Przed nami kolejne ważne decyzje w sprawie stóp procentowych

Grudzień 13, 2022 13:33

Rynki oczekują w tym tygodniu decyzji w sprawie stóp procentowych od najważniejszych banków centralnych, przy czym wciąż utrzymują się obawy o globalną recesję. Rezerwa Federalna, Bank Anglii (BoE) i Europejski Bank Centralny (EBC) opublikują swoje decyzje już w środę i czwartek.

Jutro poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Według prognoz zobaczymy podwyżkę z 4% do 4,5%. Ostatnio retoryka Fedu jest mniej jastrzębia. Jak wiadomo, uczestnicy rynku faworyzują gołębie podejście banku centralnego do polityki monetarnej. Bank centralny pozostaje zdeterminowany, by pokonać inflację, jednak czas na zmniejszenie tempa podnoszenia stóp procentowych może nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Wszystko zależy od tego, czy zmaterializują się ostatnie sygnały prezesa Fed Jerome'a Powella.

Oczywiście nadal istnieje szansa na większą od oczekiwań podwyżkę stóp procentowych, dlatego inwestorzy powinni rozważyć każdy możliwy scenariusz.

Grudniowe posiedzenie FOMC jest istotne ze względu na politykę monetarną oraz raport dotyczący projekcji ekonomicznych. Raport ten zawiera zmiany w produkcie krajowym brutto (PKB) oraz prognozy dotyczące stopy inflacji i bezrobocia. Rynek pracy to szczególnie gorący temat, który był jednym z wyróżniających się punktów post-pandemicznej gospodarki USA. Jeśli FOMC będzie prognozował słabość sektora pracy na początku 2023 roku, uczestnicy rynku mogą odpowiednio zareagować, ponieważ wyższe bezrobocie jest jednym z głównych czynników świadczących o słabości gospodarki.

W Wielkiej Brytanii liczba wniosków o zasiłek za listopad rozczarowała oczekiwania rynku i wyniosła 30,5K wobec konsensusu 3,5K i poprzedniego poziomu minus 6,4K w październiku. Był to największy wzrost wniosków o zasiłek dla bezrobotnych od lutego 2021 roku. Pytanie, czy dane te wpłyną na czwartkową decyzję BoE w sprawie stóp procentowych.

Oczekuje się, że BoE podniesie swoją główną stopę procentową z 3% do 3,5% w obliczu wysokiej inflacji, która w październiku wyniosła 11,1%. Bardziej jastrzębia decyzja mogłaby wyolbrzymić obawy o recesję i spowodować wzrost bezrobocia. Podobnie jak w przypadku USA, wyższe bezrobocie wskazuje na słabszy ogólny wzrost gospodarczy, czyli tendencję, która sprawiłaby, że zawyżone koszty życia stałyby się większym ciężarem dla konsumentów i państwa ze względu na wzrost wsparcia fiskalnego dla bezrobotnych.

Decyzję EBC poznamy w czwartek. Oczekuje się, że bank centralny Europy podniesie poziom stóp procentowych z 2% obecnie do 2,5% w ramach balansowania pomiędzy kontrolowaniem wysokiej inflacji a wspieraniem wzrostu gospodarczego. Wszelkie niespodzianki w polityce monetarnej EBC mogą wywołać reakcję, taką jak zmienność na rynkach walutowych i giełdowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.