ដៃគូជំនួញការណែនាំ

បានបង្កើតសម្រាប់ភ្នាក់ងារ សហគ្រិន និងអ្នកណែនាំសាជីវកម្មដែលចង់អភិវឌ្ឍន៍ជំនួញរបស់ពួកគេ និងជួយអង្គការរបស់អ្នកឈានដល់គោលដៅលក់របស់ខ្លួន កម្មវិធីជំនួញការណែនាំជូនរង្វាន់ដល់ដៃគូដែលធ្វើទីផ្សារ និងសំដៅដល់អតិថិជនសក្តានុពលថ្មីមកកាន់ Admiral Markets UK Ltd និង Admiral Markets Pty Ltd ។

ជំហានទី 1

ចុះឈ្មោះជាមនុស្សធម្មជាតិ ឬជាដៃគូស្របច្បាប់ជាមួយ Admiral Markets UK Ltd ឬ Admiral Markets Pty Ltd ។

arrow Created with Sketch.
ជំហានទី 2

ពេលបញ្ចប់នៃដំណើរការ ទទួលយកតំណយោង IB និងកូដ IB របស់អ្នក។

arrow Created with Sketch.
ជំហានទី 3

ចែករំលែកតំណយោង និងកូដរបស់អ្នកពេលផ្សព្វផ្សាយេសវា Admiral Markets ទៅកាន់អតិថិជនសក្ដានុពលថ្មី។

arrow Created with Sketch.
ជំហានទី 4

រកបានថ្លៃសេវាដៃគូពេលអតិថិជនដែលបានយោងរបស់អ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់តិចបំផុត ឬចាប់ផ្ដើមជួនដូរ - វាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នក!

អត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធីដៃគូជំនួញការណែនាំ
ជ្រើសកម្រៃជើងសាររបស់អ្នក

ជ្រើសរវាងការទូទាត់ម្ដង ឬបន្ដកម្រៃជើងសារអាស្រ័យលើសកម្មភាពការជួញដូរ។

ការវាស់ស្ទង់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក

ចូលប្រើសកម្មភាពកម្រៃជើងសាររបស់អ្នកភ្លាមៗដើម្បីវិភាគលទ្ធផលរបស់អ្នក និងបង្កើនប្រាក់ចំណេញខ្ពស់។

កសាងចំណេះដឹងរបស់អ្នក

ស្វែងយល់ពីវេទិការ និងផលិតផលរបស់ Admiral Markets ចេញ និងចូល ដូច្នេះអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់សំណួរទាំងឡាយរបស់អតិថិជន។

បង្កើនការសន្ទនា

បម្លែងអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើងដោយប្រើឧបករណ៍ទីផ្សារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ - បដា គំរូលេខទូរស័ព្ទ គ្រប Facebook និងច្រើនទៀត។

ដំណើរការតាមរបស់ប្រព័ន្ធកម្រិតច្រើនរបស់យើង

អតិថិជនដែលអ្នកសំដៅកាន់តែច្រើន អ្នករកបានចំណូលបានកាន់តែច្រើន រកបានកម្រៃជើងសារ 10% ពីការយោងរបស់អតិថិជនរបស់អ្នកផងដែរ។

CPA Payment plan (valid from 01.04.2021)
Initial minimum deposit to trading account 1000 2500 5000 10000
Minimum number of lots to be traded by the client for the Partner to qualify for commission 10 10 10 10
Payout for Country Group 1 400 500 600 700
Payout for Country Group 2 500 600 700 800
Payout for Country Group 3 600 700 800 900
Initial minimum deposit to trading account
1000 2500 5000 10000
Minimum number of lots to be traded by the client for the Partner to qualify for commission
10 10 10 10
Payout for Country Group 1
400 500 600 700
Payout for Country Group 2
500 600 700 800
Payout for Country Group 3
600 700 800 900

For the CPA payment plan, we don`t reward trades which last less than three (3) minutes.

From 01.06.2020, the list of trading instruments accepted for Partners’ reward calculations includes only Forex, Metals, Energies and Cash Indices.

Account types accepted - Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5, Zero.MT5.

ក្រុមប្រទេស
លីទុយអានី ឥណ្ឌា ស៊ីព្រុស អ៊ីស្រាអែល ស្លូវ៉ាគី
ឆីលី ស្លូវ៉ានី ថៃ ម៉ាឡេស៊ី ចិន
ប៊ុលហ្គារី ក្រិក អាហ្សង់ទីន ម៉ិកស៊ិក ប្រេស៊ីល
អាហ្វ្រីកខាងត្បូង បេឡារុស្ស All other countries
Revenue Share Payment Plan
With Admiral Markets PTY Ltd, the partner can receive on an ongoing lifetime basis a certain percentage of the fee the company gets from trades made by the referred client.
The customer`s fee can include spread and/or commission, depending on the account type.
For more details please refer to the table below.
For Trade.MT4 and Trade.MT5 account types, we do not reward trades that last less than three (3) minutes.
The list of trading instruments accepted for Partners’ reward calculations includes only Forex, Metals, Energies and Cash Indices.