Futures - Kako trgovati terminske pogodbe?

Admirals
21 Min branje

Trgovanje s terminskimi pogodbami ali futures sega v leto 1851, ko je bila spisana prva terminska pogodba na koruzo, s katero se je trgovalo na Chicago Board of Trade (CBOT). Njen namen je bil skleniti dogovor med prodajalcem (kmetom) in kupcem (industrijskim podjetjem) glede prihodnje prodaje žita po vnaprej določeni ceni.

Od takrat se je trgovanje s terminskim pogodbami razširilo na številne druge trge in pritegnilo k trgovanju širši krog kupcev in prodajalcev. Četudi so terminski trgi pretežno v domeni velikih institucionalnih trgovalcev, ponujajo prostor tudi za špekulante, ki lahko ustvarijo dobiček tako, da pravilno ocenijo bodočo smer gibanja tečaja izbranega trga.

S tehnološkim razvojem in super hitrimi računalniki, pa se je veliko trgovalcev s terminskimi pogodbami preusmerilo na trgovanje s CFD-ji (Contract for Difference). V tem članku boste spoznali:

Kaj so terminske pogodbe (futures)?

Trg s terminskimi pogodbami izvira iz panoge surovin. Kmetje, rudarji in proizvajalci nafte so bili tisti, ki so želeli izločiti tveganje nepoznavanja cene, katero bodo lahko iztržili ob prodaji svoje surovine enkrat v prihodnosti. Prav to je bil razlog za razvoj terminskih pogodb.

V svojem bistvu futures - terminska pogodba določa, da se prodajalec strinja s prodajo fiksne količine določene surovine na točno določen dan v prihodnosti, komurkoli ki bi se odločil za nakup takšne terminske pogodbe. Cena takšne pogodbe je odvisna od povpraševanja kupcev, kot tudi od ponudbe drugih prodajalcev.

Na podoben način se kupec terminske pogodbe strinja s fiksno ceno, po kateri bo opravil nakup surovine od prodajalca na dan zapadlosti pogodbe. Pri Admirals lahko uporabite strategije trgovanja s terminskimi pogodbami na različnih naložbenih razredih preko CFD-jev. Obiščite stran s specifikacijami pogodb, v iskalnik vpišite 'futures' in prikazal se bo seznam CFD-jev na indekse, surovine, obveznice in druge osnove.

Zaslonska slika Admirals spletne strani s specifikacijo pogodb, pri čemur je bilo uporabljeno iskanje po 'futures'.

Dandanes trgovanje s terminskimi pogodbami ne vključuje zgolj surovin, o čemur bo govora tudi v nadaljevanju tega članka. So se pa pri oblikovanju cen terminskih pogodb s časom ohranile standardne lokacije, to so velike terminske borze v ZDA, med katerimi so:

 • Chicago Mercantile Exchange
 • Chicago Board of Trade
 • New York Mercantile Exchange

Terminske borze najdemo seveda tudi v Evropi in drugih večjih finančnih središčih po svetu. Edina razlika med trgovanjem danes in v preteklosti je, da danes trgovanje poteka elektronsko preko brokerja in ne več fizično na borznem parketu, kot je to potekalo v preteklosti.

Ali ste vedeli, da lahko spremljate žive in zgodovinske tečaje različnih terminskih trgov, ki so na voljo za trgovanje preko CFD-jev preko Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme? Program si lahko namestite popolnoma brezplačno! S takojšnjo namestitvijo boste tudi lažje spremljali konkretne primere v nadaljevanju tega članka.

Kliknite na oglas spodaj in začnite z brezplačno namestitvijo še danes!

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Kaj je trgovanje s terminskimi pogodbami ali futures pogodbami?

Doslej smo si pogledali, komu so terminski trgi prvotno namenjeni – podjetjem, kmetom, rudarjem in podobnim. Ker pa smo na nekaterih terminskih trgih priča velikim tečajnim spremembam, se tako ponuja prostor tudi špekulantom in različnim trgovalnim stilom.

Eden izmed takšnih stilov je dnevno trgovanje s terminskimi ali futures pogodbami. Pri takšnem trgovanju trgovalec špekulira na kratkoročno spremembo tečaja znotraj trgovalnega dne. Večina dnevnih trgovalcev je zelo aktivnih in pogosto odprejo več pozicij na dan, da bi le tega zaključili z želenim dobičkom ob koncu trgovalnega dne. Je pa takšno trgovanje lahko zelo tvegano, še posebej za začetnike.

Drugi stil trgovanja s futures - terminskimi pogodbami je trgovanje 'spreada'. Temelji na spremembi tečaja dveh različnih odprtih pozicij. Lahko gre za dve poziciji, ki jih trgovalec odpre istočasno na isti trg, le da gre za različno zapadlost med njima, vse skupaj pa ponuja priložnost za zaslužek.

Nekateri trgovalci pa so bolj naklonjeni dolgoročnim trgovalnim strategijam. Kot boste spoznali v nadaljevanju, pa je to v resnici zgolj za tiste, ki imajo za trgovanje na voljo resnično velike vsote kapitala.

Sedaj si poglejmo, kako trgovanje s terminskimi pogodbami v resnici poteka.

Kako trgovati s futures ali terminskimi pogodbami?

Doslej smo spoznali, da gre pri futures ali terminski pogodbi za dogovor med dvema strankama o nakupu oz. dobavi izdelka, surovine ali valute, na točno določen dan v prihodnosti po vnaprej določeni ceni. Toda kako se s terminskimi pogodbami trguje v praksi?

S futures pogodbami ali terminskimi pogodbami se trguje na borzah, kjer so vse pogodbe standardizirane. To v bistvu pomeni, da ima vsaka pogodba enako specifikacijo, ne glede na to, kdo je kupec in kdo prodajalec. Pogodbe so običajno standardizirane glede kakovosti, količine in poravnalnih datumov. Na primer, vsak ki trguje s terminskimi pogodbami na nafto na New York Mercantile Exchange ve, da ena pogodba pomeni 1000 sodčkov nafte West Texas Intermediate (WTI) točno določene kakovosti.

Večina terminskih pogodb nosi simbol sestavljen iz petih znakov. Prva dva znaka določata osnovo, tretji določa mesec, zadnja dva pa leto zapadlosti. Na primer nafta WTI z oznako CLX20 bi se brala takole: CL = Crude Oil, X = November (vsak mesec ima določeno svojo črko) in 20 = leto 2020.

Seveda obstajajo določene nevarnosti fiksne zapadlosti vaše pozicije, o čemur bo še govora v nadaljevanju. Prav tako ne morate spremeniti velikosti pogodbe, ki so pogosto zelo velike. V primeru nafte znaša ena pogodba 1000 sodčkov nafte. Manj kot toliko pač ni mogoče trgovati. Prav zaradi zgoraj navedenih nevarnosti pri trgovanju s terminskimi pogodbami, se veliko trgovalcev raje odloča za trgovanje preko CFD-jev.

Trgovanje s futures ali terminskimi pogodbami preko CFD-jev

CFD je izvedeni finančni instrument, ki omogoča špekuliranje na rast ali padec tečaja izbranega trga. Njihov razvoj sega v leto 1990, gre pa za iznajdbo dveh investicijskih bančnikov pri UBS Warburg v Londonu. Temelj CFD-jev je v pogodbi med dvema stranema, kupcem in prodajalcem. Pogodba določa, da bo prodajalec plačal kupcu razliko med trenutnim tečajem izbranega trga in tečajem, kot bo veljal na zapadlost pogodbe.

Pri CFD-jih je v vlogi prodajalca vaš broker in ne neposredno prodajalec blaga, kot to velja za terminske pogodbe. In pri CFD-jih plača trgovalec zgolj razliko med otvoritvenim in zaključnim tečajem izbranega trga. Na prvi pogled je trgovanje s CFD-ji zelo podobno trgovanju s terminskimi pogodbami, vendar med njima obstajajo nekatere pomembne razlike.

Na srečo lahko začnete s trgovanje s terminskimi CFD-ji na demo trgovalnem računu. To vam omogoča virtualno trgovanje brez kakršnegakoli tveganja, vse dokler ne izpilite vaših trgovalnih veščin do nivoja, ki vam bo omogočal samozavestno trgovanje na pravem trgovalnem računu.

Dobra novica je tudi, da je trgovanje na demo računu popolnoma brezplačno. Začnete lahko še danes s klikom na oglas spodaj:

Trgujte brez tveganja z demo računom

Trgovanje v praksi z virtualnimi sredstvi

Razlike med CFD trgovanjem in trgovanjem s futures ali terminskimi pogodbami

Futures - Trgovanje s terminskimi pogodbami

Trgovanje s CFD-ji

Zapadlosti (mesečno, kvartalno)

Običajno brez zapadlosti

Trgovanje preko borz (CBOT, CME, NYMEX)

Nasprotna stran pri trgovanju je vaš broker

Ni lastništva nad osnovno dobrino

Ni lastništva nad osnovno dobrino

Možnost odpiranja dolgih in kratkih pozicij

Možnost odpiranja dolgih in kratkih pozicij

Trgovanje na vzvod

Trgovanje na vzvod

Manj trgov na voljo kot to velja za CFD-je

Možnost trgovanja z več kot 3,000+ trgi

Trgovanje s futures ali terminskimi pogodbami proti trgovanju s terminskimi CFD-ji

Obstajajo številne prednosti in slabosti trgovanja s terminskimi pogodbami in trgovanja s terminskimi CFD-ji, odvisno pač od situacije vsakega posameznega trgovalca. Izpostavili bomo najbolj pomembne:

Prednosti trgovanja s futures ali terminskimi pogodbami

 • 1.Popolna transparentnost tečajev: s terminskim pogodbami se trguje na javnih borzah kot je npr. Chicago Mercantile Exchange. Na njih so glavni igralci po večini institucionalni vlagatelji in komercialna podjetja, zaradi česar tečaji zelo dobro zasledujejo dogajanje z osnovno dobrino. Pri CFD-jih je tečaj odvisen od prihodnjega tečaja osnove, vse skupaj pa je popravljeno še na račun stroškov brokerja. Ti so lahko minimalni na velikih in likvidnih trgih, medtem ko so na eksotičnih in manj likvidnih trgih tudi precej višji.
 • 2.Stroškovno izjemno učinkovito za aktivne trgovalce: provizije za trgovanje s terminskimi pogodbami so dokaj nizke na velikih trgih. Ti trgi so idealni za tiste, ki trgujejo z velikimi količinami, saj jim omogoča prihraniti pri stroških. Kot pa boste lahko prebrali v nadaljevanju, trgovanje s terminskimi pogodbami na drugi strani zahteva precej več začetnega kapitala v primerjavi s CFD trgovanjem.

Slabosti trgovanja s futures ali terminskimi pogodbami

 • 1.Pogodbe velikih količin: pri trgovanju s terminskimi pogodbami kupite pogodbo za nakup določene količine določenega izdelka ali surovine. Te količine so standardizirane. Na primer z zlatom se trguje po količini 100 unčov na pogodbo, tako da je sprememba tečaja že za eno samo točko enakovredna $100. Ali povedano z drugimi besedami, če kupite eno samo pogodbo (manj pač na terminski borzi ni mogoče kupiti), potem vam že sprememba tečaja za $10 lahko povzroči izgubo v višini 1000 dolarjev. Je pa zlato zelo volatilna surovina in tečaj se pogosto spremeni tudi za več kot 10 dolarjev dnevno. Pri trgovanju s CFD-ji lahko prilagodite velikost pogodbe tako, da bo ta ustrezala vašemu lastnemu sistemu upravljanja tveganja.
 • 2.Datumi zapadlosti: vsaka terminska pogodba ima zapadlost. To pomeni, da se vrednost terminske pogodbe zmanjšuje, bolj kot se približuje zapadlosti. Hkrati to tudi pomeni, da če bi želeli še naprej ostati v poziciji, to preprosto ni mogoče. Pri CFD-jih ni zapadlosti, kar daje trgovalcem prepotrebno fleksibilnosti pri odločanju, kdaj želijo izstopiti iz pozicije.
 • 3.Na voljo je manj trgov: četudi je za trgovanje s terminskimi pogodbami na voljo kar nekaj trgov, ni to nič v primerjavi z naborom trgovalnih možnosti, ki jih ponujajo CFD-ji. Admirals npr. ponuja trgovanje s preko 3000 CFD-ji.

V katere futures ali terminske pogodbe investirati?

Trgovanje s terminskimi pogodbami je v začetku temeljilo na surovinah, dandanes pa je npr. mogoče trgovati tudi s terminskimi pogodbami na delniške indekse. Izbor trga za investiranje je pogojen s trgovalnim stilom, dostopom do trga in razpoložljivim začetnim kapitalom.

Nabor možnosti za investiranje na terminskih trgih se precej razlikuje od možnosti trgovanja preko CFD-jev, kljub temu pa so praktično vsi trgi, ki so na voljo za investiranje preko terminskih pogodb, na voljo tudi za investiranje preko CFD-jev. So pa določeni trgi, ki ne kotirajo na terminskih borzah, kot npr. delnice, ki kotirajo na delniških borzah, s katerimi pa je mogoče trgovati tudi preko CFD-jev. Prav tako je mogoče s terminskimi pogodbami investirati zgolj v nekatere 'major' valutne pare, medtem ko vam CFD-ji omogočajo dostop do različnih globalnih valutnih parov, tudi 'eksotičnih'.

Seveda trgovanje na več trgih zahteva, da upoštevate tudi več informacij o trgovanju, kot so npr. ure trgovanja. Terminske borze imajo različne čase odprtja in zaprtja, četudi si nekatere izmed njih delijo isti delovni čas. Nekatere izmed njih se celo zaprejo za eno uro tokom dneva in ob različnem času za različne trge.

Na primer, s terminskimi pogodbami na zlato se trguje od nedelje do petka od 5 pm do 4:15 pm CT s 45 minutnim odmorom, ki se začne ob 4:15 pm na CME Globex exchange. Kdaj pa se trguje s terminskimi pogodbami na bitcoin? Na CME Globex exchange od 5 pm do 4 pm CT od nedelje do petka.

Za lažjo razčlenitev tovrstnih informacij se trgovalci običajno poslužujejo premium analitičnih orodij, ki jim pomagajo v procesu odločanja. S pomočjo Admirals Premium Analytics orodja lahko uporabniki dostopajo do različnih funkcionalnosti popolnoma brezplačno. Med drugim portal vključuje novice, tehnične analize, globalni indikator razpoloženja in drugo.

Kliknite na oglas spodaj in si zagotovite dostop še danes!

Brezplačna analitična orodja

Spoznajte številne ekskluzivne vire s pritiskom na gumb

Strategije trgovanja s futures ali terminskimi pogodbami

Trgovanje s futures ali terminskimi pogodbami se nič kaj dosti ne razlikuje od trgovanja z drugimi instrumenti. Seveda morate nekaj več vedeti o datumih zapadlosti vaših poslov, kot tudi ustrezno upravljati tveganje glede na velikost pozicije vezane na terminsko pogodbo. Sam proces razvoja trgovalne strategije pa ostaja enak. Med ključnimi stvarmi pri razvoju strategije trgovanja s futures ali terminskimi pogodbami so:

 • Kakšnega trgovalnega stila se je najbolje poslužiti? Obstajajo namreč različni trgovalni stili. Boste dnevno trgovali? Boste trgovali na podlagi 'spreada'? Ali mogoče na osnovi terminskih opcij? Imeti morate jasen načrt in čvrste temelje, na katerih boste gradili dalje.
 • Katere trge boste trgovali? Boste trgovali terminske pogodbe na nafto? Ali morda na kakšno drugo surovino? Ne pozabite, da ima vsaka terminska pogodba svojo standardno količino in tako določen minimum posameznega posla. Trgovalci z manj razpoložljivega kapitala za investiranje znajo imeti posledično težave pri iskanju ustreznega trga za trgovanje s terminskimi pogodbami.
 • Katero strategijo uporabiti? Ta vam pomaga določiti parametre kot so nivo vstopa in izstopa iz pozicije. Morda boste uporabljali trgovalne indikatorje, ali pa se boste preprosto zanašali na tečajne vzorce pri sprejemanju trgovalnih odločitev. Ključno pri vsem skupaj je, da ste pri uporabi izbranih orodij konsistentni in tako postavite čvrste temelje, ki vam bodo pomagali na poti do uspeha.

Trgovalni stil in trgovalna strategija sta pomembna tudi z vidika izbora trgovalne platforme, ki jo boste uporabljali. Na voljo je kar nekaj možnosti za trgovanje s terminskimi pogodbami, zelo uporabne pa so takšne platforme, ki podpira trgovanje tudi z drugimi naložbenimi razredi, kot so valute, indeksi, surovine in delnice. Takšen pristop se lahko dolgoročno izkaže kot izjemno koristen, odvisno pač od rezultatov vašega trgovanja.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme trgujete različne terminske CFD-je? Platformo si lahko namestite popolnoma brezplačno, trgovali pa boste lahko na različnih časovnih okvirjih in neposredno iz grafikona, na voljo pa vam bodo tudi različne možnosti pri oddaji naročil. Kliknite na oglas spodaj in začnite s trgovanjem še danes!

Trgujte Surovinske CFDje

Trgujte s CFD-ji za surovo nafto, kavo, zlato, srebro in druge!

Primer trgovanja s futures ali terminsko pogodbo na zakladnico ZDA (US Treasury Note)

Kot smo že omenili, lahko na izbor optimalne trgovalne platforme za trgovanje s futures ali terminskimi pogodbami vpliva razpoložljivost trgov, ki jih je mogoče trgovati, in ne funkcionalnosti, kot je npr. možnost mobilnega trgovanja ali super nizke provizije posredovanja. Fleksibilnost in širok nabor možnosti za generiranje naložbenih idej je lahko pri vsem skupaj ključen dejavnik.

Poglejmo si za primer dolgoročni mesečni grafikon CFD-ja na zakladnico ZDA, do katere lahko dostopamo neposredno v Admirals MetaTrader 5 trgovalni platformi.

Vir: Admirals MetaTrader 5, #USTNote_U0, tedensko - obdobje: 20.5.2012 do 21.8.2020, zajeto dne 21.8.2020 ob 9:00 am BST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Sedaj pa si podrobneje poglejmo gibanje tečaja med letoma 2018 in 2020:

Vir: Admirals MetaTrader 5, #USTNote_U0, tedensko - obdobje: 1.1.2017 do 21.8.2020, zajeto dne 21.8.2020 ob 9:00 am BST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Prva zadeva, na katero smo pozorni, je simbol USTNote_U0. Iz imena lahko razberemo, da gre za zakladnico ZDA za mesec 'U' in leto 2020. Če pogledamo kodni sistem mesecev na Chicago Mercantile Exchange, potem lahko vidimo, da je mesec pod oznako 'U' september. Celoten seznam mesečnih oznak za instrumente, s katerimi se trguje na Chicago Mercantile Exchange, je prikazan tukaj:

Zaslonska slika kodnega sistema za mesece na Chicago Mercantile Exchange spletni strani.

Toda kdaj ta instrument v resnici zapade? Najlažji način za preveriti to informacijo je preko Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme. Sledite naslednjim korakom:

 1. Odprite okno 'Market Watch' tako da pritisnete kombinacijo tipk Ctrl+M na tipkovnici ali da kliknete možnosti 'View' v menijski vrstici.
 2. Z desno tipko na miški kliknite v okno 'Market Watch' in izberite 'Symbols'. Tu boste videli celoten seznam vseh terminskih CFD-jev na obveznice, indekse in surovine, ki jih je mogoče trgovati, kot je tudi prikazano na sliki spodaj
 3.  

3.Sedaj lahko izberete posamezni simbol ali skupino simbolov in izbor potrdite s klikom na gumb OK. Vaš izbor se bo sedaj pojavil v oknu 'Market Watch'.Če z desno tipko na miški kliknete na simbol #USTNote (potem, ko ste ga enkrat dodali na seznam), lahko izberete 'Specification'.

4.Odprlo se bo okno z opisom 'Description', v katerem boste našli vse podrobnosti o izbrani terminski CFD pogodbi, kot sta količina in zadnji trgovalni dan, ki je enak datumu zapadlosti.

Kot je moč videti iz slike zgoraj, je zadnji trgovalni dan 'Last trade date' 31.8.2020 in to pomeni, da pogodba zapade 31. avgusta 2020. Torej na grafikonu resnično vidimo zakladnico ZDA z zapadlostjo septembra. Sedaj pa se vrnimo nazaj na grafikon in poglejmo, kaj lahko razberemo iz njega:

Vir: Admirals MetaTrader 5, #USTNote_U0, tedensko - obdobje: 1.1.2017 do 21.8.2020, zajeto dne 21.8.2020 ob 9:00 am BST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Območje označeno z rumeno elipso v grafikonu zgoraj označuje, da se je tečaj gibal nad modro črto, ki označuje 21-periodno eksponencialno drsečo sredino. Ta indikator je zelo koristen in pomaga trgovalcem določiti splošen trend na trgu. Ker se tečaj giblje nad drsečo sredino, to označuje rastoči trend. Trgovalci, ki so naklonjeni trgovanju s trendom, bodo v takem primeru iskalni možnost odprtja dolge pozicije. Pri določitvi nivoja vstopa in izstopa iz pozicije pa si bodo običajno pomagali še z drugimi tehničnimi indikatorji in tečajnimi vzorci, kar si bomo pogledali v nadaljevanju.

Vir: Admirals MetaTrader 5, #USTNote_U0, tedensko - obdobje: 1.1.2017 do 21.8.2020, zajeto dne 21.8.2020 ob 9:00 am BST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Rumeni okvirček v grafikonu zgoraj označuje bikovski 'pin reversal' vzorec. Gre za situacijo, v kateri so prodajalci potisnili trg navzdol, toda v določenem trenutku so potem na trg vstopili kupci in tečaj potisnili nazaj navzgor, tako da sta otvoritveni in zaključni tečaj končala v zgornji polovici svečnika. Nekateri trgovalci bodo takšne svečnike izkoristili za vstop v pozicijo in sicer takrat, ko bo prišlo do preboja vrha takšnega svečnika, medtem ko bodo postavili stop-loss pod dno istega svečnika.

V našem konkretnem primeru bi bil vstopni nivo pri 129,40 in stop-loss pri 127,89, pri vsem skupaj pa bi 1 trgovani lot predstavljal 151 dolarjev izgube, če bi prišlo najprej do vstopa v pozicijo in potem do sprožitve stop-loss nivoja. Če pa bi trgovalec ostal v poziciji in jo držal do naslednjega 'swinga', ki se je zgodil pri 132,38, potem bi ustvaril dobiček v višini okoli 298 dolarjev.

Kaj pa, če bi trgovalec še naprej želel ostati v poziciji v želji po še višjem dobičku, medtem ko ni pripravljen sprejeti višjega tveganja? V takšnem primeru bi se lahko trgovalec recimo lotil iskanja takšnega instrumenta, ki ima negativno korelacijo z že izbrano zakladnico ZDA, kot je npr. valutni par USDJPY. Kot se tečaj enega giblje navzgor, potem tečaj drugega običajno pada. Dostop do različnih trgov in naložbenih razredov je lahko zelo koristen v luči razpršitve tveganja.

Kombiniranje trgovanja s futures ali terminskimi pogodbami z drugimi naložbenimi razredi

Poglejmo si tedenski grafikon gibanja tečaja valutnega para USD/JPY v istem obdobju, kot smo to naredili za zakladnico ZDA. Najprej na grafikonu spodaj prikazujemo širšo sliko:

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, tedensko - obdobje: 1.1.2017 do 21.8.2020, zajeto dne 21.8.2020 ob 9:00 am BST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Četudi ne gre za popolno korelacijo, lahko na splošno rečemo, da ko tečaj zakladnice ZDA raste, da tečaj valutnega para USDJPY pada. Iz grafikona zgoraj je razvidno, da se tečaj USDJPY giblje pod 20-periodno drsečo sredino, kar določa padajoči trend. Trgovalci, ki trgujejo s trendom, bi lahko zasledovali podobno logiko, kot smo jo predstavili zgoraj, torej da bi počakali na medvedji 'pin reversal' svečnik, lahko pa seveda trgujejo na podlagi drugih tehničnih indikatorjev.

V poenostavljenem primeru, ki smo ga pravkar predstavili, bi bila idealna trgovalna platforma takšna, ki omogoča dostop do različnih naložbenih razredov. Ko izbiramo med trgovanjem terminskih pogodb in CFD-je, so pomembne osebne preference vsakega trgovalca. Za večino trgovalcev pa je optimalna prav kombinacija obojega in prav zato je trgovanje s terminskimi CFD-ji postalo tako priljubljeno.

Zakaj trgovati s futures ali terminske pogodbe preko Admirals?

 • Trgovanje poteka preko dobro uveljavljenega in priznanega brokerja, ki je strogo nadzorovan s strani Financial Conduct Authority (FCA).
 • Dostopali boste lahko do najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu, imenovane MetaTrader, ki je na voljo za PC, Mac, splet, Android in iOS operacijske sistema, tako da lahko trgujete tudi na poti.
 • Vašo platformo boste lahko popolnoma brezplačno nadgradili z vtičnikom Supreme Edition, ki vam med drugim omogoča dostop do akcijskih naložbenih idej na več kot tisoč različnih instrumentih.
 • Terminske CFD-je boste lahko trgovali brez provizije na Trade.MT4 in Trade.MT5 računu.

Eden izmed najboljših načinov za začeti je, da vaše trgovalne ideje in strategije najprej preizkusite v virtualnem trgovalnem okolju. Ali ste vedeli, da si lahko odprete demo trgovalni račun pri Admirals popolnoma brezplačno? To pomeni, da lahko virtualno trgujete vse dokler ne boste pripravljeni za trgovanje na pravem trgovalnem računu.

Kliknite na oglas spodaj in si popolnoma BREZPLAČNO odprite demo trgovalni račun pri Admirals še danes!

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Drugi članki, ki bi vas lahko tudi zanimali:

O Admirals

Smo posrednik z globalno prisotnostjo in pod nadzorom najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih platform trgovanja. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Želimo vam uspešno trgovanje!

Admirals

Obvestilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih ali drugih ocenah ali podobnih informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admirals. Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami za spodbujanje neodvisnosti investicijskih poročil in zanj ne velja prepoved trgovanja pred izdajo naložbenih poročil.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz navedene odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in objektivnost analize ni prizadeta, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik ( Jitan Solanki, samostojni sodelavec ) na podlagi njegovih osebnih ocen

5. Medtem ko si prizadevajo za zagotovitev, da so vsi viri analize zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in celovit način, Admirals ne zagotavlja točnost ali popolnost vseh informacij v analizi.

6. Vsako predhodno ali modelirano izvajanje finančnih instrumentov, navedenih v objavi, Admirals ne sme razlagati kot izrecno ali implicitno obljubo, garancijo ali posledico za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.

7. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?
Kaj so finančni trgi? Finančni trgi so tisti, na katerih se trguje z vrednostnimi papirji, to pomeni, da trgovci te vrednostne papirje kupujejo in prodajajo z namenom ustvarjanja dobička, hkrati pa poskušajo omejiti tveganja. Finančni trgi - vsebina članka Kaj so finančni t...
AUDUSD | Vse, kar morate vedeti za trgovanje z AUD / USD
Trgovanje z AUDUSD je lahko izjemno zanimivo, saj je povpečje premikov na dan kar 49, to pa ponuja obilo priložnosti za trgovanje. Želite tudi vi izkoristiti to izjemno visoko volativnost? Admirals vam že 18-let zagotavlja dostop v svet trgovanja in investiranja. Tukaj vam na enem mestu ponujam saj...
?USDCHF forex valutni par - vse, kar morate vedeti za trgovanje (Vodnik)
Želite spoznati, kako uspešno trgovati USDCHF? Spoznajte vse, kar morate vedeti o trgovanju z dolarjem in švicarskimi franki z Admirals. Vsebina članka USDCHF Kaj je USD CHF? Kako kupiti USD CHF menjalni tečaj? Kako prodati dolar po švicarskem franku? Prednosti trgovanja s ceno USD CHF Trgo...
Poglej vse