Delnice Krka: Kratka analiza in kako investiranje v ETF-je zdravstvenega sektorja

Jure Maučec
15 Min branje

Podjetje Krka, d.d., Novo mesto in delnice Krka so zagotovo med najbolj prepoznavnimi v Sloveniji. Podjetje je bilo ustanoveljeno daljnega leta 1954. Zagotovo sodi med paradne konje podjetništva v Sloveniji. Osnovna dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Krka je usmerjena v razvoj lastnih visokokakovostnih generičnih zdravil z dodano vrednostjo, ki jih tržijo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Krka, d.d., Novo mesto po svetu

Krka, d.d., Novo mesto je prisotna na različnih koncih sveta in se tako s svojo razpršenostjo izogiba tveganjem pred preveliko kncentracijo na enem samem trg in tako povečujejo možnost rasti delnc Krke. Glede na strategijo poslovanja so osredotočeni na različna območja: Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa, Zahodna Evropa in Čezmorska tržišča.

Viri : Krka, d.d., Novo mesto, Datum posnetka 10.4.2021

Njihove izdelke je mogoče najti v 70 državah, ob tem pa so vodilni farmacevtski proizvajalec v Sloveniji. Ključni trg v srednji Evropa je Poljska, sledijo ji Češka, Madžarska, Litva…V vzhodni Evropa je ključni trg Rusija. Med vidnejšimi pa so tudi Ukrajina, Kazahstan, Uzbekistan, Gruzija in Azerbajdžan. V jugovzhodni Evropi so med pomembnejšimi trgi Hrvaška, Romunija in Bolgarija. V zahodni Evropi pa je najpomembnejši trg Nemčija, sledijo Velika Britanija, nordijske države in Italija. Krka pa širi svoj trg poslovanja tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem vzhodu.

Gibanje cene delnice Krke

Vir:Ljse

Delnice Krka so v zadnjih treh letih pridobivale na vrednosti. Vse od najnižje vrednosti 53,50 EUR v letu 2018, kateremu je sledil sunkovit vzpon do vrednosti 78 EUR v začetku leta 2020. Sledilo je obdobnje korone in konkreten popravek do vrednosti 59 EUR v začetku leta 2020. Vsak tovrstne popravek, ki ga ponavadi povzročijo različne novice ali katastrofe je lahko tudi investicijska priložnost za dokup delnice v kolikor imate pred tem potrjene signale, ki vam jih je potrdila fundamentalna analiza posameznih delnic.

V kolikor želite spozanti, kako trguje svetovno znani investitor si preberite nekaj njegovih ugotovitev si preberite članek: Warren Buffett Top 20 nasvetov: Kako investirati v delnice

Analiza uspešnosti poslovanja delnice Krke

Poglejmo si preteklo poslovanje. Skupina Krka, d.d., Novo mesto je v letu 2020 ustvarila 1 milijardo 534,9 milijona EUR prodaje, kar je 41,5 milijona EUR oziroma 3 % več kot v letu 2019. Prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storite so znašali 1 milijardo 530,0 milijonov EUR, razliko pa so predstavljali prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala ter ostali prihodki iz prodaje. 

Vir : Krka, d.d., Novo mesto; Posneto dne 10.4.2021

V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja količinske rasti prodaje 5,3-odstotna, povprečna letna stopnja vrednostne rasti prodaje pa 5,7-odstotna, kar je v skladu z začrtanim strateškim ciljem vsaj 5-odstotne povprečne letne rasti prodaje. Drugi poslovni prihodki skupine Krka so znašali 10,5 milijona EUR. Družba Krka je v letu 2020 ustvarila 1 milijardo 447,1 milijona EUR prodaje, kar je 56,9 milijona EUR oziroma 4 % več kot v letu 2019. Prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev so znašali 1 milijardo 222,0 milijonov EUR, prihodki iz pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala 218,9 milijona EUR, ostali prihodki iz prodaje pa 6,2 milijona EUR. 

Delnice Krke in dobiček - nakup delnice Krke?

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 390,7 milijona EUR je bil 116,5 milijona EUR oziroma 43 % večji kot v letu 2019. Razlog je bila relativno večja rast prodaje glede na poslovne odhodke. Dobiček iz poslovanja skupine Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 502,4 milijona EUR se je povečal za 117,0 milijonov EUR oziroma za 30 %. Dobiček pred davkom skupine Krka se je v letu 2020 povečal za 54,6 milijona EUR oziroma za 19 % in je znašal 339,0 milijonov EUR. Delnice Krke tako postajajo vedno bolj zanimive za vlagatelje! 

Vir : Krka, d.d., Novo mesto; Posneto dne 10.4.2021

Efektivna davčna stopnja skupine Krka, d.d., Novo mesto je bila 14,8-odstotna. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 288,9 milijona EUR in je bil glede na leto 2019 večji za 44,7 milijona EUR oziroma 18 %. Dobiček iz poslovanja (EBIT) družbe Krka je znašal 338,9 milijona EUR, dobiček iz poslovanja družbe Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA), pa 424,0 milijonov EUR. Dobiček pred davkom družbe Krka je znašal 297,8 milijona EUR, čisti dobiček družbe Krka pa 258,5 milijona EUR. Povprečna letna stopnja rasti EBIT skupine Krka v zadnjih petih letih je znašala 14,4 %, povprečna letna stopnja rasti EBITDA skupine Krka 10,4 % in povprečna letna stopnja rasti čistega dobička skupine Krka 12,8 %.

Vlaganje in naložbe - napoved delnic Krke 2021

V skupini Krka so v letu 2020 za naložbe namenili 76,6 milijona EUR. Vlagali so predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, v zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Tovrstna premišljena vlaganja naj bi prinesla večjo dobičkonosnost in varnost za uspešno poslovanje v prihodnosti.

Nakup lastnih delnic Krke - doba novica za investitorje

Krka tudi strateško dokupuje lastne delncie, zadnji podatki za leto 2021 o nakupu lasntih delnic Krke:

✅5. 2. 2021 1.637 delnic po povprečni tehtani ceni 94,14 EUR,
✅9. 2. 2021 1.630 delnic po povprečni tehtani ceni 93,77 EUR,
✅10. 2. 2021 1.561 delnic po povprečni tehtani ceni 93,20 EUR,
✅11. 2. 2021 1.425 delnic po povprečni tehtani ceni 92,85 EUR,
✅12. 2. 2021 1.369 delnic po povprečni tehtani ceni 92,75 EUR in
✅15. 2. 2021 307 delnic po povprečni tehtani ceni 92,93 EUR.

Vir: Krka, d.d., Novo mesto, povzetek podatkov 10.4.2021

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.564.288, kar je predstavljalo 4,770 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.572.217, kar predstavlja 4,794 % vseh izdanih delnic.
Krka je imela pred transakcijami 1.392.799 lastnih delnic, kar predstavlja 4,247 odstotkov vseh izdanih delnic. Po ponovnem odkupu ima zdaj 1.423.802 lastnih delnic ali 4.342 odstotkov osnovnega kapitala.

Frakcijsko investiranje v delnice

Kupite deleže delnic v več kot 700 vodilnih svetovnih delnicah

Delnice Krke in cepitev ali delitev (Stock Split)

Za cepitev ali delitve delnic Krke, d.d., Novo mesto so se v podjetju odločili, ko je bila cena delnice 1000 EUR. Podjetja se odločijo za cepitev, ko je delnica predraga in tako povprečnemu investitorju ni več dostopna. Stock cplit se je pri delnicah Krke zgodil leta 2007. Ponazorimo to s primerom Krke za lažjo predstavo:

Vir: Krka, d.d. Novo mesto

Cepitev delnic Krke ali stoc split je bil še en dokaz izjemnega vodenja podjetja Krka, d.d. Novo mesto vsa ta leta. Prav osredotočenost na prihodnost in tudi dostopnost odlično vpliva na tečaj delnic Krke.

V kolikor si želite še več informacij o cepitvi ali delitvi delnic si preberite naš članek: Stock Split ali delitev delnic - kaj je to in kako vpliva na investitorje?

Delnice Krke in dividende

Dividende so zagotovo privlačen del za mnoge investitorje, prav gotovo tako postanejo še bolj zanimive za večji krog ljudi, ki si želijo t.i. pasivnega investiranje v različne naložbe.

➡️ Dividenda- kaj je to? Del dobička podjetja, ki se včasih razdeli med lastnike njegovih delnic. 

Podjetje Krka, d.d., Novo mesto izplačuje dividende lastnikom delnic Krka enkrat letno. Podrobne pregled izplačil si lahko pogledate spodaj. Izplačilo dividende tako poveča donosnost vaše naložbe, saj niste osredotočeni samo na rast cene delncie ampak ste za lastništvo delnice Krka še nagrajeni.

Vir: Krka, d.d., Novo mesto, posnetek 10.4.2021

V kolikor bi radi še več informacij o investiranju v podjetja, ki izplačujejo dividende si preberite naš članek: Dividende - Najboljše delnice za investiranje v dividende

V kolikor si želite tudi vi ustvariti naložbe z delnicami, ki prinašajo dividende si lahko odprete trgovalni račun s klikom na spodnji oglas

Iščete delnice z visokimi dividendami?

Investirajte pri Admirals in izbirajte med 4000 globalnimi delnicami

Kako investirati v zdravstveni sektor preko ETF-jev

➡️ETF so vrednostni papirji, ki jih lahko kupite in prodate na ustreznih borzah prek finančnega posrednika (posrednika). Ti ETF-ji lahko spremljajo uspešnost različnih sredstev, od tradicionalnih družb, ki kotirajo na borzi, do valut, indeksov in blaga.

Preko ETF-jev lahko investirate v vse vrste finančnih sredstev. Najbolj pogosto pa se investira v ETF-je zaradi indeksov, ki so osredotočeni na določen indeks ali gospodarski sektor. Med različnimi možnostmi je tudi možnost investiranja v zdravstveni sektor. Na takšen način lahko dosežete večjo razpršenost svojega portfelja.

V kolikor ste pripravljeni in pozante vsa tveganja ob trgovanju sledite spodnjim korakom, kjer vam bomo po korakih pokazali kako lahko tudi vi investirate na globalne trge.

 1. Ustvarite račun Invest.MT5 Admirals. To boste storili preko “Trgovalne sobe”, kjer si ustvarite svoj račum.
 2. Namestire si trgovalno platformo MetaTrader 5 . Uporabite lahko možnost demo trgovanja, da dobite občutek za spletno vlaganje indobro spoznate ETF-je. Šele, ko boste dobro poznali trgovalno paltformo si odprite trgovalni račun.
 3. Pojdite na MT5 trgovalno platformo v okno “Opazovanje trga” in kliknite desni gumb na miški. Izberite ”Simoboli” in poiščite ETF-je, ki pokrivajo zdravstveni sector. Izberite enega in pričnite investirati.

Izbira pravega ETF-ja za investiranje v zdravstveni sektor

Izbira pravega ETF-ja zahteva natančno razmislek. Kot začetnik si zagotovo želite možnosti, ki ponujajo najnižje možno tveganje. Seveda bo v vsaki naložbi vedno prisoten element tveganja. Če se vrnemo na pregled ETF-jev se osredotočimo na tiste ki pokrivajo zdravstveni sektor, tako kot delnice Krke.

Ko se odločite, na kateri indeks se boste osredotočili, morate pregledati in analizirati posamezne ETF-je, ki so na voljo na finančnih trgih.

Poglejmo si nekaj primerov ETF-jev, ki pokrivajo zdravstveni sektor.

Spodaj je posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki ga je ponudil Admirals, prikazuje dolgoročni mesečni graf LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF (HLTP)

Vir: Admirals MetaTrader 5, #HLTP, Mesečni - Razpon podatkov, 01.04.2009- 25.03.2021, Posneto dne 10.4.2021, Upoštevajte: Dosedanji rezultati niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kot novicu na finančnih trgih ali investiranju v zdravstveni sektor vas lahko preveč podatkov hitro zmede. Zato je pomembno, da podrobno pregledate ponudbo ETF jev na spletu, prav tako lahko na splenti strani preverite, kam investira določen ETF in si na ta način olajšate odločitev.

Zgoraj omenjeni ETF in med najpomembnejše naložbe v portfelju:

Vir: www.lyxoretf.se/en/, datum posnetka 10.4.2021

Spodaj smo za primerjavo pripravili še posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki ga je ponudil Admirals, prikazuje dolgoročni mesečni graf Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF - Acc (XDWH)

Vir: Admirals MetaTrader 5, #XDWH, Mesečni graf - Razpon podatkov 1.3.2016 - 10.4.2021, slika posnete dne 10.4.2021 Upoštevajte: Dosedanji rezultati niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF - Acc (XDWH) ETF ima naslednje največje naložbe v svojem portfelju

Vir: etf.dws.com, datum posnetka 10.4.2021

Kako kupiti delnice, ki lahko prinašajo dividende?

Če razmišljate o oblikovanju portfelja iz naložb v delnicami, ki so v pretelosti prinašale dividende, potem si morate odpreti trgovalni račun, ki omogoča investiranje v različne naložbene produkte, kot je to naprimer račun Invest.MT5.

V kolikor si želite trgovati s cenami delnic ali trgovati s CFD, - pogodbami na razliko, lahko trgujete tudi ob padcih cen si odprite najprej demo trgovalni račun in šele kasneje pravi trgovalni račun s klikom na spodnji oglas.

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

Drugi članki s področja investiranja, ki bi vas lahko zanimali.

➡️Kako začeti z online investiranjem v zlato?

➡️Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?

➡️Kaj je CFD trgovanje - pogodbe za razliko

➡️ETF skladi - strategije investiranja v ETF sklade!

O Admirals

Admirals je reguliran s strani ciperskega regulatorja CYSEC in vam omogoča trgovnaje s CFD ji na delnice, indekse, valute, surovine in digitalne valute.

Admirals

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

 1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.
 2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.
 3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik Jure Maučec(v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.
 4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.
 5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.
 6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.
 7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.
 8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.
 9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Coca cola delnice - kako investirati v delnice Coca Cole in njihove dividende v letu 2023
Kupite delnice Coca Cole leta 2023? Vodilno podjetje brezalkoholnih pijač poleg izjemnih donosov že več desetletij deli dividende in to celo vsakič višje. To je lahko zelo privlačna naložba za marsikoga. Coca Cola je ena najbolj znanih blagovnih znamk na svetu prav pri vseh generacij...
Kako kupiti Facebook (FB) delnice (Meta)?
Nakup delnic Facebooka (Meta) je zelo preprost, le odpreti morate račun pri borznemu posredniku in začeti vlagati. Preden naredite ta korak, pa je priporočljivo narediti poglobljeno analizo podjetja. ✺ Facebook je član skupine FAANG ( Facebook, Apple , Amazon , Netflix in Google )✺ C...
Investirajte v Amazon ➡️ Vodnik za nakup Amazon delnic [2023]
Delnice Amazon so se v zadnjih letih podražile za več kot 1500 %. Analizirajmo razvoj delnic na borzi in spoznajmo, kako kupiti delnice Amazon v letu 2023 korak za korakom. ✺ V drugem četrtletju 2023 je Amazon dosegel višji prihodek od pričakovanega✺ Da bi spodbudil nakup svojih delni...
Poglej vse