Wysokie ceny ropy oraz inflacja wpływają na sentyment rynkowy

Maj 23, 2022 10:48

W miarę jak inwestorzy zbliżają się do ostatnich tygodni drugiego kwartału, na sentyment rynkowy mocno wpływają wysokie ceny ropy oraz inflacja.  

Inflacja w Wielkiej Brytanii zwiększyła się z 7 procent w marcu do 9 procent w kwietniu. Bank Anglii podniesie zatem prawdopodobnie poziom stóp procentowych podczas kolejnego posiedzenia w połowie czerwca.  

Stały wzrost inflacji nawet w warunkach wyższych stóp procentowych nasuwa pytanie: jak wysokie muszą być stopy procentowe, aby zaczęły wpływać na inflację? Ze względu na pandemię COVID-19, zakłócenia na rynkach ropy naftowej oraz niepokoje geopolityczne w związku z Ukrainą, zaistniały szczególne okoliczności, w związku z którymi może być potrzebne więcej czasu niż zwykle.

Wygląda na to, że Rezerwa Federalna będzie także nadal podnosić stopy procentowe, ponieważ w USA również nie udało się okiełznać szybko rosnącej inflacji.  

Tymczasem obawy związane z podażą nękają światowe rynki ropy naftowej, a ceny samego surowca utrzymują się na wysokim poziomie.  

Wyzwania stojące przed rynkami wymuszają na inwestorach i traderach szczególne skupienie się na zarządzaniu ryzykiem w realizowaniu swoich strategii.

Akcje spółek defensywnych 

Dla inwestorów giełdowych może to oznaczać dywersyfikację w kierunku akcji defensywnych, czyli takich, które wykazały się stabilnością w najtrudniejszych warunkach rynkowych. Więcej informacji można przeczytać w naszym artykule o inwestowaniu w niepewnych czasach

Osoby handlujące kontraktami CFD na waluty, towary i indeksy mogą ustawiać stop loss dla każdej transakcji, aby zabezpieczyć się przed nadmierną zmiennością.  

Niezależnie od tego, czy ktoś jesteś inwestorem, czy traderem, musi w tej chwili zmagać się z rynkiem, który (delikatnie mówiąc) nie jest przeciętny. Ponieważ zmienność utrzymuje się na wysokim poziomie, krótkoterminowe trendy zmieniają się dość szybko i bardzo drastycznie. Bezpłatne webinary w Admirals zawierają wiele wskazówek od doświadczonych traderów, jest to szczególne cenne podczas nieprzeciętnych warunków handlowych. 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.