Kako oblikovati investicijski portfelj?

Maj 12, 2021 16:15 Europe/Ljubljana
Čas branja: 10 minut

V tem članku si bomo pogledali, kako je sestavljen tipičen investicijski (naložbeni) portfelj, katerih tehnik oblikovanja portfelja se poslužujejo nekateri guruji, kot je Warren Buffett, in na kakšen način si lahko vi na optimalen način oblikujete svoj investicijski portfelj.

Kako si oblikovati naložbeni portfelj v treh korakih!

Ste že neučakani in bi si radi čim prej oblikovali svoj investicijski portfelj preko avtorizirane borznoposredniške družbe Admirals (prej Admiral Markets), katero nadzira Financial Conduct Authority (FCA)? To storite v naslednjih korakih:

  1. Odprite si Invest.MT5 račun, preko katerega lahko investirate v delnice in ETF-e (Exchange Traded Funds) na 15 največjih borzah po vsem svetu. Račun si lahko odprete že za vsega 1 euro minimalnega depozita.
  2. Položite sredstva na vaš račun, ki bodo namenjena vaši prvi investiciji. Pri višini nakazanih sredstev ni omejitev. Polog denarja na račun Admirals v obliki bančnega nakazila je tako ali tako brezplačen, sam prenos sredstev pa lahko traja tudi do tri delovne dni. Denar je mogoče brezplačno nakazati na svoj trgovalni račun pri Admirals tudi preko kartice Visa ali Mastercard, poslužite se lahko tudi plačilnih sistemov PayPal, Klarna, iDEAL in drugih!
  3. V Admirals trgovalni sobi kliknite na 'Trade' in odprla se vam bo spletna trgovalna platforma, kjer boste lahko opravili svoj prvi posel. Izbirate lahko med več kot 3000 različnimi finančnimi instrumenti, ogledate si lahko njihove tečaje v živo ali zgodovino gibanja tečajev v grafikonih, od koder je mogoče oddati tudi naročilo.

Ali veste, da lahko preko Admirals Invest.MT5 računa oblikujete investicijski portfelj z ultra nizkimi provizijami, ki se začnejo pri zgolj $0.02 za ameriške delnice? Ustvarite si naložbeni portfelj še danes s klikom na oglas spodaj.

Definicija investicijskega portfelja

Izraz investicijski oz. naložbeni portfelj se nanaša na sredstva, ki so v lasti vlagatelja. Lahko gre za delnice, obveznice, valute, surovine in denarna sredstva. Portfelj lahko sestavljajo tudi naložbe v nepremičnine, starodobna vozila, ipd.. Cilj investicijskega portfelja je ustvariti donos na vloženi kapital ali povedano drugače, ustvariti dobiček. Da bi to dosegli, obstajajo različne metode in nekaj izmed njih si bomo ogledali v nadaljevanju tega članka.

Kako oblikovati optimalen naložbeni portfelj?

Oblikovanje naložbenega portfelja zahteva kar nekaj izkušenj. Tudi profesionalni svetovalci se tu in tam zmotijo. Kljub temu pa obstajajo določene prakse in smernice, katerih se poslužujejo vlagatelji, da bi oblikovali čim bolj optimalen portfelj.

Ena izmed strategij, ki se pri tem zasleduje, je strategija razpršitve oz. diverzifikacije naložb. Na ta način zagotovimo, da portfelj ni pod prevelikim vplivom ene same naložbe ali ene same panoge. Vlagatelji se običajno poslužujejo tipičnih deležev pri alokaciji svojih sredstev na različne naložbene razrede. Nekaj primerov je navedenih v nadaljevanju.

Veliko posameznikov se odloči za oblikovanje naložbenega portfelja glede na svojo starost. Moderen način oblikovanja portfelja namreč teži k temu, da je v mlajših letih večji delež portfelja vložen v delnice, potem pa se s staranjem in približevanjem upokojitve delež obveznic v portfelju povečuje.

Primeri naložbenih portfeljev

V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj različnih investicijskih portfeljev.

Dividendni portfelj

Dividende predstavljajo izplačilo dela dobička javno kotirajočih družb svojim delničarjem. Običajno se izplačujejo kvartalno in po večini primerov gre za izplačila v denarju.

Pri oblikovanju investicijskega portfelja se veliko vlagateljev osredotoči na investiranje v delnice, pri katerih se lahko nadejajo visokih dividend. Dividendni donos se izračuna tako, da se višina letne dividende deli s trenutnim tečajem delnice podjetja.

Če podjetje ABC izplačuje $3 dividende vsak kvartal, to pomeni da znaša letno izplačilo dividende $12 ($3 x 4 kvartali). Če znaša tečaj delnice v določenem trenutku $300, potem bi bil dividendni donos 4% ($12 / $300). Dividendni donos se s spremembo tečaja delnice seveda nenehno spreminja, gre pa za podrobno spremljan kazalnik s strani večine vlagateljev.

DRIP investiranje

Kratica DRIP označuje Dividend Reinvestment Plan (načrt reinvestiranja dividend). Gre za pristop, pri katerem se vlagatelj odloča za investicijo enakomerne vsote dolarjev in ne enakomernega števila delnic. Najprej se vlagatelj odloči, koliko dolarjev (ali druge valute) bo investiral v vsakem obdobju, recimo mesečno.

S konsistentnim investiranjem manjših mesečnih zneskov bo vlagatelj na koncu nekaj nakupov opravil po nižji ceni, nekaj po višji, toda povprečje bo dobro. Cilj je na redni osnovi vlagate manjše zneske, poleg tega pa reinvestirati prejete dividende. Prednost te metode investiranja je v tem, da se iz naložbenega proces izločijo čustva, poleg tega pa se ne ukvarjamo z iskanjem najbolj primernega trenutka za vstop v pozicijo, kar zna biti zelo zahtevno opravilo.

Investicijski portfelj na podlagi sektorjev

Gre za naložbeni pristop investiranje v delnice ali ETF-e, za katere je dobro znano, kateri dejavniki so plod njihovega uspeha. Tovrstne dejavnike lahko uvrstimo v dve različni skupini: makroekonomski dejavnik in dejavniki sloga.

  • Makroekonomski dejavniki vključujejo analizo širše slike gospodarskega cikla, obrestnih mer, kreditnega tveganja, inflacije in podobno.
  • Dejavniki sloga pa vključujejo analizo posameznih naložbenih instrumentov skozi prizmo volatilnosti, obsega trgovanja, finančne stabilnosti in podcenjenosti glede na njihove temeljne kazalnike (ta pristop imenujemo tudi 'value' investiranje).

Tokom pandemije je bilo visoko povpraševanje po delnicah tehnoloških podjetij, saj je makroekonomski dejavnik gospodarske in družbene zaustavitve povzročil, da je bistveno več ljudi potrebovalo novo opremo za vzpostavitev dela od doma.

Kombiniranje dejavnikov sloga in makroekonomskih dejavnikov je lahko zelo uspešna kombinacija. Med pandemijo so se mnogi osredotočili ne zgolj na tehnološka podjetja v smislu širšega panožnega pristopa, temveč so se posvetili analiziranju posameznih podjetij znotraj panoge, da bi našli finančno čim bolj perspektivne naložbe.

Investicijski portfelj 'kupi in drži'

Gre za pristop, primeren za dolgoročne naložbe. Ideja takšnega načina vlaganja sega daleč v zgodovino, ko so vlagatelji vložili vsa svoja sredstva v posamezno naložbo in potem daljše obdobje niso spreminjali zadeve.

Na finančnih trgih imate poleg pristopa v smislu 'kupi in drži' na voljo tudi bolj aktiven pristop in se pogosteje odločate za nakupe in prodaje portfeljskih pozicij.

Pristop 'kupi in drži' je sicer zelo podoben metodologiji investiranja Warrena Buffetta, kjer je cilj vložiti v kakovostne delnice in potem pustiti naložena sredstva vsaj 10 let.

Investicijski portfelj Warren Buffett 90/10

Leta 2013 je legendarni investitor Warren Buffet v svojem pismu delničarjem Berkshire Hathaway predstavil načrt, kako naj upravljajo sklade svojih žena.

V tem načrtu je predlagal portfelj 90/10, pri čemur bi bilo 90% sredstev investiranih v stroškovno ugoden S&P 500 ETF, ostalih 10% pa v kratkoročne državne obveznice.

Osnova takšnega portfelja je razpršitev naložbe v različne panoge, ki sestavljajo indeks S&P 500 in to v največja podjetja posamezne panoge.

Buffett je še posebej preferiral sklad Vanguard S&P 500 ETF. Gre za ETF, ki ga upravlja Vanguard in zasleduje delniški indeks S&P 500. Rezultati ETF-a od leta 2016 do danes so predstavljeni na sliki spodaj:

Osnova uspešnosti sklada od NAV do čiste vrednosti, brez stroškov, z bruto dohodkom, ki se ponovno investira. Podatki so v %.

Vir: Vanguard, 22.4.2021. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V ta ETF lahko investirate tudi preko Admirals Invest.MT5 računa. Pri oblikovanju naložbenega portfelja je zelo pomembno, da imate na razpolago možnost investiranja v različne finančne instrumente in različne naložbene razrede, kar vam račun Iinvest.MT5 vsekakor omogoča.

Po odprtju brezplačnega trgovalnega računa pri Admirals, se boste lahko prijavili v vašo trgovalno sobo (Trader's Room), od koder boste lahko dostopali do različnih trgovalnih računov (pravi ali demo), položili ali dvignili denarna sredstva in dostopali do naprednih analitičnih orodij.

S klikom na 'Trade' v vašem računu boste preusmerjeni na spletno trgovalno platformo. Tu lahko v iskalniku na dnu okna 'Market Watch' poiščete Vanguard S&P 500 ETF in si nato ogledate grafikon s posodabljanjem tečaja v realnem času. Iz grafikona lahko tudi odprete novo naročilo, kot je prikazano na sliki spodaj.

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 spletne trgovalne platforme, ki prikazuje odprtje novega naročila. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Investicijski portfelj - zaključek

Danes je veliko posameznikov, ki iščejo način optimalnega oblikovanja naložbenega portfelja na dolgi rok. Za to obstajajo različne strategije in nekaj izmed njih smo predstavili zgoraj. Katero metodo boste izbrali, je odvisno od vas samih, morda jih boste nekaj celo najprej preizkusili in se šele potem odločili za eno izmed njih.

K sreči vam je za začetek na voljo Invest.MT5 demo trgovalni račun, kjer lahko preizkusite vse funkcionalnosti in storitve, ki so na voljo pri Admirals. V tem virtualnem okolju boste lahko brez kakršnegakoli tveganja preizkusili tudi različne naložbene strategije in teorije, vse dokler ne boste pripravljeni za trgovanje na pravem računu.

Če pa ste že pripravljeni za trgovanje na pravem računu, si lahko odprete Invest.MT5 račun za vsega 1 evro depozita, potem pa kupujete in prodajate delnice na ameriških borzah za vsega $0.02 provizije na delnico. Poleg tega boste lahko dostopali do različnih naprednih trgovalnih orodij in analitičnih storitev.

Kliknite na oglas spodaj in si račun odprite še danes!

Prepričano smo, da vam je koristilo branju tega članka, če pa bi radi pridobili še več znanja o trgovanju, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:


Nakup delnic - Najbolj vroče delnice za leto 2021

Kako začeti z online investiranjem v zlato?

Najboljše delnice za investiranje v dividende

Rastoči trgi: Investiranje preko ETFjev v rastoče trge

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajena, globalno regulirana borza Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati danes !

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali priporočilo za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .

Jure Maučec
Jure Maučec Finančni analitik, Admirals Slovenija

Jure je finančni analitik, investitor in predavatelj z več kot 20 letnimi izkušnjami v finančnem svetu. Izjemen poznavalec temeljne in tehnične analize finančnih instrumentov, ter posledično za razvoj strategij za investiranje v delnice in ETF-je.