Magia Disneya pojawia się w prezentacji wyników

Sierpień 13, 2021 17:01

Wyniki Disneya za drugi kwartał 2021 roku zostały zaprezentowane wczoraj. 

Analitycy z niecierpliwością oczekiwali informacji, jak spółka wypadła w kwartale naznaczonym rozwojem pandemii, po spadku przychodów w pierwszym kwartale. 

Firma zaskoczyła jednak rynek i zaprezentowała magiczne wyniki. 

Biznes Disney'a znalazł się w tym kwartale pod dużą presją, ze względu na spowolnienie procesu szczepień, co znacznie uszczupliło przychody parków rozrywki. 

Dodatkowo, w związku z pandemią, firma postanowiła skoncentrować swoje wysiłki na usługach streamingowych na żądanie, platformie Disney+, która bezpośrednio konkuruje z gigantami branży, takimi jak Netflix czy HBO. 

W przedstawionym raporcie kwartalnym spółka poinformowała, że platforma Disney+ pobiła prognozy sprzedaży i posiada 116 mln płacących abonament klientów. 

Ponadto pomimo niekorzystnego scenariusza, w jakim znalazł się ich dział parków rozrywki, jego przychody wzrosły po raz pierwszy od pięciu kwartałów i zanotował zysk w wysokości 356 mln dolarów, w porównaniu do strat w wysokości 1,9 mld dolarów w drugim kwartale 2020 roku. 

Pomimo zamknięcia rynku, inwestorzy nie mogli się doczekać, aby kupić akcje spółki, które wzrosły o 5%, przekraczając poziom 188 dolarów za sztukę. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5, DIS, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 26 stycznia 2020 do 13 sierpnia 2021. Sporządzono 13 sierpnia 2021 o godzinie 10:30. Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Powyższy wykres przedstawia kształtowanie się ceny akcji Disney od 26 stycznia 2020 roku w ujęciu tygodniowym. 

Można na nim zobaczyć, jak od początku 2021 roku akcje Disneya znajdują się w konsolidacji. 

Jest to częste po okresie silnych wzrostów, takich jak byczy rajd, którego akcje Disneya doświadczyły od marca 2020 roku, kiedy akcje były notowane w okolicy 75 dolarów, a następnie przekroczyły 200 dolarów na początku 2021 roku. 

Od tego czasu kurs był nieco niestabilny. Traderzy szukali odniesień do ponownego wejścia na rynek, takich jak wsparcie zlokalizowane blisko 23,6% zniesienia Fibonacciego, w pobliżu 170 USD. 

Wyniki spółki mogą być jednak impulsem dla inwestorów, aby akcje powróciły do trendu wzrostowego i dążyły do wyznaczenia nowych maksimów wszech czasów, przekraczając psychologiczną barierę 200 dolarów. 

Niewątpliwie czymś, co należy obserwować w ciągu najbliższych dni, gdzie również mogą pojawić się krótkie okazje handlowe, jest ewolucja wskaźnika RSI.

Z kontem Invest.MT5 od Admirals, możesz handlować akcjami Disney i wielu innych spółek! Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć rachunek już dziś: 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Javier Olivan  (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Javier Oliván
Javier Oliván Analityk finansowy i twórca treści, Admirals, Hiszpania

Javier jest magistrem handlu międzynarodowego, ekonomistą specjalizującym się w ekonomii międzynarodowej. Pasjonat rynków finansowych, na których inwestuje od ponad 15 lat.