Handel na polskim złotym: co warto wiedzieć

Lipiec 24, 2023 19:36

Handel polskim złotym w stosunku do dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego i euro może być ciekawym dodatkiem do strategii inwestycyjnej. Jeszcze kilkanaście lat temu polski złoty i polska gospodarka nie wyróżniały się specjalnie w Europie. Jednak w ciągu ostatnich lat Polska zyskała siłę między innymi dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym

W rezultacie wartość polskiej waluty wzrosła i zyskała sporą popularność wśród traderów, handlujących europejskimi walutami. W artykule podzielimy się kilkoma cennymi informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi polskiego złotego, które mogą być przydatne dla początkujących traderów.

Polska gospodarka, złoty i Narodowy Bank Polski

Polska gospodarka znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dekad, wyprzedzając inne gospodarki europejskie i stając się szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, z PKB na mieszkańca przekraczającym 70% średniej UE (pod względem parytetu siły nabywczej).

Według badania opublikowanego przez Bank Światowy w kwietniu 2023 roku, wzrost gospodarczy Polski spowolnił do 4,9% w 2022 roku. Analitycy Banku Światowego sugerują, że wzrost PKB prawdopodobnie spowolni do 0,7% w 2023 r. ze względu na wysoką inflację oraz napływ i wsparcie dla uchodźców, podczas gdy inni podkreślają brak inwestycji w badania i rozwój, które wynoszą mniej niż 1,5% PKB, co wypada poniżej średniej UE.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest optymistycznie nastawiona do przyszłości polskiej gospodarki, sugerując w raporcie, że „wysokie ceny energii, słaby popyt krajowy i globalna niepewność oznaczają, że wzrost PKB pozostanie słaby w pierwszej połowie 2023 roku”. Ankieta przewiduje jednak ożywienie wzrostu do 2,4% w 2024 r., podczas gdy inflacja miała osiągnąć szczyt na początku 2023 r., a następnie spaść do 3,5% pod koniec 2024 r.

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Polski bank centralny jest odpowiedzialny za stabilność złotego, opracowując i wdrażając strategię polityki pieniężnej oraz roczne wytyczne dla polityki pieniężnej.

W kwietniu 1924 r. złoty został wprowadzony do obiegu, zastępując markę polską, której wartość została zniszczona przez inflację. Polska waluta jest 21. najczęściej wymienianą walutą na światowym rynku walutowym, według badania Triennial Central Bank Survey publikowanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Zachowanie polskiego złotego na rynku

Jak widać na poniższym 5-letnim wykresie miesięcznym, polski złoty radził sobie dobrze w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając 3-letnie minimum 1 maja 2021 r., kiedy to kurs wynosił 3,65 PLN w stosunku do amerykańskiej waluty.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD PLN wykres miesięczny.   od 1 maja 2018 r. do 20 lipca 2023 r. Utworzono: 20 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Jednak kolejne 16 miesięcy okazało się trudne dla polskiej waluty, ponieważ straciła ona wartości w stosunku do swojego amerykańskiego odpowiednika. Na początku września 2022 r. polska waluta odnotowała wieloletnie minimum na poziomie 4,94 wobec dolara.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD PLN wykres dzienny.    od 25 kwietnia 2018 r. do 20 lipca 2023 r. Utworzono: 20 lipca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Od tego czasu polski złoty odzyskał swoją siłę i „nadal korzysta z mieszanki nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, większej sprzedaży walut na rynku przez Ministerstwo Finansów, napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kapitału portfelowego”, według ekonomistów ING.

Co analitycy sądzą o polskim złotym i polskiej gospodarce?

7 lipca Narodowy Bank Polski (NBP) ogłosił decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Inflacja zasadnicza w Polsce wyniosła w czerwcu 11,5% w ujęciu rocznym, według danych urzędu statystycznego, co oznacza spadek z najwyższego poziomu 18,4% w lutym.

Raport Agencji Reutera z 18 lipca pokazał, że dwóch członków Rady Prezesów NBP sugeruje, że może dojść do złagodzenia polityki pieniężnej. Członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Gabriela Masłowska wspomniała: „jeśli np. we wrześniu czy październiku członkowie Rady ocenią, że napływające dane są na tyle przekonujące, że warto podjąć decyzję o pierwszej obniżce przed projekcją, to uważam, że byłoby to zrozumiałe".

Analitycy Commerzbanku napisali w raporcie opublikowanym 14 lipca: „prognozujemy, że euro pozostanie silne do 2023 roku, ale ponownie osłabi się w 2024 roku. Biorąc pod uwagę wysoki współczynnik beta złotego do euro, widzimy ponowny wzrost EUR/PLN w kierunku 4,75, gdy inflacja ponownie rozczaruje w 2024 r.”. Analitycy dodali również: „naszym bazowym scenariuszem pozostaje, że inflacja wyraźnie spadnie w nadchodzących kwartałach, ale nie dojdzie w pełni do celu, stąd postrzegamy rok 2024 jako potencjalny okres ujemny dla złotego”.

Analitycy ING zasugerowali w raporcie opublikowanym 20 lipca, że utrzymująca się dezinflacja w Polsce może sprzyjać szybkiemu poluzowaniu polityki pieniężnej przez bank centralny. Ekonomiści holenderskiego banku zauważyli, że „Rada oficjalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych w lipcu, a rynek stawia na szybkie i znaczące złagodzenie polityki pieniężnej. Nasz bazowy scenariusz zakłada dwie obniżki stóp procentowych o 25 pb przed końcem tego roku (najprawdopodobniej we wrześniu i październiku). Jednocześnie, przy profilu inflacji przedstawionym przez NBP w lipcowej projekcji, przestrzeń do obniżek stóp jest wyraźnie mniejsza niż obecnie wycenia rynek”.

Handel polskim złotym i zarządzanie ryzykiem

Polski złoty jest walutą jednego z największych rynków rozwijających się na świecie, dlatego sensowne byłoby, gdyby inwestorzy starali się dodać go do swojego portfela. Siła polskiej gospodarki może przyciągnąć inwestorów, którzy chcieliby skorzystać na ewentualnym umocnieniu się złotego. Jednak handel na rynku Forex zawsze wiąże się z ryzykiem, a brak odpowiedniej wiedzy i przygotowania może prowadzić do utraty cennych środków. 

Początkujący inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność podczas tworzenia swoich strategii handlowych, ponieważ brakuje im doświadczenia, aby ocenić, który sposób działania byłby właściwy. Aby uniknąć niebezpieczeństwa utraty środków, początkujący inwestorzy powinni zapoznać się z różnymi aspektami handlu i, oczywiście dowiedzieć się, jak korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem.

Istnieje szeroka gama materiałów edukacyjnych online, które mogą pomóc początkującym inwestorom w poszerzeniu ich wiedzy handlowej. Webinary, artykuły, samouczki i filmy przygotowane przez ekspertów handlowych są dostępne, aby pomóc początkującym inwestorom nauczyć się korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem. Narzędzia te mogą pomóc w zminimalizowaniu straty, gdy rynki poruszają przeciwnie do pozycji tradera.

 Nie przegap okazji, aby zabezpieczyć swoje środki, korzystając z odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz: 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.