Wat is Bitcoin Cash (BCH) en waarom investeren in Bitcoin cash vs Bitcoin

September 17, 2019 16:25 UTC
Leestijd: 7 minuten

Cryptocurrencies hebben in de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen De opkomst van digitale valuta's wordt zelfs aangemerkt als de belangrijkste technologische ontwikkeling sinds de internet revolutie. Zo recentelijk als drie of vier jaar geleden werden Bitcoin en andere crypto- en digitale valuta door de economische en politieke vestiging min of meer bestempeld als een passerende hype. Anno 2019 weet men wel beter en is het duidelijk dat het niet slechts een tijdelijke hype was. Cryptocurrencies worden steeds vaker gebruikt als betaalmiddel en zijn niet meer weg te denken uit menig beleggingsportfolio.

Bitcoin is veruit de meest verhandelde en meest bekende digitale valuta. Bitcoin Cash werd gevormd als gevolg van de zogenaamde Bitcoin Cash hard fork. Bij Admiral Markets kunt u zowel Bitcoin als Bitcoin cash ofwel BCH (BCH/ USD CFD verhandelen)

Bitcoin Cash (BCH) is net als Bitcoin (BTC) een elektronisch betalingssysteem dat wordt ondersteund door blockchain technologie en een gedecentraliseerd computernetwerk. Zoals voor de meeste cryptocurrencies geldt, is het Bitcoin Cash systeem gebaseerd op cryptografische processen die elektronische betalingstransacties verifiëren en registreren. Bitcoin Cash is een peer- to-peer netwerk wat inhoudt dat er geen centrale toezichthoudende instantie zoals de centrale bank is.

Een bijkomstig voordeel van het feit dat BCH onafhankelijk is van overheden, banken en financiële instellingen zijn de relatief lage transactiekosten. Er zijn immers geen derde partijen die bemiddelen tussen kopers en verkopers en commissies in rekening brengen. Bitcoin Cash transactions worden bijgehouden in een publiekelijk gedistribueerd digitaal grootboek, ook wel blockchain genoemd. Bovendien zijn beveiligingsprotocollen zoals 'proof of work' en digitale handtekeningen erop geënt de kans op frauduleuze activiteiten te verminderen.

Wat is Bitcoin Cash - Bitcoin Cash vs Bitcoin

Bitcoin is de meest verhandelde digitale valuta en wordt gezien als de gouden standaard van cryptocurrencies. Omdat de meeste handelaren enigszins bekend zijn met BTC gebruiken we dit als als benchmark. Door de overeenkomsten en verschillen van Bitcoin vs Bitcoin Cash te beschrijven bieden wij de belegger de nodige context en referentie om te bepalen waarom Bitcoin Cash kopen een goede aanvulling op zijn beleggingsportfolio kan zijn.

We beginnen allereerst met de meest fundamentele vraag: Wat is Bitcoin Cash?

We starten eerst met een algemene uitleg en een korte historie van Bitcoin Cash vs Bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen.

Verschil Bitcoin en Bitcoin Cash - Wat is Bitcoin?

Bitcoin (BTC) is een digitale valuta die oorspronkelijk in 2009 door Satoshi Nakamoto - een pseudoniem voor één of een groep individuen- werd uitgegeven. De belangrijkste drijfveer was de groeiende ontevredenheid over het gevestigde fiat valutasysteem, hun rol in de globale economie en geopolitieke machtsstructuren. Hoewel er enkele karakteristieke verschillen tussen Bitcoin en andere cryptocurrencies zoals LiteCoin, Ripple, Ether en Bitcoin Cash te benoemen zijn, is de belangrijkste onderscheidende factor dat BTC de eerste digitale valuta was die voldoende tractie kreeg om van de grond te komen. Het was de eerste echte cryptocurrency die wijdverspreid werd geadopteerd door zowel consumenten als bedrijven die betalingen in Bitcoin accepteerden. Bitcoin Cash is een van Bitcoin afgeleide valuta ofwel een altcoin. We zullen in de volgende paragraaf nader ingaan op het centrale vraagstuk wat is Bitcoin Cash en de verschillen en overeenkomsten tussen Bitcoin vs Bitcoin Cash uiteenzetten.

Bitcoin vs Bitcoin Cash - Wat is Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash ofwel Bcash is hot op dit moment. Deze cryptocurrency is een stuk jonger dan Bitcoin en werd op 1 augustus 2017 geïntroduceerd. Nieuwe cryptocurrencies duiken als paddenstoelen uit de grond. Het belangrijkste verschil tussen Bitcoin cash en andere BTC copycats is dat Bitcoin Cash haar oorsprong vindt in de originele Bitcoin technologie.

1 augustus 2017 markeerde de afplitsing tussen Bitcoin en Bitcoin Cash. Deze gebeurtenis staat bekend als de Bitcoin Cash hard fork waarbij de Bitcoin blockchain zich splitste in twee nieuwe ketens. Ten gevolge van de Bitcoin Cash hard fork waren er twee separate ledgers en aldus twee verschillende digitale valuta's - Bitcoin en Bitcoin Cash.

Alvorens we de verschillen tussen Bitcoin vs Bitcoin cash nader toelichten, is het nuttig op te merken dat Admiral Markets beide cryptocurrencies aanbiedt. Met behulp van 's werelds meest populaire trading platform MetaTrader 4 kunt u Bitcoin Cash, Bitcoin CFD's en vele andere financiële instrumenten verhandelen.

Wat is Bitcoin Cash - Bitcoin cash vs Bitcoin Verschillen

De vraag wat is Bitcoin Cash kan niet worden beantwoord zonder te refereren aan Bitcoin en de verschillen en overeenkomsten van Bitcoin cash vs Bitcoin. Bitcoin Cash is gecreëerd door de Bitcoin mining- en development community omdat zij zich zorgen maakten over de toekomst van de cryptocurrency en potentiële problemen met betrekking tot schaalbaarheid. Bitcoin Cash werd geïntroduceerd in anticipatie op deze mogelijke aan groei gerelateerde uitdagingen. Met BHC of Bcash trachten zij deze risico's te ondervangen. Het belangrijkste verschil tussen Bitcoin vs Bitcoin Cash houdt verband met de blockchain capaciteit. Bitcoin Cash kent een grotere blokgrootte, hetgeen het verificatieproces versneld en de verwerkingstijd van Bitcoin Cash transactions aanzienlijk verkort.

Bitcoin Hard Fork en Bitcoin Cash Hardfork - Bitcoin Cash Blockchain

Zowel de Bitcoin- als de Bitcoin Cash blockchain technologie is gebaseerd op de creatie van een finale keten blokken ofwel blocks. De virale populariteit van crypto's maakte dat het aantal Bitcoin transactions in rap tempo toenam wat op haar beurt druk op het aantal beschikbare blokken zette. Met andere woorden, Bitcoin had te maken met een schaalbaarheid probleem waarbij er niet snel genoeg voldoende nieuwe blokken aangemaakt konden worden. De verificatie en verwerkingstijd van Bitcoin transactions vertraagde en de noodzaak voor een grotere capaciteit was evident.

De oplossing bleek een software modificatie waarbij de blockchain in twee verschillende ketens (en ledgers) werd opgedeeld. Het technologische verschil tussen Bitcoin Cash vs Bitcoin komt aldus in essentie neer op een verschil in blokgrootte Deze ontwikkeling staat bekend als de Bitcoin Cash Hard fork en nam effect op 1 augustus 2017. Sindsdien kent Bitcoin Cash een compleet separate blockchain.

Gezien de overeenkomsten tussen Bitcoin cash vs Bitcoin en de gedeelde geschiedenis kan de misconceptie bestaan dat de deze instrumenten, en dus de BTC en Bitcoin Cash waarde gerelateerd zijn. Het is echter belangrijk dat de trader zich bewust is van het feit dat het compleet separate digitale munteenheden betreft. Sinds de Bitcoin cash hard fork kunnen zowel Bitcoin als Bitcoin Cash als afzonderlijke financiële instrumenten verhandeld worden.

Wat is Bitcoin Cash Blockchain technologie?

We zullen niet al te diep op de technische details van de blockchain technologie ingaan nu het zeer technische materie betreft en niet geheel relevant is in onze context van Bitcoin Cash als verhandelbaar instrument. Echter, een basis begrip is noodzakelijk om te illustreren wat cryptocurrencies zo uniek maakt en waarom het naar verwachting een serieuze rivaal van traditionele valuta's kan worden.

Blockchain cash is een op blockchain gebaseerd digitaal betalingssysteem. Blockchain is een peer -to -peer data opslag en overdracht netwerk. Met behulp van deze technologie wordt in feite een digitale balans bijgehouden. De informatie wordt op een netwerk van verschillende computers wereldwijd opgeslagen en bijgewerkt. Het werkt naar het principe van een traditioneel grootboek maar nu elke transactie digitaal wordt geregistreerd en opgeslagen heeft men ten alle tijden, overal inzage in de volledige geschiedenis van de financiële transacties. In dit geval Bitcoin cash transactions.

Een goede blockchain definitie is die van Sloan MIT's Christian Catalini, die aan blockchain refereert als zijnde een 'gedistribueerd grootboek'. De technologie maakt gebruik van een netwerk van computers wereldwijd die fungeren als opslaglocaties. Elke opslaglocatie is een knooppunt of node en slaat (een gedeelte van) de geregistreerde Bitcoin cash transactions op.

De onderscheidende factor van de blockchain technologie is de beveiliging. Het netwerk wordt beveiligd met behulp van cryptologie. Middels deze op wiskundige formules gebaseerde codering worden Bitcoin cash transactions op snelle en gemakkelijke wijze gecontroleerd en verwerkt. Zodra de Bitcoin cash transacties zijn verwerkt worden deze in het grootboek geregistreerd en zullen er automatische updates naar elke node die (hetzelfde deel van de ledger beheren) worden verstuurd.

In tegenstelling tot een traditioneel grootboeksysteem waar één of enkele geautoriseerde personen transacties uitvoeren en autoriseren, kunnen Bitcoin cash transacties door iedereen worden uitgevoerd en door het systeem worden geverifieerd. Het behoeft geen tussenkomst van een toezichthoudende autoriteit of een centraal controleorgaan.

Wat is Bitcoin Cash - Verschil cryptocurrency & fiat valuta

Het huidige internationale betalingsverkeer is gebaseerd op een monetair systeem waarin verschillende regio's en landen een eigen munteenheid handhaven. Dit systeem dateert uit de dertiger jaren, toen het Verenigd Koninkrijk in 1931 de goudstandaard afschafte, gevolgd door de Verenigde Staten in 1933. Met de gouden standaard waren de waarderingen van de valuta van landen direct gerelateerd aan de waarde van goud. De waarde van de bankbiljetten en munten in omloop moest worden ondersteund door het equivalent in goud, dat bij de centrale bank van het land werd gehouden. In 1971 werden de laatste overblijfselen van dit systeem door president Nixon afgeschaft. De omschakeling naar een monetair systeem dat uitsluitend bestond uit fiat valuta betekende dat centrale banken in principe naar eigen inzicht hoeveelheden geld konden drukken.

Critici stellen dat dit regeringen, met name van landen met valuta's die het internationale handelsverkeer domineren, de macht geeft de wereldeconomie te manipuleren door hun geldvoorraad te verhogen of te verminderen. Cryptocurrencies zoals Bitcoin en Bitcoin cash daarentegen kennen een eindig aantal eenheden. De maximale hoeveelheid Bitcoin cash coins is op het moment van lancering vastgesteld op 21 miljoen. Nieuwe Bitcoin cash munten worden gegenereerd aan de hand van een proces waarbij een netwerk van computers complexe rekenkundige formules moeten oplossen om nieuwe blocks in de blockchain keten aan te maken. Dit proces staat bekend als Bitcoin cash mining.

In principe zou iedereen Bitcoin cash kunnen minen, mits zij het aangewezen proces volgen en hun hardware over voldoende capaciteit beschikt. Doordat de uitgifte van Bitcoin cash is gelimiteerd tot een vooraf vastgestelde hoeveelheid, wordt de devaluatie die aan het bijdrukken van geld door centrale banken is verbonden, voorkomen. Dit raakt de kern van een van de meest genoemde voordelen van handelen in cryptocurrencies zoals Bitcoin cash.

Het fiat valuta systeem wordt gereguleerd door centrale banken, hetgeen deze financiële instellingen een bijzonder machtspositie geeft. In dit traditionele monetaire systeem moet elke transactie tussen twee partijen worden verwerkt, goedgekeurd en geregistreerd door een derde, toezichthoudende partij. Deze overkoepelende organisatie moet de overschrijving valideren, de waarde aftrekken van het saldo van de ene partij en bijschrijven bij de ontvanger. Volgens voorstanders van een cryptosysteem is dit systeem efficiënt en fraudegevoelig.

Bij door blockchain technologie ondersteunde betalingsmiddelen zoals bitcoin cash is er geen noodzaak voor tussenkomst van derden. Eén van de voornaamste argumenten van Bitcoin cash traders is dan ook dat het systeem ongevoelig voor corruptie is.

Wat is Bitcoin Cash Trading - Cryptocurrency en Bitcoin Cash kopen

De belangrijkste reden en aantrekkingskracht van Bitcoin Cash kopen is het potentieel om winst te maken. Als u de Bitcoin Cash koersontwikkeling bekijkt zal het u opvallen dat het, zoals andere prominente crypto's, volatieler beweegt dan de meeste fiat valuta. Waar de traditionele munteenheden al geruime tijd actief zijn en zich in de 'volwassen' fase van de ontwikkeling bevinden, zijn crypto's zijn relatief nieuwe instrumenten. Bitcoin cash is in die zin te vergelijken met een valuta van een opkomende markt; de vraag is enorm en de Bitcoin cash koersontwikkeling aldus explosief.

De verwachting is dat de Bitcoin cash koersontwikkeling gedurende de komende weken en maanden vele prijsschommelingen zal tonen, zoals dat ook het geval is voor andere crypto's zoals Ether, LiteCoin en Ripple. Deze mate van volatiliteit biedt interessante mogelijkheden voor handelaren. Deze instrumenten zijn met name geliefd onder traders die inzetten op hogere winsten en een hoger risico tolerantie niveau hebben.

Bitcoin cash kopen en het verhandelen van andere digitale valuta's biedt de mogelijkheid om rendement op investeringen te maken maar brengt aldus ook risico's met zich mee. Het is raadzaam dat beginnende traders vertrouwd raken met de Bitcoin cash koersschommelingen en de geassocieerde risico's op een risicovrij demo account. Bovendien biedt Admiral Markets speciale Volatiliteit Bescherming Instellingen die de trader kunnen helpen deze soort markten te navigeren.

Een ander belangrijk kenmerk van de cryptocurrency trading is dat de Bitcoin Cash koers een lage correlatie met de traditionele financiële markten en andere activa categorieën kent. Omdat cryptocurrencies zoals Bitcoin Cash geen deel uitmaken van het fiat systeem, wordt hun waarde niet beïnvloed door trends in andere fiat valuta's. En omdat de Bitcoin cash koers verwachting niet gekoppeld is aan een overheid of centrale bank, wordt zij niet op dezelfde manier als alle andere activa en de financiële instrumenten beïnvloed door geopolitieke factoren.

Bitcoin Cash koers verwachting - Koers Bitcoin Cash Nieuws, Bitcoin Cash Voorspellingen & Analyse

BCH - USD, juli - september bitcoin cash voorspellingen

Bron: Cryptocompare

We hebben vastgesteld dat de Bitcoin Cash waarde en de Bitcoin Cash verwachtingen niet afhankelijk zijn van het monetaire beleid van centrale banken noch op dezelfde wijze als andere activa wordt beïnvloed door geopolitieke gebeurtenissen. Echter, om accurate Bitcoin Cash voorspellingen te doen moet u begrijpen wat de prijs dan wel beïnvloed. Bitcoin cash verwachtingen nemen andere, specifieke factoren in overweging. Bitcoin cash is ondanks dat het een redelijk nieuwe cryptocurrency is, qua waarde één van de grootste ter wereld (gemeten op basis van Bitcoin cash coinmarketcap).

Wat zijn de belangrijkste factoren die de waarde van Bitcoin Cash beïnvloeden? Om tot de meest accurate Bitcoin cash voorspellingen te komen doet u uitvoerige analyse, ervaren traders zullen hierbij de volgende elementen meewegen:

 1. Beurzen die Bitcoin Cash (BCH) accepteren - toen Bitcoin Cash begon, waren beurzen en wallets terughoudend om de nieuwe cryptocurrency op te nemen. Wanneer steeds meer beurzen en wallets BCH accepteerden had dit een positief effect op de Bitcoin cash koers. Deze acceptatie verhoogd de Bitcoin Cash waarde omdat het makkelijker wordt opgeslagen en overgedragen. De toepasbaarheid en verhandelbaarheid is aldus groter. Dit is een belangrijke voorwaarde voor bedrijven en instellingen om Bitcoin Cash betalingen te accepteren.
 2. Houdt een oogje op Bitcoin Cash nieuws en met name op aankondigingen dat nieuwe beurzen, wallets en bedrijven BCH accepteren.
 3. Het tempo van Bitcoin cash mining - Bitcoin Cash mining is aantrekkelijk, omdat de blokgrootte aanzienlijk kleiner is dan die van de originele Bitcoin. Dit houdt in dat het makkelijker is om Bitcoin cash te minen en aldus meer lucratief voor miners. De kleinere blokgrootte betekent tevens een snellere verwerkingstijd hetgeen tot meer transacties leidt. Minders verdienen geld op de Bitcoin cash transactions waarbij door hen gemeinde blokken betrokken zijn.

Bitcoin vs Bitcoin Cash Toekomst - Verschil Bitcoin en Bitcoin Cash koers verwachting

Wat de toekomst zal brengen voor de Bitcoin Cash koersontwikkeling zal niemand precies weten. Bitcoin Cash is in de afgelopen jaren erg succesvol gebleken in termen van acceptatie en adoptie door beurzen en bedrijven. BCH is niet meer weg te denken uit menig crypto portefeuille. De verschillen tussen Bitcoin cash vs Bitcoin zijn subtiel. Nu beide crypto's een bewezen staat van dienst kennen zullen de meeste traders zich minder richten op de theoretische verschillen tussen Bitcoin vs Bitcoin cash en zich vooral laten leiden door de koersontwikkeling en geassocieerde handelsmogelijkheden op het moment.

De keuze tussen Bitcoin vs Bitcoin cash is vaak puur theoretisch en met name relevant voor beginnende traders die moeten besluiten of zij willen beginnen met investeren in Bitcoin cash, Bitcoin of een andere digitale valuta of financieel instrument. Meer ervaren traders zullen vaak verschillende cryptocurrencies en andere instrumenten combineren. Houdt het Bitcoin Cash nieuws goed in de gaten om te bepalen wat de beste momenten zijn om te investeren in Bitcoin Cash.

Het geldende sentiment en de trends zijn constant aan verandering onderhevig als ook het actuele verschil in volatiliteit tussen Bitcoin cash en Bitcoin. De uitkomst van de afweging Bitcoin cash vs Bitcoin kan aldus periodiek anders uitvallen. Check van tijd tot tijd of het gekozen instrument nog passend is voor uw trading stijl. Ook zou het na verloop van tijd juist zo kunnen zijn dat u ervoor kiest meerdere cryptocurrencies te verhandelen, bijvoorbeeld om uw portfolio te diversifiëren. Het is dan van belang dat u begrijpt hoe beiden instrumenten zich ontwikkelen.

Wanneer traders beslissen tussen Bitcoin vs Bitcoin cash kopen weegt persoonlijke voorkeur ook mee. Vele beleggers houden het graag bij hun favoriete instrumenten. Een bijkomend voordeel is dat u na verloop van tijd beter begrijpt hoe het betreffende instrument beweegt. We raden u echter aan verschillende instrumenten uit te proberen. Zo kan u zelf beslissen of u liever wilt investeren in Bitcoin cash of voor een ander instrument kiest.

De vergelijking tussen Bitcoin vs Bitcoin cash had in de afgelopen jaren echter een extra lading. Het was onduidelijk welke repercussies de Bitcoin Cash hard fork op beide crypto's zo hebben. Sommige traders namen de Bitcoin cash vs Bitcoin afweging vrij letterlijk en hadden de verwachting dat slechts één van beide cryptocurrencies zou overleven. Zo bestond de vrees dat Bitcoin cash de originele Bitcoin zou vervangen of juist dat Bitcoin cash transactions niet zouden worden gebruikt nu bedrijven en instellingen uitstekend uit de voeten konden met BTC.

Het is ondertussen duidelijk dat beide digitale valuta's uitermate populair zijn en de vergelijking tussen Bitcoin vs Bitcoin cash transactions vaak neerkomt op persoonlijke voorkeuren en de actuele BTC- of Bitcoin cash koersontwikkeling.

Bepaalde analisten zijn bijzonder optimistisch over Bitcoin Cash. Zij stellen dat de snelheid waarmee blocks kunnen worden aangemaakt en de schaalbaarheid die dit met zich meebrengt, mogelijk kan inhouden dat Bitcoin cash transactions populairder worden dan het gebruik van het BTC betalingssysteem. Of en wanneer BCH de huidige #1 crypto van haar troon zal stoten blijft onduidelijk. Het is echter aannemelijk dat dit in de komende weken, maanden en jaren voor interessante ontwikkelingen in de Bitcoin cash waarde en voor potentiële handelskansen zou kunnen zorgen.

Wilt u zelf aan de slag met investeren in Bitcoin cash? Admiral Markets is de perfecte partner voor cryptocurrency trading ofwel het verhandelen van crypto CFD's, Forex trading, handelen in CFD's op aandelen, indices, commodities en obligaties.

Wij bieden een ruime selectie crypto CFD's. Middels CFD cryptocurrency trading kunt u profiteren van de koersontwikkeling van ruim 22 crypto CFD valuta paren en 10 CFD cryptocurrency crosses.

Bitcoin Cash CFD Trading

Houdt het Bitcoin Cash nieuws goed in de gaten om te bepalen wat de beste momenten zijn, wilt u Bitcoin cash kopen. Echter, er zijn andere manieren om te investeren in Bitcoin cash. Met Admiral Markets kunt u handelen in Bitcoin Cash CFD's. Crypto CFD's ofwel contracts for difference zijn derivaten - dat wil zeggen dat de prijs van een Contract for Difference is gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa - in dit geval Bitcoin cash of een andere cryptocurrency. Wanneer u zich toelegt op Crypto CFD trading moet u begrijpen dat u in feite een contract met de broker verwerft en niet daadwerkelijk bezit neemt van de cryptocurrency zelf. Dit biedt een vergaande mate van flexibiliteit.

Op traditionele wijze Bitcoin cash kopen geschiedt doorgaans via brokers of online cryptocurrency exchanges. Het proces is niet altijd even transparant en kan soms praktische uitdagingen met zich meebrengen. CFD Trading bestaat uit het kopen of verkopen van een contract for difference van uw broker. Binnen een fractie van een seconde kunt u een order plaatsen.

Uw winst of verlies bestaat uit het verschil tussen de Bitcoin cash waarde op het moment dat u uw order instelt (entry waarde) en de Bitcoin cash koers op het moment dat u de positie sluit. Het voordeel hiervan is dat u met behulp van handel in CFD's long (Bitcoin cash kopen) en short (Bitcoin cash verkopen) kunt gaan en kunt inspelen op zowel op- als neerwaartse marktbewegingen. Middels crypto CFD trading kan u winst maken, ongeacht wat de markt trend is.

Een van de redenen waarom CFD handel dermate populair is, ligt in het gegeven dat Contracts for Difference op een breed scala aan producten kan worden toegepast. U kunt naast investeren in Bitcoin cash ook handelen in financiële producten zoals indices, grondstoffen, obligaties, CFD cryptocurrencies, futures en CFD aandelen zonder dat u hier bezit van hoeft te nemen. Met de vaardigheden en kennis die u opdoet in crypto CFD trading kunt u aldus op eenvoudige wijze op andere financiële markten en instrumenten toepassen. Immers, portfolio diversificatie is volgens professionele traders de sleutel tot consistent winstgevende resultaten.

Wat is Bitcoin Cash CFD Cryptocurrency Trading - Bitcoin Cash Forecasts

Traden of beleggen in Bitcoin cash crypto CFD's is in principe grotendeels gelijk aan het verhandelen van Forex valutaparen, grondstoffen of andere CFD's zoals aandelen of indices. De ongekende groei in de Bitcoin cash koers en andere cryptocurrencies in de afgelopen jaren was voor velen een reden om compleet voorbij te gaan aan enige vorm van analyse voor hun Bitcoin cash voorspellingen of aan toepassing van een trading strategy. Na de barsten van de bubble is het echter duidelijk geworden dat waarde van crypto's zoals de Bitcoin Cash koers zowel op- als neerwaarts kan ontwikkelen.

Zoals voor elke andere vorm van trading geldt, zijn consistente successen in crypto CFD trading doorgaans het resultaat van goede voorbereiding en adequate executie en beheer. Bij crypto trading vertaalt dit zich naar goede, op analyse en Bitcoin cash nieuws gebaseerde Bitcoin cash forecasts en een passende trading strategie.

Wanneer u van plan bent te beginnen met investeren of cryptocurrency trading moet u zich bewust zijn van de drie elementen waar professionele traders hun successen aan toeschrijven:

 1. Bitcoin cash forecast en trading strategy - wat een passende trading strategy is, blijkt deels persoonlijk. Uiteraard is de toepassing grotendeels afhankelijk van de marktcondities die u op basis van uw bitcoin cash forecast kunt verwachten. Echter, welke Bitcoin trading strategy het beste bij u past is afhankelijk van verschillende factoren zoals de geprefereerde handelsvorm, uw handel schema, uw startkapitaal, risico tolerantieniveau en of u voor uw Bitcoin cash forecasts de voorkeur geeft aan fundamentele- dan wel technische analyse.
 2. Handelspsychologie- Bitcoin cash forecasts bieden een weergave van het meest waarschijnlijke scenario maar zijn in feite Bitcoin cash verwachtingen en bieden geen garanties. Wanneer u start met crypto CFD trading moet u zich ervan bewust zijn dat u zowel winsten als verliezen kan verwachten. Probeer u hier niet door te laten beïnvloeden - baseer uw handels beslissingen uitsluitend op uw analyse en trading strategy
 3. Risicomanagement- vele, beginnende traders richten zich volledig op analyse om tot de beste Bitcoin cash forecasts te komen en op de technieken en tips om op deze verwachte Bitcoin cash koersontwikkeling in te spelen. Ervaren traders zullen echter beamen dat een succesvol trading systeem niet compleet is zonder risicomanagement waarborgen.

Het opstellen en volgen van een handelsplan is belangrijk omdat het u een richtlijn geeft voor het nemen van behandelbeslissingen. Aan de hand van de Bitcoin cash trading strategy bepaalt de handelaar hoe en wanneer hij de financiële markten zal benaderen. Uw trading plan specificeert niet alleen de voorwaarden voor het nemen en sluiten van een trade, criteria omtrent timing maar biedt ook een overzicht van mogelijke automated Bitcoin cash forecasting tools en indicatoren die u hierbij kunnen ondersteunen.

Bovendien is uw trading strategy niet compleet zonder risicomanagement regels. De gouden regel van trading is 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Waar technische analyse, het volgen van Bitcoin cash nieuws en toepassing van een trading strategy toezien op het eerste deel, helpt risicomanagement u reeds behaalde winsten te beschermen en mogelijke verliezen te beperken.

Een andere, veelgehoorde categorie crypto CFD trading tips stellen dat een trader er immers op bedacht moet zijn dat zijn dat zijn emoties niet de overhand krijgen. Waar dit zeer logisch en zelfs enigszins vanzelfsprekend lijkt, blijkt het volgen van dit advies voor velen de grootste uitdaging, zeker wanneer zij de Bitcoin cash koers zien bewegen of wanneer zij de resultaten van voorgaande trades meewegen.

Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin u te maken krijgt met een reeks verliezende crypto CFD trading posities. Hoewel u weet dat uw handel beslissingen op uw Bitcoin cash forecast, trading strategie en risicomanagement systeem gebaseerd horen te zijn, zal u wellicht de impuls voelen om 'uw verlies terug te winnen' of bent u juist angstig om meer te verliezen. Het is daarom van belang dat u zich realiseert dat Bitcoin cash- of BCH trading een 'decision based activity' is en dat de traders' psychologische staat invloed op zijn resultaten kan hebben

Wat is bitcoin cash Trading - Bitcoin Cash Forecasting en Trading Software

Om te kunnen starten met Bitcoin cash CFD trading, het doen van Bitcoin cash forecasts of zelfs voordat u überhaupt de Bitcoin cash koersontwikkeling en de effecten van Bitcoin cash nieuws in real time kunt volgen, zal u enkele praktische keuzes moeten maken. Uiteraard moet u een broker vinden die niet alleen Bitcoin cash of BCH CFD's beschikbaar stelt maar hier tevens gunstige handelsvoorwaarden toe biedt. Naast een betrouwbare broker heeft u ook goede Bitcoin cash forecasting en trading software nodig. De trading software van MetaQuotes wordt alom aangemerkt als de beste trading software.

De MetaTrader 4 Bitcoin cash forecasting softwareis in feite een multi- asset handelsplatform. Dit houdt in dat u een breed scala aan markten en hefboomproducten kunt verhandelen. Ervaren traders wijzen ons erop dat diversificatie een van de meest belangrijke risicomanagement tools is. Door verschillende assets in uw handelsportefeuille op te nemen is uw risico blootstelling gespreid. U kunt verschillende CFD cryptocurrency paren verhandelen en zelf de afweging tussen Bitcoin cash vs bitcoin trading maken.

MT4 is de eerste keuze van honderdduizenden handelaren over de hele wereld. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt dan ook door zowel traders als Forex- en CFD brokers als best trading platform beschouwd. U kunt kiezen uit de MetaTrader 4- en de MetaTrader 5 Bitcoin cash forecasting en trading software. Admiral Markets biedt gratis toegang tot beide versies van het online trading platform. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor Bitcoin cash price predictions.

Het Bitcoin cash trading platform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit - zo biedt het platform verschillende automated Bitcoin cash forecasting tools en kunt u zelf trading bots en andere indicatoren toevoegen of coderen. Bovendien biedt Admiral Markers een exclusieve add on die de functionaliteit van het platform verder uitbreid, MetaTrader 4 Supreme Editie.

Met deze plug in stelt u in staat uw Bitcoin cash forecasting en CFD Cryptocurrency trading activiteiten te optimaliseren. Boost uw handelservaring met MT4SE. Deze plug-in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren, automated Litecoin trading tools, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

De best cryptocurrency broker Kiezen - Bitcoin Cash Broker

Nog voordat u aan de slag kunt met Bitcoin cash forecasting of Bitcoin cash transactions en trading moet u naast de keuze voor uw handelsplatform een andere belangrijke keuze maken. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw Bitcoin cash broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Vergelijk transactiekosten, handelsvoorwaarden, de kwaliteit van uitvoering en uiteraard de door de crypto broker ondersteunde Bitcoin cash forecasting en trading software. Wees voorzichtig met Bitcoin cash trading sites, online exchanges en cryptocurrency brokers die niet gereguleerd zijn. Trading betreft uw kapitaal. Het is aldus belangrijk dat u een betrouwbare cryptocurrency broker kiest.

Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder.

Check voordat u uw crypto broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden. Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Een breed scala aan beschikbare instrumenten waaronder de belangrijkste crypto CFD's en CFD cryptocurrency paren
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. Het maximaal beschikbare hefboomeffet is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten
 • Gratis live Bitcoin cash charts en Real Time bitcoin cash koers informatie
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsstijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw crypto broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2019. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Admiral Markets biedt naast een uitgebreide selectie educatieve materialen, de beste trading software, gunstige handelsvoorwaarden en een demo account waarmee u dit gratis kunt testen.

Open een gratis Admiral markets demo account waarmee u risicovrij kunt oefenen. U kunt leren beleggen of leren traden met virtuele middelen. De Forex trader heeft daarmee alle voordelen van live Forex trading, kan de Forex market dynamiek ervaren en heeft de mogelijkheid een van de top Forex platforms uit te proberen, zonder zijn kapitaal op het spel te zetten.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform.

Links naar Gerelateerde artikelen over cryptocurrency Trading:

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De geleverde data zijn aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Alvorens investeringsbeslissingen te nemen, let alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en moet op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant afzonderlijk genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Elk van de analyses wordt voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten zullen worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet zou worden geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor de preventie en het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband daarmee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.