Trading for Begyndere - Sådan Kommer Du Godt i Gang Med at Trade

Roman Krutyanskiy

Denne artikel lægger fundamentet for trading begyndere i form af en "Trading for Dummies" guide. Du kender sikkert "...for Dummies" serien. Bøgerne er dog ikke rettet mod "dummies", som nogle mennesker fejlagtigt tror ud fra det engelske ord. Formålet er at gøre komplekse emner mere tilgængelige for uerfarne læsere. Det er sådan, du også bør forstå denne artikel om trading for begyndere.

Det begynder med det grundlæggende: Hvad er online trading egentlig, og hvordan opstår priserne i samspillet mellem marked og aktører? Efter at have afklaret vigtige termer, som enhver nybegynder i trading skal kende, er der nyttige trading tips til begyndere. Endelig uddybes emnet ved hjælp af et eksempel på valuta trading (Forex Trading).

Trading kan være en udfordring for nybegyndere. Det er derfor, det er værd at læse denne artikel. Når du har læst den, vil du være et skridt nærmere dit mål om at lave succesfulde trades på egen hånd.

Det grundlæggende i trading for begyndere

Hvad er trading?

Mange nybegyndere inden for trading tænker stadig på begrebet "trading" som et børsgulv, hvor professionelle som f.eks. brokere og bankeksperter råber ordrer til hinanden og udfører dem.

Indtil for nylig var det faktisk en besværlig affære at komme ind i denne branche. Transaktioner blev kun gennemført på børser, og man skulle have en licens for at få adgang.

Internettet har gjort hele processen med børs trading meget nemmere for alle. Dette gav anledning til et helt nyt fænomen – online trading. Det er det, vi mener, når vi taler om "trading".

For nogle er det blevet en hobby, for andre er det blevet et fuldtidsjob. Og selv om det er blevet udbredt blandt private investorer, er der stadig mange, der ikke ved, hvad online trading er, hvorfor det er så populært, og hvor let det er at komme i gang som nybegynder.

Hvad er online trading? En mulig definition er: det er trading på de finansielle markeder via internettet. Tidligere blev transaktioner gennemført personligt eller pr. telefon. I dag gennemføres alle transaktioner ved hjælp af en elektronisk terminal, den såkaldte trading platform.

Alt du behøver som nybegynder i trading er en computer med internetadgang og en installeret trading platform, såsom MetaTrader 4 eller 5.

Internet trading gør det således muligt for praktisk talt alle at foretage transaktioner på det finansielle marked på få sekunder. En ting er dog stadig den samme som før internettet: en privat investor har stadig brug for en broker for at kunne trade.

En broker giver traderen software til at placere ordrer og udfører dem derefter i traderens navn og for dennes regning. Mere om dette senere.

Verdens førende multi-asset platform


Hvordan opstår priserne på børsen?

Som lovet tager vi os tid til at afklare det grundlæggende og gøre trading så forståeligt som muligt for begyndere.

Hvad er en børs? Og hvad er en pris? Man kunne naturligvis svare: En børs er det sted, hvor der trades, og en pris er det, som noget koster. Men det ville være for simpelt. Og frem for alt kan man ikke genkende baggrunden.

Lad os starte med prisen. Prisdannelse er i virkeligheden en proces, hvor der indsamles oplysninger. Den sikrer, at markedsdeltagerne er tilstrækkeligt informeret om de aktiver, der trades på markedet, så de kan træffe informerede beslutninger.

Så når vi taler om, at noget koster et bestemt beløb, er det et udsagn om den respektive udbuds- og efterspørgselssituation. Økonomer taler derfor om prisernes informationsfunktion.

Kort sagt er disse beslutninger køb (efterspørgsel) eller salg (udbud). Priserne opstår således gennem samspillet mellem udbud og efterspørgsel. Den bedste måde at illustrere denne sammenhæng på er med en simpel graf:

Kilde: wiwiweb.de

I det punkt, hvor udbuds- og efterspørgselskurverne skærer hinanden, er der (teoretisk) ligevægt på markedet. Det betyder, at enhver efterspørgsel opfyldes af et tilsvarende udbud.

Men hvis prisen er højere end ligevægten, er der et overudbud, som der ikke er nogen efterspørgsel efter. Der må derfor findes en ny ligevægt, og enten priserne eller mængderne må ændres i overensstemmelse hermed.

Så meget for de grundlæggende økonomiske teorier. Men hvordan ser det hele ud i praksis på de finansielle markeder?

Ligesom markeder, hvor der handles med varer, bringer de finansielle markeder købere og sælgere sammen og fastsætter priser, der sikrer, at det tilgængelige udbud matcher efterspørgslen.

Finansielle instrumenter er produkter, hvis indtjeningsudsigter er vanskelige at forudsige. Når du køber et finansielt aktiv, gør du implicit antagelser om de fremtidige pengestrømme, som du kan få fra dette aktiv. Disse pengestrømme er imidlertid svære at forudsige, og den person, du køber af, kan have en informationsfordel i forhold til dig.

Denne unikke egenskab gør informationsindsamlingsprocessen på de finansielle markeder særlig vigtig. Prisdannelse er således en central del af velfungerende markeder.

En kontinuerlig prisstigning kaldes en opadgående trend, og et prisfald kaldes en nedadgående trend. Vedvarende opadgående tendenser udgør et såkaldt bull market, og vedvarende nedadgående tendenser kaldes bear markets.

Det er i øvrigt ikke helt klart, hvor disse navne stammer fra. Legenden siger, at bjørnen skubber en angriber ned med sin pote, mens tyren kaster ham op med sine horn.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at forstå, at der er andre faktorer, der kan påvirke priserne og forårsage pludselige eller midlertidige ændringer. Det drejer sig bl.a. om vigtige virksomhedsbegivenheder som f.eks. indtjeningsmeddelelser eller nyheder fra økonomi og politik.

Priserne kan også være drevet af det såkaldte flokinstinkt, dvs. markedsdeltagernes tendens til at efterligne en større gruppes handlinger. Hvis f.eks. flere og flere investorer køber en aktie og dermed driver prisen højere og højere op, hopper andre med på vognen, idet de antager, at masserne ikke kan tage fejl - eller at de ved noget, som du ikke selv ved.

Omvendt kan det ske, at stemningen på markedet bliver negativ. Hvis en salgsbølge så sætter ind, følger mange investorer denne tendens uden at tænke nærmere over det.

En sådan adfærd er naturligvis i modstrid med teorien om udbud og efterspørgsel, som forudsætter rationel adfærd hos de økonomiske aktører. I en flokmentalitetssituation  er der normalt ingen grundlæggende eller teknisk begrundelse for denne adfærd (se afsnittet om "Fundamental og teknisk analyse" nedenfor).

Alligevel bliver markedsdeltagerne ved med at købe eller sælge, simpelthen fordi andre gør det, og fordi de er bange for at gå glip af noget. Dette er et af de mange fænomener, der undersøges under begrebet adfærdsøkonomi.

Trade med en Top Broker

Registrer dig i dag, og trade med en flere gange prisbelønnet broker!

Markedet og dets deltagere

Udtrykket finansielt marked er betegnelsen for det abstrakte sted, hvor regelmæssige aktiviteter med køb og salg af en række forskellige mulige finansielle instrumenter finder sted.

De dermed forbundne transaktioner gennemføres via institutionaliserede formelle børser eller over-the-counter markedspladser (kendt som over-the-counter eller OTC Trading), som fungerer i henhold til et defineret regelsæt.

Gruppen af deltagere på disse markeder er kompleks. Følgende diagram giver et muligt overblik:

Kilde: egen fremstilling

Centralbankerne er ansvarlige for at forsyne økonomien med penge. Selv om forretningsbanker også er involveret i pengeskabelse, kan de også fungere som værdipapirhandlere.

Fondsselskaber indsamler penge fra investorer og investerer dem til et bestemt formål. Industrivirksomheder og forsikringsselskaber kan indtage forskellige roller. Enten tilbyder de selv finansielle instrumenter til køb, f.eks. obligationer, eller også optræder de selv som investorer.

Brokere er til gengæld forbindelsen mellem investorer og de finansielle markeder. Trading begyndere overser nogle gange det faktum, at brokeren ikke bare er en broker, men en vigtig markedsdeltager, som ønsker at blive valgt godt.

Nybegyndere i trading bør kende disse udtryk

Online trading for begyndere er et bredt område. Det er let at fare vild i junglen af tekniske termer som pips, ticks og lots. Dette kapitel giver derfor en introduktion til den grundlæggende terminologi, så at sige trading for begyndere i teknisk jargon.

For at det ikke skal løbe løbsk, vil vi primært begrænse os til området CFD trading og de centrale vilkår for det.

CFD

CFD står for Contract for Difference. Instrumentet har flere fordele, som har gjort det særligt populært blandt nybegyndere inden for trading.

En CFD er en type værdipapir, der er afledt af et aktiv. Derfor hører CFD'er også til de såkaldte finansielle derivater. I princippet kan det underliggende aktiv være hvad som helst: Aktier, et indeks, råvarer og meget mere.

CFD'er giver traderen mulighed for at drage fordel af prisbevægelser uden at eje det underliggende aktiv. Det er en relativt simpel konstruktion, hvis værdi simpelthen beregnes ud fra prisændringen på det underliggende aktiv.

Transaktionen er formelt set en kontrakt direkte mellem kunden og brokeren uden mægling fra en aktie-, valuta-, råvare- eller futures-børs.

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

Fordelene ved CFD'er omfatter adgang til markedet for den underliggende værdi til lavere omkostninger end ved direkte køb. Udførelsen af traden er forholdsvis enkel.

CFD tradere sætter også pris på muligheden for at købe CFD'er i forventning om stigende priser (såkaldt lang position) og sælge dem "short". På denne måde kan man også opnå en fortjeneste, når priserne falder (short selling).

En ulempe ved CFD'er er den øjeblikkelige reduktion af investorens oprindelige position, som reduceres af spreadets størrelse, når CFD'en indtastes. Mere om dette nedenfor i afsnittet om "spreads". Desuden multiplicerer den gearing, der anvendes i CFD trsding, ikke kun de potentielle gevinster, men også de potentielle tab.

Sammenfattende kan man sige, at CFD'er er velegnede til nybegyndere på grund af deres gennemsigtighed og gunstige omkostningsstruktur. Futures, optioner eller certifikater har flere ulemper i forhold til CFD'er, f.eks. den højere kapitalinvestering. Derfor er de snarere de foretrukne instrumenter for erfarne traders. Mange nybegyndere vælger at trade med CFD'er.

Fundamental og teknisk analyse

Inden vi går ind på de enkelte tekniske termer, giver det mening for en introduktion til trading for begyndere at introducere kort de to tilgange til at vurdere markederne: fundamental og teknisk analyse.

Begge er på en måde modsatrettede poler. Fundamentalanalyse har til formål at bestemme den "sande" værdi af et finansielt instrument (den såkaldte indre værdi). Med henblik herpå undersøges alle former for data, lige fra den generelle økonomi og situationen i visse brancher til virksomhedernes finansielle situation og ledelse. Indtjening, udgifter, aktiver og passiver er vigtige karakteristika for fundamentale analytikere.

I modsætning hertil bruger teknisk analyse kun prisen og den handlede mængde af et instrument som input. Den centrale antagelse her er, at alle afgørende fundamentale data allerede er afspejlet i priserne. Det er derfor ikke nødvendigt at analysere dem i detaljer.

Så i stedet for at se på den indre værdi bruger tekniske analytikere kursdiagrammer til at forsøge at identificere mønstre og tendenser og dermed identificere den fremtidige kursudvikling.

Disse prisdiagrammer, som normalt kaldes diagrammer, er det centrale værktøj i teknisk analyse.

Den eksklusive MetaTrader Supreme Edition

Download den mest kraftfulde plugin-pakke til din foretrukne trading platform!

Trading Grafen

Tradinng grafen viser oplysninger, der kan hjælpe dig med at beslutte, hvornår du skal åbne og lukke en position. Der findes mange typer grafer, f.eks. søjlediagrammer, linjediagrammer og candlestickdiagrammer.

Candlestick Charten, også kendt under sit engelske navn, er en af de mest udbredte diagramtyper. En af grundene er, at hvert lys giver fire informationspunkter, som vist i følgende diagram:

Kilde: egen fremstilling

Et candlestick diagram kan opfattes som en kombination af et linjediagram og et søjlediagram. Hvis stearinlyset er rødt, er markedet faldet i handelsintervallet, så slutkursen er under åbningskursen. Med grønne stearinlys er det præcis det modsatte tilfældet.

I MetaTrader, den mest udbredte trading software, kan du vælge og justere diagramtyperne i henhold til dine præferencer. Lysenes farver kan også vælges fleksibelt.

Download MetaTrader

Ordre

Når en investor giver sin broker instrukser om at trade et bestemt finansielt instrument på hans vegne, kaldes dette en ordre.

Ofte er trading ordren dog ikke blot "køb eller salg". Der er snarere knyttet visse betingelser til ordren med hensyn til udførelsespris eller tidspunkt.

Der er forskellige typer ordrer, som selv nybegyndere bør bruge. De mest almindelige er markeds-, limit- og stop-loss ordrer.

En markedsordre er en ordre om at købe eller sælge et værdipapir straks på de gældende markedsvilkår. Denne type ordre garanterer, at ordren vil blive udført, men ikke prisen for udførelsen.

En markedsordre udføres generelt til eller i nærheden af den aktuelle budpris (for en salgsordre) eller salgspris (for en købsordre). Det er dog vigtigt for investorer at huske, at den senest tradede pris, der er synlig for traderen, ikke nødvendigvis er den pris, som ordren udføres til. Den endelige pris afhænger på den ene side af brokerens udførelseshastighed og på den anden side af volatiliteten af det tradede instrument.

En limitordre er en ordre om at købe eller sælge et værdipapir til en bestemt pris eller bedre. En købslimitordre kan kun udføres til limitprisen eller lavere, og en salgslimitordre kan kun udføres til limitprisen eller højere.

Eksempel: En investor ønsker at købe aktier i selskab X for højst 10 EUR stykket. Han kan placere en limit ordre til dette, som kun vil blive udført, hvis aktiekursen er 10 EUR eller lavere.

En stopordre, også kaldet en stop loss ordre, er en ordre til at købe eller sælge en aktie, så snart aktiekursen når en bestemt pris, kaldet stopkursen. Når stopprisen er nået, bliver en stopordre til en markedsordre.

En købstopordre indtastes til en stoppris, der er højere end den aktuelle markedspris. Investorer bruger normalt en buy stop ordre til at begrænse et tab eller beskytte en fortjeneste på en aktie, som de har solgt kort.

En salgsstopordre indtastes til en stoppris under den aktuelle markedspris. Investorer bruger normalt en salgsstopordre til at begrænse et tab eller beskytte en fortjeneste på en aktie, de ejer.

Lot

På engelsk betyder ordet "lot" simpelthen mængden af noget. I den finansielle verden henviser lot størrelse til mængden af et bestemt instrument, der trades.

Lots bruges bl.a. til at standardisere trading størrelser i forex og CFD trading. Inden for forex trading er der f.eks. følgende lot størrelser:

Størrelse af lot

Enheder af basisvalutaen

Standard (1,0 Lot)

100.000

Mini (0,10 Lot)

10.000

Micro (0,01 Lot)

1.000

Nano (0,001 Lot)

100

Især trading begyndere bør kende de forskellige lot størrelser. De er af grundlæggende betydning for at vide, hvor meget du trader med noget i første omgang.

Den praktiske vanskelighed ligger i, at det afhænger af det underliggende aktiv, hvad et lot præcist er. For hurtigt og nemt at finde ud af, hvad lotstørrelsen betyder i "rigtige" penge (euro eller en anden valuta), har Admirals udviklet en trading lommeregner.

For CFD'er gælder den enkle formel: 1 lot = 1 CFD. Desuden bør traders altid orientere sig om den respektive kontraktspecifikator for det valgte finansielle instrument. 

Gratis webinarer om trading

Følg med i live webinarer arrangeret af vores trading eksperter

Pip

Et pip, der er en forkortelse for "price interest point" (selv om ordets nøjagtige oprindelse ikke er klar), er et udtryk, der bruges i forex trading. Det er et mål for ændringen i et valutapar på valutamarkedet.

Et pip er det mindste beløb, som en valutakurs kan ændre sig med. Valutakurser henviser altid til et valutapar og angiver, hvad valuta A er værd udtrykt i valuta B.

Kurserne er angivet med flere decimaler. For eksempel kan kursen på valutaparret EUR/USD stige fra 1,1816 til 1,1817. Denne ændring på fjerde decimalplads svarer til en pip.

Et lignende begreb er i øvrigt tick, som angiver den mindste tilladte prisbevægelse for et finansielt instrument.

Spread

Også med begrebet spread giver det mening først at forstå ordets betydning. På engelsk står spread for "spredning". Grundlæggende kan et spread referere til spredningen eller forskellen mellem to værdier, hvad enten det drejer sig om renter, afkast eller priser på et finansielt instrument.

I trading er spreadet forskellen mellem budprisen (fra "offer", dvs. køber) og efterspørgselsprisen (fra "demand", dvs. sælger). Derfor kaldes spreadet også ofte for bid-ask spread.

Ud over provisionen (se nedenfor) er spreadet den vigtigste post i transaktionsomkostningerne ved en trade. Brokeren finansierer sit udbud af tjenester ved af få penge fra forskellen mellem salgs og købsprisen. Købsprisen eller tilbagekøbsprisen er derfor altid lidt lavere end salgsprisen.

Set fra investorens synspunkt betyder det, at spreadet først skal "optjenes", før en trade ender i profitzonen.

Kommissionen

I lighed med spreadet er kommissionen ("provision") et gebyr, som brokeren opkræver for sin service. I modsætning til spreadet ændres provisionen normalt ikke i løbet af trading dagen, men beregnes som en procentdel eller absolut andel af en referenceværdi.

Provisionerne kan dog variere fra broker til broker og fra finansielt instrument til finansielt instrument - nogle gange endda betydeligt.

Margin og Gearing

CFD'er er såkaldte gearede produkter. Gearingen skabes af marginen. Hvad betyder alt dette?

Det engelske ord "margin" kan også oversættes med "spillerum". Det giver et godt indtryk af betydningen. Margin trading handler om følgende: I stedet for at sikre hele den tilsvarende værdi af en trading position med egen kapital, åbnes traden kun med et sikkerhedsdepot (marginen), som udgør en brøkdel af den tradede kapital.

Forskellen mellem den faktiske værdi af transaktionen og den deponerede margin skaber gearing, som også kan kaldes trading margin. Det er kvotienten af trading størrelsen og marginen.

Hvis margenen f.eks. er 20 %, er gearingskoefficienten lig med fem. Det betyder, at der med en euro i indskudt margen kan opnås fem euro i fortjeneste. Man må dog ikke glemme, at gearing også kan virke i den modsatte retning og forstærke eventuelle tab.

Indikator

Emnet økonomiske indikatorer er kun enkelt ved første øjekast. Af ordets betydning fremgår det klart, at en indikator viser noget. Visse data fortolkes på en sådan måde, at man bedre kan forudsige eller forstå enten den tidligere eller den fremtidige udvikling af økonomien.

Almindeligt kendte eksempler på økonomiske indikatorer er bruttonationalproduktet (BNP), arbejdsløshedsprocenten eller ECB's ledende rentesats.

Der er mange specielle indikatorer inden for trading. Problemet starter dog allerede med at filtrere ud, hvilken indikator der er den rigtige til det pågældende formål. Det er ikke kun trading begyndere, der hurtigt når deres grænser med dette spørgsmål.

To lidt bizarre eksempler fra USA viser, hvor forskelligartet emnet indikatorer kan være:

 • Sports Illustrated Swimsuit Issue Indicator korrelerer resultaterne for S&P 500 (et stort aktiemarkedsindeks) i et givet år med nationaliteten af den badedragtmodel, der er på forsiden af det pågældende nummer af magasinet Sports Illustrated.
 • Den Ledende Lipstick Indicator antyder, at en stigning i salget af billigere luksusvarer som læbestifter kan være tegn på en forestående recession eller en periode med nedsat forbrugertillid.

De to eksempler viser, at indikatorer ikke altid handler om hård videnskab og pålidelig nytteværdi. Nogle indikatorer kan ses som et forsøg på at belyse en fremtid, der ligger i mørke.

Når det gælder trading for begyndere, betyder det, at du bør bruge indikatorer som værktøjer, men ikke stole blindt på dem. Hvis der fandtes en indikator, der pålideligt kunne forudsige prisudviklingen, ville alle tradere, der brugte den, være rige.

Blandt de mange trading indikatorer, der også bør spille en rolle i trading for begyndere, er her et kort indblik i tre af de vigtigste.

 • Moving Average (glidende gennemsnit): Grunden til at beregne det glidende gennemsnit er at gøre prisdataene mere meningsfulde over en bestemt periode. Til dette formål oprettes der en konstant opdateret gennemsnitspris for at udjævne udestående prisudviklinger i en bestemt periode. På denne måde overvurderes deres betydning ikke. Den enkleste variant er at danne det aritmetiske gennemsnit af forskellige priser i en periode.
 • Fibonacci Retracements: Navnet går tilbage til den italienske matematiker Leonardo Fibonacci fra det 13. århundrede. Retracement skal forstås i betydningen (pris)sammenbrud. Tradere bruger fibonacci retracements, til at tegne støttelinjer, identificere modstandsniveauer, placere stop loss ordrer og fastsætte målpriser. Et Fibonacci retracement skabes ved at identificere to ekstreme punkter på et kursdiagram og dividere den lodrette afstand mellem de to punkter med de store Fibonacci-forhold på 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% og 100%.
 • Trends (tendenser): Du har måske hørt trading ordsprogene "følg tendensen" eller "tendensen er din ven". De viser, hvor vigtige tendenser er for mange traders, selv om de ikke er indikatorer i egentlig forstand. Hvis du kan identificere enten en opadgående eller nedadgående tendens, er det helt klart en fordel. Problemet er bare, at man stort set aldrig kan være sikker på, om det specifikke tidspunkt, man befinder sig på, stadig er eller allerede er en trend eller blot en kortvarig kursbevægelse.

Endelig er her et trading tip til begyndere: Stol aldrig kun på indikatorer. Især trading begyndere har en tendens til at vælge en indikator og trade med det, som indikatoren viser i øjeblikket.

Dette vil i de fleste tilfælde gå galt. Betragt indikatorer kun som et af flere elementer i din strategi. Og du skal ikke stole på en enkelt indikator. Prøv at bruge flere på samme tid for at få et indtryk af markedssituationen.

Trade med en risikofri demo konto

Øv dig i at trade med virtuelle midler

Hvilke markeder er egnede til trading begyndere?

Som forklaret ovenfor er CFD'er et velegnet instrument til trading for begyndere. Derfor fokuserer dette afsnit på de underliggende værdier, der kan trades via CFD.

Dette er naturligvis ikke en investeringsanbefaling. Men nogle få punkter vil blive uddybet for at vise, hvorfor nogle af de underliggende værdier er velegnede til trading begyndere.

Valutapar (Forex): I valuta trading udtrykkes prisen på den ene valuta altid i enheder af den anden valuta. Derfor trader du altid med to valutaer i Forex trading.

Valutamarkedet er et af de mest aktive og likvide markeder overhovedet. Der omsættes mange milliarder hver dag. Det gør forexmarkedet attraktivt for begyndere.

Man skal dog også være opmærksom på, at prisudsvingene, dvs. volatiliteten, kan være forholdsvis store. Især valutamarkederne reagerer hurtigt og til tider voldsomt på visse politiske og økonomiske nyheder.

Indekser er blandt de mest velegnede underliggende værdier for nybegyndere inden for trading. Det faktum, at et indeks altid indeholder mange individuelle aktier, spreder automatisk risikoen gennem diversificering.

Sørg for at vælge et indeks, der er så bredt og velkendt som muligt som underliggende værdipapir. F.eks. DAX 40 CFD fra Admirals, som er afledt af de 30 vigtigste virksomheder, der er samlet i det tyske aktieindeks DAX.

Aktier: Selv om denne diversificeringsfordel ikke gælder for individuelle aktier, kan CFD'er på aktier stadig anbefales til trading for nybegyndere. Det skyldes, at udviklingen i det underliggende aktiv er nemmere at følge end f.eks. med CFD'er på futures.

ETF'er, dvs. børshandlede fonde, følger generelt et indeks. Derfor gælder i princippet det samme for ETF'er som CFD underlag som for indeks i almindelighed. Du bør naturligvis også kende andre detaljer om den ETF, du overvejer, f.eks. replikationsmetoden.

Råvarer, f.eks. ædelmetaller eller landbrugsprodukter, er ofte udsat for stor volatilitet, ligesom valutahandel. Derfor bør man allerede have en vis erfaring og være i stand til at vurdere prisdannelsen på den pågældende vare. Som eksempel kan nævnes, at prisudviklingen på råolie påvirkes af andre faktorer end prisudviklingen på organsaftkoncentrat.

Trade med Råvare CFD'er

Trade CFD'er på råolie, kaffe, guld, sølv og meget mere!

Kryptovalutaer: Forsigtighed er tilrådeligt for begyndere, der trader med Bitcoin & Co. En vis specialviden er nødvendig på dette område for at kunne vurdere markedssituationen og den fremtidige prisudvikling.

Sammenfattende er forex, aktier, indekser og ETF'er mere velegnede til trading for dummies end kryptovalutaer. Opnå først erfaring med de lettere instrumenter, før du går over til de sværere instrumenter.

Trade CFD'er på digitale valutaer

Trade 30+ top digitale valutapar med Admirals

Hvilke omkostninger skal trading begyndere forvente?

Brokere opkræver gebyr for at stille en trading konto til rådighed og for at behandle trading ordrer. Det er værd at sammenligne, da forskellene kan være betydelige. På den ene side kan de samme typer omkostninger være forskellige i deres størrelse, på den anden side opkræver nogle brokere gebyrer for tjenester, som er gratis hos konkurrenterne.

Med den følgende omkostningsoversigt er du forberedt på trading for begyndere.

Spread

Som allerede nævnt henviser spreadet normalt til en prisforskel, der kun er nominelt lille. Det bør dog ikke føre til, at man ikke lægger vægt på spredningen. Husk, at dit trading overskud altid er trading overskuddet minus omkostninger. Hvis spredningen er for stor, kan det ødelægge din fortjeneste.

Hos Admirals trader du med spreads, der er blandt de laveste i branchen.

Kommissionen

Sammenhængen mellem (brutto) overskud og (netto) afkast gælder naturligvis også for provisioner. Sørg for, at disse også er så lave som muligt. Hvad der er mest fordelagtigt for dig, spread eller provision, afhænger bl.a. af din trading adfærd. Åbner og lukker du dusinvis af positioner hver dag, eller er din trading frekvens lav?

Hos Admirals finder du den rigtige konto type til begge tilfælde:

 • Med Trade.MT4 og Trade.MT5 konti trader du med lave spreads.
 • Med Zero.MT4 og Zero.MT5 konti er det muligt at anvende spreads på 0 sammen med en kommissionsmodel.

Under alle omstændigheder er det tilrådeligt at finde ud af de respektive kontrakt specifikationer for det valgte finansielle instrument på Admirals' websted.

Gebyrer for kontoadministration

En række brokere opkræver faste gebyrer for vedligeholdelse af en konto. Det gælder ikke for Admirals. Hos os er din live trading konto gratis. Det samme gælder i øvrigt også for demokontoen, som er den ideelle måde for begyndere at komme i gang med at trade på, hvor du kan øve dig i alt.

Gebyrer for ind- og udbetalinger

Denne omkostningspost kan også være betydelig hos nogle brokere. Hos Admirals er de fleste indskud (afhængigt af den valgte betalingstjenesteudbyder) og to udbetalinger pr. måned gratis. Derefter koster hvert yderligere depositum kun én euro.

Udgifter over natten (Swap)

Den aktive trader, som ofte er en day trader, åbner og lukker sine trading positioner samme dag. Nogle gange kan en position være åben natten over eller i weekenden. Dette medfører visse omkostninger, også kaldet swaps. Brokeren videregiver disse swaps til traderen.

Du kan også bestemme størrelsen af swaps hos Admirals med trading beregneren.

Gebyrer for inaktivitet

Det er forståeligt, at brokere ikke kan stille infrastrukturen til livekonti gratis til rådighed. Især ikke, hvis de ligger ubenyttede hen og ikke bruges til trading.

Nogle brokere opkræver derfor inaktivitetsgebyrer fra den første måned. Med Admirals betaler du kun 10€ om måneden, når du ikke har brugt din live konto i 24 måneder.

Omkostninger til softwaren

Der er endda brokere, der opkræver et gebyr for at stille trading platformen til rådighed. Det bør du under alle omstændigheder undgå. Admirals tilbyder dig verdens mest populære trading software, MetaTrader i version 4 og 5, som du kan downloade gratis.

Derudover tilbyder vi dig professionelle udvidelser som Supreme Edition og StereoTrader - også gratis (se tips til trading begyndere i næste kapitel).

Trade på markederne med tillid

Eksklusive uddannelsesressourcer til alle traders

10 vigtige trading tips for begyndere

Teknisk jargon, ukendt software, beslutninger, der skal træffes: Online trading kan være en smule overvældende for begyndere.

Den gode nyhed er, at det er nemmere, end du måske tror. Du vil snart få et bedre overblik. De følgende 10 tips vil hjælpe dig med at komme i gang.

1. Vælg den rigtige broker

Selvfølgelig er ikke alle brokere ens. Men hvad skal en nybegynder se efter, når han/hun vælger en broker? Her er de vigtigste punkter:

 • Brokeren skal være reguleret, dvs. underlagt officiel kontrol, fortrinsvis af anerkendte myndigheder som Financial Conduct Authority (FCA) fra Storbritannien, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) fra Cypern, Estonian Financial Supervision Authority (EFSA) fra Estland eller Australian Securities and Investments Commission (ASIC) fra Australien.
 • Omkostningerne ved en broker konto skal være rimelige, gennemsigtige og frem for alt lave. Lad ikke omkostningerne opsluge dit afkast.
 • En dansktalende kundenservice bør være til rådighed for at hjælpe dig personligt og kompetent, hvis det værste skulle ske. Ligesom hos Admirals.
 • Brokeren skal have meget gode vurderinger i uafhængige kundeundersøgelser. Admirals blev f.eks. igen tildelt karakteren "meget godt" af det tyske kundeinstitut i februar 2021.

2. Vælg den rigtige trading software

Uden en elektronisk trading platform er der ingen online trading. Og da softwaren er din direkte forbindelse til markederne eller din broker, skal du kunne stole på den.

Den mest udbredte platform på verdensplan er MetaTrader. Hos Admirals er den tilgængelig som en gratis download i både MT4 og MT5 versioner. Og ikke at forglemme: nyttige udvidelser som Supreme Edition og Stereo Trader, som gør trading lettere for begyndere.

3. Brug ikke en strategi, der er for kompliceret

Det er godt at have en trading strategi. Den er dårlig, hvis den er så kompleks, at du ikke selv forstår den.

Som nybegynder på CFD eller Forex bør du starte i det små. Opstil en klar og nem at følge en strategi, og få erfaring med den. På baggrund af dette kan du gradvist forfine dine strategier.

4. Afprøv din trading strategi og hold dig til den

Den bedste strategi er intet værd, hvis traderen ikke følger den. Derfor gælder følgende for både nybegyndere og professionelle traders: For det første skal du udforme strategien, for det andet skal du teste den på en demokonto og for det tredje skal du holde dig til planen!

5. Lav en trading plan

Det er af flere årsager af afgørende betydning for din succes at udarbejde en trading plan. I trading planen fastsætter du regler for ind- og udgang på markedet. Du kan også indstille niveauerne for stop loss, take profit og målkursen.

Du bør derefter holde dig ubetinget til disse regler. Kun på denne måde kan du opnå den nødvendige disciplin. Trading psykologi spiller en stor rolle for din succes.

Alle har tendens til at gå i panik, når de mister penge. De ønsker derefter at indhente de tabte penge så hurtigt som muligt med højere indsatser. Det er netop i denne situation, at der opstår overilede handlinger, som så normalt fører til endnu større tab. For at undgå sådanne panikreaktioner bør traders altid holde sig til den plan, de har udarbejdet.

I øvrigt spiller psykologien også ind, når du opnår store overskud. Så tror man alt for hurtigt, at man ikke længere kan træffe de forkerte beslutninger. Og det kan føre til arrogance og forkerte, potentielt katastrofale beslutninger - hele vejen til det frygtede margin call.

For at undgå dette bør du først teste valget af din trading strategi og sammensætningen af din trading plan risikofrit, uden at du behøver at satse rigtige penge med det samme. Dette er muligt på en gratis demokonto fra Admirals.

6. Føre en trading dagbog

En spirende trader skal udvikle en tankegang som en virksomhedsejer. Enhver virksomhed har brug for en forretningsplan, konstant overvågning og regelmæssig revision. Hvis man bare skynder sig frem uden nogen plan, er det den direkte vej til en fiasko.

Vi anbefaler derfor, at du fører en trading journal. Følgende punkter bør noteres dagligt i den:

 1. Udgangspunkter for yderligere forskning
 2. Årsager til at åbne eller lukke en trade
 3. Dine succeser og trading fejl

Du kan derefter bruge din dagbog til at analysere dine trading aktiviteter. Det sikrer, at ingen af dine handlinger er forgæves. Analyse af gode trades vil øge din tillid til dine trading strategier og dermed motivere dig til at gøre det endnu bedre og turde gøre mere. Hvis du analyserer de dårlige trades, kan du på den anden side hjælpe dig med at genkende fejl og undgå dem i fremtiden.

7. Tendensen er din ven

Uanset om du er trading begynder eller en avanceret trader: Du skal trade med det, du ser, ikke det, du tror. Du mener f.eks. måske, at den amerikanske dollar er overvurderet - og har været det alt for længe.

Nu vil du naturligvis gerne gå short, hvilket du måske endda har ret i. Men hvis valutakursen fortsætter med at stige, er det ligegyldigt, hvad du troede. Det er ligegyldigt, hvad andre mener - hvis kursen stiger, bør du tilpasse din trading til tendensen.

8. Forsigtighed med høj volatilitet

Markedsvolatilitet holder din trading aktivitet i gang. Men hvis du ikke er forsigtig, kan det blive en fare, især for nybegyndere inden for trading. Når markedet er ustabilt, bevæger det sig sidelæns. Som følge heraf kan spreads øges, og dine ordrer kan udløses med en forsinkelse.

Du bør gøre volatilitetsanalyse til en del af din trading strategi. Som trading begynder må du acceptere, at alt kan ske efter indtræden på markedet. I værste fald kan den pågældende udvikling gøre din strategi fuldstændig ugyldig.

Med Volatility Protection Service hjælper Admirals dig med at minimere volatilitetsrisikoen og dermed undgå skibbrud på de finansielle markeder.

9. I denne branche er alle nyheder gamle

Når du hører om relevante nyheder via medierne eller vores gratis forex kalender, har markedet allerede bearbejdet dem. Det eneste, som sådanne nyheder lover, er volatilitet.

Spreads stiger, så snart der offentliggøres nyheder. Før du ved af det, vil du kæmpe med gaps eller forsinkede stop losses. Medmindre du er en professionel nyhedshandler, bør nybegyndere holde sig væk fra nyheds trading.

10. Bevare roen

Selv om trading kan være spændende for begyndere, er det også en masse arbejde. Du vil opleve mange modgang på vejen mod dit mål. På nogle tidspunkter kan dine følelser tage overhånd og friste dig til at åbne trades for tidligt eller lukke dem for sent.

Den vigtigste årsag til stress hos nybegyndere i trading er, at der altid vil være trades, der ender med et tab. Men det er en del af det. Det ligger i markedets natur.

I disse øjeblikke skal du minde dig selv om, at ingen krig kan vindes med kun ét slag. Det er snarere den samlede præstation, der tæller (hvilket i øvrigt er endnu en god grund til at føre en trading dagbog).

Admirals Trading App

Markedernes fulde styrke i din lomme

Hvordan trading begyndere finder en passende strategi

Før du beslutter dig for en strategi, skal du vide, i hvilken tidsramme du ønsker at trade på markederne: Langfristet, mellemlangfristet eller kortfristet. Hvis du f.eks. ønsker at holde positioner i flere dage, er positions trading eller swing trading en god mulighed for dig.

Hvis du ønsker at åbne og lukke positioner inden for en dag, er daytrading velegnet. Scalping er også tilgængelig for tradere med en meget kortsigtet orientering. Målet er at opnå mange små gevinster ved hurtigt at åbne og lukke positioner. Nogle gange holdes positioner kun åbne i nogle få sekunder.

Så tænk over, hvilken type trading der passer bedst til dig, og tilpas din strategi derefter.

Sådan foretager du din første trade som trading begynder

For at placere din første trade skal du have gjort følgende:

 1. Åbne en demo eller live konto
 2. Downloade og installere MetaTrader 4 eller 5 trading platformen

Når du har gennemført begge dele, skal du blot følge denne MetaTrader 5 guide for at placere din første ordre:

 1. I MetaTrader åbner du markedsoversigten med Ctrl+M eller via menulinjen under "Se" og "Market watch".
 2. Hvis det ønskede instrument endnu ikke findes i markedsoversigten, skal du trykke på Ctrl+U eller højreklikke i markedsoversigten og vælge "Symboler".
 3. Du kan søge efter det ønskede instrument i søgelinjen i symbolvinduet. Du kan også søge efter den på listen i venstre side af vinduet. Klik derefter på instrumentet, på "Vis symbol" og "OK". Instrumentet er nu i din markedsoversigt.
 4. Klik og hold det ønskede instrument nede og træk det ind i diagramvinduet.
 5. For at placere en ordre skal du trykke på F9 på dit tastatur eller højreklikke på diagrammet og vælge "Handel" og "Ny Ordre".
 6. I det vindue, der nu åbnes, kan du indtaste positionsstørrelsen (volumen) samt værdier for stop loss og take profit og beslutte, om du vil KØBE eller SÆLGE, som vist i følgende skærmbillede::

Kilde: MetaTrader 5 ordrevindue

Excursus: Forex Trading for begyndere

Sådan fungerer Forex trading

Finansielle instrumenter på Forex markedet præsenteres i form af valutapar, fordi en valuta altid er i forhold til en anden. Hver trade består af et køb og et salg.

Hvis du f.eks. placerer en BUY ordre, også kaldet en LONG ordre, i EUR/USD parret, betyder det, at du køber EUR for USD, når du åbner ordren. Derefter venter man på, at euroen stiger i forhold til dollaren. Hvis du derefter sælger euro, får du flere dollars for dem.

En SELL ordre, også kaldet en SHORT ordre, fungerer omvendt. Den trader forventer, at euroen som basisvaluta vil falde i værdi i forhold til USD. Der er tre ting, der skal bemærkes her:

 • Den mekanisme, der er forklaret ovenfor, kan anvendes på alle Forex par.
 • Traders kan trade med valutaer, som de ikke ejer, via CFD (Contract for Difference).
 • Køb og salg finder (implicit) sted i enhver transaktion.

Forex parrene

Du kan kombinere to valutaer for at få et forex par. Med nogle par giver det dog ikke meget mening at trade  dem. Det, der tiltrækker traders, er høj volatilitet og likviditet. På baggrund af dette kan de forskellige forex par opdeles i fire grupper:

 1. Forex Majors - de vigtigste valutapar
 2. Forex Minors - de mindre valutapar
 3. Cross Pairs - kombinationer (se nedenfor)
 4. Eksotiske par - eksotiske valutapar, der næsten aldrig trades.

Både majors og minors indeholder altid USD på den ene side. Blandt de vigtigste er f.eks:

 • EURUSD
 • USD/JPY
 • GBP/USD
 • USD/CHF

Minors omfatter f.eks:

 • USD/CAD
 • AUD/USD
 • NZD/USD

Kombinationer af valutaer fra disse par, som ikke omfatter USD, kaldes krydspar. Disse omfatter f.eks. EUR/JPY, GBP/CHF, AUD/CAD og mange andre.

Alle andre par hører til de eksotiske valutapar. Tilsammen udgør de kun mindre end 10% af den daglige volumen og er mindre likvide, men de kan også være meget volatile.

Åbn en live konto

Trade på Live Markeder og Abonnér på Copy Traders
Investér Effektivt

Forex Trading Timer

Forex markedet er et elektronisk trading netværk, der er åbent 24 timer i døgnet, undtagen i weekenden. En trading dag består af tre overlappende trading sessioner, som er de højeste trading tider i de tre vigtigste globale økonomiske zoner. Hver session varer ca. otte timer:

 • Asien/Stillehavsområdet fra kl. 0 til 8 (CET)
 • London/Europa fra kl. 8.00 til 16.00 CET
 • Nordamerika fra 4 til 24 CET

Da hele verden kan deltage i Forex trading, er det muligt at trade døgnet rundt, hvilket resulterer i en enorm likviditet på markedet.

Trading for begyndere: Er jeg klar?

Erfaringen viser gang på gang, at din mavefornemmelse fortæller dig, hvornår tiden er inde. Men denne følelse kommer kun, hvis du gør dit hjemmearbejde i forvejen.

Begynd med at læse om emnet. Du kan også gøre brug af Admirals' omfattende uddannelsestilbud. Der er artikler, videoer, webinarer og meget mere til din rådighed. Bliv klogere!

Når du har besluttet dig for et finansielt instrument og en strategi, er det næste skridt at øve dig intensivt på en demokonto.

Og når du endelig går i luften, må du ikke glemme at tage ved lære af dine erfaringer. Hvis du tager dette til dig, vil du måske snart undre dig over, hvorfor trading for begyndere engang virkede så svært.

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

Dette vil måske også interessere dig:

Dette materiale er ikke og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, investeringsanbefaling, tilbud eller opfordring til at foretage nogen form for transaktion i finansielle instrumenter. Vær opmærksom på, at artikler som denne ikke er pålidelige forudsigelser af den aktuelle eller fremtidige udvikling, da omstændighederne kan ændre sig når som helst. Før du foretager nogen form for investering, bør du rådføre dig med en uafhængig finansiel rådgiver for at sikre, at du forstår og værdsætter de involverede risici korrekt.

TOP ARTIKLER
Forstå betydningen af Forex Spread
Forex spread er et grundlæggende, men vigtigt begreb, når det kommer til trading. Det burde være et meget velkendt begreb for dig, hvis du trader regelmæssigt på Forex markedet. Hvis det ikke er det, er det noget, som du skal forstå for at blive en succesfuld trader. I denne artikel vil vi forklare,...
Sådan Åbner Du en Demo Trading Konto i 5 Trin!
Denne artikel vil give dig alle fordelene ved at bruge en demo konto i Forex trading. Du vil lære om, hvad en Forex demo trading konto er, hvorfor du bør overveje at downloade en prøve demo konto, hvordan du downloader en demo trading konto, hvordan du opretter en demokonto, den bedste måde at bruge...
Hvad Er Gearing i Trading?
Når det drejer sig om trading med Forex og CFD'er, er gearing et af de vigtigste begreber for nye traders at forstå. Hvis du er en nybegynder og leder efter et svar på spørgsmålet "hvad er gearing i trading?" - så er du kommet til det rette sted. I denne artikel vil vi nøje undersøge, hvad Forex tra...
Vis Alle