Dysproporcja wyników Commerzbanku i Crédit Agricole

Luty 11, 2021 18:11

Od kryzysu finansowego w 2008 r. sektor finansowy cierpiał z powodu polityki stóp procentowych i bodźców fiskalnych stosowanych przez banki centralne. W latach bezpośrednio po recesji głównym tematem było „luzowanie ilościowe”, które pogorszyło się wraz z kryzysem euro i zadłużenia. Okres ten charakteryzował się niskimi stopami procentowymi, które bezpośrednio wpłynęły na marże bankowe.

Kryzys związany z koronawirusem tylko przedłużył tę sytuację, zwiększając możliwość jej rozwoju w przyszłości, gdyż od kilku miesięcy państwa zmagają się z kryzysem, którego nie widziano od wielu lat.

W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki dwóch największych europejskich banków, które zostały odebrane w dwojaki sposób przez rynki finansowe, mimo że nie były do ​​końca pozytywne.

Commerzbank w ostatnich miesiącach był wplątany w kilka problemów, które wywołały pogłoski o możliwej fuzji z innym niemieckim gigantem, Deutsche Bankiem. Na dzień dzisiejszy fuzja została wykluczona. W tej chwili firma przechodzi głęboką restrukturyzację, która może się okazać zbyt mała, ponieważ ogłoszone dziś wyniki pokazują straty netto w wysokości 2,7 miliarda dolarów, w porównaniu do 97 milionów dolarów strat w poprzednim roku.

Wśród planów restrukturyzacji jest możliwość zamknięcia setek oddziałów, zlikwidowania nawet 10 000 miejsc pracy, co jest wyraźną próbą obniżenia kosztów i powrotu na ścieżkę wzrostu i rentowności. Wyniki te zostały surowo odebrane przez rynek, a Commerzbank zanotował ponad 6% straty.

Technicznie rzecz biorąc, po wyznaczeniu rocznego minimum po gwałtownych spadkach spowodowanych pandemią, cena ustabilizowała się w kanale o nachyleniu wzrostowym, i przekroczyła 200-sesyjną średnią kroczącą, która obecnie zachowuje się jako pierwszy poziom wsparcia. Przy dzisiejszych spadkach cena szuka tego ważnego poziomu i jego załamanie mogłoby spowodować dalsze spadki do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego.

Jeśli spojrzymy na oscylatory, zobaczymy, że istnieje niedźwiedzia dywergencja zarówno na wskaźniku MACD, jak i stochastycznym. Może to doprowadzić do niedźwiedziego wybicia średniej 200-sesyjnej, jeśli spadki będą się utrzymywać.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Commerzbank, wykres dzienny. Zakres danych: od 18 października 2019 r. do 11 lutego 2021 r. Sporządzono 11 lutego 2021 r. o godz. 12:30. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu Commerzbank w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -4,55%

2019: -4,6%

2018: -53,75%

2017: +72,58%

2016: -24,3%

 

Crédit Agricole jest drugim co do wielkości bankiem notowanym na giełdzie we Francji i odnotował nadzwyczajne straty w wysokości 851 mln USD po spadku zysku o 92,6% w czwartym kwartale 2020 r. Wynika to głównie z pogorszenia się stanu aktywów i rezerw, chociaż Crédit Agricole zastrzega, że ​​jeśli wykluczy się te okoliczności, zysk netto wyniesie  975 mln euro.

Mimo to za cały rok spółka zanotowała zysk w wysokości 4,7 mln euro, co stanowi spadek o 34,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. W przeciwieństwie do Commerzbanku wyniki te zostały pozytywnie odebrane przez rynek, ponieważ Credit Agricole notuje obecnie 3,70% wzrost.

Technicznie rzecz biorąc, po odbiciu się od zbieżnej strefy 200-sesyjnej średniej kroczącej i 38,2% poziomu Fibonacciego, cena znajduje się w nowym zwyżkowym impulsie w kierunku poprzednich szczytów, które obecnie działają jako główny poziom oporu (kolor zielony).

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Credit Agricole, wykres dzienny. Zakres danych: od 30 października 2019 r. do 11 lutego 2021 r. Sporządzono 11 lutego 2021 r. o godzinie 12:40. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu Credit Agricole w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -20,15%

2019: +37,06%

2018: -31,67%

2017: +17,15%

2016: +8,27%

Z kontem Admiral Markets Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje Commerzbank, Credit Agricole i ponad 3000 innych spółek! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.