Търговия с чешка крона: какво трябва да знаете?

Август 26, 2023 00:03

Източноевропейските страни като Чешката република и Полша видяха как икономиките им стават по-силни през последните няколко години, бързо приемайки стандартите на Европейския съюз (ЕС). 

Чешката република не се присъедини към еврозоната и запази своята чешка крона, за да може да променя паричната политика по свое желание. Чехия, само 3 десетилетия след разпадането на Чехословакия, има една от най-конкурентните икономики в ЕС, която включва тежка промишленост като линии за производство на автомобили и др.

В тази статия ще споделим някои ценни прозрения относно търговията с чешка крона и икономиката на страната, които биха могли да помогнат на начинаещите трейдъри да оформят мнение за бъдещия потенциал на валутата.

Перспективи за чешката икономика, Чешката национална банка и чешката крона

В своето икономическо проучване за 2023 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ( ОИСР ) прогнозира растеж на БВП на Чехия от 0,1% тази година, преди възстановяване до 2,4% през 2024 г., тъй като глобалната икономика вероятно ще се възстанови.

Докладът на ОИСР е по-оптимистичен от този на чешките власти. Министерството на финансите прогнозира спад от 0,5%, а Чешката национална банка (ЧНБ) - 0,3%. Страната е в рецесия от средата на 2022 г. 

Докладът на ОИСР предполага, че инфлацията ще достигне 13,0% тази година, докато оценката на министерството е 10,4%, а прогнозата на ЧНБ е 10,8%. През 2024 г. ОИСР прогнозира инфлацията да падне до 4,1%. ОИСР казва, че Чешката република има една от най-високите базисни инфлации в ЕС и че инфлацията е широкообхватна и утвърдена. 

Анализаторите на организацията предполагат, че инфлацията ще се доближи до целта на централната банка от 2% едва в края на 2024 г.

Чешката национална банка или Česká Národní Banka на чешки ( ЧНБ ) е създадена през 1993 г. след разпадането на Чехословакия. Мисията на и е да поддържа ценова стабилност, да поддържа финансова стабилност и да се грижи за стабилното функциониране на финансовата система в Чешката република, да издава банкноти и монети, да управлява обращението на валута и да администрира клиринг между банките и да упражнява надзор върху субектите опериращи на финансовия пазар.

Чешката крона (CZK) замени чехословашката крона през 1993 г. след разпадането на Чехословакия. Кроната е една от осемте валути на Европейския съюз. Въпреки че чешката икономика изглежда достатъчно силна, за да приеме единната валута, изглежда има силна опозиция срещу този ход в Чехия.

Търговия с чешка крона: как се представи?

Както показва месечната графика, чешката крона е имала много колебания спрямо щатския долар от 2019 г. насам. Точно преди да започне блокирането в Европа (март 2020 г.), един щатски долар се равняваше на 24,8 CZK. Чешката валута се засили, достигайки многомесечно дъно през май 2021 г., търгувайки се за 20,7 CZK спрямо американската валута.

Източник: Admirals MetaTrader 5, USDCZK месечна графика с диапазон на данните май  2019 –  24 август 2023 г. Изготвена на 24 август  2023 г. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.
 

 

Въпреки това доларът започна да печели позиции спрямо чешката крона, като достигна 2-годишен рекорд и се търгуваше на 25,0 CZK през септември 2022 г.

Източник: Admirals MetaTrader 5, USDCZK месечна графика с диапазон на данните май  2019 –  24 август 2023 г. Изготвена на 24 август  2023 г. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Последните няколко месеца бяха в полза на кроната, която получи тласък и се търгува между 21,0-22,0 CZK спрямо щатския долар от началото на тази година.

Прогнозите на анализаторите за чешката крона

Коментирайки паричната политика на Чешката централна банка, анализаторите на HSBC пишат в своята бележка до инвеститорите:

  • „Според нас вече сме достигнали етапа, в който сегашната комбинация растеж-инфлация вече не оправдава толкова строги парични условия. Всъщност на заседанието си през август ЧНБ обяви край на режима си за валутна интервенция. Последните протоколи от заседанието разкриха, че всички членове са съгласни, че не трябва да се бърза с намаляване на ставките. За нас сравнително ястребовата позиция по отношение на лихвените проценти предполага, че ЧНБ все още не е готова да разхлаби лихвените проценти."

Икономистите от Commerzbank очакват двойката EUR/CZK да се понижи леко тази година, преди отново да обърне тенденцията през 2024 г. В доклада си те пишат:

  • „Централната банка (ЧНБ) обяви край на своя режим на валутна интервенция. Това означава, че централната банка няма да използва валутна интервенция, за да предотврати слабостта на валутата. Но това, че напоследък не са използвани интервенции не прави практическа разлика. Освен това, ако възникне нова извънредна ситуация, ЧНБ може да направи ново съобщение и да поднови интервенциите. Следователно, всяка слабост на валутата, произтичаща от рязка реакция на пазара, вероятно ще се обърне през следващите тримесечия.“

По отношение на прогнозата на двойката за следващата година от немската банка предполагат:

  • „През 2024 г. виждаме допълнителен риск от обезценяване на кроната. Основният риск е, че инфлацията може да не се успокои напълно до целта, което отново ще повлияе на доверието в ЧНБ. Нещо повече, избухна противоречие между правителството и централната банка, тъй като последното критикува експанзионистичната фискална позиция като основния виновник за високата инфлация. Такова развитие може да добави нестабилност към CZK през следващата година, ако инфлацията се окаже упорита, както очакваме.“

Доклад на ING относно инфлацията в Чешката република отбелязва:

  • „Несигурността на пътя на инфлацията е основният риск според ЧНБ в момента. Прогнозата ни остава непроменена за известно време, с първото понижение на лихвения процент от ЧНБ през ноември. Смятаме, че условието е да видим септемврийска инфлация близо до 7% на годишна база, каквато е нашата прогноза. Това трябва да даде увереност на ЧНБ, че целта за инфлацията е постижима през януари следващата година. Въпреки това, ако картината не е ясна, централните банкери може да изчакат януарската инфлация, което би означавало отлагане на намалението до февруари или март 2024 г.

Как да намалите риска, когато търгувате с чешка крона?

Ако решите да добавите чешката крона към портфолиото си за търговия, винаги трябва да помните, че търговията с валута включва риск. В случай, че вашият план не проработи, защото пазарите са се насочили срещу вас, има шанс да загубите средства в процеса. Следователно начинаещите трейдъри трябва да бъдат много внимателни, когато се занимават с търговия.

Един от начините да намалите риска е да увеличите знанията си относно търговията. Брокерите предлагат широк набор от образователни материали и инструменти като електронни книги, уебинари, блогове и ръководства за това как да търгувате, като минимизирате рисковете.

Начинаещите търговци, които разбират как работи търговията и кои са опасностите, които могат да повлияят на финансовите им планове, могат да променят стратегиите си според целите си.

Понякога знанието може да не е достатъчно без правилните инструменти. Особено в търговията, наличието на необходимите инструменти за управление на риска е наложително, тъй като без тях шансовете за провал се увеличават. Брокерите обикновено предлагат набор от инструменти за управление на риска, като например поръчката за стоп лос, която може да спре увеличаването на загуби, когато пазарът се колебае.

Комбинирането на знания с подходящи инструменти за управление на риска може да осигури достойно търговско изживяване с по-малко стрес и безпокойство. 

Интересува ли ви търговията с макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с трейдъри експерти. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо.

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете .

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Автор на Финансово Съдържание

Милтос Скемперис е в областта на журналистиката и бизнес управлението. Работил е като репортер в различни телевизионни новинарски канали и вестници. Милтос работи като автор на финансово съдържание през последните седем години.