Aktualizacja warunków dla Admiral.Classic i starszych rachunków

Wrzesień 21, 2017 15:00

Nowe warunki handlu na Admiral.Classic

Informację kierujemy do wszystkich Klientów posiadających "starsze" rachunki na serwerze transakcyjnym AM-Live. Informacja ta zawiera wiele zmian mających na celu zapewnienie aktualnych warunków handlu dla "starszych" typów rachunków w celu poprawy jakości usług i zapewnienia lepszej zgodności z obowiązującymi obecnie wymogami regulacyjnymi oraz tymi, które pojawią się w MiFID II.

Uwaga! Klienci posiadający rachunki Trade.MT4 (dawniej Pro) na serwerze AM-Live – niektóre zmiany techniczne będą również miały zastosowanie dla Twoich rachunków. Prosimy sprawdzić punkt 2, aby uniknąć utraty ważnych informacji związanych z Twoim rachunkiem.

Począwszy od otwarcia sesji w poniedziałek 2 października 2017, warunki handlowe naszego flagowego rachunku Trade.MT4 zostaną zastosowane do wszystkich rachunków transakcyjnych bazujących na serwerze AM-Live. Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące tych zmian.

1. Zmiany na Rachunkach Admiral.Classic

1.1. Rozszerzenie Dostępnych Rynków

Zakres dostępnych rynków będzie znacznie większy. Zamiast 20 obecnych instrumentów, otrzymasz dostęp do pełnej listy instrumentów Trade.MT4, ze wszystkimi parami walutowymi FX, CFD na indeksy, towary, akcje, obligacje i kryptowaluty!

Szczegółowe informacje na temat każdego z tych instrumentów możesz znaleźć w sekcji Specyfikacja Instrumentów na naszej stronie.

1.2. Nowy Model dla Depozytu Zabezpieczającego

Warunki naliczania depozytu zabezpieczającego zostaną zmienione na warunki dostępne dla rachunku Trade.MT4, w ramach których dźwignia finansowa będzie uzależniona od wartości nominalnej pozycji w walucie rachunku, a nie, jak do tej pory, od salda rachunku.

Jakie są Zalety Nowych Warunków dla Depozytu Zabezpieczającego?

  • Więcej pewności podczas handlu, ponieważ depozyt zabezpieczający nie wzrośnie nagle, gdy saldo osiągnie wyższy poziom. Zgodnie z nowymi warunkami, będziesz mieć pełną kontrolę nad wielkością dźwigni finansowej w miarę kontrolowania wielkości pozycji.
  • Bardziej efektywne wykorzystanie środków do handlu bez obniżania potencjalnej ekspozycji po zmniejszeniu dźwigni ze względu na zwiększenie salda rachunku. Zgodnie z nowymi warunkami, Twoja potencjalna ekspozycja zawsze rośnie wraz ze środkami i odwrotnie.
  • Większa swoboda podczas handlu z uwagi na w pełni niezależne kalkulowanie depozytu zabezpieczającego dla różnych typów instrumentów, co zapewnia większą elastyczność pod względem łączenia różnych strategii na tym samym rachunku.

1.3. Zastąpienie modelu Instant Execution przez Market Execution

Przestarzały model egzekucji zleceń, odziedziczony po starszych generacjach oprogramowania MetaQuotes – Instant Execution – znika na dobre. Zamiast tego, wszystkie instrumenty (w tym aktualnie dostępne) zostaną włączone do handlu w trybie Market Execution (STP).

Jakie Korzyści Płyną z Market Execution oraz Straight-Through-Processing (STP)?

  • Brak rekwotowań – Twoje żądania zawsze będą realizowane po dostępnej cenie rynkowej, bez żadnych rekwotowań nawet na szybkim i zmiennym rynku.
  • Nasze ustawienia Ochrony z tytułu Zmienności zostaną udostępnione w ramach warunków Market Execution (egzekucja rynkowa), aby pomóc w zarządzaniu akceptowalnym poślizgiem cenowym, uzyskać ochronę przed lukami cenowymi i innymi typowymi następstwami zmiennego rynku.
  • Szybsze potwierdzanie zlecenia – Twoje żądania będą przetwarzane przez silnik egzekucji STP, który działa z wyższą prędkością.
  • Najlepsza Realizacja Zlecenia – dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu naszego systemu – Twoje zlecenia są zawsze realizowane po najlepszej dostępnej do realizacji cenie, w kontrolowany sposób, zgodnie z wymogami MiFID, potwierdzone przez liczne audyty techniczne przeprowadzone przez kilku audytorów z 'Wielkiej Czwórki'.

W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowaliśmy dużo zasobów w rozwój naszego silnika STP i infrastruktury technicznej, stąd mocno wierzymy, że uzyskana jakość egzekucji, dodatkowo wzmacniana przez uzupełniające rozwiązania, takie jak Ochrona z tytułu Zmienności, zapewnia rozsądny kompromis pomiędzy 'precyzją nad egzekucją', którą zapewnia model egzekucji Instant, a 'egzekucją nad precyzją', która jest priorytetem w modelu egzekucji rynkowej (Market). W egzekucji rynkowej mogą wystąpić poślizgi cenowe, które staramy się zminimalizować za wszelką cenę, korzystając z wyżej wymienionych narzędzi.

Prosimy pamiętać, że zmiany będą mieć zastosowanie zarówno do otwartych pozycji jak i zleceń oczekujących, a zatem tryb Market Execution zostanie zastosowany do nich wraz z otwarciem poniedziałkowej sesji 2 października 2017.

1.4. Usunięcie Minimalnych Odległości przy Składaniu Zleceń Oczekujących

Poziomy Limit/Stop, które ograniczają umieszczenie zleceń oczekujących bliżej niż określona ilość punktów od ceny rynkowej, zostaną całkowicie zlikwidowane. Nie będziesz już miał ograniczeń odnośnie odległości od bieżącej ceny dla zleceń Take Profit, Stop Loss oraz innych zleceń oczekujących.

1.5. Zwiększenie Precyzji Kwotowań

Kwotowania obecnych instrumentów zostaną zmienione na kwotowania do '5 miejsca po przecinku'. Oznacz to, że przykładowo minimalny tick zostanie zmieniony z 0.0001 na 0.00001 dla EURUSD; a z 0.01 na 0.001 dla USDJPY. Ta zmiana pozwoli na zmniejszenie minimalnej wartości spreadu.

1.6. Usunięcie Ograniczenia Maksymalnego Spreadu

Takie ograniczenia po prostu nie działają w warunkach egzekucji rynkowej (Market Execution) ponieważ wszelkie żądania są zawsze realizowane po cenie rynkowej, która nie może być pod wpływem ustawień spreadu po stronie platformy.

1.7. Zwiększenie Maksymalnej Wielkości Zlecenia

Maksymalna wielkość transakcji zostanie zwiększona do 100.0 lotów dla instrumentów Forex (obecnie 50.0 lotów), co pozwala zoptymalizować handel traderom z większym depozytem.

Mamy nadzieję, że docenisz powyższe zmiany i skorzystasz z warunków naszego flagowego rachunku Trade.MT4, które są stale optymalizowane i ulepszane po zaprzestaniu oferowania rachunku Admiral.Classic. Ten rachunek ma na celu zapewnienie jak najlepszych warunków handlu.

2. Zmiany na Rachunkach Trade.MT4 (dawniej Pro) na Serwerze AM-Live

Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie "starsze" instrumenty poprzedniego rachunku Admiral.Pro na serwerze AM-Live tj. instrumenty z odrębnym postfixem -Pro) zostaną umieszczone w trybie 'Close Only' (tylko do zamknięcia) w poniedziałek 30 października 2017.

Jednocześnie otrzymasz pełen asortyment instrumentów Trade.MT4 best posfixu, w tym ostatnio dodane instrumenty, takie jak CFD na akcje europejskie i CFD na kryptowaluty. Przykładowo, EURUSD zostanie dodany równolegle z umieszczeniem EURUSD-Pro w trybie 'Close Only', podobnie jak wszystkie pozostałe instrumenty.

Żadne warunki handlowe nie zostaną zmienione w związku z zastąpieniem/wymianą instrumentów.

Pozycje na starszych instrumentach Admiral.Pro zostaną następnie wygaszone, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie, optymalnie pod koniec grudnia.

Dlaczego Ta Zmiana Jest Potrzebna?

Jak zauważyłeś, nie zostały dodane do serwera AM-Live najnowsze instrumenty z naszej oferty, takie jak CFD na kryptowaluty i inne instrumenty. Wynika to z ograniczeń platformy MetaTrader 4, która pozwala na ograniczoną liczbę klas instrumentów.

Większość klas instrumentów jest obecnie zajęta przez starsze instrumenty Admiral.Pro z charakterystycznym posfixem -Pro (przykładowo EURUSD-Pro).

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany dotyczące rachunków Admiral.Classic (które używają symboli instrumentów bez postfixów na tym samym serwerze, np. EURUSD), jest tylko jedno 'złote rozwiązanie', które pozwala nam zapewnić pełną listę instrumentów z rachunku Trade.MT4: wymiana instrumentów z postfixem -Pro na standardowe i zapewnienie pełnej oferty rachunku Trade.MT4 dla Klientów posiadających starsze rachunki.

Tak więc, zamkniemy wszystko co ma postfix '-Pro', zsynchronizujemy listę instrumentów z serwerem Live2 i udostępnimy je wszystkie dla dawnych rachunków Pro i Classic, co umożliwi dostęp do wszystkich instrumentów na serwerze AM-Live.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zastąpieniem poprzednich symboli instrumentów.

Platforma MetaTrader 4

Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.