Moj portfelj | Kako oblikovati lasten uravnotežen naložbeni porftelj?

Jure Maučec
15 Min branje

Ko se naša finančna pismenost izboljšuje, se bedno več ljudi začenja zanimati za vprašanja in pojme, kot so moj naložbeni portfelj, borza, vlaganje v delnice, trgovanje na finančem trgu, Forex itd., saj je za večino od nas pomembno da na določeni stopnji postanemo finančno neodvisni ali da si ustvarimo dodatne vire naših dohodkov.

Vsak od nas si želi oblikoati prav "moj" portfelj. Kakšna pa je teorija oblikovanja naložbenega portfelja? In kaj pravzaprav je naložbeni portfelj? Lahko je sestavljen iz tujih valut, delnic, borznih indeksov, ETF skladov, obveznic ali drugih finančnih instrumentov. Vsak lahko izbere in zgradi svoj naložbeni portfelj.

Torej, začnimo s prvim vprašanjem:

Kaj je naložbeni portfelj oz. investicijski portfelj?

Vse več ljudi vidi potrebo po vlaganju denarja v življenjska zavarovanja, državne vrednostne papirje, nepremičnine, vzajemne sklade, ETF-je in seveda ob tem vse večjo priljubljenost spletnega trgovanja. Kot lahko vidimo, je oblikovanje naložbenega portfelja lahko zelo raznoliko.

Nekateri se obrnejo na družbe za finančno upravljanje. Mnogi drugi gredo v borznoposredniške družbe, se udeležujejo njihovih predavanj in tečajev, da se naučijo sestaviti svoj lasten naložbeni portfelj, ki lahko temelji na trgovanju z vrednostnimi papirji ter tako spoznjo delovanje delnic, valute in seveda je najpomembnejše diverzifikacijo portfelja.

Na splošno je bistvo naložbenega portfelja delitev ali razdelitev naložb – to se imenuje razpršenost portfelja za zmanjšanje tveganja naših naložb. Če se zanašamo na več kot eno nogo, bo manj verjetno, da bomo bankrotirali zaradi finančne krize.

Spodaj razpravljajmo, katere vidike morate upoštevati pri diverzifikaciji svojega naložbenega portfelja.

Osebni naložbeni portfelj

Diverzifikacija portfelja je naložbena strategija za razporeditev tveganja na različne razrede sredstev. Uravnotežen naložbeni portfelj oziroma optimizacija portfelja je eden najpomembnejših dejavnikov pri ohranjanju ali povečanju vrednosti uspešne naložbe na dolgi rok. Torej, razpravljajmo o možnih načinih za diverzifikacijo tveganja.

Kot smo že omenili, lahko uravnotežen portfelj sredstev pridobimo z nakupom ali prodajo delnic, valutnih parov, borznih indeksov, ETF-jev in drugih vrednostnih papirjev. Ustvarjanje pravega naložbenega portfelja je najpomembnejša naložbena odločitev, ki jo boste kadar koli sprejeli na tem področju.

Recimo, da ste vse svoje naložbe vložili v obveznice in delnice. Donosnost vašega portfelja bo nato odražala spremembe na teh dveh trgih. Če ti trgi padejo, se bo zmanjšala tudi vrednost vašega naložbenega portfelja.

Če menite, da ste pripravljeni ustvariti svoj prvi naložbeni portfelj, si odprite trgovalni račun s klikom na spodnji oglas.

Iščete delnice z visokimi dividendami?

Investirajte pri Admirals in izbirajte med 4000 globalnimi delnicami

Moj portfelj - Naložbeni portfelj – tradicionalna diverzifikacija tveganj

Izberemo lahko različna merila, ki so pomembna za vlagatelje pri oblikovanju naložbenega portfelja. Na primer, vedno je vredno razmisliti o vključitvi finančnih instrumentov z manjšim tveganjem, kot so državne obveznice, v svoj portfelj. Poleg tega dolžniški vrednostni papirji običajno zagotavljajo tudi obresti v času gospodarske recesije, medtem ko delnice in drugi vrednostni papirji v tem času izgubijo vrednost.

Tako vlagatelji običajno uporabljajo kombinacijo delnic in obveznic, ki plačujejo dividende, za diverzifikacijo svojih portfeljev. Z vlaganjem v obe vrsti naložb boste dobili uravnotežen portfelj. To strategijo je mogoče uporabiti med upadom cen na finančnih trgih, odvisnih od inflacije. Takšen scenarij se imenuje stagflacija. Ker so valute pogosto razvrednotene, obrestne mere obveznic morda ne bodo mogle pokriti izgub, povezanih z vlaganjem v delnice.

Po drugi strani pa tudi vlaganje v nepremičnine ni vedno varno. Primer tega so izgube, ki jih je povzročila hipotekarna kriza leta 2008 v ZDA. - to je povzročilo nedavno krizo svetovnega finančnega trga.

Copy Trading z Admirals

Trgujte kot najboljši, samo z enim klikom

Moj portfelj - Naložbeni portfelj - valutna diverzifikacija

Uporabite lahko različne teorije optimalnega portfelja. Eden od načinov za doseganje učinka razpršenosti vašega naložbenega portfelja je razporeditev tveganja z uporabo valut. Recimo, da del svoje naložbe opravite v tuji valuti, kot je japonski jen. V tem primeru bi lahko uspešna naložba v jen pomagala odpraviti morebitne krize v vaši lokalni valuti.

Ko se pojavijo tvegani pogoji, se cene surovin nagibajo k dvigu. Trgovci nato običajno preidejo na avstralski dolar ( AUD ). Ko cene surovin rastejo, rastejo tudi borzi, kar vodi do pozitivnih nihanj v parih AUD, kot sta AUD / JPY in AUD / CAD. Toda nasprotno bo, če govorimo o jenu.

Običajno se v različnih tržnih razmerah, kjer se tveganje ne poveča, zgodi ravno nasprotno. Zaradi tega se bo jen dvignil, saj se bodo tuje naložbe povrnile z Japonske. Poglejmo, pod katerimi pogoji bo jen ovrednoten:

 1. 100% razpoloženje brez tveganja
 2. Cene zlata rastejo
 3. Cene surovin padajo
 4. Cene delnic padajo
 5. Jena kyla

Ker Japonci večinoma dobijo poceni posojila, veliko vlagajo v tujino. Ko se tveganje poveča, denar izterjajo, kar poveča povpraševanje po jenu. Nasprotno, če borze močno rastejo, Japonci črpajo denar v tujino s prodajo jenov in kupovanjem tuje valute.

Torej, pomislite, morda bi bilo vredno razpršiti tveganje in vlagati v devizne naložbe. To je zdaj mogoče zaradi nižjih stroškov in lažjega dostopa do tujih trgov. Del svoje naložbe lahko na primer vložite v ameriški nepremičninski trg, ker si tam lahko izposodite denar po nizkih obrestnih merah.

Preostanek denarja bi lahko vložili v tujo valuto, ki obljublja višje donose. Vedno se morate spomniti, da je močna valuta pogosto povezana s pozitivno trgovinsko bilanco in močnim gospodarskim razvojem v državi.

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

Moj naložbeni portfelj - katere valute izbrati za njegovo diverzifikacijo

Ker so ključne obrestne mere v Švici in na Japonskem negativne, je smiselno kupiti jen in frank. Vlagatelj bi lahko nekatere od teh valut zamenjal tudi za valute z višjim donosom, kot je novozelandski dolar (NZD).

Prenos dela portfelja v tako imenovane blagovne valute bi lahko pomagal preprečiti tveganje inflacije. Lahko vlagate v blagovne valute, kot je kanadski dolar, ker se surova nafta izvaža od tam, ali pa izberete državo izvoznico zlata, kot je Avstralija.

Glavne blagovne valute so Avstralija, Kanada in Nova Zelandija, ki vse doživljajo zdravo rast. Japonska, Evropa in Združene države so medtem počasneje. Poudariti je treba tudi, da visoka inflacija slabi kupno moč, kar pomeni, da je skrbno izbrana valutna pozicija v naložbenem portfelju lahko dolgoročno najbolj donosna možnost.

Inflacija je tudi pomemben dejavnik pri izbiri pravih sredstev za vaš naložbeni portfelj. Inflacija pomeni, da blago in storitve postajajo dražji. To pomeni, da podjetja prejemajo višje prihodke, povečujejo pa se tudi njihovi stroški.

Primer naložbenega portfelja v bančnem sektorju

Za diverzifikacijo tveganja naj bodo vlagatelji pozorni tudi na stresno testiranje. Testiranje izjemnih situacij analizira sposobnost finančnega instrumenta ali finančnega podjetja, da preživi finančno krizo. To je še posebej pomembno, ko gre za vlaganje v bančne delnice. Banke se soočajo s tremi glavnimi področji tveganja:

 1. Operativno tveganje: Baselski standardi se uporabljajo za razvrščanje različnih vrst tveganj pri ocenjevanju operativnega tveganja. Pretekli dogodki operativnega tveganja se ocenijo in združijo z zunanjimi podatki, da se identificirajo dogodki z visokim tveganjem.
 2. Tržno tveganje: za oceno tržnega tveganja se uporablja parameter, imenovan Value at Risk (VaR). To velja za vse tržne pozicije banke, zlasti za obveznice in kreditne izvedene finančne instrumente.
 3. Kreditno tveganje: Kreditno tveganje je največji dejavnik tveganja, saj vključuje največ kapitala. Gre za posojila, ki jih banka posoja strankam in institucijam. Ovrednoten je glede na boniteto stranke.

Tržno in kreditno tveganje se izračunava, operativno tveganje pa subjektivno ocenjuje na podlagi preteklih poslovnih izgub in zunanjih dogodkov. Regulatorji uporabljajo pristop od zgoraj navzdol in narekujejo, koliko delnic morajo imeti banke, namesto da to prepuščajo oddelkom za tveganja bank.

Na podlagi leta 2014 Izvedeni "Forbesovi" testi izjemnih situacij z diverzifikacijo portfelja delnic in obveznic imajo večji vpliv na donos in tveganje kot katera koli druga diverzifikacija rešitev. Ta grafikon kaže, da sta volatilnost in donos višja, višje je lastništvo naložbenega portfelja. .

Vir: Forbes Razporeditev portfelja Podatki za leto 2014.

Sedaj bi radi razpravljali o treh strategijah za diverzifikacijo tveganj in portfelja.

1.Naložbeni portfelj: porazdelitev naložb v različne sektorje

Sektorji, ki bi jih lahko upoštevali pri diverzifikaciji tveganja svojega portfelja, so:

 • Zlato in kovine
 • Banke
 • Energenti (nafta in plin )
 • Telekomunikacije
 • Tehnologije

Razdelitev naložbenega portfelja na različne sektorje lahko olajša preživetje vzponov in padcev teh različnih sektorjev.

2.Naložbeni portfelj: diverzifikacija delnic

Delnice podjetij z večjim tveganjem običajno prinašajo višje donose. Običajno so takšne delnice zelo nestanovitne in so lahko donosen dodatek k vašemu naložbenemu portfelju. Vendar jih morate kombinirati z delnicami z manj tveganih podjetij, kot so delnice Blue chip.

Blue chip podjetja so tista, ki imajo malo ali nič dolgov in stabilne dohodke. Takšna podjetja so običajno povezana z manjšim tveganjem. Izplačujejo tudi redne dividende.

3.Naložbeni portfelj: delniški indeksi

Ta strategija je še posebej priporočljiva za začetnike. Delniški indeksi vključujejo različne delnice in obveznice, ki predstavljajo določen tržni delež. Zaradi nizkih transakcijskih provizij so zelo primerni za diverzifikacijo vašega naložbenega portfelja. Odražajo tudi razvoj trga, ki sčasoma povečuje donose.

Naložbeni portfelj - možni primeri kreiranja mojega portfelja

Kaj je naložbeni portfelj? Za zmanjšanje naložbenega tveganja gradimo portfelj različnih delnic, valutnih parov in drugih finančnih instrumentov za doseganje dolgoročno stabilnih donosov nad tržnim povprečjem.

Diverzifikacija ali razdelitev, uporaba različnih trgovalnih instrumentov, diverzifikacija tveganj, vrednotenje portfelja, analiza uspešnosti podjetja, makroekonomska analiza, upravljanje portfelja so kompleksna področja. Kako se ga naučiti lažje in hitreje? Najdete lahko številne analizne pakete, ki jih pripravijo posredniki in novice večjih podjetij, ki kotirajo na borzi.

Analizirajmo 10-20 velikih podjetij, najprej preučimo njihove delovanje, nato pa začnimo graditi naložbeni portfelj z izbiro 3, 4, 5 podjetij. Začnimo z majhnimi zneski in ugotovimo najboljše strategije za ns, ki jim bomo sledili pri gradnji našega osebnega naložbenega portfelja.

Tisti, ki so prebrali ta članek, verjetno sanjajo o karieri na ravni Wall Streeta , luksuznih avtomobilih, hiši na plaži itd. Vendar tega ni lahko doseči in najprej se je treba naučiti osnov. Bistveno je, da se lahko naučiš investirati tudi ti.

Če ste še vedno v dvomih, ali je vredno zgraditi osebni naložbeni portfelj, je tukaj nekaj dolgoročnih grafikonov. To so zelo znana podjetja - razmislite o svojih možnostih, da ne zamudite naslednje velike priložnosti...

Tedenski grafikon za delnice Amazona prikazuje, kakšna bi lahko bila naša uspešnost investiranja nekaj letih držanja sredstev v tej naložbi:

Vir Admirals MT5 Supreme Edition, delnice Amazon, tedenski grafikon 8. maj 2006 - 27. oktober 2021, slikano 27.10.2021 Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti.

Facebook delnice kažejo podobno zgodbo o uspehu. Ali se spet začenja njeno obdobje vzpona? Ali pa je delnica že dosegla svoj maksimum?

Vir: Admirals MT5 Supreme Edition, Facebook delnice, tedenski grafikon 8. maj 2006 - 27. oktober 2021, slikano 27.10.2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti.

Zdaj pa poglejmo indeks Dow Jones , grafikon govori sam zase:

Vir: Admirals MetaTrader 5, DJI 30 Mesečni grafikon 8. maj 2006 - 27. oktober 2021, slikano 27.10.2021 Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti.

Kako si oblikovati lasten naložbeni portfelj v treh korakih!

Ste že neučakani in bi si radi čim prej oblikovali svoj investicijski portfelj preko avtorizirane borznoposredniške družbe Admirals, katero nadzira Financial Conduct Authority (FCA) in drugi svetovno znani regulatorji? To storite v naslednjih korakih:

 1. Odprite si Invest.MT5 račun, preko katerega lahko investirate v delnice in ETF-e (Exchange Traded Funds) na 15 največjih borzah po vsem svetu. Račun si lahko odprete že za vsega 1 euro minimalnega depozita.
 2. Položite sredstva na vaš račun, ki bodo namenjena vaši prvi investiciji. Pri višini nakazanih sredstev ni omejitev. Polog denarja na račun Admirals v obliki bančnega nakazila je tako ali tako brezplačen, sam prenos sredstev pa lahko traja tudi do tri delovne dni. Denar je mogoče brezplačno nakazati na svoj trgovalni račun pri Admirals tudi preko kartice Visa ali Mastercard, poslužite se lahko tudi plačilnih sistemov PayPal, Klarna, iDEAL in drugih!
 3. V Admirals Namizju kliknite na 'Trguj' in odprla se vam bo spletna trgovalna platforma, kjer boste lahko opravili svoj prvi posel. Izbirate lahko med več kot 3000 različnimi finančnimi instrumenti, ogledate si lahko njihove tečaje v živo ali zgodovino gibanja tečajev v grafikonih, od koder je mogoče oddati tudi naročilo.

Ali veste, da lahko prekoAdmirals Invest.MT5 računa oblikujete investicijski portfelj z ultra nizkimi provizijami, ki se začnejo pri zgolj $0.02 za ameriške delnice? Ustvarite si naložbeni portfelj še danes s klikom tukaj!

Zanimiv primer razmišljanja o investicijskem portfelju Warrena Buffetta 90/10

Leta 2013 je legendarni investitor Warren Buffet v svojem pismu delničarjem Berkshire Hathaway predstavil načrt, kako naj upravljajo sklade svojih žena.

V tem načrtu je predlagal portfelj 90/10, pri čemur bi bilo 90% sredstev investiranih v stroškovno ugoden S&P 500 ETF, ostalih 10% pa v kratkoročne državne obveznice.

Osnova takšnega portfelja je razpršitev naložbe v različne panoge, ki sestavljajo indeks S&P 500 in to v največja podjetja posamezne panoge.

Buffett je še posebej preferiral sklad Vanguard S&P 500 ETF. Gre za ETF, ki ga upravlja Vanguard in zasleduje delniški indeks S&P 500. Rezultati ETF-a od leta 2016 do danes so predstavljeni na sliki spodaj:

Osnova uspešnosti sklada od NAV do čiste vrednosti, brez stroškov, z bruto dohodkom, ki se ponovno investira. Podatki so v %.

Vir: Vanguard, 22.10.2021. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V ta ETF lahko investirate tudi preko Admirals Invest.MT5 računa. Pri oblikovanju naložbenega portfelja je zelo pomembno, da imate na razpolago možnost investiranja v različne finančne instrumente in različne naložbene razrede, kar vam račun Iinvest.MT5 vsekakor omogoča.

Po odprtju brezplačnega trgovalnega računa pri Admirals, se boste lahko prijavili v vaše Nmaizje, od koder boste lahko dostopali do različnih trgovalnih računov (pravi ali demo), položili ali dvignili denarna sredstva in dostopali do naprednih analitičnih orodij.

S klikom na 'Trgujte' v vašem računu boste preusmerjeni na spletno trgovalno platformo. Tu lahko v iskalniku na dnu okna 'Opazovanje trga' poiščete Vanguard S&P 500 ETF in si nato ogledate grafikon s posodabljanjem tečaja v realnem času. Iz grafikona lahko tudi odprete novo naročilo, kot je prikazano na sliki spodaj.

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 spletne trgovalne platforme, ki prikazuje odprtje novega naročila.Pripravljeno 27.10.2021 Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Investicijski portfelj - zaključek

Danes je veliko posameznikov, ki iščejo način optimalnega oblikovanja naložbenega portfelja na dolgi rok. Za to obstajajo različne strategije in nekaj izmed njih smo predstavili zgoraj. Katero metodo boste izbrali, je odvisno od vas samih, morda jih boste nekaj celo najprej preizkusili in se šele potem odločili za eno izmed njih.

K sreči vam je za začetek na voljo Invest.MT5 demo trgovalni račun, kjer lahko preizkusite vse funkcionalnosti in storitve, ki so na voljo pri Admirals. V tem virtualnem okolju boste lahko brez kakršnegakoli tveganja preizkusili tudi različne naložbene strategije in teorije, vse dokler ne boste pripravljeni za trgovanje na pravem računu.

Kliknite na oglas spodaj in si račun odprite še danes!

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Prepričano smo, da vam je koristilo branju tega članka, če pa bi radi pridobili še več znanja o trgovanju, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:

O Admirals 

Admirals je večkrat nagrajena, globalno regulirana borza Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati danes !

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali priporočilo za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Katere so najboljše delnice kobalta za investiranje
Kobalt je kovina, ki bo zaradi svoje uporabe v litij-ionskih baterijah igrala ključno vlogo pri globalnem energetskem prehodu. Torej, kako lahko vlagatelji postanejo izpostavljeni tej kovini? V tem članku bomo preučili 2 najboljši delnici kobalta, ki ju morajo vlagatelji upoštevati, in pokazali, kak...
10 najboljših delnic Blue Chip podjetij, ki si jih morate ogledati
Ali še niste prepričani, kako bi blue chip podjetja in njihove delnice lahko vplivala na vaše naložbe? Morda se sprašujete, 'kaj so blue chip delnice?'. Ta priročnik ponuja pregled, ki ga iščete, saj ponuja seznam blue chip podjetij, opisuje najboljše evropske in britanske blue chip delnice, visoko...
Netflix delnice: Investiranje v Netflix delnice v letu 2023!
Obstajata dva načina za investiranja v Netflix delnice: nakup delnic Netlix ali špekuliranje o gibanju cene delnic prek CFD-jev. Trenutno je cena Netfix delnic zaradi izgube naročnikov močno padla... je to morda dobra priložnost za naložbe v Netflix po boljši ceni? Netflix (NASDAQ: NF...
Poglej vse