mogą wywołać zmienność na rynkach walutowych;  
  • co dzieje się z walutą danego kraju, gdy ceny rosną;  
  • oraz jak stopy procentowe są powiązane z inflacją i rynkiem Forex.  

Czy zastanawiasz się nad związkami między inflacją a walutami? Nie jesteś jedyny. Nawet doświadczeni traderzy żałują, że nie wiedzieli o tych makroekonomicznych informacjach przed dokonaniem pewnych transakcji, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, dlatego warto dowiedzieć się o nich jak najwcześniej.   

Stopy inflacji są jak podmorskie prądy i fale morskie na rynku Forex; nie można ich zobaczyć, ale na pewno tam są. Gdy roczna stopa inflacji jest normalna - normalna oznacza około 2% wzrostu rocznie - prądy morskie tworzą fale finansowe, które przypływają i odpływają w stosunkowo przewidywalny sposób. Ceny poruszają się w określonym przedziale, a konsumenci wiedzą, czego mogą się spodziewać po codziennych zakupach czy wydatkach na paliwo. Jest to idealny scenariusz, który banki centralne mają na myśli, gdy mówią o stabilności cen.   

Stabilność cen oznacza, że przeciętnie wiadomo, ile jednostek waluty danego kraju będzie potrzebnych do zakupu podstawowych towarów i usług. Na przykład w Wielkiej Brytanii konsumenci wiedzą, ile funtów potrzeba na galon benzyny. Jeśli w ciągu jednej nocy cena benzyny gwałtownie wzrośnie, niewidzialny prąd inflacji spowoduje tsunami w gospodarce.   

Co się dzieje z walutą, gdy wzrasta inflacja?  

Gdy ceny rosną zbyt szybko, waluta krajowa traci znaczną część swojej siły nabywczej. Potrzeba więcej jednostek pieniężnych, aby kupować towary i usługi oraz realizować swoje plany finansowe, ale skąd wziąć te dodatkowe jednostki, jeśli płace pozostają na tym samym poziomie lub rosną zbyt wolno, aby wzrost cen nadrobić?   

Konsumenci mogą pożyczać więcej pieniędzy lub korzystać z kredytów, gdy widzą różnicę między swoimi dochodami a wydatkami, i starają się jak najlepiej radzić sobie z rosnącymi kosztami życia. To z kolei przyczynia się do wzrostu inflacji i prowadzi do niebezpiecznej inflacji monetarnej, kiedy jednostka monetarna może być warta mniej niż papier, na którym ją wydrukowano.   

W tym momencie waluta danego kraju staje się słabsza w stosunku do innych walut i jest na przegranej pozycji w przypadku jakichkolwiek kursów wymiany. Konsumenci, którzy chcą podróżować za granicę, nie będą mogli otrzymać tyle samo w zamian za swoją walutę, a kupując za granicą, będą potrzebowali więcej swojej waluty krajowej, aby kupić towar w obcej walucie.   

Przykładem skutków galopującej inflacji może być wenezuelski boliwar, w przypadku którego Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że stopa inflacji osiągnie milion procent, a według niektórych doniesień kupno obiadu może kosztować 250 000 boliwarów. Oznacza to, że waluty obce mają silną pozycję w stosunku do boliwara, a większość transakcji przeprowadza się w walutach obcych.   

Miejmy nadzieję, że bank centralny kraju wkroczy do akcji, zanim dojdzie do galopującej inflacji, i podniesie stopy procentowe, tak aby konsumenci ograniczyli zaciąganie kredytów i wydatki, a zaczęli oszczędzać, ponieważ będą otrzymywać dochody z odsetek na swoich kontach oszczędnościowych. Dzięki zacieśnianiu polityki pieniężnej stopa inflacji spada, ponieważ konsumenci odrzucają wysokie ceny, a wzrost cen zbliża się do poziomu 2 procent w skali roku. Zacieśnienie monetarne to polityka, która chroni wartość waluty i wzmacnia ją w stosunku do walut obcych. W takim scenariuszu konsumenci podróżujący za granicę otrzymują taki sam lub nawet korzystniejszy kurs wymiany walut obcych.   

Związek między kursami walutowymi a inflacją 

Jak to wszystko ma się do tradingu na rynku Forex? W transakcji na rynku Forex dokonywanej przez konsumenta jedna waluta jest wymieniana na inną. Waluta bazowa (waluta krajowa) jest wymieniana na walutę przeciwną (walutę zagraniczną). Może to wyglądać następująco: 1 GBP (krajowa waluta bazowa) równa się 1,17 EUR (waluta zagraniczna) i jest to prosta wymiana wartości po kursie podawanym przez banki lub agencje wymiany walut. W tym scenariuszu konsument jest właścicielem waluty po dokonaniu wymiany. Podobną transakcję można przeprowadzić na poziomie dużych instytucji takich jak banki, fundusze hedgingowe lub banki centralne - oczywiście w skali milionów jednostek walutowych.  

Handel na rynku Forex można również prowadzić za pomocą instrumentów finansowych zwanych kontraktami na różnice kursowe (CFD). Jest to handel tak zwanymi instrumentami pochodnymi, ponieważ kontrakty te pochodzą od bazowych aktywów walutowych i odzwierciedlają rzeczywiste ruchy na rynkach Forex. W tym rodzaju handlu inwestor nie posiada waluty bazowej, a jego celem jest osiągnięcie zysku z różnicy w cenie otwarcia i cenie zamknięcia pozycji. 

Gdy inflacja rośnie zbyt szybko, a wartości walut ulegają wahaniom, może to dramatycznie wpłynąć na te różnice cen, powodując zmienność i nieprzewidywalność. Jeśli nie jesteś świadomy wpływu inflacji na wartość waluty, możesz założyć, że ceny będą się mieścić w oczekiwanym zakresie, podczas gdy jest to dalekie od rzeczywistości. Doświadczeni traderzy wiedzą, że należy zachować ostrożność i stosować strategie zarządzania ryzykiem, w tym m.in:   

  • Stop Loss 
  • Strategie zabezpieczające  
  • Dokładne monitorowanie transakcji  
  • Świadomość i analiza warunków makroekonomicznych  
  • Zrozumienie, że warunki ekonomiczne wpływają na wartość waluty  

Przed dokonaniem bezpośredniej wymiany walut lub rozpoczęciem handlu kontraktami CFD na waluty w okresach wysokiej inflacji lub innych zakłóceń makroekonomicznych, zalecamy dowiedzieć się więcej i wziąć udział w naszym bezpłatnym kursie Forex 1-2-3. 

Ponadto, przed przejściem na rachunek rzeczywisty, można zdobyć trochę doświadczenia na rachunku demonstracyjnym Admirals.   

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.