Търговски новини за начинаещи: Ролята на медиите за прозрачността на пазара

Октомври 20, 2022 18:21

В тази статия ще прочетете за ролята на медиите за прозрачността на пазара и защо това е важно за трейдърите и инвеститорите. Основните дискутирани точки са:

  • Какво означава прозрачност на финансовите пазари?
  • Как финансовата история на даден актив се отчита при изследвания и анализи?
  • Разликите в прозрачността между зрелите и нововъзникващите пазари.

Може да се изненадате от заглавието на този блог, може би той изглежда отделен от ежедневния бизнес на търговията и инвестирането. Това може да се дължи на факта, че ролята на медиите се приема толкова много за даденост, че остава до голяма степен незабелязана.

Новинарските емисии са един от най-силните двигатели на пазарната динамика и играят важна роля при оформянето и отчитането на финансовите промени по ясен и лесен начин, за да може неспециалистът да разбере тяхното основно значение.

Без новинарски репортажи за икономическо развитие и развитие на активите би било по-трудно за търговците, инвеститорите и дори потребителите да разберат причините за промените в цените. От тази гледна точка медиите разшириха обхвата на финансовите пазари до още милиони заинтересовани хора от предишна малка група вътрешни експерти.

По време на сезона на отчетите на фондовите пазари медиите излъчват широко отразяване на финансовите резултати на листнатите компании. Това изгражда документиран запис, който инвеститорите могат да вземат предвид, когато вземат своите решения. Освен това е много важно, за да държи компаниите отговорни пред акционерите и да определя очакванията за представянето в бъдеще.

Когато правителствата обявяват тримесечните си резултати и прогнози за икономически растеж и много други актуализации, те също се отразяват от пресата. Независимо дали са добри или лоши новини, фактите и реакциите на пазарите се записват в медиите, добавяйки още един слой прозрачност. В дигиталната ера тези данни могат да се търсят и са лесно достъпни.

Прозрачност във финансовия сектор

На валутните, стоковите и фондовите пазари прозрачността означава запис на ценовите промени и реакциите на пазара, които често датират от десетилетия и предлагат източник на информация за изследвания и анализи. Това изследване се прилага в академичните среди, както и в ежедневния търговски и инвестиционен анализ и вземане на решения.

Финансовите автори се позовават на тези записи, за да пишат истории за икономиката, валутата и фондовите пазари. Статиите могат да определят исторически моменти в икономиката и да поставят различните колебания на пазарите в перспектива.

Как историческият запис на даден актив се брои в анализа?

Година след година данните за цените се въвеждат в софтуера за визуализация на пазара, който представя промените в графиките с помощта на модели, линии, свещи и вълни. Архивният запис се използва за подпомагане на анализа на различните пазарни двигатели.

Като начинаещ скоро ще забележите думата „двигатели“ в колони, публикувани от финансови анализатори и публикувани в медиите. Това означава движеща сила зад промяната в цената на актив или икономическо развитие.

От гледна точка на причината и следствието, записаната цена и икономическите записи са следствие. Медиите, анализаторите, трейдърите и инвеститорите прекарват голяма част от времето си в изясняване на причините. Има няколко неща, които са по-добри от статистическа база, когато се използва като отправна точка за анализ.

Прозрачност срещу непрозрачност

Фактите и цифрите може да имат болезнени или благоприятни последици, но като цяло развитите пазари напреднаха още повече, след като осъзнаха, че скриването на фактите не променя тяхното евентуално въздействие върху настроенията и доверието на инвеститорите. В момента има толкова много бенчмарк индекси и показатели, публикувани в развитите икономики, че би било трудно да се назове всеки един от тях.

Това обаче не е точно така с много нововъзникващи пазари, където информацията не е лесно достъпна или е представена по труден за разбиране начин, използвайки неясни термини и жаргон.

В други случаи нововъзникващата пазарна икономика не е свързана с по-широката глобална икономика или държи някои части от икономиката изолирани. Поради тази причина валутите на нововъзникващите пазари обикновено са по-волатилни от валутите на зрелите пазари.

Каквато и да е причината, нивото на прозрачност може да повлияе на нивото на чуждестранните инвестиции и интереса към търговията с валути и акции на нововъзникващите пазари. Държавите, които насърчават медиите и им позволяват да процъфтяват, обикновено имат по-прозрачни пазари, което до голяма степен допринася за успокояването на инвеститорите и подобряването на инвестиционните рейтинги.

Така, всеки новодошъл в търговията и инвестирането трябва да положи усилия да се образова и да се отнася към медийните репортажи като само към един източник на информация. Също толкова важно е да научите сами основите на техническия и фундаментален анализ, за ​​да вземате независими решения.

В обобщение, когато финансовата информация е достъпна в ясния и кратък формат, предпочитан от медиите, тя играе важна роля за насърчаване на прозрачността, разбиране от неспециалистите и насърчаване на доверието в пазарите.

Научете как да търгувате и инвестирате с нашите безплатни уебинари на живо. Организирани от опитни трейдъри, сесиите се фокусират върху различни финансови теми. Запазете своето място още сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови консултанти, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.