Što je portfelj i zašto je diverzifikacija portfelja iznimno važna?

Admirals
15 Min čitanja

Svako malo dođe do događaja koji potrese sve sfere financijskih tržišta. Svom srećom su takvi događaji vrlo rijetki. Većinu vremena određeni faktori utječu samo na različite dijelove tržišta. Zbog tog su relativno male šanse da se takva vrsta utjecaja istovremeno proširi na više neovisnih tržišta.

Diverzifikacija portfelja je investicijska strategija koja se koristi s ciljem da se rizik podijeli na veći broj i više vrsta financijskih instrumenata. Prilagođavanje i pronalaženje ravnoteže Vašeg portfelja je jedna od ključnih stavki pri osiguravanju uspješne dugoročne investicije. Ovaj će članak pričati o načinima za smanjenje rizika koji je prisutan kod Vaših investicija i naučiti će Vas stavke koje su neophodne za efikasan portfelj. Prethodno spomenuti razlozi su razlog zbog koje postoji teorija diverzifikacije portfelja.

Diverzifikacija se zasniva na investiranju u razna područja tržišta kako bi smanjili rizik tog jedan faktor utječe na Vaš cjeloviti portfelj. Drugim riječima - ako mudro rasporedite svoja sredstva, možete se zaštiti od nepotrebnog rizika.

Investicijski portfelj - značenje ravnoteže

Balansiranje portfelja može se postići kupnjom i prodajom određenih valuta, valutnih parova, dionica, ETF-ova ili ostalih instrumenata kako bi kvalitetno raspodijelili Vaša sredstva. Odabir pravih instrumenata za kupnju je iznimno bitan proces koji se sastoji od niza vrlo teških odluka.

Recimo da se Vaš kompletan portfelj sastoji od sličnih instrumenata koje ste kupili lokalnom valutom. Recimo da ste se odlučili uložiti samo u dionice. Zbivanja s tom valutom i određenom vrstom dionica će se odraziti na Vaš portfelj, odnosno investicije. Zamislite da oba tržišta dožive pad. Vaš portfelj bi u tom slučaju doživio katastrofalan pad vrijednosti.

Diverzifikacija valuta je vrlo bitna za efikasan portfelj

Prvi korak pri diverzifikaciji može biti diverzifikacija valuta. Recimo da je dio Vašeg portfelja investiran u instrumente putem strane valute, primjera radi, recimo da je to Japanski yen. U tom slučaju bi dobitak na japanskoj valuti mogao ublažiti gubitak na instrumentu koji ste kupili, a i samim time Vaš portfelj ne bi pretrpio prevelik gubitak. To bi možda bio slučaj da ste kupili instrument u lokalnoj valuti.

Kad je riskantna atmosfera na tržištu, najčešće rastu cijene sirovina i traderi tada kupuju australski dolar (AUD). Kad je prisutan porast cijena sirovina to najčešće dovodi do porasta cijena dionica, što stvara potražnju za pozitivnim swapom na AUD parove poput AUDJPY i AUDCAD. Kad je situacija obrnuta, obrnut je i ishod. JPY je u porastu jer dolazi do povratka stranih tokova iz Japana u lokalne valute.

Pogledajmo nekoliko snaga japanskog Yena koje su prisutne kad tržište nije riskantno. Kad je tržište pogodno za tu valutu, događa se sljedeće:

 • Tržište nije toliko rizično
 • Zlato raste
 • Cijene sirovina padaju
 • Dionice padaju
 • Yen jača

S obzirom na to da Japanci mogu dobiti jeftine kredite, nije rijetka praksa da mnogo ulažu van svoje države. Kad je prisutan rizik oni uloženi novac vraćaju što kreira potražnju za njihovom valutom (JPY). Kad je situacija obrnuta i dionice rastu Japanci ulažu svoj novac vani, tako prodaju yen i kupuju strane valute.

Tradicionalno diverzificiranje portfelja

Investitori imaju naviku uložiti u kombinaciju dionica i obveznica kako bi ta kombinacija bila dio diverzificiranog portfelja. Dužnički instrumenti u pravilu isplaćuju kamatu pri padu, a dionice su često podcijenjene u usporenom ekonomskom okruženju. Ova strategija može biti testirana za vrijeme ekonomskog pada i inflacije, odnosno u scenariju stagflacije.

Ovakvo ekonomsko okruženje vrlo često nagriza vrijednost valuta, što znači da kamate od obveznica možda nisu dovoljne da bi nadoknadile gubitak stvoren od investiranja u dionice. Investiranje u nekretnine također nije oblik ulaganja bez mana. Osvrnimo se na veliku krizu vezanu za hipoteke koja se pojavila na američkom tržištu za vrijeme posljednje globalne financijske krize 2008 godine.

Diverzifikacija portfelja i smanjivanje rizika

Utjecaj diverzifikacije portfelja na rizik je pokušaj smanjenja prisutnog rizika, no moramo naglasiti da ovo ne utječe na sve vrste rizika. Kad trgujemo, rizik je uvijek prisutan - to je jednostavno priroda trgovanja i investiranja, te postoje ograničenja za taktično diverzificiranje portfelja. Prije same diverzifikacije je potrebno da odredite koju vrstu rizika želite umanjiti prilikom diverzificiranja strategije Vašeg portfelja.

Sistematski i unisistematski rizik

Sistematski rizik je nasljedna nesigurnost čitavog tržišta, te se ne može ublažiti kreiranjem diverzikacijom portfelja. Unisistematski rizik opisuje vrstu rizika od koje se možete zaštiti, barem do određene mjere, tako da poradimo na kvalitetnoj diverzifikaciji investicijskog portfelja. Pojave koje disproporcionalno utječu na jednu kompaniju, sektor ili vrstu instrumenta su primjeri unisistematskog rizika.

Razmislite o investitoru koji ulaže na tržištu dionica i kreira svoj investicijski portfelj. Ako su njegove investicije rasprostranjene - tad vijesti koje utječu na jedan sektor imaju utjecaja samo na određeni broj dionica u njegovom portfelju. Drugim riječima - njegov diverzificirani investicijski portfelj pomaže u amortiziranju utjecaja loših vijesti. Diverzifikaciju vrlo dobro opisuje idiom - "Ne stavljajte sva jaja u jednu košaru".

Pogledajmo sad primjer s investitorom koji je odlučio investirati sva sredstva u dionice energetskog sektora. U slučaju da OPEC odluči povećati proizvodnju nafte - ta će objava smanjiti vrijednost cijelog portfelja. Sad zamislite da je taj investitor odlučio pola svog kapitala uložiti u dionice sektora koji nije vezan za energetiku. Na ovaj način bi osigurao barem dio svog portfelja od negativnog utjecaja koji mogu imati iznenadne promjene u energetskom sektoru.

Sada možete vidjeti zašto je diverzifikacija portfelja iznimno važna. Strategija ulaganja koja uzima u obzir diverzifikaciju se bazira na tome da pozicije otvarate na značajno različite instrumente kako bi smanjili izloženost riziku koji je prisutan za određeni dio tržišta. Ako pogledamo financijsku krizu 2008. godine - nebi bilo važno koliko ste dobro diverzificirali svoj portfelj CFD-ova ako su sve Vaše pozicije odnosile na dionice.

To je zato što je sistematska priroda ovog problema utjecala na sve sektore tržišta. Vrijednost dionica je naglo pala, te je to utjecalo na ostale vrste investicija kao što su cijene nekretnina. Događaji poput rata, kamatnih stopa i ekonomskih krahova vrlo često utječu na cijelo tržište, te se od ovakvih događaja zapravo i ne može zaštiti taktičkom raspodjelom sredstava. Glavna strategija za zaštitu od ovakve vrste rizika se naziva hedging.

Dodavanje strane valute u portfelj ulaganja

Ulaganje u financijske instrumente denominirane u stranim valutama je doista dobra opcija. Ulaganje u stranim valutama može imati prednosti poput nižih troškova i bolje pristupačnosti. Investicije u razne valute mogu biti dodane u efikasan portfelj ulaganja u svrhu diverzifikacije.

Recimo da uložite neka sredstva u nekretnine u SAD-u, a novac ste posudili po niskoj kamatnoj stopi. Ostatak novca možete uložiti u drugu valutu, neku koja ubire veću kamatnu stopu od američkog dolara. Bitna je zabilješka da je jačina valute usko vezana uz jaku ravnotežu trgovanja i jake ekonomske aktivnosti.

Koje valute valja razmotriti za Vaš investicijski portfelj?

Kamatne stope u Švicarskoj i Japanu su negativne, što njihove valute čini razumnim izborom za ulaganje. Dobra odluka bi bila i određeni dio sredstava uložiti u valutu kao što je novozelandski dolar (NZD), jer ta valuta ima visok prinos. Razumno je određeni dio sredstava uložiti i u valutu koja je vezana uz sirovine kako bi se napravio hedge protiv rizika od inflacije. Zemlje s takvim valutama su Kanada i Australia. Kanada zbog izvoza nafte, a Australia zbog izvoza zlata.

Glavne valute koje se koriste pri trgovanju sirovinama su australski, kanadski i novozelandski dolar. Svaka od ovih valuta je imala zdrav porast, dok su ekonomije Japana, Europe i SAD-a bile poprilično trome.

S obzirom na to da inflacija smanjuje kupovnu moć novca, pomno odabrana pozicija u određenoj valuti može biti dugoročno profitabilna za Vaš portfelj ulaganja.

Inflacija je također vrlo bitan faktor pri odabiru dionica ili obveznica koje birate. Ako se pitate zašto - odgovor je vrlo jednostavan - da bi im cijena više narasla. Inflacija dovodi do tog da su dobra i usluge skuplje nego inače. To dovodi do većeg prihoda za kompanije, ali i do većih troškova za kompaniju.

Stres testovi za investicijski portfelj

Investitori moraju obratiti pažnju na takozvane 'stres testove'. Stres test u financijskoj terminologiji se odnosi na simulaciju kojoj je cilj odrediti mogućnosti financijskog instrumenta ili institucije da se 'obračuna' s ekonomskom krizom. Odnosi se na dionice zato što kriza ima utjecaja na dionice banke. Banke čuvaju kapital zbog tri glavna razloga:

Operacijski Rizik

Operacijski rizik, odnosno 'Basel' standardi koji se koriste u svrhu klasificiranja određene vrste rizika. Pri tom se koriste povijesni događaji operacijskog gubitka određene banke zajedno s vanjskim bazama podataka u svrhu određivanja događaja velikog rizika.

Tržišni rizik

Ovdje se govori o statistici koja se naziva 'Value at Risk' (VAR), a izračunava se za sve pozicije koje banka ima otvorene. Najčešće se radi o obveznicama i kreditnim derivatima.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je najveći rizik, jer se u kreditima nalazi najviše kapitala. Spomenuti krediti su oni koje banke izdaju ugovornim stranama ili svojim klijentima. Kalkulacija se radi korištenjem kreditnog rejtinga. Rizici tržišta i kredita se računaju, dok je operacijski rizik subjektivna procjena koja se zasniva na prošlim operacijskim gubitcima i vanjskim događajima.

Regulatori koriste pristup "s vrha na dno" i diktiraju koliko je kapitala potrebno. Banke s druge strane ove izračune rade kroz njihove odjele zadužene za upravljanje rizikom.

No bitno je kazati kako odjeli za rizik nisu vezani za poslovnu stranu banaka. Regulatori su po prirodi konzervativni, te je u njihovom najboljem interesu da bankarska industrija posluje zdravo, što je razlog zašto najčešće traže više kapitala. Ovo najčešće ima utjecaja na vrijednost određene banke.

Sudeći prema stres testu koji je proveo Forbes u 2014 godini, raspodjela dionica i obveznica utječe na povrat i rizik više od bilo koje druge odluke vezane za raspodjelu sredstava. Ogledni primjer grafa za ' Vanguard's Framework for Constructing Diversified Portfolios' prikazuje povećanje volatilnosti i povrata u trenutku kad portfelj ulaganja poveća svoju izloženost prema dionicama i obveznicama.

Izvor: Forbes - Raspodjela portfelja

U nastavku možete pronaći tri strategije i ideje za izradu portfelja koje bi Vas mogle zanimati:

Strategija 1: Podijelite Vaš portfelj ulaganja u različite sektore

Sektori koje bi trebali razmotriti su zlato, željezo, banke, energetika (nafta i plin), telekomunikacije i tehnologija. Razdvajanje Vašeg portfelja u različite sektore će pomoći u balansiranju porasta i padova koji će utjecati na vrijednost Vašeg portfelja.

Strategija 2: Portfelj diverzificiranog rizika

Visokorizične kompanije mogu donijeti veliku vrijednost u Vaš efikasan portfelj. Dionice takvih kompanija su volatilne, no mogu biti vrlo profitabilne, ako uz njih uložite u blue chip dionice kako bi ograničili rizik Vaših investicija. Blue chip kompanije imaju vrlo male ili nikakve dugove, a s druge strane imaju stabilan prihod te se zato smatraju manje rizičnima. Pri ulaganju u takve kompanije se očekuje i redovita isplata dividende.

Strategije 3: Index fondovi

Ovo se smatra investicijskim portfeljem za početnike. Index fondovi predstavljaju skup raznih dionica i obveznica koje oslikavaju određeni dio tržišta. Indexi mogu biti dobar dodatak Vašem portfelju u smislu ravnoteže jer imaju određene omjere troškova (niske naknade). Dobra strana Indexa je i činjenica da kopiraju tržište, što dovodi do veće isplativosti u dugoročnom pogledu.

Zašto je važna diverzifikacija portfelja?

Diverzifikacija je iznimno važna u ulaganju zato što smanjuje vjerojatnost da jedan faktor utječe na Vaš kompletan portfelj. Cilj svakog portfelja je da bude dugoročno profitabilan. Dugoročnu profitabilnost ne možete ostvariti ako Vas zatekne situacija na tržištu zbog koje ćete prestati trgovati. Diverzifikacija Vam pomaže u tom da izbjegnete negativan scenarij.

Postoji li još koja prednost diverzifikacije portfelja osim smanjivanja rizika? Odgovor je da.

Pogledajmo tri prednosti diverzifikacije portfelja:

 • Smanjuje rizik vezan za određenu klasu imovine
 • Povećava vjerojatnost da sretnete uvjete na tržištu koji su pogodni za Vaš sustav
 • Pruža Vam više signala

Razmotrimo tradera koji ulaže samo u malen broj valutnih parova. Pretpostavimo da je naš trader pratitelj trenda koji trguje samo EUR/USD i GBP/USD valutnim parom. Ako se vrijednost valutnih parova trguje unutar određenog raspona dulji period vremena - ovaj trader neće primiti nikakve signale po kojima bi mogao trgovati. Sad zamislite tradera koji prati razna tržišta. Logično je da će taj trader primiti više signala za trgovanje.

Praćenje trenda se zasniva na lociranju jedne velike dobitne pozicije među onim učestalijim i manjim. Izlaganjem na više tržišta, naš trader je povećao šanse da primjeti baš takav trade.

Diverzifikacija u više vrsta imovine

Ako ciljate na držanje većeg broja financijskih instrumenata - podrazumjevaju se isti principi kao i za kreiranje portfelja balansiranog rizika. Dakle, ako ste trader sirovinama - bilo bi mudro da razmotrite diverzifikaciju u više vrsta sirovina. Pravilna diverzifikacija portfelja također uključuje raspodjelu rizika na više vrsta imovina.

Ako posjedujete diverzificirana financijska ulaganja - tad ne riskirate pretjeranu izloženost jednom području ulaganja. Dakle pravilnim taktičkim ulaganjima možete postići jednostavno smanjenje opće-prisutnog rizika. Kako odlučiti o raspodjeli portfelja? Odgovor na ovo pitanje ovisi o pojedincu i onome što pojedinac želi ostvariti. Ako ste skloni riziku, diverzifikacija portfelja će Vam vjerojatno predstavljati problem.

Diverzifikacija portfelja - Primjer

Ako govorimo o portfelju dionica, tad je diverzificiranje jednostavno jer postoje brojni sektori uz kojih možemo birati dionice u koje ćemo uložiti. Ako pričamo o diverzifikaciji portfelja koji ulaže u Forex, tad je diverzifikacija malo zamršenija. Generalno govoreći - ono što želite izbjeći je trgovanje valutnim parovima koji su u korelaciji i cijena im se kreće u istom smijeru.

Kako možemo procijeniti koji su valutni parovi u korelaciji? To je vrlo jednostavno uz MetaTrader Supreme Edition koji možete koristiti uz MT4 i MT5 platforme. MTSE Vam na raspolaganje daje velik izbor indikatora i alata. Među tim alatima je i korelacijska matrica.

Izvor: MetaTrader 4 Supreme Edition - Korelacijska Matrica

Ovaj alat Vam daje jednostavan uvid u snagu korelacije među valutnim parovima. Također Vam dozvoljava da korelaciju pregledate prema različitim vremenskim okvirima. Evo nekoliko jednostavnih savjeta za strategiju diverzificiranja portfelja:

 • Pregledajte korelaciju kroz više vremenskih okvira
 • Izbjegavajte trgovanje u istom smjeru valutnim parovima koji imaju visoku korelaciju
 • Aktivno trgujte u suprotnom smjeru valutne parove koji imaju visoku korelaciju
 • Izbjegavajte slične pozicije koje uključuju valute iz istih regija
 • Dodatno diverzificirajte na način da pozicije držite otvorene kroz različite vremenske periode
 • Razmislite o diverzificiranju stila svoje strategije

Opća ideja je da izbjegavate neke zajedničke točke između pozicija od kojih se Vaš portfelj sastoji. Recimo da želite otvoriti long poziciju na AUD/GBP i NZD/USD - bolja bi taktika bila da izabere samo jedan od ta dva instrumenta zbog diverzifikacije. Razlog tome je što su AUD i NZD oboje iz regije Oceanije. Na konto regionalne povezanosti možemo očekivati da će na njih utjecati isti faktori koji su specifični za tu regiju.

Posljednja točka u ovom popisu savjeta se odnosi na Vašu strategiju trgovanja. Postoji mogućnost da Vam jedna strategija donosi samo nekoliko signala na mjesec, a druga 20 ili 30. Raspodjela rizika, odnosno Vašeg kapitala među ovim strategijama može dovesti do tog da te dvije strategije odlično funkcioniraju zajedno. Odlična metoda za vježbanje i razvijanje strategija je naš Demo račun za trgovanje. Na ovaj način možete prvo isprobati Vaše strategije, pa zatim pogledati koja strategija najbolje funkcionira, te uz pomoć koje strategije ste spremni riskirati i uložiti Vaš kapital na stvarnom tržištu.

Što je diverzifikacija?

Prošli smo osnove diverzifikacije koja je samo jedna od strategija za upravljanje rizikom. Vrlo jednostavno možete primjeniti ove ideje, te ih prilagoditi kako bi dobili što kvalitetniju optimizaciju portfelja. Imajte na umu da diverzifikacija ne garantira da nikada nećete gubiti na tržištu, već diverzifikaciju možete shvatiti kao zaštitnu mrežu koja će umanjiti prisutan rizik. Također imajte na umu da je cilj diverzifikacije portfelja zaštiti cijeloukupni kapital.

Tako da morate biti svjesni - iako ste uložili u diverzificirane investicije - određeni segmenti portfelja će i dalje biti pod rizikom. Zato je uvijek dobra ideja koristiti i druge strategije za upravljanje rizikom prilikom otvaranja svakog novog naloga. Razmotrite korištenje stop naloga uz money management. Konačno, nikad se ne biste trebali izlagati tržištima koja ne razumijete. Nikad nemojte raditi diverzifikaciju zbog same diverzifikacije, jer se tada gubi njen smisao.

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada pristuna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

Regulative i licence

Naše investicijske kompanije su javno priznate kao kompanije sa izvanrednim ugledom, kvalitetnim uslugama, financijskom stabilnosti i visokom sigurnosti ulaganja.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

TOP ČLANCI
? USDCHF trgovanje | Sve što trebate znati - vodič ?
Želite li naučiti Kako trgovati USDCHF? Saznajte sve što trebate znati o trgovini švicarskim francima u dolarima s Admirals i njenim preko 20-godišnjim iskustvom! U ovom ćete članku naučiti:✅ Što je USD CHF? ✅ Primjer trgovine USD / CHF sa prednostima i manama ✅ Trgovanje USD / CHF - pokazatelji ✅ N...
➧ Ulaganje u metale ➧ [Cjeloviti vodič]
Kriza koronavirusa dovela je do pada cijena većine tradicionalnih vrijednosnih papira. Međutim, mala skupina imovine, u kojoj se posebno ističu ulaganja u metale, stekla je veliku popularnost zahvaljujući svojim iznimnim performansama.Zlato je najpopularnije u ovoj odabranoj skupini imovine, ali što...
Objašnjena razlika između STP i ECN brokera
Nažalost, mnogi ljudi Forex (FX) trgovanje pogrešno povezuju s prijevarama. Problem leži u sve većem broju nesavjesnih tvrtki koje trgovcima prodaju lažne podatke. Broj prevara povezanih s Forexom znatno se povećao tijekom posljednjih nekoliko godina, pa je važno da možete prepoznati prijevaru.U kon...
Prikaži sve