Obchodování ropy v období krize a přebytku zásob

Duben 27, 2020 15:05

Obchodování ropy během krize skladování

Vážení obchodníci,

Krize vždy poskytují skvělé obchodní příležitosti, avšak zároveň představují mimořádně vysoká rizika. Pandemie koronaviru si vybírá svou daň tím, že narušuje globální ekonomiku a průmyslová odvětví, která nebyla připravena na změny spotřebitelské poptávky a dodavatelských řetězců.

Bezprecedentní přebytek zásob na ropných trzích poslal nedávno expirované futures ceny ropy WTI z května 2020 hluboko do záporné oblasti (se zápornou cenou 35 USD na komoditní burze CME), což představuje přímé riziko u futures kontraktů s pozdější lhůtou expirace a všech ostatních instrumentů spojených s ropou, jako jsou naše spot CFD na ropě WTI a spot CFD na ropě Brent.

U Admiral Markets přijímáme veškerá možná opatření, abychom našim obchodníkům pomohli při současně nevyrovnané situaci na trzích. 22. dubna jsme oznámili naše opatření k řešení extrémní volatility trhů s ropou a zajištění řádného obchodování pro největší počet našich klientů.

Jak extrémní volatilita ovlivňuje obchodování s CFD na ropě

Obvykle počítáme cenu spot CFD ropy WTI pomocí podkladových futures na přední (nadcházející) měsíc. Vzhledem k narušení trhu a mimořádnému vypořádání podkladových futures kontraktů v květnu 2020, jsme se pro výpočet našich cen spot CFD ropy WTI rozhodli použít kontrakty z prosince 2020 namísto kontraktů z června 2020, jelikož je považujeme za důvěrnější v současně nevyrovnané situaci na ropných trzích.

Vzhledem k tomu, že mezi dneškem a posledním obchodním dnem pro expiraci kontraktů v prosinci 2020 (19. listopadu 2020) je velký časový prostor, budou ceny spot CFD ropy WTI, po prudkém propadu květnových expirací futures, postupně konvergovat k cenám kontraktů prosince 2020 a to mírnějším tempem, než kdybychom založili ceny našich spot CFD ropy WTI na kontraktech s dřívější expirací. Rozsah denních výkyvů u našich cen spot CFD produktů a kontraktů z prosince 2020 bude založen spíše na procentuální bázi, než na hodnotě v dolarech.

Pokud by se v budoucnu podkladové futures kontrakty z prosince 2020 projevovali nepříznivě, provedeme další změny tak, abychom zajistili řádné obchodování. Rovněž pečlivě sledujeme vývoj na trzích s ropou Brent a pokud by se podobná volatilita objevila u futures na nadcházejících měsíc, máme v úmyslu změnit referenční základ pro kontrakty na naši spot CFD ropě Brent, na kontrakty s pozdějším datem expirace.

Vaše alternativy při obchodování CFD ropy s Admiral Markets

Mimo spot CFD ropu WTI a spot CFD ropu Brent, nabízí náš účet Trade.MT5 také CFD na futures kontrakty ropy:


WTI

Brent

Instrument

CrudeOilUS_M0

CrudeOilUS_Z0

CrudeOilUK_N0

CrudeOilUK_Z0

Měsíc

Červen 2020

Prosinec 2020

Červenec 2020

Prosinec 2020

Poslední obchodní den

18/05/2020

19/11/2020

28/05/2020

27/10/2020

Tyto CFD futures nepodléhají nákladům na držení pozic (nevztahují se žádné swapy).

CrudeOilUK_M0 (kontrakty ropy Brent z června 2020) zůstává v seznamu instrumentů, avšak pouze v režimu uzavření. To znamená, že je povoleno pouze upravovat nebo uzavírat dříve otevřené pozice.

Proč mají ostatní makléři nebo jiní zprostředkovatelé tak velké rozdíly v ceně?

Jednoduše neexistuje referenční burzovní trh pro spot cenu ropy. V běžným podmínkách na trhu budou spot ceny jakéhokoli makléře podobné, avšak za neobvyklých tržních podmínek, které jsou nyní na ropě WTI se tyto ceny liší!

Podrobněji:

Neexistuje žádné centrální obchodní místo ani pravidla, které by vytvářelo jednu globální spot (hotovostní) cenu komodit, jako je ropa. Spot ceny jsou odvozeny od relevantních podkladových futures kontraktu odstraněním předpokládaných nákladů za držení. Existuje několik možností, jak toho dosáhnout, ale nejdůležitějším faktorem pro kteroukoli z těchto možností je to, které konkrétní futures kontrakty se používají jako reference. Poskytovatelé spot cen, kteří se spoléhají na různé metodiky tvorby těchto cen, a uvádějí své spotové ceny na základě různých referenčních futures kontraktů, tedy budou mít nakonec různé kotace pro stejné „spot" produkty současně.

Když v návaznosti na našeho poskytovatele likvidity rolujeme naši spot cenu, snažíme se vyhnout cenovým gapům. Proto se spot cena při expiraci rovná ceně expirace v daném měsíci. Poté se cena postupně vyrovná s cenou následujícího kontraktu. (Obchodníci mohou vidět podobné přístupy k tvorbě cen prostřednictvím jiných zdrojů.)

Rizika a zabezpečení

Chtěli bychom připomenout, že rizika jednostranných trhů s ropou stále přetrvávají a tato opatření i limity zůstávají nezměněné:

  1. Na všechny spot i futures CFD na ropě platí maximální limit expozice 20 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně.
  2. Pokud ceny CFD ropy klesnou pod 5 USD, zavedeme režim „pouze zavřít" a přestaneme přijímat nové objednávky.
  3. Pokud ceny CFD ropy klesnou na 0 USD, zastavíme ceny těchto CFD, zavřeme všechny pozice za aktuální tržní ceny a zrušíme všechny čekající objednávky.

Vezměte prosím na vědomí další zvýšená rizika, která nadále existují a jsou stále velmi důležitá v obchodování s kontrakty na ropě. Mezi další rizikové faktory patří:

  • Mimořádné pohyby a významné gapy v tržních cenách
  • Omezená likvidita, což může mít za následek výrazně širší spread, zvýšené množství odmítnutí objednávek a slippage
  • Výrazně vyšší poplatky za držení pozic přes noc (Swapy)
  • Vysoká pravděpodobnost, že se na příslušných instrumentech zavede režim "pouze zavřít"

Doporučujeme často kontrolovat podrobnosti zmíněných instrumentů v sekci Specifikace kontraktu na našich webových stránkách, protože za neobvyklých tržních podmínek mohou podléhat swapy, jakož i podporované velikosti obchodů a obchodní hodiny významným změnám bez zvláštního upozornění.

Vyhrazujeme si právo zavést další změny obchodních podmínek, které budou považovány za nezbytné k zajištění lepší ochrany investorů a řádného obchodování během vysoce volatilních období na komoditních trzích.

Mnoho obchodních úspěchů Vám přeje,

Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals
Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!