Wybierz Warunki Handlu

Przykłady Obliczeń Depozytów Zabezpieczających na Podstawie Profesjonalnych Warunków Handlu

Przykłady Obliczeń Depozytów Zabezpieczających na Podstawie Detalicznych Warunków Handlu

Przykład 1: Kupno waluty na rynku spot FX

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Trade.MT4, zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu będą kształtować się następująco dla głównych par walutowych:

Wartość Nominalna Pozycji, USD Dźwignia
Do 7 500 000 1:500
7 500 000 — 10 000 000 1:200
10 000 000 — 12 500 000 1:50
Powyżej 12 500 000 1:10
Grupa Depozytu Poziom Dźwigni
Główne pary FX 1:30

Otwórzmy pozycję Kupna 10 lotów na parze EURUSD po cenie 1.04440.

Nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) to 10 lotów x 100 000 x 1.0444 = 1 044 400 USD, co jest wartością mieszczącą się w pierwszym przedziale (do 7 500 000 USD).

Z uwagi na to, zastosowana zostanie dźwignia 1:500, a depozyt zabezpieczający wyniesie 1 044 400 / 500 = 2 088,8 USD.

Otwórzmy pozycję Kupna 1 lota na parze EURUSD po cenie 1.04440.

Wartoś nominalna pozycji w walucie rachunku (USD) wynosi 1 lot x 100 000 x 1.0444 = 104 440 USD.

Stała dźwignia finansowa 1:30 jest stosowana do tej pozycji, a depozyt zabezpieczający wyniesie 104 440 / 30 = 3 481.33 USD.

Przykład 2: Kupno CFD opartego na indeksie kasowym

Przykład 2: Kupno CFD opartego na indeksie kasowym

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Trade.MT4, zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu będą kształtować się następująco dla CFD opartych na indeksach kasowych:

Wartość Nominalna Pozycji, USD Dźwignia
Do 500 000 1:500
500 000 — 3 500 000 1:200
3 500 000 — 4 700 000 1:50
Powyżej 4 700 000 1:10
Wartość Nominalna Pozycji, USD Dźwignia
Główne Indeksy 1:20

Otwórzmy pozycję Kupna 100 lotów na instrumencie [GERMANY40] po cenie 11467.80, przy kursie MetaTrader EURUSD 1.04440.

[GERMANY40] jest kwotowany w EUR, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) wyniesie 100 lotów x 11467.80 x 1.04440 = 1 197 705,39 USD.

Powyższa wartość przekracza wartość z pierwszego przedziału (500 000 USD), ale jest mniejsza od granicznej wartości drugiego przedziału (3 500 000 USD).

Z uwagi na to, dźwignia 1:500 zostanie zastosowana dla pierwszych 500 000 USD wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości dźwignia wyniesie 1:200. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 500 000 / 500 + 697 705,39 / 200 = 4 488,53 USD.

Otwórzmy pozycję Kupna 10 lotów na instrumencie [GERMANY40] po cenie 11 467.80, przy kursie MetaTrader EURUSD 1.04440.

[GERMANY40] jest kwotowany w EUR, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) wyniesie 10 lotów x 11 467.88 x 1.04440 = 119 770.54 USD.

Z uwagi na to, zastosowana zostanie dźwignia finansowa 1:20, a depozyt zabezpieczający wyniesie 119 770.54 / 20 = 5 988.53 USD.

Przykład 3: Sprzedaż CFD na metale i zwiększenie otwartej już pozycji na tym samym instrumencie

Przykład 3: Sprzedaż produktu CFD na metale

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Trade.MT4 , zaś walutą rachunku jest GBP. Dźwignia dla CFD na metale została przedstawiona w poniższej tabeli i obliczana jest zgodnie z dwoma poniższymi przykładami.

Wartość Nominalna Pozycji, GBP Dźwignia
Do 400 000 1:500
400 000 — 2 500 000 1:200
2 500 000 — 3 300 000 1:50
Powyżej 3 300 000 1:10
Wartość Nominalna Pozycji, GBP Dźwignia
GOLD CFD 1:20

Przykład 3.1

Otwórzmy pozycję Sprzedaży 25 lotów na instrumencie GOLD po cenie 1158.15, przy kursie MetaTrader GBPUSD 1.22462.

GOLD jest kwotowany w USD, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (GBP) wyniesie 25 lotów x 100 uncji x 1158.15 / 1.22462 = 2 364 304.85 GBP

Powyższa wartość przekracza wartość z pierwszego przedziału (400 000 GBP), ale jest mniejsza od granicznej wartości drugiego przedziału (2 500 000 GBP).

Z uwagi na to, dźwignia 1:500 zostanie zastosowana dla pierwszych 400 000 GBP wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości dźwignia wyniesie 1:200. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 400 000 / 500 + 1 964 304,85 / 200 = 10 621,52 GBP.

Otwórzmy pozycję Sprzedaży 2 lotów na instrumencie GOLD CFD po cenie 1 158.15, przy kursie MetaTrader GBPUSD 1.22462.

GOLD CFD jest kwotowany w USD, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (GBP) wyniesie 2 loty x 100 uncji x 1 158.15 / 1.22462 = 189 144.39 GBP.

Z uwagi na to, zastosowana zostanie dźwignia finansowa 1:20, a depozyt zabezpieczający wyniesie 189 144.39 / 20 = 9 457.22 GBP.

Przykład 3.2

Otwórzmy dodatkową pozycję na tym samym instrumencie, na przykład: pozycja Sprzedaży 5 lotów GOLD po cenie 1158.15.

GOLD jest kwotowany w USD, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (GBP) wyniesie 5 lotów x 100 uncji x 1158.15 / 1.22462 = 472,860.97 GBP.

Łączna wartość nominalna obu pozycji w walucie rachunku (GBP) wynosi 2 364 304.85 + 472 860.97 = 2 837 165.82 GBP, która to wartość przekracza graniczną wartość z drugiego przedziału (2 500 000 GBP), ale jest mniejsza od granicznej wartości trzeciego przedziału (3 300 000 GBP).

Z uwagi na to, dźwignia 1:500 zostanie zastosowana dla pierwszych 400 000 GBP wartości pozycji, dźwignia 1:200 dla kolejnych 2 100 000 GBP wartości pozycji, zaś dla pozostałej wartości pozycji dźwignia wyniesie 1:50. Sumarycznie depozyt można obliczyć następująco: 400 000 / 500 + 2 100 000 / 200 + 337 165,82 / 50 = 18 043,32 GBP.

Przykład 4: Kupno waluty na rynku spot FX w ciągu ostatniej godziny przed piątkowym zamknięciem sesji

Załóżmy, że naszym rachunkiem jest rachunek Trade.MT4 , zaś walutą rachunku jest USD. Wartości depozytu dla głównych par walutowych będą takie same jak pokazano w Przykładzie 1.

Dodatkowo wprowadzona zostaje nowa zasada dla wszystkich pozycji otwieranych na jakimkolwiek instrumencie w ciągu ostatniej godziny piątkowej sesji dla danego instrumentu. Dźwignia dla takich pozycji wynosić będzie 1:50, z wyjątkiem pozycji otwieranych już przy mniejszej dźwigni (na przykład 1:10).

Otwórzmy pozycję Kupna 100 lotów na parze USDJPY po cenie 117.311 w piątek o godzinie 23:35 (EET).

Zgodnie ze Specyfikacją Instrumentów, handel na parze USDJPY odbywa się od godziny 00:05 EET w poniedziałek do piątku do godziny 23:59 EET, w związku z czym nasza pozycja została otwarta w trakcie ostatniej godziny sesji i podlega nowym zasadom kalkulacji depozytu zabezpieczającego dla pozycji otwieranych w ciągu ostatniej godziny piątkowej sesji dla danego instrumentu.

USDJPY jest kwotowany w USD, dlatego też nominalna wartość pozycji w walucie rachunku (USD) wyniesie 100 lotów x 100 000 x 1 = 10 000 000 USD. Powyższa wartość mieści się w pierwsym przedziale (do 12 500 000 USD) - co oznacza że dźwignia 1:10 nie zostanie zastosowana do żadnej części tej pozycji.

Zastosowana zostanie dźwignia 1:50, a depozyt zabezpieczający wyniesie 10 000 000 / 50 = 200 000 USD.

Dlaczego warto wybrać Admirals?

  • Minimum Deposit 100 EUR
  • 90% of orders executed within 150 miliseconds
  • Wide range of financial instruments and various asset classes
  • Multiple payments options to suit your needs
  • Comprehensive education suite incl. webinars
  • Access to news and updates by established providers
  • MetaTrader 4 and MetaTrader 5 available for download
  • Admirals Mobile app for trades on the go
  • 20+ years experience in the market
  • 24/5/365 customer support in many languages