​Naftas tirdzniecība krīzes apstākļos

Aprīlis 23, 2020 15:33


Sveicināti,

Krīzēs vienmēr ir iespējams atrast labas ieguldījumu iespējas, tomēr jāatceras, ka pastāv arī augsti riski šos ieguldījumus zaudēt. Koronavīrusa pandēmija ir ieviesusi korekcijas valstu ekonomikās, radot krīzes sektoros, kurus tiešā veidā skāra uzliktie valstu pieņemtie ierobežojumi pandēmijas mazināšani.

Nepieredzēts naftas pieprasījuma kritums ir ievērojami samazinājis esošo naftas WTI fjūčeru (ar izpildes termiņu 2020. gada maijā) vērtību un radījis riskus, kas saistīti ar flūčeru līgumu un citu ar naftu saistīto instrumentu, piemēram, WTI jēlnaftas spot cenas starpības līgumu (CFD) un Brent jēlnaftas spot CFD tirdzniecību.

Admiral Markets ir pieņēmis virkni ierobežojumu, lai palīdzētu mūsu klientiem esošās tirgus turbulences apstākļos. 2020. gada 22. aprīlī mēs paziņojām par ierobežojumiem saistībā ar paaugstinātajiem riskiem naftas tirgū, augstas tirgus volatilitātes apstākļos.

Kā ekstrēmā tirgus volatilitāte ietekmē mūsu naftas CFD tirdzniecību

Parasti mēs aprēķinām WTI jēlnaftas spot CFD cenu izmantojot tuvākā mēneša bāzes fjūčera kontrakta cenu. Ņemot vērā situācijas nenoteiktību naftas tirgos un īpašos apstākļus, nosakot bāzi fjūčeru kontraktiem 2020. gada maijam, tā vietā, lai mūsu WTI jēlnaftas spot CFD cenas aprēķiniem izmantotu 2020. gada jūnija naftas fjūčeru cenu, esam izlēmuši izmantot 2020. gada decembra flūčeru kontraktu par pamatu, kas mums šķiet mazāk jutīgi pret esošo naftas tirgus disbalancu.

Ja arī nākotnē mēs piedzīvosim līdzīgu nenoteiktību naftas tirgū, ietekmējot par pamatu ņemto, 2020. gada decembra, fjūčeru līguma cenu - nepieciešamības gadījumā mēs varam veikt atkārtotas korekcijas mūsu WTI jēlnaftas spot CFD kontraktos. Uz doto brīdi mēs cieši uzraugam naftas tirgos notiekošo un, ja līdzīga situācija ar naftas cenām fjūčeru līgumos atkārtosies, mēs varētu atkal mainīt bāzes fjūčera līgumu mūsu Brent jēlnaftas spot CFD.

Citas alternatīvas tirgojot naftas CFD ar Admiral Markets

Papildus WTI jēlnaftas spot CFD un Brent jēlnaftas spot CFD - mūsu Trade.MT5 kontos tiek piedāvāti sekojoši naftas fjūčeru CFD:


WTI

Brent

Instrumenta nosaukums

CrudeOilUS_M0

CrudeOilUS_Z0

CrudeOilUK_N0

CrudeOilUK_Z0

Mēnesis

Jūn 2020

Dec 2020

Jūl 2020

Dec 2020

Pēdējā tirdzniecības diena

18/05/2020

19/11/2020

28/05/2020

27/10/2020

Šie fjūčeru CFD netiek pakļauti pozīcijas turēšanas izmaksām (Swapi netiek piemēroti).

Cenas nepastāvība no esošās tirgus situācijas attiecībā uz tuvāko mēnešu fjūčeru līgumiem ir daudz lielāka nekā parasti.

CrudeOilUK_M0 (2020. gada jūnija Brent jēlnaftas līgums) tiek saglabāts tirgojamo instrumentu sarakstā, bet tikai ar darījuma slēgšanas opciju. Tas nozīmē, ka jaunas jaunu pozīciju atvēršana nebūs iespējama.

Kāpēc ir vērojamas cenas atšķirības?

Vienkārši - naftas spot cenai nav viena birža, pēc kuras tiek veidota atsauce uz tās cenu. Normālos apstākļos visu brokeru spot cenas būs ļoti līdzīgas. Bet šādos ekstrēmos apstākļos tās var atšķirties!

Kā minējām jau iepriekš, nav tādas centrālās tirdzniecības vietas vai noteikumu, kas noteiktu vienotu globālo spot (cash) cenu precēm un izejvielām, tajā skaitā attiecībā uz naftu. Spot cenas tiek atvasinātas no attiecīgās preces vai izejvielas fjūčeru līguma bāzes aktīva cenas, neskaitot preces vai izejvielas uzglabāšanas izmaksas. Ir vairāki risinājumi, kā noteikt šo izejvielu CFD (cash) cenu - pārsvarā tiek izmantoti fjūčeru līgumi, kā pamats jeb atsauce. Tāpēc spot cenas nodrošinātājiem, kas izmanto atšķirīgas metodoloģijas cenas noteikšanai, kā arī izvēlas atšķirīgus fjūčeru līgumus bāzes aprēķiniem, noved pie atšķirīgām kotācijām vienam un tam pašam spot produktam.

Kad mēs pārceļam savu spot cenu no viena mēneša uz nākamo, sekojot līdzi mūsu likviditātes nodrošinātājam, mēs tiecamies izvairīties no cenu pārrāvumiem (gaps) tā, lai fjūčera līguma termiņa beigās mūsu spot cena būtu vienāda ar pēdējā mēneša fjūčera līguma cenu. (līdzīgas cenas noteikšanas pieejas tiek izmantotas arī cituviet)

Riski un aizsardzības pasākumi

Mēs vēlamies atgādināt, ka augstie riski un cenas nepastāvība naftas tirgos vēl pastāv, tāpēc saglabājam savas tiesības noteikt sekojošus ierobežojumus:

  1. maksimālais darījuma apjoma ierobežojums tiek piemērots visiem naftas spot un fjūčeru CFD 20 000 EUR apmērā, vai ekvaliventā citā valūtā;
  2. gadījumā, ja jebkura no jēlnaftas CFD cenām nokritīs zem 5 USD, tad var tikt piemēroti ierobežojumi, kas nosaka, ka jaunu darījumu atvēršana ar šiem instrumentiem tiek slēgta, saglabājot tikai esošo darījumu slēgšanas iespējas;
  3. gadījumā, ja jebkura no jēlnaftas CFD cenām nokritīs zem 0 USD, tad var tikt pārtraukta šī naftas CFD tirgus cenas atspoguļošana, kā arī slēgti visi atvērtie darījumi un atcelti atliktie darījumi.

Mēs atgādinām, ka katram pašam vajadzētu izvērtēt vai spējat uzņemties augstos riskus, kas pastāv augstās naftas tirgus volatilitātes un cenas nepastāvības dēļ. Kā arī lūdzam ņemt vērā, ka šajos apstākļos pastāv riski saistībā ar:

  • straujām cenas izmaiņām un iespējamiem pārrāvumiem (gaps);
  • ierobežotu tirgus likviditāti, kas var rezultēties daudz lielākos spredos pie darījuma atvēršanas, kā arī iespējamu darījumu noraidīšanu un cenas izslīdi;
  • daudz lielākām piemērotajām maksām par darījuma pārcelšanu uz nākamo dienu (Swaps);
  • daudz lielāku iespējamību, ka ar attiecīgo instrumentu būs iespējams veikt tikai darījuma slēgšanas funkciju.

Aicinām visus klientus regulāri sekot līdzi tirdzniecības noteikumu un nosacījumu izmaiņām "Līgumu Specifikācijas" sadaļā mūsu mājas lapā. Augstas tirgus nepastāvības apstākļos piemērotie Swap, pieļaujamie darījuma apjomi un tirdzniecības laiki var tikt pakļauti izmaiņām, bez Jūsu iepriekšējas informēšanas.

Lai nodrošinātu labāku ieguldītāju aizsardzību augstas tirgus nepastāvības apstākļos, mēs saglabājam tiesības nepieciešamības gadījumā veikt turpmākas izmaiņas tirdzniecības noteikumos un nosacījumos.

Tirgojiet atbildīgi,

Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals Viss vienā risinājums tēriņiem, ieguldījumiem un savu līdzekļu pārvaldībai

Vairāk nekā brokeris, Admirals ir tavu finanšu centrs, kurš piedāvā plašu finanšu produktu un pakalpojumu klāstu. Mēs esam radījuši "viss vienā" personīgo finanšu risinājumu līdzekļu ieguldījumiem, tēriņiem un pārvaldībai.