Decyzje w sprawie stóp procentowych Banku Kanady i RBNZ

Lipiec 12, 2022 13:48

W środę 13 lipca swoje decyzje w sprawie stóp procentowych ogłoszą Kanada i Nowa Zelandia.

Waluty obydwu krajów, CAD oraz NZD, są dość istotne dla światowej gospodarki. Kanada jest członkiem G7, z kolei Nowa Zelandia to jedno z najbogatszych państw OECD.

Bank Kanady (BoC) musi stawić czoło 7,7% inflacji

Oczekuje się, że BoC podniesie poziom stóp procentowych z 1,5% do 2,25%. Jastrzębie oczekiwania pojawiają się w momencie, gdy bank centralny stara się obniżyć inflację z 7,7% do docelowego poziomu 2%.

Jeśli podwyżka stóp nastąpi zgodnie z oczekiwaniami, CAD powinien zyskać, ale ryzyko recesji w Kanadzie może się nasilić. Jeden z największych partnerów handlowych Kanady, USA, znajduje się już na skraju technicznej recesji - choć dane dotyczące zatrudnienia w Ameryce Północnej trzymają się solidnie.

Niezwykle dziwny i skomplikowany ekonomiczny obraz dzisiejszego świata został wywołany przez COVID-19 w połączeniu z wpływem wydarzeń geopolitycznych, takich jak konflikt w Ukrainie.

Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) – inflacja na poziomie 6,9%

Oczekuje się, że RBNZ podniesie poziom stóp procentowych z 2% do 2,5%. Gospodarka Nowej Zelandii również wykazała pewne oznaki słabości, kurcząc się o 0,2 procent w pierwszym kwartale z powodu skutków COVID-19.

Jeśli pojawią się jakieś niespodzianki w decyzjach BoC i RBNZ, może to znaleźć odbicie na parach walutowych z CAD i NZD.

Jeżeli chodzi o inne wydarzenia rynkowe - gubernator Banku Anglii (BoE) Bailey wygłosi przemówienie później w dniu dzisiejszym. Gospodarka Wielkiej Brytanii zmaga się z najwyższą stopą inflacji wśród krajów G7, a BoE jest pod znaczną presją, aby ją stłumić. Dzisiejsze wystąpienie może dostarczyć wskazówek co do kolejnego ruchu BoE.

Raporty finansowe

Kilka spółek finansowych o dużej kapitalizacji opublikuje w tym tygodniu swoje raporty, w tym JP Morgan Chase 14 lipca i Citigroup 15 lipca.

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Dołącz do naszych webinarów!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.