GBP pod presją przed wystąpieniem gubernatora Banku Anglii

Październik 11, 2022 13:40

Rosnące ryzyko związane z rynkiem obligacji skarbowych wywiera presję na GBP przed dzisiejszym wystąpieniem gubernatora Banku Anglii Andrew Bailey'a. Oczekuje się, że urzędnik banku centralnego przedstawi więcej informacji na temat ostatnich wydarzeń na rynku brytyjskich obligacji.

Aby zapobiec dalszej utracie zaufania na brytyjskim rynku długu państwowego i bankowego, BoE interweniował 28 września, przedłużając program luzowania ilościowego (QE) do 14 października.

Do tej pory wartość dziennych aukcji na rynku długu w UK wahała się między 5 a 10 mld funtów, a zakupy obligacji do końca programu QE mają sięgnąć nawet 40 mld funtów. Bank centralny oferuje również sektorowi bankowemu tymczasową płynność w zamian za kwalifikujące się zabezpieczenia, w tym obligacje powiązane z wymianą walut oraz nowy program refinansowania krótkoterminowego (short term repo facility) oferujący nieograniczoną ilość rezerw po stopie banku centralnego raz w tygodniu w czwartki.

Wydaje się, że interwencja banku centralnego uspokoiła rynki obligacji i GBP, ale waluta wciąż pozostaje osłabiona, a perspektywy są niepewne, biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom inflacji i wolniejszy wzrost gospodarczy.

W UK mogą zacząć pojawiać się problemy na rynku pracy. Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła z 3,6% w sierpniu do 3,5% we wrześniu, co powinno wspierać walutę. Jednak wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ten sam okres wzrosły z 6,3 tyś. do 25,5 tyś. Wzrost tej liczby jest wyprzedzającym wskaźnikiem siły lub słabości na rynku zatrudnienia, więc w nadchodzących miesiącach sytuacja może się pogorszyć. Z kolei wynagrodzenia wraz z premią wzrosły we wrześniu do 6% z 5,5% w sierpniu.

W tym tygodniu warto jeszcze zwrócić uwagę na jutrzejsze przemówienie przewodniczącej EBC Christine Lagarde. Również jutro opublikowane zostanie sprawozdanie z posiedzenia FOMC. Obydwa wydarzenia mogą dać nieco wskazówek dotyczących polityki monetarnej banków centralnych. Obecnie Rezerwa Federalna i EBC prowadzą jastrzębią politykę monetarną i są zdeterminowane, aby stłumić inflację poprzez podnoszenie stóp procentowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów, kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.