Czy Fed znowu podniesie poziom stóp procentowych, aby walczyć z inflacją?

Lipiec 26, 2022 14:09

Bank centralny spotyka się w środę 27 lipca – poznamy wtedy najnowsze sprawozdanie polityki monetarnej. 

Czy Fed po raz kolejny podniesie poziom stóp procentowych?

Według uczestników rynku tak właśnie będzie. Amerykański bank za wszelką cenę dąży do obniżenia inflacji wynoszącej w lipcu 9,1%.

Wzrost gospodarczy w USA nieco spowolnił w pierwszej połowie roku, za to inflacja mocno przyspieszyła. Część analityków twierdzi nawet, że USA znajduje się w technicznej recesji – w pierwszym kwartale wzrost gospodarczy wyniósł minus 1,6%. Inni wskazują na solidny rynek pracy i wychodzenie kraju z problemów, które pojawiły się wraz z epidemią COVID-19.

Najnowszy odczyt PKB z USA zostanie opublikowany w czwartek 28 lipca, dzień po decyzji Fed w sprawie stóp procentowych. Inwestorzy zabezpieczają się przed wydarzeniami tego tygodnia, m.in. widać ponowne zainteresowanie rynkiem złota, które ostatnio odbiło.

Zmiana dynamiki na EURUSD?

W zeszłym tygodniu euro zyskało po podniesieniu przez EBC po raz pierwszy od 11 lat poziomu stóp procentowych z 0% do 0,5%. Warto przypomnieć, że przed decyzją banku europejskiego kurs EURUSD doszedł do parytetu. Jeżeli w USA pojawią się oznaki recesji, euro powinno dalej się umacniać. Mocniejsze EUR powinno z kolei przełożyć się na wzrost wydatkowania w strefie – zwłaszcza jeżeli EBC pozostanie jastrzębi w dłuższej perspektywie.

Innym ważnym wydarzeniem rynkowym jest odczyt zamówień środków trwałych z USA za czerwiec. 27 lipca dowiemy się na ile inflacja wpływa na spowolnienie inwestycji i wydatków. Oczekuje się, że wskaźnik spadł z 0,8% w maju do minus 0,2%. w czerwcu. Niespodziewany w prognozach wynik może wpłynąć na pary walutowe z USD.

Z kolei Australia opublikuje dzisiaj inflację CPI za drugi kwartał. Oczekuje się spadku z 2% w pierwszym kwartale do 1,8% w drugim kwartale, a wszelkie nieoczekiwane dane mogą poruszyć parami walutowymi z AUD.

Admirals oferuje szeroki zakres informacji edukacyjnych i webinarów. Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.