Företagsvärden

  • Stödjande framgång. Vi tror att alla skapar sin egen framgång. Vår roll är att ge dem verktygen och kunskap för att nå sina mål.
  • Handel med integritet. Vi inser att vi har ett ansvar att göra affärer etiskt och öppet och skapa förtroende på marknaden för finansiella tjänster.
  • Globalt perspektiv. Vår vision, är en global marknadsplats där alla kan handla på alla marknader, oavsett var befinner de sig. Och vi uppmuntrar våra kunder att bli en del av vårt snabbt växande onlinegemenskap.
  • Håll det enkelt. Vi förklarar allt vi gör tydligt och direkt, på enkel engelska snarare än på finansiell jargong. Vi avslöjar all teknik som vi använder.
  • Etiskt kundval. Vi följer till fullt FCA:s lämplighetstest och avvisar till och med potentiella kunder om vi anser att våra tjänster inte passar dem.
  • Skydda det viktiga. Vi gör allt vi kan för att bevara våra kunders tillgångar och handelskapital. Om våra klienter inte har framgång, har inte heller vi det.
  • Omsorg och aktsamhet. Vi arbetar enligt en konsekvent hög standard och använder den senaste tekniken. Vårt mål är att ge våra kunder möjlighet att handla säkert och lönsamt på den globala marknaden.
  • Tittar alltid framåt. Vi tror på innovation. Våra FoU- och IT-avdelningar letar alltid efter olika sätt att förbättra vår programvara och vår service till kunderna.