Trading med Gearing: Hvordan gearing virker i Forex & CFD Trading

Admirals

Som nybegynder indenfor trading undrer du dig sikkert over: "Hvad er gearing, hvad er det godt for, og hvordan virker trading med gearing?" Denne artikel vil give dig de vigtigste oplysninger om trading med gearing, forklare fordelene og ulemperne og give mulige eksempler på anvendelsesmuligheder og begrænsninger i forbindelse med trading med gearing.

Trade med gearing

Hvad er gearing i trading?

En såkaldt gearing gør det muligt for traderen at mangedoble sin fortjeneste uden at øge de investerede midler. Man har den fordel, at man kan opnå et større afkast med en lille startinvestering, men der er også risiko for et større tab. I dette tilfælde låner man penge for at kunne foretage større investeringer, hvilket igen kan føre til større overskud.

Hvis du har betalt de lånte penge tilbage efter traden, vil der i bedste fald stadig være mere overskud tilbage, end hvis du kun havde investeret din egen kapital. I det følgende vil vi tage et detaljeret kig på CFD gearing og Forex gearing som eksempler.

Trade med en Top Broker

Registrer dig i dag, og trade med en flere gange prisbelønnet broker!

Gearingens rolle på de Finansielle Markeder

finansmarkederne bruges gearing til at optage gæld for at foretage større investeringer og minimere brugen af egenkapital. Forholdet mellem gæld og egenkapital (gearing) er formlen for den såkaldte gearingseffekt, hvor jo mere gæld der anvendes, jo større er gearingseffekten.

Hvis en virksomhed, en investering eller et aktiv beskrives som "stærkt gearet", betyder det, at der er anvendt mere gæld end egenkapital. Hvis det lykkes investoren at udnytte den gearede gæld på en sådan måde, at hans afkast er højere end de renter, der skal betales for gælden, har han gjort en vellykket trade. Det indebærer dog også en risiko for, at man ikke kan tilbagebetale den gæld, man har påtaget sig.

Trading med gearing tjener følgende grundlæggende formål:

➡️ Udvidelse af omfanget af en virksomheds eller privat investors investeringer og generering af afkast med venturekapital. Hovedformålet er at øge afkastet af egenkapitalen ("Return on Equity" (ROE)) og indtjeningen pr. aktie (EPS).

➡️ Forøgelse af den potentielle indkomst.

➡️ Reduktion af skattebyrden, da rentebetalinger i nogle lande kan fratrækkes i skat. Låntagerens nettoomkostninger reduceres således.

Så hvad betyder brugen af gearing for en virksomhed? Det giver den mulighed for at rejse eksterne midler til at starte, udvide eller opkøbe. Virksomheder kan også bruge gearet egenkapital til at overbevise eksterne investorer om at investere.

Trade med en risikofri demo konto

Øv dig i at trade med virtuelle midler

Trade aktier med gearing

Når det er billigt at låne penge, kan en aktiehandel med gearing øge aktieafkastet for aktionærerne. Hvis man ejer aktier i en virksomhed, hvis kapitalstruktur er stærkt gearet, har man gearet egenkapital. Dette indebærer den samme risiko som gearet gæld. Aktionæren har derfor de samme fordele og omkostninger som ved gearet gæld.

Online trading med gearing

Trading med gearing giver traderen mulighed for at trade med et højere beløb end det beløb, der er på hans konto. Trading med gearing kaldes også for margin trading. Som trader indbetaler du et bestemt beløb hos en broker og får en gearing til at åbne en større position. Dette giver traderen mulighed for at maksimere sin fortjeneste. Omvendt kan man dog også maksimere de mulige tab.

Ved at bruge CFD gearing kan traders åbne en position på valutapar og andre finansielle instrumenter såsom råvarer, obligationer, kryptovalutaer og meget mere, som er højere end deres faktiske kontosaldo. Det er vigtigt at bemærke, at den anvendte trading gearing ikke har nogen indflydelse på en trades indtjeningspotentiale. Derimod reduceres den egenkapital, der skal investeres.

Trading med gearing anses nogle gange for at være et tveægget sværd, da positioner med høj gearing især påvirkes af store kursudsving, hvilket øger sandsynligheden for, at et stop loss udløses. Derfor er det vigtigt at praktisere god risikostyring, når man arbejder med gearede finansielle instrumenter.

Trading med Forex & CFD med gearing

Brugen af CFD gearing giver en kontoforøgelse. Ved at bruge gearing kan en trader udføre en ordre, der er op til 500 gange større end hans egenkapital. Dette giver traders adgang til meget større volumener end trading uden gearing.

Et stadigt stigende antal traders vælger at gå ind på det finansielle marked. Trading online er mere tilgængelig end nogensinde før, og selv om hver enkelt trader starter med sin egen individuelle motivation, er gearing i trading en universel fordel i trading med Forex & CFD'er og en af de mest populære grunde til at begynde at trade.

Når du besøger trading websteder, vil du sandsynligvis ofte se udførlige bannere, der reklamerer for eksempelvis "0.01 Lots", "ECN" og "Gearing 1:500". Selv om alle disse punkter ofte er nye for begyndere, er spørgsmålet om trading med gearing det mest almindelige.

Mange traders betegner gearing som en kreditlinje, som brokeren giver sine kunder. Dette er ikke helt korrekt, da trading gearing ikke har samme karakteristika som kredit. Når du trader med CFD trading med gearing, er der ingen, der forventer, at du skal betale et lån tilbage. Du forpligter dig kun til at lukke den åbne position igen eller til at holde den, indtil dette sker automatisk gennem et margin call.

Der er heller ikke nogen frist, og der skal heller ikke betales renter. I stedet opkræves swaps, når positionerne holdes natten over. I modsætning til lån kan disse swapbetalinger endda være rentable for traderen. Så kort sagt er Forex & CFD gearing et værktøj, der øger den maksimale positionsvolumen, som en trader kan have. Lad os se på et praktisk eksempel på dette.

Hvordan fungerer trading med gearing?

Lad os antage, at en trader har 1.000 USD på sin trading konto. Et almindeligt lot i Forex trading svarer til 100.000 valutaenheder i MetaTrader trading platformen. Da det er muligt at trade med mini og endda mikro lots på Admirals, vil traderen nu kunne trade med mikro lots (en hundrededel af et helt lot, hvilket svarer til 1.000 valutaenheder) uden at trade med gearing.

Men da succesfulde tradere normalt sigter mod et afkast på 2% pr. trade, er det maksimale afkast kun 20 USD. Derfor vælger mange traders at trade med gearing, så størrelsen af positionerne og overskuddet i deres trading kan være højere.

Lad os antage, at den samme trader med 1.000 USD på sin trading konto ønsker at udføre større trades, og at hans broker giver ham en gearing på 1:30: 1.000 USD * 30 (på grund af gearing) svarer således til en maksimal positionsstørrelse på 30.000 USD.

Hvis en gearing på 1:30 anvendes på denne måde, tjener traderen 30 USD i stedet for blot en enkelt USD. Det skal altid nævnes og tages i betragtning, at gearing også virker i den modsatte retning, og tabene ganges tilsvarende op.

Nu hvor vi har afklaret definitionen af trading med gearing og gennemgået et praktisk eksempel, kan vi se nærmere på dens anvendelse i trading med gearing og beslutte, hvilken gearing der er den bedste til trading med Forex & CFD'er. Admirals tilbyder forskellige håndtag afhængig af kundens status.

Vores detailkunder har en maksimal gearing på 1:30 for valutapar og en maksimal gearing på 1:20 for indeks. Vi tilbyder vores professionelle kunder en maksimal trading gearing på 1:500 for valutapar, indekser, energi og ædelmetaller.

Både vilkårene for detailkunder og professionelle kunder har deres egne fordele og ulemper, så det er tilrådeligt at afveje dem, før du begynder at trade med gearing. Find ud af i dag, om du har kvalifikationerne til at blive medlem af os som professionel kunde, så du kan øge dit trading potentiale og altid trade med den gearing, du ønsker.

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

Hvilken gearingsgrad skal jeg bruge?

Det er ikke let at bestemme den rigtige gearing til din trading, da det altid afhænger af traderens individuelle trading strategi og hans overblik over markederne. Som tommelfingerregel gælder det, at jo længere tid du planlægger at holde dine positioner, jo lavere bør din gearing være. Lange planlagte positioner åbnes normalt, når der forventes store markedsbevægelser.

Og da du ikke ønsker at blive stoppet af markedsudsving, især i sådanne tilfælde, bør du ikke overdrive gearing. På den anden side foretrækker traders, når de åbner positioner, der forventes at blive holdt i kun få minutter (eller sekunder), som ved scalping, at vælge stor gearing for at maksimere fortjenesten over en meget kort periode baseret på selv de mindste kursudsving.

Dette illustrerer endnu en gang, at selv den bedste CFD gearing afhænger stærkt af trading strategien. Scalping og breakout strategier fungerer normalt bedre med den højest mulige trading gearing, da de er på udkig efter hurtige trades. Langsigtede og positions tradere vælger derimod en lav gearing for at undgå at blive stoppet af kortsigtede kursbevægelser. I dette tilfælde bør din målsætning være en gearing på mellem 1:5 og 1:20. Scalpers foretrækker derimod en gearing på 1:50 til 1:500, idet de skal huske, at en så høj gearing kun er beregnet til professionelle kunder. Du kan finde ud af, hvordan du bliver en af dem her.

At kende den ideelle gearing for din trading med gearing er enormt vigtigt for en vellykket trade, da du altid ønsker at forsøge at opnå den størst mulige profit uden at overbelaste dig selv. Det anbefales derfor, at du først eksperimenterer med forskellige gearingstørrelser på en risikofri trading demo konto i et stykke tid, før du anvender din strategi på markedet. 

Åbn Demokonto

Gearing som en del af broker tilbuddet

I modsætning til futures eller aktie brokere, der ikke tilbyder nogen eller kun en meget lav gearingsgrad, kan Forex & CFD brokere ofte tilbyde en attraktiv gearingsgrad til professionelle traders, der ønsker at få mest muligt ud af deres trades. Det er vanskeligt at udtale sig generelt om, hvilken gearing man skal kigge efter her. Som regel starter forex gearing ved 1:20 og når op til 1:500.

Sådan ændrer du trading gearing som professionel kunde

Når du først er begyndt at trade med en online broker, vil du sandsynligvis tilpasse gearingssatsen til dine behov. Denne proces afhænger af brokeren: hos Admirals er manuel ændring af gearing kun tilgængelig for professionelle kunder. Disse skal blot logge ind på Trader's Room og klikke på "Kontooplysninger" for den ønskede konto. Derefter kan du blot justere trading gearing. Ændringen træder dog i kraft med det samme - så vær forsigtig, hvis du stadig har åbne positioner og ønsker at reducere gearingen.

Risici ved at trading med gearing

Husk altid på, at trading med gearing er meget risikabelt, da en stor gearing multiplicerer dine tab ud over dine gevinster, og du kan hurtigt miste hele din indbetaling. Undgå at trade med for stor gearing, indtil du har fået tilstrækkelig erfaring på markederne.

Udnyt muligheden for at begrænse tab ved at bruge stop loss og take profit ordrer. Du kan vælge disse direkte i ordrevinduet på din trading platform, MetaTrader.

Verdens førende multi-asset platform


Trading uden gearing

Den største ulempe ved trading uden gearing er, at det simpelthen ikke er tilgængeligt for de fleste. Du skal bruge en masse kapital for at overleve eller opnå et fornuftigt afkast på de finansielle markeder uden gearing.

Forex og CFD trading uden gearing betyder, at små ændringer i et trading instrument har en direkte indvirkning på dit afkast. For eksempel kan det gennemsnitlige afkast for en trader være mere end 10% om måneden. Men hvis du trader med den mindre gearing, kan det i virkeligheden kun være omkring 3 til 5%.

Uden gearing ville du sandsynligvis kun opnå 0,3-0,5% om måneden. Dette kan være tilstrækkeligt for mange, men især for traders med små kontosaldi giver disse centbeløb ikke en betydelig fortjeneste. Så med en lav gearingsgrad eller ingen gearingsgrad overhovedet har du brug for en meget stor trading kapital. På den anden side er din trading ikke så risikabel som med gearing.

Selv en lille gearing betyder dog ikke, at du ikke længere har nogen risiko. Dette kan let illustreres. Hvis du indbetaler 1.000 EUR til din trading konto og genererer et månedligt afkast på 0,5% ved trading med lav volumen uden gearing, vil du have en månedlig fortjeneste på blot 5 EUR.

For en trader med en startkapital på 1.000.000 EUR er 0,5% om måneden naturligvis allerede et betydeligt afkast for en trader med en startkapital på 1.000.000 EUR. Med en lavere kontosaldo er du dog afhængig af større volumener for at generere en bemærkelsesværdig fortjeneste. Trading med gearing hjælper dig med dette.

CFD trading uden gearing er i øvrigt ikke engang muligt hos Admirals.

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

Institutionel trading uden gearing

Mange institutioner vælger Forex og CFD trading uden gearing, og alligevel er disse organisationer i stand til at opnå store overskud.

Store banker har adgang til kapital, der undertiden kan beløbe sig til flere milliarder euro. De har råd til at trade store beløb på attraktive indgangssignaler. Institutionelle traders trader normalt også på lang sigt - det er forskellen til private traders. Desuden bruger de ikke gearing og har også lave swap omkostninger. I mange tilfælde trader de endda uden nogen swap omkostninger overhovedet, dvs. uden de omkostninger, der er forbundet med at holde positioner natten over.

Institutionelle traders drager fordel af eller lider under forskellen i rentesatserne. Mange af de største forex og CFD handler er blevet foretaget af institutioner uden gearing. Disse transaktioner er spekulative og bruger normalt en betydelig kapital på milliarder af dollars.

Trading med eller uden gearing?

Det er nu det spørgsmål, der skal besvares. Men der er desværre ikke noget entydigt svar - det afhænger altid af situationen.

Du skal først undersøge dine trading mål, din personlige økonomiske situation og din trading strategi. Det er også vigtigt at være klar over, hvad du er villig til at risikere, hvis dine trades ikke går, som du havde forventet.

Jo højere din gearing er, jo mere risikabel kan din trading blive. Husk altid, at med en lav gearing mindskes risikoen for tab, men med en højere gearing kan du teoretisk set opnå større fortjeneste. Med andre ord multiplicerer gearingen dine potentielle gevinster, men desværre også dine tab.

Konklusion om gearing i forbindelse med trading

Vi håber, at denne artikel har givet dig en forståelse for, hvordan gearing fungerer i trading, og hvordan du bruger den korrekt. Før du bruger dine rigtige penge i live trading, anbefaler vi, at du åbner en gratis demokonto, hvor du kan afprøve dine trading strategier helt risikofrit i et realistisk markedsmiljø. Det er ikke kun trading begyndere, der har fordel af at bruge en demokonto, selv som erfaren trader kan du teste og udvikle nye strategier, instrumenter og naturligvis trading med gearing.

Trade med en risikofri demo konto

Øv dig i at trade med virtuelle midler

Dette kunne også interessere dig:

Dette materiale er ikke og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, investeringsanbefaling, tilbud eller opfordring til at foretage nogen form for transaktion i finansielle instrumenter. Vær opmærksom på, at artikler som denne ikke er pålidelige forudsigelser af den aktuelle eller fremtidige udvikling, da omstændighederne kan ændre sig når som helst. Før du foretager nogen form for investering, bør du rådføre dig med en uafhængig finansiel rådgiver for at sikre, at du forstår og vurderer de involverede risici korrekt.

TOP ARTIKLER
Forstå betydningen af Forex Spread
Forex spread er et grundlæggende, men vigtigt begreb, når det kommer til trading. Det burde være et meget velkendt begreb for dig, hvis du trader regelmæssigt på Forex markedet. Hvis det ikke er det, er det noget, som du skal forstå for at blive en succesfuld trader. I denne artikel vil vi forklare,...
Sådan Åbner Du en Demo Trading Konto i 5 Trin!
Denne artikel vil give dig alle fordelene ved at bruge en demo konto i Forex trading. Du vil lære om, hvad en Forex demo trading konto er, hvorfor du bør overveje at downloade en prøve demo konto, hvordan du downloader en demo trading konto, hvordan du opretter en demokonto, den bedste måde at bruge...
Hvad Er Gearing i Trading?
Når det drejer sig om trading med Forex og CFD'er, er gearing et af de vigtigste begreber for nye traders at forstå. Hvis du er en nybegynder og leder efter et svar på spørgsmålet "hvad er gearing i trading?" - så er du kommet til det rette sted. I denne artikel vil vi nøje undersøge, hvad Forex tra...
Vis Alle