News trading: Strategije trgovanja na podlagi novic

Julij 21, 2020 13:46 Europe/Ljubljana
Čas branja: 3400 minut

V preteklosti je bilo trgovanje na podlagi novic povsem v domeni aktivnih valutnih trgovalcev. Z vse večjo globalizacijo družbe pa se je tudi vpliv novic iz ene na drugo državo močno povečal. Trgovinske vojne, stečaji družb in politične spremembe imajo vse večji vpliv na globalne trge, ne glede na to, ali ste kratkoročni ali dolgoročni trgovalec in ne glede na to, ali trgujete z valutami, surovinami, delnicami ali indeksi. Ignoriranja objav novic na finančnih trgih si dandanes enostavno ne smete več privoščiti.

V tem članku boste spoznali:

 • Zakaj je trgovanje na podlagi novic ali news trading, tako zelo pomembno.
 • Kako trgovati objave novic (news trading) preko pravega brokerja, prave trgovalne platforme in s pravo trgovalno strategijo.
 • Različne vrste objav novic in vse kar morate vedeti o njih.
 • Trgovalne strategije za trgovanje novic, ki se jih boste lahko nemudoma poslužili.
 • Kje najti ustrezne in preverjene vire in analize novic, ki vam bodo v pomoč pri sprejemanju trgovalnih odločitev.
 • Kako trgovati objave novic - news tradin, v virtualnem okolju z namenom preizkusiti ideje in teorije v praksi. Vse to vam namreč omogoča brezplačni demo trgovalni račun pri Admiral Markets UK Ltd!

Zakaj trgovati na podlagi novic - news trading?

Ena najbolj osnovnih metod trgovanja in investiranja je najti trg, za katerega pričakujemo rast in nato opraviti nakup (dolga pozicija), ali pa najti trg, za katerega pričakujemo padec tečajev in potem opraviti prodajo (kratka pozicija). Seveda je vse to lažje reči kot storiti. Veliko dejavnikov namreč vpliva na mnenje trgovalcev in vlagateljev o tem, v katero smer bi se lahko določen trg gibal v bodoče. Prav zato je upravljanje tveganja in uporaba stop loss naročil ključnega pomena pri upravljanju trgovalnega računa in naložbenega portfelja.

Kako trgovalci in vlagatelji določajo prihodnjo smer gibanja tečaja na izbranem trgu? Večina malih trgovalcev se zanaša na tehnično analizo in identifikacijo nakupnih in prodajnih vzorcev velikih igralcev na trgu, kot so investicijske banke in hedge skladi. Kako pa veliki igralci določajo prihodnjo smer gibanja tečaja? Običajno imajo na voljo cele skupine raziskovalcev in analitikov, ki proučujejo objave novic in o ugotovitvah potem informirajo svoje trgovalce, ki poten na teh temeljih oblikujejo odpiranje novih pozicij.

Na srečo je danes dostop do novic ali news trading, bistveno lažji kot v preteklosti. Ker dobre in slabe novice vplivajo na trgovalne odločitve velikih igralcev, je pomembno, da imate tudi sami oblikovane ustrezne trgovalne strategije na tem področju, saj si boste lahko le na ta način ustvarili prednost na trgu. Preden si pogledamo različne strategije trgovanja novic na različne naložbene razrede, si poglejmo, kakšne vrste novic sploh obstajajo.

Ali ste vedeli, da vam Admiral Markets ponuja brezplačen dostop do Spotlight webinarjev, ki potekajo trikrat tedensko in v njih profesionalni trgovalci predstavljajo različne tehnične in fundamentalne analitične prijeme in tehnike trgovanja, tudi za primer objave novic in še posebaj news tradinga, ki jih lahko potem tudi sami uporabiti na različnih trgih. Svoje mesto na enem izmed takšnih BREZPLAČNIH webinarjev si lahko zagotovite s klikom na oglas spodaj:

Različne vrste novic ali news tradinga

Razumevanje različnih vrst novic in kako vplivajo na trgovalne in naložbene odločitve je ključnega pomena pri oblikovanju trgovalne strategije in metodologije trgovanja na osnovi objav novic ali news trading trgovanje. Na splošno lahko novice razdelimo v dve kategoriji: na tiste, katerih objava je načrtovana in tiste, ki niso načrtovane. V nadaljevanju si bomo pogledali obe vrsti.

News trading: Trgovanje na osnovi načrtovanih objav novic

Načrtovane novice so tiste, katerih objava je trgovalcem in vlagateljem vnaprej znana. Seveda ni poznana vsebina objave, temveč datum in ura, kdaj se objava pričakuje. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov načrtovanih objav novic, ki jih trgovalci in vlagatelji običajno spremljajo in analizirajo z namenom, da bi lažje predvideli bodoče gibanje tečajev.

News trading: Gospodarske objave podatkov

Objave gospodarskih novic potekajo vsak mesec ob istem času in se nanašajo na podatke, kot so: sprememba ključne obrestne mere, podatki o prodaji, inflaciji, brezposelnosti in podobno. Objavo tovrstnih podatkov budno spremljajo trgovalci in vlagatelji, saj imajo potencial vplivati na tečaje večine naložbenih razredov. Kdaj je načrtovana objava posameznega podatka, lahko spremljate v Forex koledarju na spletni strani Admiral Markets in tako pravočasno izvajate news trading.

Trgovanje tovrstnih objav pa je odvisno od trgovalnega stila posameznika:

 • Kratkoročni trgovalci so običajno osredotočeni na ustvarjanje dobička na račun povečane volatilnosti v času objave novice, posebno pozornost pa posvečajo nevarnosti preskoka tečaja (slippage), ki lahko povzroči, da naročilo ni realizirano po pričakovanih cenah.
 • Dolgoročni trgovalci analizirajo vsebino novice z namenom, da potrdijo trend pozicije, katero imajo že odprto, da izstopijo iz pozicije ali povečajo njeno izpostavljenost.
 • Neizkušeni trgovalci poizkušajo predvideti rezultat objave novice in vstopiti v pozicijo čim bolj zgodaj, kar pa se na dolgi rok vse prepogosto izkaže za napačen pristop, ki prinaša zgolj izgubo.

Zaslonska slika Admiral Markets Forex koledarja, kjer je vsebino možno filtrirati glede na moč vpliva, državo, časovni pas in jezik.

News trading: Objave dobičkov podjetij

Javno kotirajoča podjetja objavljajo podatke o poslovanju vsak kvartal. Gre za t.i. sezono objavo podatkov, za katero je značilna povečana volatilnost delniških tečajev. Običajno podjetje objavi svoj zadnji dobiček na delnico, prihodke in rezultate prodaje, razkrijejo pa tudi lastna pričakovanja za naslednji kvartal. Uprave odgovarjajo tudi na zastavljena vprašanja investicijskih bank, medijev in delničarjev.

Tokom objav rezultatov podjetij je potrebno obdelati veliko količino podatkov, ki potem vpliva na odločitev trgovalcev in vlagateljev o tem, ali obdržati določeno delnico v portfelju, se jo znebiti ali celo povečati njen delež v portfelju. Pri trgovanju objav novic o poslovanju podjetij se nekateri raje odločijo počakati objavo, preden odprejo pozicijo. Razlog je v tem, da lahko pride po objavi dobre ali slabe novice na borzi do preskoka (gap) v tečaju navzgor ali navzdol, saj se podatki o poslovanju običajno objavljajo pred odprtjem borze ali po njenem zaprtju. To so zanimive priložnosti za news trading.

Sezona objav rezultatov podjetij je januarja, aprila, julija in oktobra. Večina javno kotirajočih družb objavlja rezultate poslovanja v teh mesecih, ne pa čisto vse. Objave novic o poslovanju družb sicer potekajo nekaj tednov, saj je veliko ameriških in evropskih podjetij, ki jih je potrebno spremljati in analizirati.

Ali ste vedeli, da imajo stranke Admiral Markets takojšen in brezplačen dostop do premium analitičnega portala (Premium Analytics) z viroma Dow Jones in Trading Central? Ta trgovalcem med drugim omogoča spremljati novice iz različnih trgov, različnih instrumentov, globalni indikator razpoloženja, koledar objav rezultatov poslovanja in koledar presečnih datumov za izplačilo dividend, kot je razvidno iz slike spodaj:

Zaslonska slika Admiral Markets Premium Analytics portala.

Dostop do premium analitičnega portala in drugih funkcionalnosti vam je lahko na voljo tako po odprtju računa pri Admiral Markets in tako lahko aktivno trgujete news trading.. Kliknite na oglas spodaj in si odprite trgovalni račun še danes:

News trading: Objave novic vezanih na volitve

Medtem ko je datum volitev poznan vnaprej, pa njihov izid ostaja uganka. Rezultati volitev imajo velik vpliv na trgovalne odločitve trgovalcev in vlagateljev in njihova pričakovanja glede prihodnjega gibanja tečajev. Vlade, ki delujejo v podporo gospodarstvu, bodo pritegnile več mednarodnih vlagateljev, saj bodo šle spremembe zakonskih določil v korist podjetij. Ko je ameriški predsednik Donald Trum zmagal na volitvah leta 2016, se je na ameriških borzah začela večletna rast delniških tečajev, vse dokler ni prišlo do korona virus pandemije v letu 2020.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, mesečno - obdobje: 1.9.2007 do 28.06.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Na dolgoročnem mesečnem grafikonu indeksa S&P 500 je lepo razviden bikovski trend vse od leta 2016, ko je Donald Trum zmagal na ameriških predsedniških volitvah. Njegova politika je namreč prijazna do trgov in kapitala, saj je znižal davke in poskrbel za ohlapnejšo regulativo.

Čeprav je rezultat volitev pogosto nepredvidljiv, se investicijske banke in hedge skladi poslužujejo najema specializiranih podjetij, ki se ukvarjajo z vzporednimi anketiranjem ljudi in si želijo na ta način ustvariti določeno prednost na trgu. Seveda so tudi situacije, ko je že vnaprej jasno, kdo bo zmagovalec volitev. Veliko trgovalcev in vlagateljev si želi čim prej odpreti pozicijo, v kolikor so v pričakovanju takšnih volilnih rezultatov, ki podpirajo trge. Je pa dejstvo, da lahko pri volitvah kadarkoli pride tudi do presenečenja in zato je nujno poskrbeti za ustrezno upravljanje tveganja.

Več o trgovanju novic ali news trading na ameriška tehnološka podjetja, si lahko preberete v članku: Kako vlagati v tehnološka podjetja FAANG?

Trgovanje nenačrtovanih in nepredvidljivih novic - news trading

Zelo pogosto pa pride tudi do nepričakovanih objav novic in dogodkov, na katere udeleženci na trgu niso pripravljeni. Tovrstne objave lahko pomembno vplivajo na spremembe tečajev in obrate trendov, saj vsi igralci na trgu v takšnih primerih prilagajajo svoje portfelje ali celo popolnoma izstopajo iz pozicij. Obstaja nekaj različnih vrst nenačrtovanih objav novic, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju.

'Black swan' dogodki (v prevodu črni labod)

Termin 'black swan event' je zrasel na zelniku statistika, nekdanjega učenjaka in trgovalca z opcijami Nassima Nicholasa Taleba. Uporablja se za nenačrtovane dogodke, ki imajo naslednje tri značilnosti: redkost, izjemen vpliva in retrospektivna predvidljivost.

Med preteklimi 'black swan' dogodki so zlom borze na črni ponedeljek leta 1987, teroristični napadi v ZDA 11. septembra 2001, izbruh virusa Sars leta 2003, kreditni krč in finančna kriza leta 2008 ter izbruh korona virusa leta 2020.

Trgovanje in investiranje v času tovrstnih dogodkov je lahko izjemno zahtevno, saj so vsi ujeti nepripravljeni in posledično sprejemajo hitre odločitve. Je pa za tovrstne dogodke tudi značilno, da jim sledijo vladni ukrepi ali ukrepi centralnih bank, kar pripomore k rasti tečajev na dolgi rok. Težava je prepoznati, kdaj je konec kratkoročne panike in začne vlogo prevzemati dolgoročna zgodba.

Velike spremembe v povpraševanju ali ponudbi

Večina trgov deluje na ravnotežju med ponudbo in povpraševanjem. Cena nafte se na primer oblikuje na podlagi načrpane količine s strani OPEC-a (Organization of the Petroleum Exporting Countries) in povpraševanja s strani letalskih družb, potrošnikov, proizvodnje in drugih porabnikov.

V času korona virus pandemije so cene nafte močno padle, saj se je povpraševanja znižalo zaradi popolne zaustavitve turistične dejavnosti. To je lepo razvidno tudi iz dolgoročnega mesečnega grafikona nafte WTI (WTI (West Texas Intermediate) na sliki spodaj:

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI, mesečno - obdobje: 1.9.2007 do 28.06.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Padec tečajev se je ustavil šele potem, ko je OPEC sprejel omejitev črpanja nafte. Ker pa so bili pri tej odločitvi relativno počasni, se je cena nafte na račun nižjega povpraševanja in presežne ponudbe kar nekaj časa nižala. Identifikacija tovrstnih dogodkov na borzi ponuja trgovalcem in investitorjem priložnost za potencialni zaslužek.

Ali ste vedeli, da lahko spremljate grafikone različnih naložbenih razredov v živo preko MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki vam jo Admiral Markets ponuja popolnoma brezplačno? Namestitev zaženete s klikom na oglas spodaj:

Namestitev platforme vam bo tudi olajšala spremljanje primerov v nadaljevanju tega članka.

Kako trgovati objave novic - news trading?

Prvi korak napram trgovanju novic je dostop do zadnjih objav. K sreči lahko spremljate objave novic v živo preko MetaTrader 5 trgovalne platforme, v katero je integriran vir Dow Jones. Gre za hiter in preprost način dostopa do informacij, katerim morate slediti.

Za dostop do novic v živo sledite naslednjim korakom:

 • 1.Odprite Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalno platformo.
 • 2.Odprite okno 'Toolbox' in sicer tako, da kliknete 'View' v navigaciji zgoraj, lahko pa tudi pritisnete kombinacijo tipk Ctrl+T na tipkovnici.
 • 3.Prikazali se vam bodo različni zavihki. Kliknite na 'News' in zadnje objave novic vam bodo takoj na voljo, kot je prikazano na sliki spodaj.

Zaslonska slika Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje zavihek novic v oknu z orodji.

Novice pokrivajo različna področja in različne naložbene razrede. Lahko kliknete tudi na zavihek 'Mailbox', kjer vas bo ekipa Admiral Markets še posebej obveščala o vseh pomembnih objavah, ki bi lahko vplivale na vaše trgovanje. Lahko pa spremljate tudi Finančni blog in tam sledite zadnje analize novic, ki bi lahko pomembneje vplivale na spremembo tečajev na trgu.

Ko ste enkrat v trgovalni platformi, imate dostop tudi do novic iz različnih trgov oz. instrumentov. Za pregled sledite naslednjim korakom:

 • 1.Odprite okno 'Market Watch' tako da izberete 'View' v navigaciji zgoraj ali pritisnete kombinacijo tipk Ctrl+M na tipkovnici.
 • 2.V oknu 'Market Watch' kliknite v zadnjo vrstico, ki ima spredaj gumb plus in zraven besedilo 'click to add'.
 • 3.Vpišite trg oz. instrument, ki bi ga želeli trgovati in platforma bo posodobila nabor relevantnih trgov. Izberite želeni instrument in pritisnite enter za potrditev.
 • 4.Nato povlecite novo dodani simbol na področje grafikona.
 • 5.Za odprtje novega naročila kliknite na področje grafikona z desno tipko na miški, nato kliknite 'Trading' in 'New Order'. Odprla se bo maska z naročilom.

Zaslonska slika Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje masko za novo naročilo nad samim grafikonom.

Ali ste vedeli, da lahko nadgradite vašo MetaTrader 5 trgovalno platformo? Admiral Markets vam popolnoma brezplačno ponuja MetaTrader Supreme Edition vtičnik, ki vam omogoča dostop do akcijskih trgovalnih idej na različne instrumente s strani Trading Central. Kliknite na oglas spodaj in zaženite BREZPLAČNO namestitev še danes!

Strategije trgovanja novic - news trading na različne naložbene razrede

Kot smo že omenili, obstajajo različni možni načini trgovanja novic ali news trading, med drugim:

 • 1.Trgovanje volatilnosti načrtovane objave - news trading
 • 2.Trgovanje trenda po objavi rezultatov poslovanja
 • 3.Trgovanje trenda po znanem izidu volitev
 • 4.Trgovanje volatilnosti ob 'black swan' dogodku
 • 5.Trgovanje dolgoročnega trenda po 'black swan' dogodku
 • 6.Trgovanje večjih sprememb v ponudbi in povpraševanju

Medtem, ko je zgoraj navedenih zgolj nekaj različnim možnih scenarijev za trgovanje novic, pa smotrne trgovalne strategije vključujejo tudi elemente tehnične analize za potrditev tržnih pogojev in določitev vstopnih in izstopnih nivojev.

Začetnikom svetujemo bolj konservativen pristop k trgovanju novic ali news trading, kar pomeni, da počakajo na oblikovanje trenda po objavi s pomočjo indikatorjev kot so drseče sredine, počakajo na razmere prenakupljenosti ali preprodanosti znotraj trenda in potem ob uporabi tečajnih vzorcev na grafikonu določijo točko obrata za vstop v pozicijo.

Če zgoraj zapisano povzamemo v temelj naše strategije, potem jo lahko točneje definiramo s konkretnimi pravili.

Trgovanje novic - news trading – odprtje dolge pozicije

 • 1.Poiščite instrument, ki bi lahko zrasel na podlagi zadnje objavljenih novic.
 • 2.Določite časovni okvir med enim dnevom (D) in štirimi urami (H4).
 • 3.Počakajte, da bo 20-periodna eksponencialna drseča sredina navzgor prečkala 50-periodno eksponencialno drsečo sredino.
 • 4.Počakajte, da bo Stochastic oscilator (5,3,3) v območju preprodanosti (oversold) pod nivojem 20.
 • 5.Uporabite tečajne vzorce za določitev nivojev vstopa in izstopa iz pozicije.
 • 6.Implementirajte ustrezno strategijo upravljanja tveganja za primer, če se bo trg obrnil proti vam.

Odgovor vlad in centralnih bank na korona virus pandemijo leta 2020 so bili številni ukrepi za pomoč gospodarstvu. To je vodilo k rasti delniških tečajev. Vlagatelje so še posebej privlačile tehnološke delnice, na katere sama situacija že tako ali tako ni imela posebej negativnega vpliva, poleg tega pa bodo deležne koristi iz sprejetih ukrepov. To je samo en razlog zakaj se je indeksu Nasdaq 100 (NQ 100) v istem obdobju godilo bolje kot drugim naložbam.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, NQ100, H4 - obdobje: 3.4.2020 do 28.06.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Zgoraj je prikazan 4-urni grafikon za Nadaq 100. V zadnjih petih letih je sicer indeks dosegel sledeče rezultate: 2019 = +38.28%, 2018 = -0.55%, 2017 = +30.87%, 2016 = +5.18%, 2015 = +8.28%.

20-periodna eksponencialna drseča sredina (modra črta) je nad 50-periodno eksponencialno drsečo sredino (rdeča črta). Črne vertikalne črte označujejo obdobja, ko je Stochastic oscilator (5,3,3) pod nivojem 20.

V določenih primerih se je trg res odbil navzgor v takšnih situacijah, včasih pa se je tečaj še naprej nižal. Tečajni vzorci morajo torej potrditi analizo, uporaba stop loss naročil pa je z vidika obvladovanja tveganj nujna. Vse to je lahko dobra osnova za razvoj lastne trgovalne strategije.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admiral Markets trgujete z različnimi naložbenimi razredi? Odprite trgovalni račun in si uredite dostop do najbolj priljubljenih trgov na svetu s klikom na oglas spodaj:

Trgovanje novic – odprtje kratke pozicije - news trading short term

 • 1.Poiščite instrument, ki bi lahko padel na podlagi zadnje objavljenih novic.
 • 2.Določite časovni okvir med enim dnevom (D) in štirimi urami (H4).
 • 3.Počakajte, da bo 20-periodna eksponencialna drseča sredina navzdol prečkala 50-periodno eksponencialno drsečo sredino.
 • 4.Počakajte, da bo Stochastic oscilator (5,3,3) v območju prenakupljenosti (overbought) nad nivojem 80.
 • 5.Uporabite tečajne vzorce za določitev nivojev vstopa in izstopa iz pozicije.
 • 6.Implementirajte ustrezno strategijo upravljanja tveganja za primer, če se bo trg obrnil proti vam.

Kot primer naj navedemo, da je v času korona pandemije leta 2020 tečaj nafte upadel zaradi zmanjšanega povpraševanja in zaprtja držav z namenom omejitve širjenja virusa. Padec tečaja je lepo razviden iz dnevnega grafikona nafte WTI spodaj. V zadnjih petih letih je sicer nafta dosegla sledeče rezultate: 2019 = +33.97%, 2018 = -23.91%, 2017 = +13.02%, 2016 = +45.06%, 2015 = -30.58%.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI, dnevno - obdobje: 3.4.2020 do 28.06.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V grafikonu zgoraj je 20-periodna eksponencialna drseča sredina (modra črta) pod 50-periodno eksponencialno drsečo sredino (rdeča črta). Črne vertikalne črte označujejo obdobja, ko je Stochastic oscilator (5,3,3) nad nivojem 80. Zanimivo je, da takšnih situacij ni bilo veliko, največji padec tečaja pa se je zgodil po prenakupljenosti v februarju.

Trgovalci si lahko nastavijo krajši časovni okvir, da bi znotraj strmo padajočega trenda videli več preprodanih situacij. Od maja 2020 se je potem pojavilo več primerov preprodanosti Stochastic oscilatorja. So se pa same novice glede nafte v tem času močno spremenile, saj se je OPEC dogovoril za omejitev črpanja in tako pripomogel k rasti tečaju nafte.

Zato je pomembno analizirati novice in si oblikovati pametno trgovalno strategijo. V luči trgovanja novic je najbolj pomembno, da razumete vsebino novice, saj ta narekuje, v katero smer boste načrtovali trgovanje.

Preberite se članek o prodaji na kratko ob času slabih novic - news trading short: Prodaja na kratko v času padanja cen

News trading: Zakaj trgovati z novicami preko Admiral Markets?

 • Trgovali in investirali boste preko regulirane družbe, ki jo med drugim nadzira UK Financial Conduct Authority.
 • Deležni boste zaščite pred negativnim stanjem na računu, kar vam bo pomagalo, da se zaščitite pred večjimi neželenimi premiki na trgu.
 • Dobili boste brezplačen dostop do najhitrejše in najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu, MetaTrader, ki je na voljo za PC, spletno različico, Android in iOS operacijske sisteme.
 • Odprli si boste lahko Invest.MT5 naložbeni račun, ki vam omogoča nakup delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu.
 • Odprli si boste lahko Trade.MT5 trgovalni račun, ki vam omogoča trgovanje s CFD-ji (Contract for Difference), s katerimi lahko odpirate dolge in kratke pozicije na trgu ter tako izkoriščate tako rastoče kot padajoče razmere na trgih.
 • Pridobili boste dostop do indikatorjev Trading Central in sicer preko posebnega vtičnika razvitega s strani Admiral Markets - MetaTrader Supreme Edition.

Trgovalni račun si lahko odprete že danes in začnete s trgovanjem v pravem okolju, vse dokler ne boste pripravljeni za pravo trgovanje vam priporočamo trgovanje na demo računu!

Največjih 5 FAANG delnice ste spoznali, kje so še priložnosti na trgu?

O Admiral Markets

Smo posrednik z globalno prisotnostjo in pod nadzorom najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje vam želimo!

Admiral Markets

Opozorilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admiral Markets. Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami za spodbujanje neodvisnosti investicijskih poročil in zanjo ni prepovedano pogajanje pred razširjanjem investicijskih poročil.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admiral Markets AS (Admiral Markets) ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi navedene odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in objektivnost analize ni vplivala, je Admiral Markets vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik.

5. Čeprav se vsi razumni napori zagotavljajo, da so vsi viri analize zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in celovit način, Admiral Markets ne zagotavlja točnost ali popolnost vseh informacij v analizi.

6. Kakršna koli predhodna ali modelirana izvedba finančnih instrumentov, navedenih v publikaciji, se ne sme razlagati kot obljuba, garancija ali izrecna ali implicitna zaveza Admiral Markets za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.

7. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali koristi. Pred začetkom obratovanja se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.

Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko prinesejo izgube ali dobičke. Pred začetkom obratovanja morate zagotoviti, da razumete vsa tveganja.

Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.