Pomimo poprawy zysków IBM zmniejsza swoje dochody

Styczeń 22, 2021 15:08

Podczas wczorajszego dnia handlowego gigant technologiczny International Business Machines, lepiej znany jako IBM, ogłosił swoje wyniki za czwarty kwartał 2020 r. Pomimo, że zyski przekroczyły prognozy analityków, przychody były poniżej oczekiwań.

Zysk na akcję ustalił się na poziomie 2,07 USD w porównaniu z oczekiwanymi 1,81 USD, podczas gdy przychody wyniosły 20,370 mld USD, czyli poniżej rynkowego konsensusu 20,640 mld USD.

W ostatnich latach firma starała się odnowić swój model biznesowy, stawiając na połączenie rozwoju oprogramowania i usług w chmurze. Ten proces doprowadził IBM do zakupu Red Hata za 34 miliardy dolarów, który odnotował 10% wzrost przychodów.

Pomimo tego, że kurs akcji wzrósł wczoraj o 1,21%, zamykając się na poziomie 131,91 dolara za akcję, cena podlega silnym korektom aż do 7%. Perspektywy spółki na przyszłość mogą jednak pozostać pozytywne ze względu na zmiany dokonane w ostatnich latach i niskie zadłużenie.

Technicznie rzecz biorąc, w ostatnich miesiącach spółka poruszała się w byczym kanale. Został on wzmocniony przez potrójne, prowzrostowe skrzyżowanie średnich kroczących, które nastąpiło podczas tego ruchu. Możemy jednak zaobserwować niedźwiedzią dywergencję z oscylatorami.

W perspektywie krótkoterminowej ważne jest, aby sprawdzić, czy cena jest w stanie utrzymać dolne ograniczenie kanału, który działa jako jej główne wsparcie. Jeśli uda się utrzymać  ten poziom, cena może kontynuować wzrosty, aż osiągnie strefę oporu zaznaczoną na zielono.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Wykres dzienny IBM. Zakres danych: od 25 września 2019 r. do 22 stycznia 2021 r. Sporządzono w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 12:00. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu akcji IBM w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -6,09%

2019: +17,92%

2018: -25,91%

2017: -7,57%

2016: +20,61%

Z kontem Admiral Markets Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje IBM i ponad 3000 innych spółek! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.