Европа търси помощ от ОПЕК за доставки на петрол

Март 22, 2022 12:59

Европа се обърна към ОПЕК за доставки на суров петрол на фона на геополитическата несигурност, движеща волатилността на глобалните енергийни пазари.  

Фючърсите на суровия петрол отново нарастват в предпазарната търговия, тъй като инвеститорите се притесняват от перспективата за прекъсване на доставките от един от най-големите световни доставчици на суров петрол - Русия. Лидерите на ЕС призоваха ОПЕК да увеличи доставките си и да прехвърли графика на групата към постепенно премахване на съкращенията от COVID-19.  

Саудитска Арабия има най-големия свободен капацитет в рамките на ОПЕК, освен че е изправена пред най-големите експозиции, ако огнища на COVID-19 доведат до повече блокирания и по-малко търсене на гориво. Ситуацията се усложнява от факта, че ОПЕК и Русия като цяло координират политиките си за доставки на суров петрол от 2016 г.  

Междувременно световните икономики се възстановяват от рецесиите след COVID-19 и търсенето на гориво може да нарасне по-бързо от доставките, създавайки перфектната инфлационна буря.

Реално казано, колко високо могат да се повишат цените на суровия петрол? Те все още не са достигнали нивото от $147 за барел, наблюдавано през 2008 година, но освен ако рисковете за доставките не намалеят, волатилността вероятно ще продължи.  

Други новини: пазарите все още предпочитат убежището щатски долар, тъй като Федералният резерв очаква още повишения на лихвите, а ръководителят на централната банка Джером Пауъл каза, че инфлацията е твърде висока.

Индексът на щатския долар продължава да бъде подкрепян от ястребовата реторика на ФЕД, тъй като деноминираните в щатски долари активи от спестявания към държавни ценни книжа остават атрактивни.  

Спот цени на златото

Цените на златото на спот остават сравнително високи, но силата на златните бикове е смекчена от укрепването на USD, което пречи на цената на ценния метал да се повиши по-стабилно към момента на писане.

Фондовите пазари в Европа усещат напрежението от геополитически събития и покачващите се цени на горивата, тъй като инвеститорите търсят повече посока в икономическото развитие. 

Еврото остава под натиск, тъй като страховете от рецесия и инфлация нарастват. Финансовите събития, които трябва да наблюдавате днес, включват речта на президента на ЕЦБ Лагард, която може да даде улики за плановете на централната банка да намали количествените улеснения по-късно тази година. 

Инвестирайте в суровини като злато и петрол с регулиран брокер и при конкурентни условия с Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.