Australian Dollar vs Canadian Dollar (AUDCAD)

Počnite investirati AUDCAD

Iskoristite pristup globalnim financijskim tržištima i investirajte u najpopularnije financijske instrumente uz povoljne uvjete

Učite u hodu

Trgujte bilo kada sa bilo kojeg mjesta

Nemojte propustiti dobre prilike

Počnite sa samo 100 EUR

Informacije o instrumentima

Parameters Data
Poluga do 1:500 (Retail - 1:20)
Provizija, USD 0
Instrument AUDCAD
Minimalni spread, CAD 0.00005
Tipični spread, CAD 0.00028
Minimalna udaljenost Limit / Stop naloga 0
SWAP (prekonoćna kamata) za kupovne pozicije, Pips -0.487
SWAP (prekonoćna kamata) za prodajne pozicije, Pips -0.349
Trodnevni SWAP Wednesday
Najmanji pomak cijene 0.00001
Vrijednost jednog lota, AUD 100,000
Minimalna veličina naloga (u lotovima) 0.01
Maksimalna veličina ugovora (u lotovima) 100
Povećanje veličine naloga (u lotovima) 0.01
Vrijednost pipa pri minimalnoj veličini naloga, CAD 0.1
Minimalna margina, AUD 200 (Retail - 5000)
Minimalna hedžirana margina, AUD 100 (Retail - 2500)
Trgovačka platforma Metatrader 5
Radno vrijeme tržišta, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Poluga do 1:500 (Retail - 1:20)
Provizija, USD 0
Instrument AUDCAD
Minimalni spread, CAD 0.00005
Tipični spread, CAD 0.00028
Minimalna udaljenost Limit / Stop naloga 0
SWAP (prekonoćna kamata) za kupovne pozicije, Pips -0.487
SWAP (prekonoćna kamata) za prodajne pozicije, Pips -0.349
Trodnevni SWAP Wednesday
Najmanji pomak cijene 0.00001
Vrijednost jednog lota, AUD 100,000
Minimalna veličina naloga (u lotovima) 0.01
Maksimalna veličina ugovora (u lotovima) 100
Povećanje veličine naloga (u lotovima) 0.01
Vrijednost pipa pri minimalnoj veličini naloga, CAD 0.1
Minimalna margina, AUD 200 (Retail - 5000)
Minimalna hedžirana margina, AUD 100 (Retail - 2500)
Trgovačka platforma Metatrader 4
Radno vrijeme tržišta, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Poluga do 1:500 (Retail - 1:20)
Provizija, USD per lot (single side) 3.0
Instrument AUDCAD-Z
Minimalni spread, CAD 0.00001
Tipični spread, CAD 0.00014
Minimalna udaljenost Limit / Stop naloga 0
SWAP (prekonoćna kamata) za kupovne pozicije, Pips -0.487
SWAP (prekonoćna kamata) za prodajne pozicije, Pips -0.349
Trodnevni SWAP Wednesday
Najmanji pomak cijene 0.00001
Vrijednost jednog lota, AUD 100,000
Minimalna veličina naloga (u lotovima) 0.01
Maksimalna veličina ugovora (u lotovima) 100
Povećanje veličine naloga (u lotovima) 0.01
Vrijednost pipa pri minimalnoj veličini naloga, CAD 0.1
Minimalna margina, AUD 200 (Retail - 5000)
Minimalna hedžirana margina, AUD 100 (Retail - 2500)
Trgovačka platforma MetaTrader 5
Radno vrijeme tržišta, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Poluga do 1:500 (Retail - 1:20)
Provizija, USD per lot (single side) 3.0
Instrument AUDCAD-ECN
Minimalni spread, CAD 0.00001
Tipični spread, CAD 0.00014
Minimalna udaljenost Limit / Stop naloga 0
SWAP (prekonoćna kamata) za kupovne pozicije, Pips -0.487
SWAP (prekonoćna kamata) za prodajne pozicije, Pips -0.349
Trodnevni SWAP Wednesday
Najmanji pomak cijene 0.00001
Vrijednost jednog lota, AUD 100,000
Minimalna veličina naloga (u lotovima) 0.01
Maksimalna veličina ugovora (u lotovima) 200
Povećanje veličine naloga (u lotovima) 0.01
Vrijednost pipa pri minimalnoj veličini naloga, CAD 0.1
Minimalna margina, AUD 200 (Retail - 5000)
Minimalna hedžirana margina, AUD 100 (Retail - 2500)
Trgovačka platforma Metatrader 4
Radno vrijeme tržišta, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri