Kaj je EPS v financah? | Razvrstitev podjetij IBEX, EuroStoXX in Dow Jones

Javier Oliván
11 Min branje
Kaj pomeni EPS v finančnem svetu? EPS v financah je zaradi enostavnosti izračuna, zmogljivosti analize in primerjave finančnega stanja večIH podjetij eden izmed najbolj uporabljenih kazalnikov v finančnem sektorju.

Bi radi izvedeli več o pomenu podatka zaslužek na delnico (EPS) in preverili donosnost različnih podjetij po svetu? Nadaljujte branje, če želite izvedeti.

Definicija EPS (zaslužek na delnico) v finančnem svetu 

Dobiček na delnico (EPS) v financah je razmerje, ki predstavlja znesek dobička podjetja, ki ga ta ustvari na vsako posamezno delnico.

Gre torej za kazalnik dobičkonosnosti, ki se običajno izračuna letno in/ali četrtletno.

Tako kot pri drugih meritvah je tudi ta kazalnik običajno videti z izrazom EPS (dobiček na delnico) .

Poleg tega, da je EPS eden najpogosteje uporabljenih meril za merjenje dobičkonosnosti podjetij. EPS je v ekonomiji ena najpogosteje uporabljenih meritev pri temeljni ali fundamentilni analizi podjetij, ki se uporablja za :

 • Izračunavanje drugiuh meritev, kot je PER (cena do zaslužka).
 • Primerjavo donose z drugimi razmerji dobičkonosnosti, kot je Ebitda na delnico.
 • Analiziranje podjetja, ki delijo dividende skupaj z izplačili.

Podrobna razlaga kazalnika EPS - zaslužka na delnico

Kako si razlagati EPS? Obstajajo različne interpretacije dobička na delnico .  

Najpreprostejši je, da vsak pozitiven dobiček na delnico pomeni, da je podjetje v določenem obdobju ustvarilo dobiček.

Kasneje si lahko razvoj delnic podjetja razlagamo z analizo dobička na delnico v zadnjih letih in/ali četrtletjih.

Pot navzgor bi pomenila, da podjetje ustvarja vedno več dobička za delničarje in to na splošno pritegne večjo pozornost vlagateljev.

Poglejmo si primer Alphabet ( Google) , ki je pred kratkim predstavil svoje rezultate za četrto četrtletje 2021.

Vir: Osebna obdelava s podatki, pridobljenimi na Tradingview.com. Izvedeno 3. februarja 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. 

Zgornji graf prikazuje trend rasti, ki obstaja v EPS družbe, kar vlagatelji pozitivno cenijo, kar je razvidno iz razvoja cene njegovih delnic na borzi.

Nasproten primer je mogoče najti v drugih podjetjih s padajočo potjo v njihovem EPS podatku, kot je npr. podjetje Netflix

Osebna izdelava na podlagi podatkov, pridobljenih od Nasdaqa. Datum zajema: 3. februar 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. 

Vir: Meta trader 5, Weekly Netflix, Časovni razpon od 21. februarja 2021 do 2. februarja 2022. Posnetek posnet 2. februarja 2022 ob 17. uri. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Pomembno je omeniti, da se objava dobička podjetja običajno zgodi nekaj tednov po koncu obdobja, ki ga zajema to poročilo.

V primeru Netflixa so bili rezultati za četrto četrtletje 2021 objavljeni 20. januarja in po njegovih šibkih rezultatih so njegove delnice padle za 21,8 % .

Čeprav si boste morda želeli pregledati nekatere koncepte in informacije, preden nadaljujete z branjem, vas bi radi obvestili, da vam pri Admirals nudimo veliko gradiva, da lahko razvijete svoje veščine trgovanja, z velikim številom člankov za usposabljanje in spletnimi seminarji vsak teden.

Zakaj si ne bi tudi vi ogledali naših prihajajočih spletnih seminarjev?

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Kako se izračuna EPS?

Izračunavanje EPS v financah je preprosto, zato je to verjetno tako pogosto uporabljena metrika.

Kako se izračuna čisti dobiček na delnico? Sestavljen je iz deljenja čistega dobička podjetja s številom delnic:

EPS = čisti dobiček / število delnic

To bi bila najbolj poenostavljena različica, ki obstaja za izračun EPS, vendar je pri analizi podjetij v njihovih računovodskih izkazih običajno videti osnovni EPS in razredčeni EPS. Te meritve se uporabljajo v podjetjih, ki imajo zapleteno finančno strukturo.

Kako se izračuna osnovni BPA?

Osnovni EPS = (Neto dobiček - Prednostne dividende) / Povprečno število delnic.

Pri izračunu osnovnega dobička na delnico se upoštevajo dividende prednostnih delnic, ki jih je izdala posamezna družba.

Prednostne delnice so zapleten finančni instrument, podoben navadnim delnicam, vendar z nekaterimi ključnimi razlikami, ki povečujejo tveganje tega sredstva:

 • Brez volilne pravice.
 • Prednost pri izplačilu dividend pred navadnimi delnicami
 • V primeru likvidacije družbe imajo prednost pred navadnimi delnicami, vendar so podrejene plačilu obveznic ali drugih obveznosti.

Ta prednost pri izplačilu dividend pred navadnimi delnicami se upošteva pri izračunu osnovnega dobička na delnico. Čeprav je pomembno omeniti, da nimajo vsa podjetja prednostnih delnic, v tem primeru je mogoče izraz iz te enačbe izpustiti.

Kako se izračuna razredčeni EPS - dobiček na delnico?

Popravljeni EPS (popravljeni dobiček na delnico) upošteva razvodnitev delnic družbe v primeru izvajanja kompleksnih instrumentov, ki vplivajo na izračun dobička na delnico, predvsem:

Zamenljive prednostne delnice

Popravljeni dobiček na delnico = čisti dobiček / (povprečje števila delnic + nove delnice, ki izhajajo iz konverzije)

Zamenljivi dolg

Popravljeni dobiček na delnico = (čisti dobiček - prednostne dividende + obresti (1-davčna stopnja)) / (povprečno število delnic + nove delnice, ki izhajajo iz konverzije)

Pretvorba delniških opcij in nakupnih bonov:

Popravljeni dobiček na delnico = (čisti dobiček - prednostne dividende) / (povprečje števila delnic + nove delnice, ki izhajajo iz konverzije)

Pomembno je omeniti, da razredčeni EPS nikoli ne more biti višji od osnovnega eps. V tem primeru bo popravljeni EPS sovpadal z osnovnim EPS.

Kako je mogoče izboljšati EPS

Podjetja imajo dva osnovna načina za izboljšanje svojega dobička na delnico :

 • Povečanje svojega dobička
 • Zmanjšanje števila svoje delnic

Pomembno je omeniti, da nekatera podjetja nagrajujejo delničarja s formulo Split Dividend. Ta formula je sestavljena iz izdaje novih vrednostnih papirjev, ki zmanjšajo dobiček na delnico, kot je razloženo v prejšnjem odstavku.

S povečanjem števila delnic te družbe razvodnejo svoj dobiček.

Kaj pomeni, če je EPS negativen?

Negativen dobiček na delnico na borzi pomeni, da je bil dobiček družbe negativen. Z drugimi besedami, v določenem obdobju je družba ustvarila izgubo na delnico namesto dobička na delnico.

Razlika med dividendo in dobičkom na delnico

Glavna razlika med dobičkom na delnico in dividendami je v tem, da družba pri dividendah razporeja sredstva med delničarje, kar zmanjšuje vrednost podjetja v tem procesu.

Dobiček na delnico predstavlja odstotek dobička, ki ustreza posameznemu delničarju, vendar se ta dobiček ne razdeli .

Čeprav ta EPS ni razdeljen, je del ustvarjenega bogastva, ki dodaja vrednost vrednostnim papirjem, ki jih ima vlagatelj.

Prednosti in slabosti EPS

Obstajajo različni razlogi, zakaj je EPS tako pogosto uporabljena metrika za pridobivanje informacij o določenem podjetju.

 1. Je odlično orodje za analizo poti določenega podjetja. Na koncu je glavni cilj menedžerjev družbe zagotoviti vrednost svojim delničarjem, zato je glavni cilj organov upravljanja povečanja dobička na delnico.
 2. Poleg tega se pogosto uporablja kot filter za zmanjšanje univerzuma podjetij v določenem sektorju in upošteva le tista, ki najbolje upravljajo s svojimi viri.
 3. Lahko se uporablja kot vstopni in/ali izstopni signal za nakup/prodajo delnic izbranega podjetja. Na splošno je ta tehnika namenjena trgovcem, ki za sprejemanje odločitev iščejo dogodke, kot je predstavitev rezultatov podjetja.
 4. Nenazadnje pa je tudi uporaba EPS primerna za primerjavo podjetij v istem sektorju in ugotavljanje, katero je tisto, ki je najbolje upravljalo svoje vire v določenem časovnem obdobju. Cena na delnico se običajno deli z EPS, tako da dobimo PER (Price to Earnings).

Vendar pa ima tudi svoje pomanjkljivosti.

 1. EPS ne upošteva velikosti podjetja  
 2. EPS ne upošteva razpršenosti poslovanja: geografske, odvisnosti od dobaviteljev, odvisnosti od kupcev ...
 3. To je statična številka.

Razvrstitev podjetij po EPS

Razvrstitev dobička na delnico podjetij Ibex 35, EuroStoXX 50 in Dow Jones 30

Naslednje tabele prikazujejo 5 najboljših in najslabših podjetij glede na njihov dobiček na delnico na španski borzi, EuroStoXX 50 in Dow Jones 3 . So primeri EPS v finančnem svetu.

Uporabljeni so bili podatki, pridobljeni s spletnega mesta tradingview.com, z uporabo zadnjega zaključenega poslovnega leta, to je 2020 in začetka pandemije koronavirusa.

Uvrstitev IBEX 35 z najvišjo dobičkonosnostjo v letu 2020 

Dejavnost Delnice (milijoni) Dobiček 2020 (v milijonih) EPS 2020
Pharma Mar  18,307  137,262  7,50
Acciona  54,647  380,302  6,96
ACS  281,625  574,005  2,04
Enagas  261,488  444,002  1,70 
CIE Automotive  122,472  185,225  1,51

Uvrstitev IBEX 35 z najnižjo dobičkonosnostjo v letu 2020 

Dejavnost Delnice (milijoni) Dobiček 2020 (v milijonih) EPS 2020
Melia Hotels 220,134 -595,928  -2,71
Repsol 1491 -3343 -2,24
Amadeus  449,884  -625,4  -1,39
IAG  4963  -6876  -1,39
Siemens Gamesa  680,067  -626,64  -0,92 

EuroStoXX uvrstitev z najvišjo dobičkonosnostjo v letu 2020 

Dejavnost Delnice (milijoni) Dobiček 2020 (v milijonih) EPS 2020
Kering 124,394 2150 17,28 
Allianz  408,211 6807 16,68
Volkswagen VZO  501,295 8334 16,62
ASML Holding  403,491 5883 14,58
Sanofi  1255 12 314 9,81

Razvrstitev EuroStoXX z najnižjo dobičkonosnostjo v letu 2020 

Dejavnost Delnice (milijoni) Dobiček 2020 (v milijonih) EPS 2020
Bayer 982,424 -10 495  -10,68
Eni SpA  3573  -8635 -2,42
TotalEnergies SE  2640  -6353  -2,41
BASF 918,479 -1418 -1,54
Airbus Group  785,849 -1133 -1,44

Dow Jones 30 na lestvici z najvišjo dobičkonosnostjo v letu 2020 

Dejavnost Delnice (milijoni) Dobiček 2020 (v milijonih) EPS 2020
Goldman Sachs  334,793 21 635 64,62
UnitedHealth 941,851 17285 18,35
JP Morgan  2955 48103 16,28
The Travelers 241,2 3662 15,18
Amgen 563,266 7264 12,90

 Dow Jones 30 na lestvici z najnižjim dobičkom na delnico v letu 2020 

Dejavnost Delnice (milijoni) Dobiček 2020 (v milijonih) EPS 2020
Boeing 583 -4202 -7,21
Walt Disney  1820 1995 1,10
Coca-cola 4320 7747 1,79
Cisco 4218 10591 2,51
Walgreens Boots 863,272 2220 2,57

Ne pozabite, da je EPS le indikator, ki lahko pomaga vlagateljem in trgovcem pri njihovih naložbenih odločitvah. Vendar to ni edini kazalnik, ki ga je treba upoštevati.

Pomembno je, da pred kakršno koli naložbeno odločitvijo opravite lastno raziskavo in s svojim finančnim svetovalcem potrdite, da lahko sprejmete tveganje, povezano z naložbenim procesom.

Če bi po analizi EPS želeli investirati v posamezne delnice, vam pri Admirals ponujamo vse, kar potrebujete

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite delnice Goldman Sachsa in mnoge druge, v ponudbi imamo več kot 4300 delnic na 15 največjih svetovnih borzah.

Če imate račun Invest.MT5, lahko izkoristite tudi:

 • Možnost odpiranja računa z minimalnim depozitom le 1€
 • Brezplačna uporaba platforme za trgovanje številka ena na svetu, MetaTrader 5!
 • Ekskluzivni dostop do našega portala Premium Analytics, kjer boste našli najnovejše tržne novice in tehnično znanje.

Kliknite spodnjo pasico, da se prijavite za račun še danes: 

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Zaključek (EPS - zaslužek na delnico)

Dobiček na delnico v financah je osnovni koncept za izvajanje temeljne analize delnic podjetja .

Je kazalnik dobičkonosnosti, ki se običajno izračuna na letni in/ali četrtletni osnovi in ​​mu pogosto sledijo trgovci in vlagatelji po vsem svetu, postaja pomembnejši med četrtletno in/ali letno sezono predstavitve rezultatov podjetja.

Je močno orodje, ki se lahko uporablja kot filter za izbiro vrednosti, primerjavo razvoja podjetja, primerjavo podjetij znotraj sektorja ali kot signale za vstop in/ali izstop iz določene vrednosti.

Poleg vsega tega je izračun EPS eden od parametrov, potrebnih za izračun PER (Price to Earnings), ki je sestavljen iz deljenja cene delnice z njenim EPS.

Nazadnje je trend tega kazalnika močno povezan z razvojem delnic na borzi: če EPS raste, raste dobičkonosnost delnic, kar povečuje zanimanje potencialnih vlagateljev, če pa se zmanjša , delnice ponavadi izgubijo vrednost.

Bi se radi sami prepričali z analizo razvoja vrednotsti v letu 2021 z najboljšim in najslabšim EPS številkami v letu 2020?

Pri Admirals lahko brezplačno odprete demo račun in svoje znanje udejanjite brez strahu pred izgubo denarja. Ali želite pri nas odpreti demo račun?

Trgujte brez tveganja z demo računom

Trgovanje v praksi z virtualnimi sredstvi

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali

O Admirals

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki jo pooblaščajo in urejajo finančni regulatorji, kot so Ciprska komisija za vrednostne papirje in borze (CySEC), Jordanska komisija za vrednostne papirje (JSC) in Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC). Nudimo dostop do trgovalnih platform. Admirals ponuja priložnost trgovanja s pogodbami za razliko (CFD) za delnice, Forex, indekse, blago, kot tudi sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in delnice.

Želimo vam uspešno trgovanje!

INFORMACIJE O ANALITIČNIH GRADIVIH

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, pregledih trga, tedenskih obetih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "analize"), objavljenih na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju "Admirals"). "). Preden sprejmete kakršno koli naložbeno odločitev, bodite pozorni na naslednje:

 • To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved preddiseminacije investicijskih raziskav.
 • Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
 • Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.
 • Analizo je na podlagi osebnih ocen opravil neodvisni analitik (Javier Oliván).
 • Čeprav je vložena vsa razumna prizadevanja za zagotovitev, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost katere koli vsebine. vse informacije, ki jih vsebuje analiza.
 • Kakršno koli preteklo delovanje ali modeliranje finančnih instrumentov, navedenih v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta lahko raste in pada, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
 • Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s CFD-ji) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete tveganja.

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Katere delnice omogočajo varnega zatočišče? Kam vlagati v času krize?
Varna zavetišča v svetu financ so, kot pove ža samo ime finančni instrumenti, v katerih vlagatelji iščejo zatočišče v času gospodarske recesije ali se želijo izogniti tveganju. Ta sredstva, imenovana tudi obrambne naložbe, boljše prenašajo šoke, ker niso tesno povezana z razvojem gospodarstva, kar p...
Kaj so obrambne ali neciklične delnice? Zakaj so defenzivne delnice primerne za čas recesije?
Kaj so neciklične ali obrambne delnice? Defenzivne delnice na borzi so delnice podjetij, ki imajo običajno stabilnejše vedenje ne glede na razvoj gospodarskega cikla. To so podjetja izdelkov, ki imajo stabilno povpraševanje po izdelkih in storitvah, kot so na primer osnovne potrebšč...
Kako se zavarovati pred inflacijo?
Ste opazili, da se izdelki in storitve dražijo? Gre za dejstvo, da si za deset funtov čez 20 let ne boste mogli privoščiti enako kot danes.Razlog tiči v inflaciji, ki četudi ima negativen prizvok, je popolnoma normalen fenomen. Pravzaprav je neka zmerna inflacija celo dobrodošla z zdravih, dobro sto...
Poglej vse