PDF mentés Nyomtatás

Admiral Markets Cyprus Ltd értékpapír kereskedési feltételek

Érvényes 2021.04.22.


1. Bevezetés

1.1. Ez az értékpapír kereskededési megállapodás (a továbbiakban: „Szerződés”) az ügyfél és az Admiral Markets Cyprus Ltd (regisztrációs szám: HE310328, CySEC licencszám: 201/13) között jön létre. Önmagunkra „AM CY”, „mi”, „miénk”, „mi” és „magunk” néven hivatkozunk, az ügyfelet pedig „te”, „tiéd” és szükség szerint „ügyfél” néven említjük. Az AM CY dönthet úgy, hogy a jelen megállapodást a 20. pont szerint módosítja, saját belátása szerint. Az ügyfélnek nincs semmilyen joga a jelen szerződés módosítására.

1.2. Az „Invest.MT5” számlán keresztül olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek értékpapírok vételére és eladására vonatkozó megbízások adásához kapcsolódnak, amelyek közé tartoznak többek között az ETF-ek, a korlátolt felelősségű társaságokban jegyzett befektetési jegyek és a külföldi részvények letéti jegyei. Az AM CY fogadja az ügyféltől a meghatározott fizikai értékpapírokra vonatkozó megbízásokat, amelyek időről időre rendelkezésre állnak az ügyfélszámla típusára, amelyre az ügyfelet jóváhagyták. Az AM CY felelős a megrendelések ügyfél általi átvételéért. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az Invest.MT5 számla kizárólag értékpapírok adásvételét teszi lehetővé. A vásárlást követően az Invest.MT5 számlán lévő értékpapírok csak eladással ruházhatók át. Az Invest.MT5 számla készpénzszámla és nem fedezett számla. Abban az esetben, ha a shortolás engedélyezhetővé válik, az AM CY felmondásos belátása szerint letéti számlává válhat.

Az AM CY-t nevezheted ki ügynöködnek abból a célból, hogy a jelen megállapodásnak megfelelően nyújtsuk a szolgáltatást. Tudomásul veszed és elfogadod, hogy AM CY:

 • a) megbízások és tranzakciók végrehajtásával kapcsolatban ügynökként járhat el vagy intézkedhet a nevedben;
 • b) gondoskodás az AM CY-ben elhelyezett pénzek védelméről a Szerződés 8.2. pontja értelmében.

1.3. Abban az esetben, ha olyan társasági akció vagy tőkeesemény, amely tőzsdén jegyzett tőkeinstrumentumok kibocsátását foglalja magában, és:

 • a) nem szerepelnek az 1.2. pontban; vagy
 • b) az AM CY által nem támogatott joghatóságokban bocsátották ki; vagy
 • c) olyan helyeken kereskednek vagy fognak kereskedni, ahová az AM CY nem fér hozzá; vagy
 • d) más okból nem érhetők el az AM CY kereskedési platformján;

Az AM CY nem tud rendszeres kereskedési szolgáltatást kezdeni az Ügyfelek számára ezekkel az új kibocsátott eszközökkel kapcsolatban, és ésszerűen jár el ezen eszközök nyílt piacon való értékesítése és az Ügyféllel történő készpénzes elszámolás során, az AM CY kizárólagos belátása szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a vállalati vagy tőkeesemények érinthetik az Ön érdekeit; az Ön felelőssége, hogy megértse ezeknek az eseményeknek a következményeit. Az AM CY, annak leányvállalatai (AM CY leányvállalatai, beleértve az Admiral Markets AS-t („AM AS”) és az Admirals AU Pty Ltd-t („AM PTY”), együttesen „Leányvállalatok”)) nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy ezekből a társasági vagy tőkeeseményekből eredő és/vagy azokkal kapcsolatos káros hatások.

1.4. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az illikvid értékpapírokkal általában korlátozott piacon kereskednek, és ezért nehéz vagy lehetetlen lehet ilyen értékpapírokkal kereskedni és/vagy megbízható és időszerű információkat szerezni róluk. Az ilyen piacokra eltérő kereskedési szabályok és rendszerek vonatkozhatnak, és jellemzően tőzsdén kívüli piacokat képviselnek, amelyek az AM CY számára nem érhetők el automatizált megbízás átviteli kapcsolatain keresztül. Ha bármely értékpapír, amely korábban elérhető volt az ügyfél számára, beszünteti a kereskedést a leginkább érintett szabályozott piacon/tőzsdén, és továbbra is kereskedni fog ezen a tőzsdén kívüli piacon, az AM CY saját belátása szerint „csak zárt” kereskedési módot írhat elő, amely csak az ilyen értékpapírokban meglévő pozíciók csökkentése vagy az ilyen értékpapírok meglévő pozícióinak az aktuális piaci áron történő lezárása az ügyfél előzetes értesítése nélkül.

1.5. Az AM CY vagy bármely harmadik fél által az ügyfél nevében kötött tranzakcióval kapcsolatos kötelezettségei tekintetében az ügyflk kijelöli az AM CY-t és minden képviselőnket, tisztségviselőnket és alkalmazottunkat teljes helyettesítési jogkörrel rendelkező ügyvédnek bármely dokumentum, értékpapír tulajdonosi információ vagy elszámolási pénz végrehajtása vagy beszerzése, valamint az ilyen dokumentumok, értékpapír tulajdonosi információk és elszámolási pénzek átadása az elszámolásért felelős szervezetnek. Az AM CY saját belátása szerint átruházhat bizonyos, a jelen szerződésből eredő kötelezettségeket leányvállalataira és harmadik felekre.

1.6. Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy világos magyarázatot adjunk az összes fizetendő díjról és illetékről, mielőtt az ügyfél elkezdené a pénzügyi termékek vásárlására vagy eladására vonatkozó utasításokat megadni számunkra.

1.7. Előfordulhat, hogy értékpapír kereskedési szolgáltatásunk nem mindenki számára megfelelő. Értékpapír befektetés esetén fennáll a veszteség lehetősége. Az értékpapírok múltbeli adatai nem garantálják annak jövőbeni teljesítményét vagy hozamát. Nyereség vagy veszteség nem garantálható, különösen a piaci visszaesés idején. Az értékpapír tranzakciók külföldi piacon spekulatív jellegűek és magas kockázattal járnak. Ezen túlmenően a szokásos tranzakciós időn kívül is léteznek speciális kereskedési kockázatok, beleértve az alacsony áramlási kockázatot, a magas volatilitás kockázatát, az árváltozás kockázatát, a piac kapcsolat hiányát, valamint a hírközlést és a nagyobb spreadeket, amelyek hatással vannak az árfolyamokra. Az ügyfélnek teljes körű ismereteket kell szereznie az értékpapír tranzakciókra vonatkozó kockázatokról és képesnek kell lennie az ilyen kockázatok vállalására. Számlanyitás előtt mérlegelni kell a befektetés tárgyát és a kereskedni kívánt befektetési összeget, gazdasági erőt, finanszírozási forrást a kockázattűrés alapján.

Az AM CY igazgatói, alkalmazottai és ügynökei és kapcsolt feleink nem biztosítják teljes mértékben az értékpapír tranzakciókkal kapcsolatos információk hitelességét, elégségességét, időszerűségét, megbízhatóságát, teljességét és hatékonyságát semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos módon. Az AM CY által biztosított összes információ, adat és anyag csak tájékoztató jellegű. Az ügyfélnek fel kell ismernie és el kell fogadnia azt a tényt, hogy az AM CY platformján keresztül végrehajtott tranzakció nem lehet kockázatmentes. A kereskedésből eredő kockázatokat az ügyfélnek kell viselnie. Az AM CY nem vállal felelősséget az ügyfél befektetési kockázataiért és veszteségeiért.

1.8. A jelen szerződés által az AM CY számára létrehozott jogok nem jelentenek kötelezettségeket. Bármilyen mulasztás és/vagy késedelem az AM CY részéről ezen jogok gyakorlásában, nem jelenti a jogokról való lemondást és/vagy kizárást.

1.9. Jelen szerződésre a Ciprusi Köztársaságban hatályos vonatkozó törvények az irányadók, és az ügyfél és az AM CY egyetért abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtásával vagy teljesítésével kapcsolatos vagy abból eredő összes vita és/vagy az annak értelmében végrehajtott bármely tranzakció és/vagy bármely számlákat visszavonhatatlanul a Ciprusi Köztársaság bíróságainak kizárólagos joghatósága alá kell helyezni. Az ügyfél lemond minden olyan kifogásáról, amely bármikor felmerülhet bármely ilyen bíróság előtti eljárás megindítása ellen, és beleegyezik abba, hogy nem hivatkozik arra, hogy az eljárást kényelmetlen fórumon indítottak, vagy hogy az ilyen bíróság nem rendelkezik hatáskörrel. A jelen megállapodásban foglalt minden feltételre vonatkozik minden vonatkozó törvény és szabályozás, beleértve, korlátozás nélkül, a tőzsdék és pénzügyi piacok alapszabályait, cikkelyeit, szabályzatait, rendeleteit, irányelveit, eljárásait és értelmezéseit (együttesen: „Szabályok”). A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet („CySEC”) rendelkezései, valamint a szabályozó, önszabályozó vagy kormányzati hatóság bármely más vonatkozó szabálya („Alkalmazandó szabályozás”) az irányadó. Az AM CY és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az ügyféllel szemben semmilyen intézkedésért, bármely tőzsde, piac, elszámolóház vagy szabályozó hatóság tétlensége, döntése vagy határozata követeztében.

2. Az Admiral Markets Cyprus Ltd által nyújtott szolgáltatások és az ügyfél között folytatott üzletek

2.1. Ez a megállapodás kifejti:

 • a) hogyan fogadjuk és kezeljük az ügyfelektől kapott pénzügyi termékek vásárlására vagy eladására vonatkozó megbízásokat és utasításokat; és
 • b) hogyan tárolják az ügyfelek pénzét és pénzügyi termékeit.

2.2. Ez a szerződés szabályozza az ügyféltől kapott, kibocsátott vagy függőben lévő pénzügyi termékek vásárlására vagy eladására vonatkozó minden utasítást, az AM CY által az ügyfél nevében a jelen szerződés hatálybalépését követően kötött minden tranzakciót, valamint az ügyfél nevében tartott összes pénzt és pénzügyi terméket a jelen megállapodás hatálybalépését követően.

2.3. Az ügyféllel való kapcsolattartást az AM CY végzi tanácsadás nélkül, és elfogadod, hogy hacsak a jelen szerződés másként nem rendelkezik, nem vagyunk kötelesek:

 • a) megbizonyosodni arról, hogy bármely pénzügyi termék vagy tranzakció alkalmas az számodra;
 • b) figyelni vagy tanácsot adni bármely pénzügyi termék állapotáról;
 • c) nyomon követni vagy tanácsot adni az ügyfél nevében tartott pénzügyi termékek állapotáról; vagy
 • d) bármely pénzügyi termék lemondására vagy bármely megvásárolt pénzügyi termék kereskedésére vagy eladására, kivéve, ha az alkalmazandó szabályzat előírja.

2.4. Az AM CY és a leányvállalatok képviselői nem jogosultak befektetési, adózási, pénzügyi, jogi, szabályozási, kereskedelmi vagy bármilyen egyéb tanácsadásra, és nem is adnak az ügyfeleknek tanácsot. Az AM CY, illetve az AM CY képviselői vagy leányvállalatai által biztosított kommunikációban és anyagokban (beleértve a webhelyet, e-maileket, árinformációkat stb.) semmi sem minősül értékpapírok vagy egyéb befektetések vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak vagy felhívásnak. Előfordulhat, hogy a jelen szerződés alapján megkötni kívánt bármely tranzakcióval kapcsolatban független szakmai tanácsot kérhetsz. Kizárólagos és teljes felelősséget vállalsz minden kereskedési döntés meghozataláért.

2.5. Információt adhatunk:

 • a) minden olyan pénzügyi termékkel, kereskedési utasítással vagy tranzakcióval kapcsolatban, amelyről az ügyfél érdeklődött, különös tekintettel az adott pénzügyi termékhez, kereskedési vagy tranzakciós utasításhoz kapcsolódó eljárásokra; és
 • b) tényszerű információként azonban nem vagyunk kötelesek ezeket az információkat az ügyféllel közölni, és az információ nem minősül befektetési tanácsadásnak. Ha egy általunk alkalmazott képviselő véleményt nyilvánít bármely pénzügyi termékről, üzletkötési utasításról vagy tranzakcióról, beleegyezel abba, hogy nem vagy jogosult arra hivatkozni és nem befektetési tanácsadásnak minősülnek.

3. Számlanyitás

3.1. Felhatalmazod az AM CY-t, hogy egy vagy több számlát nyisson és tartson számodra nyújtott szolgáltatások tekintetében.

3.2. Ügyfél végzettségei:

 • a) Olyan minősített befektetőnek kell lenned, aki megfelel a jelen ügyletre vonatkozó törvényi és szabályozási követelményeknek:
  • i. Természetes személy: Elmúltál 18 éves, teljes jogú állampolgári jogokkal és polgári magatartással rendelkezel, valamint elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezel ahhoz, hogy megértsd a kereskedni kívánt termék természetét és kockázatait.
  • ii. Vállalati szervezet: Teljes mértékben önálló jogi személynek minősülsz. Kijelented, hogy a társaság nevében számlát nyitó személy a társasági szervezet törvényes képviselője vagy rendelkezik a cég illetékes képviselője által adott törvényes és hatályos felhatalmazással. Az a személy, aki megrendelést tervez, rendelkezik a jogi személy által adott törvényes és hatályos felhatalmazással, valamint elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy megértse a kereskedni kívánt termék természetét és kockázatait.
  • iii. Bizalom
   • 1. A vagyonkezelő jogosult jelen szerződés megkötésére, az alkalmazott számlatípus megnyitására, tranzakciók lebonyolítására és utasítások kiadására a vagyonkezelői okiratok és a vonatkozó szabályzat szerint. A vagyonkezelő által megszerzett vagyonkezelési felhatalmazás magában foglalja többek között az eszközök vételét, eladását (beleértve a shortolást), kereskedést, átváltást, visszafizetést, visszaváltást és kivonást (beleértve az értékpapírok számlára/számláról történő szállítását).
   • 2. Amennyiben a jelen szerződést egy megbízott hajtja végre, a vagyonkezelő garantálja, hogy jogosult a jelen szerződést más megbízottak hozzájárulása nélkül teljesíteni vagy felhatalmazást kapott a jelen szerződés megkötésére. Ha több vagyonkezelő együttesen köti meg ezt a megállapodást, az AM CY dönthet úgy, hogy megköveteli bármelyik vagy valamennyi vagyonkezelő írásbeli hozzájárulását, mielőtt saját belátása szerint követné bármely megbízott utasításait.
   • 3. A vagyonkezelő megerősíti, hogy az AM CY követheti bármely vagyonkezelő utasításait, hogy pénzeszközöket, értékpapírokat vagy bármely más eszközt átadjon bármely vagyonkezelőnek, beleértve az eszközök átadását magának a vagyonkezelőnek. A vagyonkezelő gondoskodik a számláján lebonyolított minden tranzakcióról a bizalmi dokumentumok és a vonatkozó szabályzatok betartásával. Valamennyi vagyonkezelő közösen vállalja, hogy az AM CY mentesül minden olyan követelés, veszteség, kiadás vagy kötelezettség alól, amely az AM CY által a vagyonkezelők utasításai szerint végrehajtott tranzakciókból és cselekményekből ered.
 • b) A számlanyitás regisztrációjának és szolgáltatásunk igénybevételének időszakában az ügyfélnek meg kell adnia valós anyagait és adatait, és az ügyfél ezúton kijelenti, hogy az összes anyag és információ, amelyet az említett időszakokban küld el (beleértve, de nem kizárólagosan az e-mail címet, telefonszámot, címet, irányítószámot, személyazonosító adatokat és hitelinformációkat) valósak, pontosak, teljesek és naprakészek. Ha az ügyfél fent említett adatai megváltoznak, erről időben írásban értesítenie kell az AM CY-t. Az ügyfél felhatalmazza az AM CY-t, hogy bármilyen vizsgálatot végezzen a fent említett információk ellenőrzése érdekében.
 • c) Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az ügyfélnek azonnal abba kell hagynia az AM CY által nyújtott szolgáltatások használatát.

4. Megrendelés és visszaigazolás

4.1. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az AM CY nem köteles ellenőrizni az ügyfél felhasználónevével/jelszavával leadott rendeléseit. Hacsak az AM CY-t nem értesítik és írásban beleegyezik, nem engedélyezi senkinek, hogy hozzáférjen számlájához, vagy rendelést adjon le. Az ügyfél felelős a felhasználónév/jelszó titkosságáért és használatáért, és beleegyezik abba, hogy jelentse az AM CY ügyfélszolgálati osztályának a global@admiralmarkets.com címen a felhasználónév/jelszó ellopását/elvesztését, vagy a számlájához való jogosulatlan hozzáférést. . Az ügyfél továbbra is felelős a felhasználónevével/jelszavával megadott összes tranzakcióért. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ügyfél által vagy az ügyfél nevében továbbított bármely kommunikáció az ügyfél kockázatára történik, és felhatalmazza az AM CY-t, hogy támaszkodjon és eljárjon, és teljes mértékben felhatalmazottként és az ügyfélre nézve kötelező érvényűként kezeljen minden olyan kommunikációt, amelyről ésszerűen úgy gondoljuk, hogy továbbították. Az ügyfél vagy az ügyfél nevében bármely olyan ügynök, akiről ésszerűen úgy gondoljuk, hogy az ügyfél megfelelően felhatalmazta.

4.2. Pénzügyi termékek vásárlására vagy eladására vonatkozó megbízást vagy utasítást az ügyfélnek kell kiadnia:

 • a) kereskedési platformunkon keresztül;
 • b) vagy az általunk időről időre meghatározott egyéb módon; vagy
 • c) szóban telefonon (csak sürgős esetekben használható, az elérhetőség garanciája nélkül).

Ha a velünk való szokásos kommunikációs mód bármilyen okból nem elérhető, akkor az ügyfélnek meg kell próbálnia a fent meghatározott egyéb elfogadható kommunikációs módok valamelyikét használni. Az AM CY nem fogad el semmilyen írásos utasítást az értékpapírok vásárlására/eladására e-mailben vagy írásos utasítás útján, kivéve, ha az ügyfél és az AM CY előzetesen megállapodott a kereskedési megbízások benyújtásának módjáról, bármilyen különleges körülményre válaszul. Ezt a megállapodást írásban kell igazolni. Az AM CY általában nem fogad el a 4. ponttól eltérően kapott megbízást vagy utasítást, de ha az AM CY úgy dönt, nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, amely az ügyfél bármilyen hibájából ered késedelem vagy mulasztás az ajánlat végrehajtásának esetén.

Az ügyfél elfogadja, hogy az AM CY bármilyen elektronikus, telefonos, személyes vagy egyéb kommunikációt rögzíthet, amelyet AM CY tart az ügyféllel a jelen szerződéssel kapcsolatban, és hogy az általunk őrzött felvételek kizárólagos tulajdonunkat képezik, továbbá az ügyfél elfogadja, hogy azok bizonyítékai az ügyfél és a köztünk folytatott kommunikációnak.

4.3. Az ügyfél megbízása és a megbízás továbbítása: Az AM CY saját belátása szerint választhat olyan brókereket, amelyeken keresztül bármely ügyfél megbízását továbbítja. Amennyiben az AM CY vagy bármely leányvállalata végrehajtási szolgáltatásokat nyújt az ügyfél számára, az AM CY felelős a megbízások legjobb végrehajtásáért az alkalmazandó szabályzattal összhangban. Egyes, több piacon forgalmazott, kellően likvid termékek esetében az AM CY megbízásonkénti útválasztást biztosíthat, amelynek során a megbízást egy harmadik fél brókerhez továbbítja, aki egy szabadalmaztatott, számítógépesített eszköz segítségével megpróbálja megtalálni a legjobb elérhető feltételeket az ügyfél megbízására útválasztási algoritmus („Smart Routing”) egítségével. Az AM CY a következő esetekben járhat el így (ideértve, de nem kizárólagosan):

 • a) előfordulhat, hogy az AM CY nem fér hozzá minden piachoz/kereskedőhöz;
 • b) más megbízások korábban is adhatók;
 • c) a piaci központok, tőzsdék, harmadik fél brókerek és/vagy árjegyzők nem tarthatják tiszteletben a közzétett árakat, vagy átirányíthatják a megbízásokat kézi kezelésre; vagy
 • d) piaci szabályok, döntések vagy rendszerhibák akadályozhatják/késlelhetik az ügyfél megbízásainak teljesítését vagy azt eredményezhetik, hogy a megbízások nem a legjobb árat kapják.

4.4. Megrendelés törlése/módosítása: Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés törlése/módosítása nem biztos, hogy lehetséges, és az ügyfél felelős a végrehajtásért a törlési/módosítási kérelem ellenére. Az AM CY és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az ügyféllel szemben, ha az AM CY vagy leányvállalatai nem tudnak törölni vagy módosítani egy megrendelést. Az ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a megbízás módosítására, törlésére és cseréjére tett kísérlet a megbízás túlteljesítését, vagy ismétlődő megbízások teljesítését eredményezheti és minden ilyen teljesítésért az ügyfél felelős.

4.5. Megbízás teljesítése: Ha az AM CY úgy dönt, hogy mérlegelési jogkörét gyakorolja az ügyfél megbízása teljesítése érdekében, az AM CY megbízását ügynökként hajtja végre, és helyette másik bróker vagy leányvállalat ügynökét bízhatja meg a megbízás végrehajtásával, ebben az esetben a megbízott bróker, ill. leányvállalata ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint az AM CY. Az AM CY saját belátása szerint bármikor dönthet úgy, hogy elutasítja bármely megrendelés, vagy megszünteti az AM CY szolgáltatásának használatát, de törekszik e mérlegelési jogkör ésszerű gyakorlására. Minden ügyletnek meg kell felelnie a kapcsolódó piac vagy elszámolóházak szabályainak és politikájának, valamint a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak. Az 1.9. pont értelmében az AM CY NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN CSELEKEDÉSÉRT VAGY DÖNTÉSÉRT SEMMILYEN TŐZSDE, PIAC, KERESKEDŐ, ELSZÁMOLÓHÁZ VAGY SZABÁLYOZÓ RÉSZÉRŐL.

Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AM CY megtagadhatja a megrendelés elfogadását, és korlátozhatja bármely rendelést, vagy bármilyen korlátozást/feltételt szabhat bármely megrendelés elfogadására saját belátása szerint, indoklás vagy előzetes értesítés nélkül. A kereskedési rendszeren belül bármikor használhatunk, hozzáadhatunk és módosíthatunk szűrőket, amelyek indoklás vagy előzetes értesítés nélkül megakadályozzák a megbízások kézbesítését vagy a megbízások végrehajtását. A lehető leghamarabb értesítjük az ügyfelet minden elutasításról vagy korlátozásról, kivéve, ha törvény vagy szabályozó hatóság utasítása akadályoz bennünket abban, hogy ezt megtegyük vagy ha úgy döntünk, hogy megfelelési irányelveinknek és eljárásainknak megfelelően nem értesítjük az ügyfelet.

4.6. Megerősítés: Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a végrehajtások vagy törlések visszaigazolása késhet vagy hibás lehet (pl. számítógépes rendszerproblémák miatt), vagy csere által törölhető/kiigazítható. Az ügyfelet köti a megrendelés tényleges végrehajtása, ha az összhangban van a megrendelésével. Ha az AM CY tévedésből erősíti meg a végrehajtást vagy a törlést, és az ügyfél késlelteti a hiba bejelentését, az AM CY fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa a tranzakciót a számláról, vagy megkövetelje a tranzakció elfogadását. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy azonnal értesítse az AM CY-t telefonon vagy e-mailben, ha:

 • a) nem kap pontos visszaigazolást a végrehajtásról vagy a törlésről;
 • b) a megrendelésétől eltérő visszaigazolást kap;
 • c) az ügyfél visszaigazolást kap egy olyan megrendelésről, amelyet nem ő adott le; vagy
 • d) számlakivonatot, visszaigazolást vagy egyéb információt kap, amely pontatlan megbízásokat, tranzakciókat, egyenlegeket, pozíciókat, fedezeti státuszt (ha van) vagy tranzakciós előzményeket tükröz.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az AM CY módosíthatja számláját az esetleges hibák kijavítása érdekében. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy haladéktalanul visszaküldi az AM CY részére a tévesen kiosztott eszközöket.

Az ügyfél beleegyezik abba, hogy minden nyitott rendelést figyelemmel kísér, és értesíti az AM CY-t telefonon az AM CY webhelyén megadott telefonszámon vagy e-mailben az AM CY ügyfélszolgálati osztályának a global@admiralmarkets.com címén a lehető leghamarabb, miután tudomást szerzett arról, hogy:

 • (a) nem kapott pontos visszaigazolást a végrehajtásról vagy a törlésről;
 • (b) olyan visszaigazolást kapott, amely nem felel meg a megrendelésének;
 • (c) visszaigazolást kapott egy olyan megrendelés végrehajtásáról vagy törléséről, amelyet nem ő adott le; vagy
 • (d) visszaigazolást, számlakivonatot vagy egyéb információt kapott, amely pontatlan megbízásokat, ügyleteket, számlaegyenlegeket, értékpapírokat, pénzeszközöket, letéti állapotot (ha van) vagy tranzakciós előzményeket tükröz.

Az AM CY fenntartja a jogot, hogy eltávolítson minden hibás kereskedést az ügyfél számlájáról. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AM CY módosíthatja számláját az esetleges hibák kijavítása érdekében. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy haladéktalanul visszaküldi az AM CY részére az ügyfélnek kiosztott vagyontárgyakat, amelyekre nem volt jogosult. Abban az esetben, ha a megrendelésekkel és/vagy a megrendelés visszaigazolásával kapcsolatos viták vagy eltérések az AM CY tudomására jutnak, az AM CY fenntartja a jogot, hogy minden általa ésszerűnek ítélt intézkedést megtegyen a pozíció(k)/ügylet(ek) lezárására és/vagy felfüggesztésére érdekében, amelyek a vita tárgyát képezik.

4.7. A shortolás tilalma: Az ügyfél csak a számláján lévő értékpapírokat adhatja el, függetlenül attól, hogy az eladáskor kiegyenlített vagy kiegyenlítetlen. Ha olyan értékpapír eladására adott meg megbízást, amely az eladás időpontjában nem a tulajdonában van, és amely nem szerepel a számláján, függetlenül attól, hogy az eladáskor kiegyenlített vagy kiegyenlítetlen, akkor felhatalmazza az AM CY-t, hogy törölje a megbízás, ha az még nem került végrehajtásra vagy ha a megbízást teljesítették, vegye meg az ügyfél nevében az egyenértékű értékpapírt azonos mennyiségben az ügyfél költségére, az ügyfél értesítése nélkül, és elfogadja, hogy az ezzel járó pénzbírságok vagy díjak őt terhelik.

4.8. USA Részvények: AM CY kérheti, de nem köteles megkérni az ügyfelet a vonatkozó egyesült államokbeli adózási űrlap aláírására, mielőtt elfogadná az ügyféltől származó pénzügyi termék vásárlására vagy eladására vonatkozó megbízást vagy utasítást az Egyesült Államok tőzsdén jegyzett értékpapírjaival kapcsolatban. Ha az ügyfél korábban nem adott meg nekünk érvényes egyesült államokbeli adózási űrlapot, és már rendelkezik egyesült államokbeli részvényekkel, akkor megkérhetjük, hogy töltse ki a vonatkozó egyesült államokbeli adózási űrlapot. Ha nem küldi vissza az aláírt és kitöltött amerikai adózási űrlapot az általunk megadott dátum előtt (általában 30 nap), fenntartjuk a jogot, hogy eladjuk egyesült államokbeli részvényeit. Az ügyfél folyamatosan köteles tájékoztatni minket, ha adózási státusza megváltozik.

4.9. A jelen megállapodás hatálya alá nem tartozó helyzetek: Abban az esetben, ha olyan helyzet áll elő, amelyre a jelen megállapodás nem terjed ki, az AM CY jóhiszeműség és tisztességes alapon, és adott esetben az általános szabályokkal összhangban álló intézkedéseket foganatosítja a piaci gyakorlat során. Az AM CY fenntartja a jogot, hogy szükség szerint ilyen intézkedéseket tegyen.

4.10. Szabályozási jelentések: Az AM CY az alkalmazandó szabályzat értelmében kötelezhető arra, hogy nyilvánosságra hozzon bizonyos információkat az ügyféllel folytatott tranzakcióiról. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy jogosultak vagyunk az ilyen információkat nyilvánosságra hozni, és hogy a birtokunkban lévő információk kizárólagos tulajdonunkat képezik. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy minden olyan információt megad nekünk, amelyet ésszerűen kérhetünk az alkalmazandó szabályzatból eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében, és hozzájárul ahhoz, hogy bármely harmadik félnek átadjunk ilyen információkat az ügyfélről és a jelen szerződés értelmében velünk fennálló kapcsolatáról (ideértve, de nem kizárólagosan az ügyfél tranzakcióit, pénzét vagy eszközeit a számláján), ahogyan ésszerűen, helyénvalóan járunk el, vagy a jelen megállapodás bármely vonatkozó rendelkezésének vagy kikötésének megfelelnek.

5. Értékpapírok, warrantok és opciók, vállalati tevékenységek ismerete

5.1. Az AM CY nem köteles, de gondoskodhatunk arról, hogy az ügyfél megkapja a cég által kiadott jelentéseket, elszámolásokat és egyéb információkat. Nem vagyunk kötelesek, de értesíthetjük az ügyfelet a pénzügyi termékeire vonatkozó éves közgyűlésekről vagy rendkívüli közgyűlésekről, illetve megszervezhetjük az azokon való részvételt.

5.2. Az ügyfél megerősíti, hogy ő felelős azért, hogy megismerje a számláján lévő értékpapírokra vonatkozó feltételeket, beleértve a közelgő vállalati akciókat (pl. tender ajánlatok, átszervezések, részvényfelosztások stb.). Az AM CY nem köteles értesíteni az ügyfelet a határidőkről, a szükséges intézkedésekről vagy az értekezletek időpontjáról, és az AM CY nem köteles semmilyen intézkedést megtenni az AM CY ügyfélszolgálati részlegének a global@admiralmarkets.com címre küldött írásos utasítása nélkül, legalább 14 nappal az utasítások beérkezési határideje előtt. Ha az ügyfél nem adja meg időben az utasításokat, annak következményei teljes mértékben az ügyfél saját felelősségét terhelik, és az AM CY-nek jogot adhat arra, hogy saját belátása szerint járjon el az ügyfél nevében. Az ilyen speciális instrukciók feldolgozása többletdíjjal járhat, amelyet az ügyfél számláján külön kell felszámítani az utasítások feldolgozása előtt.

Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben egy bejelentett társasági akcióból származó bevétel nem írható jóvá az ügyfél számláján, vagy nem jeleníthető meg azon, az AM CY készpénzegyenleg módosítást hajt végre az ügyfél számláján, hogy megismételje az ilyen társasági tevékenység lényeges hatását (tipikus példák közé tartozik, de nem korlátozódik arra, hogy az AM CY kereskedési platformja által nem támogatott új részvények osztalékát levonják, töredékrészvények helyett kifizetések a részvény felosztása után).

6. Elszámolás

6.1. Az AM CY nem vállal felelősséget a rajta kívül álló körülményekből eredő késedelmekért a tranzakció teljesítésében, vagy ha bármely más személy vagy fél (beleértve az ügyfelet is) nem tesz meg minden szükséges lépést az elszámolás napján történő teljesítéséhez. Kötelességünk csak az, hogy átadjuk az ügyfélnek, vagy jóváírjuk az ügyfél számláján azokat a leszállítandó dokumentumokat vagy az értékesítésből származó bevételeket (az esettől függően), amelyeket ténylegesen megkapunk. Ha olyan pénzügyi termékekkel kereskedik, amelyek elszámolása nem központi értékpapír letéti rendszeren keresztül történik, az elszámolási késedelmek valószínűleg előfordulnak.

6.2. Az AM CY megtagadhatja a kifizetés engedélyezését bármely nálunk lévő számlájáról, ha az nem hagyna elegendő fedezetet a számlán a kiegyenlítetlen tranzakciók kifizetéséhez. Ha befizetést hajt végre a számlájára, majd röviddel ezután visszavonja, fenntartjuk a jogot, hogy akár tíz munkanappal elhalassza az elszámolást, hogy biztosítsa a befizetést.

7. Feljegyzések, jelentések és kommunikáció

7.1. Az AM CY olyan nyilvántartást vezet az ügyfél által vásárolt pénzügyi termékekről, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy könnyen azonosíthassuk az ügyfél által birtokolt pénzügyi termékeket. A nyilvántartások információkat tartalmaznak a pénzügyi termékekkel kapcsolatos tranzakciókról. Az AM CY ésszerű ellenőrzési eljárásokról gondoskodik a letétkezelők által tartott pénzügyi termékek megfelelő gyakori egyeztetése érdekében. Az AM CY napi és havi rendszerességgel tesz elérhetővé az ügyfél számára számla tevékenységéről szóló jelentéseket, amelyek olyan részletező információkat tartalmaznak, mint a ticker név, pozíció mérete, vételár, elhatárolt nyereség és veszteség a kimutatási időszakra vonatkozóan.

7.2. Az AM CY megadhat olyan egyéb információkat, amelyeket az ügyfél ésszerűen kérhet a letétkezelő által birtokolt bármely pénzügyi termékkel kapcsolatban, beleértve annak elismerését, hogy a letétkezelő milyen módon tart fenn pénzügyi termékeket az ügyfél számára.

7.3. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy minden olyan jelentést vagy visszaigazolást megkapjon, amelyet az AM CY elektronikus úton elérhetővé tesz az AM CY rendszerén vagy platformján keresztül, és tudomásul veszi, hogy az ilyen jelentések elérésére és használatára a jelen megállapodás vonatkozik. Az ügyfél elfogadja, hogy az értesítés kézhezvételének és elolvasásának elmulasztása nem szünteti meg annak tárgyát.

7.4. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AM CY által elérhetővé tett jelentések nem biztos, hogy elegendőek az ügyfél számára a törvényből eredő, akár törvényi, akár egyéb kötelezettségei teljesítéséhez, és hogy bármilyen célból független ellenőrzést kell kérnie a jelentések megfelelőségéről.

7.5. Az AM CY elektronikus visszaigazolásokat, jelentéseket, számlakivonatokat, kulcsfontosságú befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat, kereskedési visszaigazolásokat és egyéb közzétételi dokumentumokat, vonatkozó irányelveket és megállapodásokat, valamint egyéb ügyfélnyilvántartásokat és kommunikációt (együttesen: „Feljegyzések, jelentések és közlemények”) nyújt elektronikus formában a az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig.

7.6. Elektronikus nyilvántartások, jelentések és kommunikációk elküldhetők kereskedési platformodra vagy e-mail címedre.

7.7. A jelen megállapodás megkötésével az ügyfél hozzájárul a feljegyzések, jelentések és közlemények átvételéhez, beleértve adott esetben, ha ezeket a feljegyzéseket, jelentéseket és közleményeket közzéteszik az AM CY webhelyén, és tudomásul veszi, hogy ez a megállapodás megfelelő tájékoztatást nyújt arról, hogy ezek a feljegyzések, jelentések és a kommunikáció elektronikus formában elérhető az AM CY honlapján. Ez a hozzájárulás folyamatosan és minden adóévre vonatkozik, kivéve, ha az ügyfél visszavonja. Az ügyfél bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását, ha elektronikus írásbeli értesítést küld az AM CY részére az AM CY webhelyén keresztül. Ha visszavonja ezt a hozzájárulást, az AM CY az ügyfél kérésének kézhezvételekor papíron is rendelkezésre bocsáthatja a szükséges nyilvántartásokat, jelentéseket és közleményeket. Az AM CY azonban fenntartja a jogot arra, hogy megkövetelje az ügyfél számlájának bezárását, ha az ügyfél visszavonja hozzájárulását a feljegyzések, jelentések és kommunikáció elektronikus kézbesítéséhez.

8. Ügyfél pénze és számlája

8.1. Az AM CY megköveteli az AM CY ügyfeleitől, hogy az Invest.MT5 számlájukhoz kapcsolódó összes pénzeszközt jóváírják egy kijelölt pénzintézetnél, amelynél az AM CY elkülönített ügyfélszámlát vezet a vételi megbízás feladása előtt.

8.2. Az AM CY-nek minden olyan pénzzel foglalkoznia kell, amelyet az ügyfél fizet vagy ad nekünk, vagy amelyet egyébként az AM CY az AM CY által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban kap. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy pénzét az AM CY az ügyfelek elkülönített számláján helyezi el.

8.3. Az ügyfél felhatalmazza az AM CY-t, hogy az AM CY-vel szemben fennálló bármely felelősség, kötelezettség vagy egyéb veszteség teljesítése érdekében az ügyfelek elkülönített számláján vagy az AM CY által vezetett vagyonkezelői számláján az összes vagyoni összeget visszavonja, amelyre az ügyfél egyébként jogosult.

8.4. Az ügyfél ezennel megadja kifejezett hozzájárulását, és beleegyezik abba, hogy az AM CY jogosult az ügyfél elkülönített számláján vagy vagyonkezelői számláján jóváírt pénz után szerzett összes kamatra, kivéve, ha az ügyfél és az AM CY írásban másként állapodtak meg.

8.5. Ha az ügyfél utasítja az AM CY-t, hogy fizessen ki neki egy összeget, az AM CY azt az összeget, amelyre a jelen szerződés értelmében az ügyfél jogosult, közvetlenül neki, és nem harmadik félnek fizeti, kivéve, ha az ügyfél másként utasította az AM CY-t erre, és az AM CY egyetért. Az ügyfélnek meg kell adnia a vonatkozó számlaadatokat az AM CY által teljesítendő fizetési utasításokhoz. Míg az AM CY ésszerű lépéseket tesz az ügyfél fizetési utasításainak teljesítése érdekében, az AM CY nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásáért, és ha ilyen mulasztás történik, a vonatkozó pénzek továbbra is az AM CY-nél maradnak a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

8.6. A fizetési utasítással kapcsolatos minden devizaárfolyam kockázat kizárólag az ügyfél felelőssége. A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges bármely pénznemről a másikra történő átváltást az AM CY olyan módon, időpontban és árfolyamon hajthatja végre, amelyet az AM CY saját belátása szerint meghatároz.

8.7. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügyfél vagy az AM CY által a Ciprusi Köztársaságon kívüli nemzetközi pénzügyi piaci szereplőnek vagy más szolgáltatónak kifizetett vagy a Ciprusi Köztársaságon kívüli ilyen személy által az AM CY által az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban kapott pénzek nem tartoznak a Ciprusi Köztársaság törvényei és az ügyfelek pénzére vonatkozó szabályok hatálya alá, hanem a vonatkozó joghatóság vonatkozó jogszabályai vonatkoznak rá.

9. Ügyfél pénze és letéti joga

9.1. Hacsak az AM CY nem kifejezetten engedélyezi a shortolást, az AM CY megköveteli az AM CY ügyfeleitől, hogy az Invest.MT5 számlájukhoz kapcsolódó összes pénzeszközt egy kijelölt pénzügyi intézménynél jóváírják, amelynél az AM CY elkülönített ügyfélszámlát vezet bármely vételi megbízás feladása előtt.

9.2. Közvetlenül azután, hogy az AM CY elfogadta az ügyfél értékpapírra vonatkozó megrendelését, az AM CY felelős a vásárlásért. A megrendelés elszámolásáért fizetendő összeg azonnal esedékessé válik, és az ügyfél által az AM CY felé fizetendő, és ezt követően megszűnik az ügyfél pénzének lenni. Az ügyfél nem részesülhet a CySEC által kihirdetett ügyfélpénz szabályok védelmében a vételi megbízás teljesítéséhez szükséges pénzeszközök tekintetében.

9.3. Az AM CY a kiegyenlítésért esedékes összeggel megegyező összeget kíván letétbe helyezni egy tranzakciós elkülönített számlán az AM CY nevében az AM AS-nél vagy AM PTY-nél (adott esetben). Az AM AS vagy az AM PTY (adott esetben) átutalja ezt az összeget a tranzakciós elkülönített számláról egy harmadik fél brókernek, aki esetleg az Európai Gazdasági Térségen kívüli joghatóságon, például az Amerikai Egyesült Államokban található.

9.4. Az ügyfél által vásárolt értékpapírok egy harmadik fél brókernél vagy letétkezelőnél gyűjtőszámlán/elkülönített gyűjtőszámlán („Omnibus számla”) tarthatók. Ezen túlmenően ezek az értékpapírok a közvetítő bróker vagy harmadik fél letétkezelő nevére bejegyezhetők, és az ilyen harmadik felek birtokában tarthatók egy felhatalmazott értékpapír letétnél a harmadik fél bróker vagy letétkezelő ügyfelei érdekében. Az Omnibus számla az Európai Gazdasági Térségen kívüli területen is tartható, és nem részesül a ciprusi törvények vagy az Európai Gazdasági Térségen belül az ügyfelek számára biztosított védelemben. Az Omnibus számla feltételei lehetővé teszik az eszközök összekeverését, így előfordulhat, hogy az ügyfél értékpapírjait nem lehet elkülöníteni más ügyfelek értékpapírjaitól. Az Omnibus számla lehetővé teszi a nettósítást, és lehetővé teszi a harmadik fél bróker számára, valamint bizonyos esetekben a vonatkozó cseréket, zálogjogokat és biztosítéki kamatokat az Omnibus számlán tartott eszközök felett. Vannak további kockázatok az Omnibus számlákkal kapcsolatban, amelyekkel az ügyfélnek tisztában kell lennie, beleértve a harmadik fél fizetésképtelenségének kockázatát (csak abban az esetben érvényes, ha az értékpapírokat egy gyűjtőszámlán tartják, és nem egy elkülönített gyűjtőszámlán). Fennáll annak a kockázata, hogy a bróker és/vagy letétkezelő a birtokolt értékpapírokat az ügyfél számára nem kedvező áron likvidálja vagy hogy az ügyfél jogait a vonatkozó joghatóság(ok) törvényei nem ismerik el vagy nem érvényesíthetők.

9.5. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ügyfelek csak értékpapírokat vásárolhatnak és értékesíthetnek. A vásárlást követően az Invest.MT5 számlán lévő értékpapírok csak eladással ruházhatók át.

9.6. A CySEC ügyfélpénz- és letétkezelési szabályok:

 • i. A harmadik fél bróker/letétkezelő lehet az Európai Gazdasági Térségen vagy a Ciprusi Köztársaságon kívüli. Pénzt, értékpapírokat és egyéb eszközöket helyezhetnek el és tarthatnak (ideértve, de nem kizárólagosan a biztosítékokat és a letéti befektetéseket) a Ciprusi Köztársaságon vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül található számlákon. Az egyéb brókerekre vagy kapcsolt vállalkozásokra, valamint az ügyfelek pénzét, értékpapírjait és egyéb eszközeit birtokló szervezetekre vonatkozó jogi, szabályozási és elszámolási rendszer eltérhet a Ciprusi Köztársaságban érvényes szabályoktól (azaz az ügyfelek pénzére és letétkezelésére vonatkozó szabályoktól).
 • Többek között az ügyfelek pénzének, értékpapírjainak és eszközeinek elkülönített azonosítására vonatkozó gyakorlatok eltérőek lehetnek, és az ügyfél pénzének, értékpapírjainak és eszközeinek nemteljesítése esetén eltérően kezelhetők attól a helyzettől, amely akkor érvényesülne, ha a pénzt, értékpapírokat vagy eszközöket a Ciprusi Köztársaságban vagy az Európai Gazdasági Térségben tartották.

Amennyiben egy másik bróker vagy kapcsolt vállalkozás tartja az ügyfél pénzét, értékpapírjait vagy egyéb eszközeit, a bróker vagy a kapcsolt vállalkozás az ilyen pénzt, értékpapírokat és eszközöket a saját joghatóságának szabályai szerint, és ha az eszközöket egy Omnibus számlán tartja az Amerikai Egyesült Államok, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet ("SEC") és az US Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), adott esetben.

10. Biztonsági érdek

10.1. Az AM CY tudomásul veszi, hogy tilos díjat, jelzálogot, zálogjogot vagy egyéb terhelést felvenni vagy nyújtani az ügyfél nevében tartott pénzügyi termékekre vagy azokkal kapcsolatban, kivéve, ha az a jelen szerződéssel összhangban felmerült kiadásokra vonatkozik (egyéb mint a ki nem fizetett díjak) vagy a jelen szerződésben foglalt utasítások szerint.

10.2. A 10.1. pontra is figyelemmel az ügyfél ezennel utasítja és elfogadja, hogy az AM CY által vagy nevében az ügyfél számára birtokolt minden eszköz, beleértve korlátozás nélkül az AM AS vagy AM PTY által birtokolt pénzügyi termékeket (amennyiben alkalmazható) zálogba kerül. Az AM CY vagy az AM AS vagy az AM PTY (adott esetben) a tökéletesített elsőbbségi zálogjog és biztonsági érdek hatálya alá tartozik az AM CY és AM AS vagy AM PTY (adott esetben) felé fennálló kötelezettségeinek teljesítése érdekében jelen megállapodás vagy bármely más dokumentum alapján. Ha az ügyfél nem teljesíti a jelen megállapodás szerinti fizetési kötelezettségeit, az AM CY vagy AM AS vagy AM PTY (adott esetben) egyesítheti vagy konszolidálhatja bármelyik számláját, pénzre válthatja át, vagy AM CY vagy AM AS vagy AM PTY számlái alapján (adott esetben) vagyonának olyan szükséges része ellenőrizhető, amely elegendő a jelen szerződés szerinti fennálló kötelezettségeinek teljesítéséhez és olyan bevételekre vagy bármely olyan ingatlanra vonatkozik, amely felett AM CY vagy AM AS vagy AM PTY vagy valamely leányvállalat (adott esetben) rendelkezik vagy ellenőrzi a az AM CY vagy AM AS vagy AM PTY (adott esetben) felé a jelen szerződésből eredő kötelezettségeket. Ezek a jogok kiegészítik az AM CY-t vagy az AM AS-t vagy az AM PTY-t (adott esetben) a törvényben vagy a méltányosságban megillető jogokon felül. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy ez a 10. pont biztonsági érdeket teremthet az AM CY vagy az AM AS vagy az AM PTY javára.

11. Alapértelmezett események és gyanús cselekmények

11.1. Az "alapértelmezett" esemény automatikusan, figyelmeztetés nélkül történik:

 • a) az AM CY-vel kötött bármely megállapodás megszegése/elutasítása;
 • b) az AM CY kizárólagos belátása szerinti kérésre, ha az ügyfél nem nyújt megfelelő biztosítékot az AM CY számára egy kötelezettség teljesítésére vonatkozóan;
 • c) az ügyfél számlája nulla saját tőkével vagy hiányos;
 • d) olyan megbízás végrehajtása, amelyre az ügyfélnek nem volt elegendő fedezete;
 • e) az ügyfél által indított/elleni eljárás csőd, fizetésképtelenség vagy hasonló jog alapján;
 • f) engedményezés a hitelezői javára;
 • g) csődgondnok, vagyonkezelő, felszámoló vagy hasonló tisztviselő kijelölése az ügyfél vagy ingatlana számára;
 • h) félrevezető/megtévesztő állítások;
 • i) az ügyfél cselekvőképtelensége;
 • j) az ügyfél vállalkozásának vagy engedélyének bármely szabályozó vagy szervezet általi felfüggesztése; vagy
 • k) AM CY okkal feltételezi, hogy a fentiek bármelyike ​​a közeljövőben bekövetkezik.

11.2. Az ügyfél feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy mulasztás esetén az AM CY felmondhatja az AM CY bármely vagy összes kötelezettségét az ügyfél felé, és az AM CY mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy előzetes értesítés nélkül felszámolja az AM CY bármely számláján lévő pozícióit vagy azok egy részét, magánszemély, közös, társaság vagy tröszt, bármikor és bármilyen módon és bármely piacon vagy kereskedőn keresztül. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy az AM CY-t, az AM AS-t vagy az AM PTY-t, vagy bármely társult vállalkozást nem vonja felelősségre minden tevékenységért, mulasztásért, költségért, díjért (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat), vagy az ügyfél alapértelmezett kötelezettségével vagy végrehajtott tranzakciójával kapcsolatos kötelezettségekért.

11.3. Ha az AM CY vagy AM AS vagy AM PTY vagy bármely leányvállalat saját belátása szerint úgy véli, hogy az ügyfél számlájának bármelyike ​​csalásban vagy bűncselekményben, illetve a törvények vagy az alkalmazandó rendelkezések megsértésében vett részt, vagy jogellenesen hozzáfértek, vagy más módon érintett bármilyen gyanús tevékenység (akár áldozat, akár elkövető vagy más), AM CY felfüggesztheti vagy lefagyaszthatja a számlát vagy a számla bármely jogosultságát, továbbá felszámolhatja a pénzeszközöket vagy eszközöket, vagy felhasználhatja a jelen megállapodásban szereplő bármely jogorvoslatot „alapértelmezett” esetre.

12. Jutalék és díjak

12.1. Amikor az ügyfél AM CY-nek pénzügyi termékek vásárlására vagy eladására vonatkozó utasítást ad, és az AM CY az ügyfél nevében megköt egy tranzakciót, függetlenül annak részleges vagy teljes összegétől, az ügyfélnek fizetnie kell az AM CY felé:

 • a) jutalék vagy közvetítés az AM CY által időről időre értesített árfolyamon;
 • b) az ügyfél nevében kötött tranzakciókra vagy azokkal összefüggésben időről időre felszámított díjak, adók, bélyegilletékek vagy egyéb díjak; és
 • c) az esedékesség napjától az összeg(ek) teljes visszafizetéséig felhalmozott kamatok vagy a jelen szerződés alapján esedékes, ki nem fizetett összegek.

12.2. Az AM CY felszámíthat az ügyfélnek a piaci adatok vagy bármely más számlaszolgáltatás általunk nyújtott szolgáltatásért, vagy olyan egyéb díjakat, amelyeket ésszerűen tanácsol az ügyfélnek e-mailben vagy az AM CY webhelyén közzétett jelentéssel. Az ügyfél felhatalmazza az AM CY-t, hogy az ügyfél által fizetendő jutalékokat és díjakat vagy egyéb összegeket (beleértve a kamatot is) közvetlenül a számlájáról levonja.

12.3. Ha az ügyfelet az AM CY-hez, vagy egy ügynök vagy más harmadik fél nevében utalták, az adott ügynök vagy harmadik fél jutalék vagy engedmény formájában részesülhet előnyökben az AM CY-től, feltéve, hogy ez az alkalmazandó rendelkezésekkel összeegyeztethető.

12.4. Az AM CY fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa vagy díjakat szabjon ki az ügyfél számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az AM CY ésszerű időn belül értesíti az ügyfelet az ilyen előírásról vagy változtatásról annak bekövetkezése előtt.

12.5. Eltérő megállapodás hiányában a jelen szerződés alapján az ügyfél által fizetendő összes összeg tartalmazza az ÁFA összegét.

12.6. A jutalékok és díjak az AM CY webhelyén meghatározottak szerint alakulnak, kivéve, ha az AM CY előzetesen írásban másként állapodott meg. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az AM CY jutalékokat/díjakat von le az ügyfél számláiról, ami csökkenti a számla saját tőkéjét. A pozíciók felszámolásra kerülnek, ha a jutalékok vagy egyéb költségek számlahiányt okoznak. A jutalékok/díjak változásai azonnal hatályba lépnek az alábbiak bármelyike ​​esetén:

 • a) közzététel az AM CY webhelyén vagy e-mailben; vagy
 • b) egyéb írásbeli értesítés.

A pénzeszközöket csak a tranzakciók kiegyenlítése után folyósítjuk. A pénzeszközök letétbe helyezésére és kifizetésére vonatkozó feltételek (beleértve a tartási időszakokat is) az AM CY webhelyén találhatók.

12.7. Negatív számlaegyenleg: Ha a készpénzszámlán hiány keletkezik, a kamatlábak az egyenleg visszafizetéséig érvényesek. Az ügyfél vállalja, hogy megfizeti a ki nem fizetett hiányok ésszerű behajtási költségeit, beleértve az ügyvédi és behajtási ügynöki díjakat is.

13. Megbízások, piaci információk, kutatások és internetes hivatkozások

Az AM CY-n keresztül elérhető ajánlatokat, híreket, kutatásokat és információkat (beleértve a külső webhelyekre mutató hivatkozásokat is) (információ) készíthetnek harmadik fél szolgáltatók. Az információ az AM CY, a szolgáltatók vagy licencadóik tulajdona, és törvény védi ezeket. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy az AM CY és a szolgáltatók előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem reprodukálja, terjeszti, értékesíti vagy kereskedelmi céllal hasznosítja az információkat. Az AM CY fenntartja a jogot, hogy megszüntesse az információhoz való hozzáférést. Az információk egyike sem minősül tanácsnak, ajánlásnak vagy vételi vagy eladási felhívásnak. Sem az AM CY, sem a szolgáltatók nem garantálják az információk pontosságát, időszerűségét vagy teljességét, ezért befektetési döntések meghozatala előtt konzultáljon független tanácsadóval. AZ ÁRAJÁNLATOKRA, ADATOKRA VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓKRA VALÓ BIZTOSÍTÁS SAJÁT FELELŐSSÉG. AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁBÓL ADOTT KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS AZ AM CY VAGY A SZOLGÁLTATÓK. AZ INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓAN NINCS SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, A MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, AZ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT VAGY A JOGSÉRTÉSRE NEM VONATKOZÓ GARANCIÁT.

Bármely eszköz múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeni teljesítményt.

14. Licenc az AM CY szoftverének használatához

Az AM CY nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad az ügyfélnek az AM CY szoftverének (a továbbiakban: „szoftver”) kizárólag az itt meghatározottak szerint történő használatára. Az AM CY szoftverének és frissítéseinek joga az AM CY kizárólagos tulajdonát képezi, beleértve az összes szabadalmat, szerzői jogot és védjegyet. Az ügyfél nem adhatja el, nem cserélheti ki vagy ruházhatja át másoknak az AM CY szoftvert. Tilos az AM CY szoftverét másolni, módosítani, lefordítani, visszafejteni, szétszedni vagy ember által olvasható formára redukálni, illetve adaptálni, illetve származékos mű létrehozására használni, kivéve, ha az AM CY ezt írásban engedélyezi. Az AM CY ezen kötelezettségvállalások fenyegetett megszegése esetén azonnali eltiltási jogorvoslatra jogosult. Ez a kikötés a jelen szerződés megszűnését követően is érvényben marad.

15. Jogi nyilatkozat és felszámolt kártérítés

15.1. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy kártalanítja és mentesíti az AM CY-t és a leányvállalatokat minden cselekmény, mulasztás, követelés, költség, kiadás, díj (beleértve, de nem kizárólagosan a jogi költségeket), büntetések, veszteségek, károk, adók, illetékek és egyéb költségek miatt. Vagy olyan kötelezettségek esetén, amelyek az AM CY-nél és/vagy a leányvállalatoknál felmerülhetnek az alábbiakkal kapcsolatban:

 • a) az ügyfél bármely számlája, továbbá bármely tranzakció tőzsdén vagy piacon, illetve a brókerrel vagy egy közvetítő brókerrel vagy ügynökkel;
 • b) a jelen megállapodás szerinti bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlása;
 • c) az AM CY bármely kötelezettségének teljesítése, amelyet az AM CY nem teljesít egy mulasztási esemény miatt;
 • d) az AM CY platformjának nem megfelelő használata miatti üzemzavar vagy üzemi hiba;
 • e) a kereskedési utasítások megszakítása, szüneteltetése, késleltetése vagy adathibája, amely az internetes adatátvitel meghibásodása, megszakítása, késése vagy egyéb tényezője miatt következhet be;
 • f) az ügyfél számlájából és jelszavából, személyes adataiból vagy kereskedési információiból eredő veszteségeket nem megfelelő módon hozzák nyilvánosságra az ügyfél saját magatartása miatt;
 • g) az AM CY által nyújtott szolgáltatás az ügyfél és/vagy harmadik fél számára kárt okozva;
 • h) bármilyen vis maior esemény, ideértve a hadüzeneteket, terrorcselekményeket, környezeti katasztrófákat, váratlan változásokat a jogi/szabályozási szférában stb., amely az AM CY ellenőrzésén kívül esik.

15.2. Az ügyfél elfogadja és tudomásul veszi a következőket is:

 • a) Az AM CY-nél történő regisztrációkor és számlanyitáskor az ügyfél garantálja, hogy betartja a vonatkozó törvényeket, valamint az AM CY platform használatára vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat. Tilos visszaélni az AM CY kereskedési platformjával és nyújtott szolgáltatásaival tiltott vagy káros információk terjesztésével vagy káros magatartással, beleértve, de nem kizárólagosan hamis hirdetések, erőszakos képek, sértő vagy rágalmazó megjegyzések terjesztését, az egyének magánéletének megsértését és bármi mást. Az ügyfél nem folytathat olyan tevékenységet, amely sérti harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy bármely más törvényes jogot és érdeket. Az AM CY nem vállal felelősséget az ilyen magatartásból eredő veszteségekért vagy károkért.
 • b) Az AM CY nem vállal felelősséget semmilyen büntető, közvetett, alkalmi, különleges vagy kapcsolódó veszteségért vagy kárért, ideértve, de nem kizárólagosan, a közvetett személyi kárt, az üzleti haszon elvesztését, a kereskedés megszakítását, az üzleti információk elvesztését vagy bármely veszteséget.
 • c) Mivel az értékpapírokba vagy más pénzügyi termékekbe történő befektetés kockázattal jár, az AM CY nem vállal felelősséget az ügyfél befektetésével kapcsolatos nyereségért, veszteségért vagy kockázatért.
 • d) Az AM CY és társult vállalataink, leányvállalataink nem garantálhatják az általuk piaci árajánlatként, diagramként és megjegyzésként közölt információk abszolút megbízhatóságát és pontosságát vagy a piac bármely tartalmának pontatlanságából vagy hiányából eredő veszteséget.
 • e) Az internet magában hordozza a kockázatot, és az AM CY minden erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy a webszerver rosszindulatú feltörése vagy meghibásodása késleltetheti a piaci információk és más értékpapírokkal kapcsolatos információk megjelenését vagy befolyásolhatja azok valódiságát.
 • f) Előfordulhat, hogy az eszköz beállítása nem kompatibilis az AM CY online tranzakciós rendszerével, ami meghiúsulást eredményezhet. Ebben az esetben az ügyfélnek azonnal jelentenie kell ezt az AM CY felé. Az AM CY ezért a meghibásodásért nem vállal felelősséget.
 • g) Az AM CY nem vizsgálja és nem ellenőrzi a társult vállalatok és leányvállalatok által biztosított tartalmat, és nem garantálja azok valódiságát. Ezt az ügyfélnek kell megítélnie, és amelyért az AM CY vagy társult vállalatai vagy leányvállalatai nem felelősek.

15.3. Felszámolt kártérítés

Az ügyfél megerősíti, hogy az AM CY rendszerének a használata során halasztások vagy megszakítások következhetnek be, beleértve azokat is, amelyek abból erednek, hogy az AM CY szándékosan védi az AM CY rendszerét. Semmi esetre sem haladhatja meg az AM CY kötelezettsége bármilyen intézkedés megtételével és az ügyfél által elszenvedett veszteségtől függetlenül az ügyfél által az AM CY-nek fizetett maximális havi jutalék teljes összegét a követelés felmerülése előtti hat (6) hónapon belül.

16. Adatvédelem és titoktartás

16.1. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy azzal, hogy számlát nyit nálunk, és pénzügyi termékek vásárlására vagy eladására vonatkozó megrendelési utasításokat ad, személyes adatokat ad meg számunkra a ciprusi „Természetes személyek védelméről szóló törvény” értelmében a 2018. évi 125(I)/2018. törvény módosításával. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az összes ilyen információt feldolgozzuk a szerződés teljesítése, valamint az ügyfél és köztünk fennálló kapcsolat kezelése céljából. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez azt eredményezheti, hogy személyes adatait a Ciprusi Köztársaságon vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülre küldik. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az információkat feldolgozzuk és nyilvánosságra hozzuk a jelen megállapodásnak és a weboldalunkon közzétett adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, amelyek időről időre frissülhetnek. Abban az esetben, ha felfedi számunkra adóazonosító számát („TIN”), az adott TIN kezelése, tárolása és kezelése során betartjuk a vonatkozó előírásokat.

16.2. A bizalmas információk tájékoztató jellegűek, de nem korlátozódnak az üzletünkre vonatkozó információkra, ideértve a műveleteket, folyamatokat, termékeket és technológiát, ügyeket, kereskedést, tranzakciókat, ügyfeleket, beszállítókat (a továbbiakban: „Bizalmas információ”), de nem zárja ki azokat az információkat, amelyek:

 • a) nem a jelen szerződés vagy az AM CY adatvédelmi szabályzata megsértése miatt köztudomású vagy válik azzá;
 • b) jogszerűen az ügyfél birtokában van, mielőtt ilyen információt kapna tőlünk;
 • c) az ügyfél titoktartási kötelezettség nélkül kapta meg.

AM CY és az ügyfél vállalja, hogy nem:

 • a) a jelen megállapodás vagy a törvény által megengedett esetek kivételével bármely személynek felfedhet bármilyen bizalmas információt;
 • b) a bizalmas információkat bármely más célra felhasználni, kivéve a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

Ez a kikötés és működés a jelen szerződés megszűnését követően is fennmarad.

17. Az ügyfélnek alternatív kereskedési megállapodásokat kell fenntartania

Az olyan számítógépalapú rendszerek, mint például az AM CY által használtak, eredendően ki vannak téve a fennakadásoknak, késéseknek vagy meghibásodásoknak. AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA, HOGY ÉSSZERŰ LÉPÉSEKET TEHET AZ ALTERNATÍV KERESKEDELMI RENDELKEZÉSEK FENNTARTÁSÁHOZ, AZ ÜGYFÉL AM CY SZÁMLÁJÁN KÍVÜL A MEGBÍZÁSAI VÉGREHAJTÁSÁHOZ, HA AZ AM CY RENDSZERE NEM ELÉRHETŐ.

18. Közzétételi nyilatkozat

Az AM CY a következő tájékoztatást nyújtja az ügyfélnek:

18.1. Az ügyfél által vásárolt értékpapírokra többek között a Szerződés 9.4. pontjában megjelölt összes feltétel és korlátozás vonatkozik.

18.2. Az ügyfél lesz a számláján lévő pénzeszközeinek tényleges tulajdonosa, és gondoskodnia kell arról, hogy a pénzeszközök forrása és felhasználása jogszerű legyen, valamint hogy a letétbe helyezéssel és a valutaváltással kapcsolatos eljárások összhangban legyenek az ügyfél joghatósága általi törvényekkel és vonatkozó rendelkezésekkel. Az ügyfél pénzeszközeinek tulajdonjogával és jogszerűségével, illetve bármilyen kapcsolódó felelősséggel kapcsolatos bármely vita kizárólag az ügyfél felelőssége. Ha ennek eredményeként az AM CY vagy az AM AS vagy az AM PTY (adott esetben) veszteséget okoz, az AM CY és AM AS vagy AM PTY (adott esetben) részre teljes mértékben az ügyfélnek kell megtérítenie.

19. A felelősség és a kártalanítás korlátozása

19.1. A Ciprusi Köztársaságban időről időre alkalmazandó vonatkozó törvények rendelkezéseire is figyelemmel:

 • a) Az AM CY és a leányvállalatok sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállalnak garanciát az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra vagy egyéb módon (beleértve a pontosságot, a rendelkezésre állást, a teljességet vagy a minőséget) a szerződés alapján kínált szolgáltatások tekintetében, beleértve korlátozás nélkül az AM CY kereskedési platformját;
 • b) Az AM CY és leányvállalatai kizártnak minősül minden, a jelen megállapodás alapján nyújtandó szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos vagy abból eredő szerződéses vagy egyéb felelősség alól, valamint minden olyan veszteségért, amely az ügyfelet közvetlenül vagy közvetve, korlátozás nélkül az ebből eredő vagy abból fakadó károkért érte:
  • i. bármely pontatlanság, hiba, késedelem vagy hiányosság a jelen szerződés értelmében az ügyfélnek nyújtott információkban;
  • ii. bármely késedelem, kudarc, pontatlanság vagy a hozzáférés elvesztése az ügyfél számára nyújtott szolgáltatáshoz, ideértve, korlátozás nélkül a kereskedési platformot vagy a megrendeléseket vagy bármilyen egyéb információt;
  • iii. az ügyfél megrendelésének vagy utasításainak bármilyen félreértelmezése, amely nem egyértelmű, félreérthető vagy nem konkrét; vagy
  • iv. szolgáltatáskimaradási esemény.

19.2. Az AM CY és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget szerződésben, jogellenes károkozásban (beleértve a gondatlanságot is) vagy egyéb módon a várható nyereség vagy kiadások elvesztése, illetve a szolgáltatás nyújtásából, valamint a letéti szolgáltatások nyújtásából eredő különleges, közvetett vagy következményes károkért.

19.3. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben felszabadítja, felmenti és kártalanítja, és beleegyezik abba, hogy az AM CY-t, leányvállalatait és azok igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, munkatársait, ügynökeit és képviselőit, valamint kapcsolt vállalkozásait mentesítse minden, az ebből eredő követeléstől:

 • a) bármilyen mulasztás, akár az ügyfél jelen szerződés szerinti cselekménye vagy mulasztása, akár bármely megbízás, utasítás vagy tranzakció;
 • b) bármely vonatkozó jogszabály ügyfél általi megsértése;
 • c) a jelen szerződés alapján az ügyfél által tett vagy adott bármely nyilatkozat vagy garancia, amely valótlannak vagy tévesnek bizonyult;
 • d) az ügyfél vagy az ügyfél bármely ügyfele, alkalmazottja, ügynöke vagy felhatalmazott személye, tanácsadója vagy alkalmazottja bármely hibája, mulasztása, csalás, visszaélés, gondatlanság, jogellenes eltulajdonítás vagy bűncselekmény vagy mulasztás;
 • e) bármely számítógép vagy elektronikus rendszer vagy hálózat meghibásodása az adatok AM CY felé történő teljesítésében, elérhetőségében vagy sikeres továbbításában, vagy az ilyen rendszerekbe vagy hálózatokba az ügyfél által bevitt adatok vagy információk bármilyen hibája vagy elégtelensége;
 • f) bármely megrendelés vagy utasítás feldolgozásában bekövetkező késedelem, beleértve például a rendszerek vagy a piaci késések továbbá az ellenőrzési eljárások vagy jogosulatlan folyamatok vagy a hívásvárakoztatás vagy a belső szabályzatok és eljárások betartása miatti késedelmet;
 • g) bármi, amit az AM CY a jelen megállapodásnak megfelelően, annak alapján vagy azzal járulékosan tett;
 • h) általad adott utasítások és kérések;
 • i) amiatt, hogy az AM CY eleget tesz a vonatkozó jogszabályok bármely utasításának, kérésének vagy követelményének, bármely pénzügyi piacnak, bármely kormányzati szervnek vagy az AM CY felett joghatósággal rendelkező szabályozó testületnek;
 • j) abból adódóan, az AM CY-vel kapcsolatosan vagy azzal bármilyen módon kapcsolatban faxon, e-mailben vagy más módon kapott utasítások jóhiszemű elfogadásából és végrehajtásából, amelyeket az ügyfél vagy bármely meghatalmazott személy ír alá, vagy állítólag aláírt;
 • k) abból adódóan, hogy az AM CY betartja a jelen szerződést; vagy
 • l) bármely pénzügyi termék megszerzésével vagy az ezzel kapcsolatos fizetési felszólítással (beleértve a be nem fizetett tőkét is) kapcsolatban fizetendő.

20. Módosítás és felmondás

20.1. Az AM CY ezt a megállapodást időről időre módosíthatja. A jelen megállapodás bármely felülvizsgált feltétele öt (5) munkanappal az ügyfél számára kiadott e-mailes értesítés vagy az AM CY webhelyén való közzététel dátuma után lép hatályba (amelyik korábbi). A szolgáltatások minden további használata a hatálybalépés dátumát követően a módosított feltételek elfogadását jelenti.

Ezen időszakon belül az ügyfél írásos kifogást küldhet e-mailben a global@admiralmarkets.com címre. Ennek megtételekor az ügyfélnek haladéktalanul fel kell hagynia az AM CY szolgáltatásainak használatával, kivéve, ha az összes értékpapír kereskedési számla (vagy bármely más olyan számla, ahol értékpapírok kereskedésre elérhető) bezárásához szükséges.

Az AM CY szolgáltatásainak használata előtt figyelmesen olvasd el ezt a szerződést, mivel az összes feltétel betartása után az AM CY ügyfelévé válhatsz. Mivel használod az AM CY kereskedési platformjának funkcióit, kapcsolatot létesítesz az AM CY-vel a jelen megállapodás hatálya alatt. Ez a szerződés szabályozza az ügyféltől kapott pénzügyi termékek vásárlására vagy eladására vonatkozó összes megbízást és utasítást, valamint az AM CY által az ügyfél nevében kötött minden tranzakciót. Bármely módosított megállapodás hatályon kívül helyez minden korábbi, az ügyfél és az AM CY között létrejött, azonos tárgyú megállapodást. Ez a záradék nem zárja ki az AM CY egyéb közzétételi dokumentumai, irányelvei és megállapodásai hatályát.

20.2. A 11. pont szerinti alapértelmezett esemény korlátozása nélkül az AM CY bármikor felmondhatja ezt a szerződést az ügyfél értesítésével. Az ügyfél bármikor felmondhatja ezt a szerződést az AM CY számára 5 munkanapos felmondási idővel. A jelen szerződés megszűnése:

 • a) nem érinti a jelen megállapodás szerinti fennálló kötelezettségeket, amelyek a felmondás időpontjában nem teljesítettek;
 • b) nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek bármelyik félnél felmerültek az ügyfél nevében már fennálló függő megbízások, utasítások vagy tranzakciók tekintetében, vagy bármely olyan törvényes jogot vagy kötelezettséget, amely a jelen szerződés vagy a megadott utasítások alapján már felmerült; és
 • c) nem érinti a 7., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 19. vagy 20. pontok működését.

A felmondást követően az ügyfél köteles megfizetni az AM CY-nek minden fennálló jutalékot, díjat és adót.

20.3. A jelen megállapodás megszűnésekor, a 12. Jutalékok és díjak pontra, és a korlátozás nélkül a 11. pontra, Alapértelmezett eseményre, AM CY:

 • a) az alábbiak közül egyet vagy többet tehet:
  • i. töröl minden függőben lévő rendelést és utasítást;
  • ii. köt egy vagy több ügyletet egy vagy több kiegyenlítetlen ügylet vagy nyitott pozíció lezárására;
  • iii. kiegyenlít minden olyan ügyletet, amelyet a felmondás időpontjában még nem rendeztek;
  • iv. gyakorolja az AM CY a jelen megállapodás értelmében megillető egyéb jogait; és
  • v. megtesz minden mást, vagy tartózkodik attól, amit az AM CY ésszerűnek tart a jelen megállapodás (vagy annak egy része) felmondásával összefüggésben; és
 • b) adott esetben, ésszerű időn belül és a gyakorolható zálogjog függvényében átadja vagy átruháztatja ezeket a pénzügyi termékeket az érintett letétkezelővel folytatott kommunikáció során, az ügyfél utasításai szerint, feltéve, hogy az AM CY az átutalást meg tudja szervezni, és törvényileg fel van hatalmazva rá.
 • c) jutalékot és minden egyéb vonatkozó díjat és adót számít fel az ügyfél pénzügyi termékének eladása vagy átruházása után.

Ha pénzügyi termékeket értékesítenek, előfordulhat, hogy az ügyfél hiányt szenved a befektetett összeg és az eladás után visszakapott összeg között. Az AM CY és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget a felmerülő hiányosságokért. Bármilyen hiányt az ügyfél visel. Ha a pénzügyi termékeket nem lehet eladni, beváltani vagy átruházni, az AM CY az ügyfél költségén tanúsítja a pénzügyi termékeket, és ezeket a tanúsítványokat kiosztja. Ez a megállapodás mindaddig érvényben marad, amíg az AM CY át nem ruházza, eladja, beváltja vagy más módon nem terjeszti a pénzügyi termékeket vagy ki nem fizeti az ügyfélnek a bevételt.

21. Adatvédelmi irányelvek

Az ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és megértette az AM CY weboldalán található „Adatvédelmi szabályzatban” szereplő információkat, és hozzájárul azon személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához, amelyeket az ügyfél azokkal összhangban megosztott a kapcsolt vállalkozásokkal. Az ügyfél továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az AM CY weboldalon keresztül éves értesítést kapjon az Adatvédelmi szabályzatról, és figyelemmel kíséri az AM CY webhelyet az Adatvédelmi szabályzat módosítása érdekében.

22. Panasztételi eljárások

Az AM CY belső panaszkezelési szabályzatának összefoglalóját az ügyfél rendelkezésére kell bocsátani az AM CY webhelyén.

23. Irányadó jog és joghatóság

Az ügyfél visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a jelen megállapodásra a Ciprusi Köztársaság törvényei az irányadók és azok szerint értelmezendők anélkül, hogy a jogszabályi összeütközési rendelkezéseket érvényre juttatnák. Az ügyfél visszavonhatatlanul beleegyezik abba is, hogy a Ciprusi Köztársaság bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen megállapodás végrehajtásával vagy teljesítésével kapcsolatos vagy abból adódó vitákban, az itt foglalt bármely ügyletben vagy az ügyfél bármely számlájával kapcsolatos ügyben, és visszavonhatatlanul alávetik magukat az ilyen joghatóságnak. Az ügyfél lemond minden olyan kifogásáról, amely bármikor felmerülhet bármely ilyen bíróság előtti eljárás megindítása ellen, és beleegyezik abba, hogy nem hivatkozik arra, hogy az ilyen eljárást kényelmetlen fórumon indítottak, vagy hogy az ilyen bíróság nem rendelkezik hatáskörrel.

A fentiek azonban nem akadályozzák meg az AM CY-t vagy bármely leányvállalatát abban, hogy saját belátása szerint keresetet indítson bármely más joghatóságú bíróság előtt.

24. Vegyes rendelkezések

24.1. Az ügyfél elfogadja, hogy ez a megállapodás, valamint az AM CY által kiadott különféle közzétételi dokumentumok és irányelvek, amelyek időről időre módosulnak, tartalmazza az általunk és az ügyfél között létrejött teljes szerződést. Ez a megállapodás, valamint az AM CY által kiadott különféle közzétételi dokumentumok és szabályzatok időről időre módosított változatai felváltanak és hatályon kívül helyeznek minden más kifejezett és/vagy implicit megállapodást vagy képviseletet az ügyfél és az AM CY között. Abban az esetben, ha olyan körülmények merülnek fel, amelyekre a jelen szerződés nem vonatkozik, az AM CY szerződési feltételei, valamint minden egyéb vonatkozó közzétételi dokumentum és szabályzat vonatkozik az értékpapírokkal kereskedő ügyfelekre. Ezek a dokumentumok elérhetők az AM CY honlapján.

24.2. Ha a jelen megállapodás bármely feltételét végrehajthatatlannak vagy hatástalannak ítélik és/vagy végrehajthatatlanná teszik, az a törvény legteljesebb mértékben elválaszthatóvá válik, és meg kell akadályozni a jelen szerződés többi feltételének érvényesítését.

24.3. Az ügyfél beleegyezik abba, hogy az AM CY rögzítse az AM CY-vel és bármely leányvállalattal folytatott összes telefonbeszélgetést. Az ügyfél tudomásul veszi az AM CY adatvédelmi szabályzatát, és beleegyezik abba, hogy az AM CY gyűjtse/felhasználja az ügyfél adatait az AM CY szabályainak és az alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően.

24.4. Az AM CY előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az ügyfél nem ruházhat át semmilyen jogot vagy kötelezettséget a jelen szerződésből. Az ügyfél értesítése után az AM CY átruházhatja a jelen szerződést egy másik brókerre, kereskedőre vagy határidős brókerre. Ez a megállapodás garantálja az AM CY jogutódjai vagy engedményeseinek érdekeit. Az AM CY bármikor felmondhatja ezt a szerződést, vagy felmondhatja az ügyfél számára nyújtott szolgáltatást. Bezárhatja az ügyfél számláját az AM CY webhelyén, ha az ügyfél e-mailben értesíti AM CY-t, azonban csak az összes pozíció elszámolása és az AM CY webhelyén meghatározott, a számlazáráshoz szükséges összes egyéb követelmény teljesítése esetén zárolható le.

24.5. Az ügyfél felhatalmazza az AM CY-t közvetlenül vagy harmadik félen keresztül, hogy érdeklődjön az ügyféltől az AM CY által az ügyféllel folytatott üzleti tevékenységekhez szükséges információkkal kapcsolatban. A lekérdezés tartalmazhat hiteljelentést és egyéb hitelvizsgálatot, amelyet akkor kérnek, ha az ügyfél megszegi a jelen szerződést vagy megszegi a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét, vagy ellenőrizheti az ügyfél által a harmadik fél adatbázisában megadott információkat. Kérjük, olvasd el az AM CY webhelyén található adatvédelmi szabályzatot az ügyfél adatainak tárolásával, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos további részletekért.

24.6. Az AM CY a jelen megállapodást a jelen megállapodás 20. pontja szerint bármikor módosíthatja. Abban az esetben, ha a jelen szerződés bármely feltétele bármilyen okból teljesen vagy részben érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, a többi feltétel a törvény által megengedett mértékig érvényes és kötelező érvényű marad.

24.7. Ez a megállapodás angol és más nyelveken is elérhető. Az angol és a más nyelvű változatok közötti eltérések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.