Aktiemarkedet for begyndere: din detaljerede vejledning

Admirals

Hvad er en fondsbørs? En legeplads for hensynsløse spekulanter? Eller en solid mekanisme, hvorigennem værdipapirer kan trades? Er det et sted, hvor der indsamles kapital til gavn for den samlede økonomi? Eller indbegrebet af den frigjorte kapitalisme?

I denne artikel gør vi op med følelser og fordomme om aktiemarkedet og viser dig, hvordan du kan gøre aktiemarkedet tilgængeligt for begyndere. 

Lær, hvordan vi gør aktiemarkedet tilgængeligt for begyndere som dig, og øv dig i at komme i gang med Admirals' gratis demokonto med det samme. I et risikofrit trading miljø kan du prøve at trade på aktiemarkedet, indtil du er klar til at gå i gang!

Hvad er en Børs?

For at gøre børsen tilgængelig for nybegyndere skal vi først og fremmest afklare, hvad en børs overhovedet er.

Wikipedia besvarer dette spørgsmål med en kort sætning: "En børs er et marked [såkaldt] for forsvarlige ting, der er organiseret efter bestemte regler."

De afgørende punkter i denne definition er "forsvarlige ting" og ''organiseret marked".

Substituerbarhed (også kendt som fungibilitet) betyder, at visse varer eller aktiver, f.eks. værdipapirer, er indbyrdes udskiftelige, så længe de tilhører den samme art.

Det betyder, at de enkelte værdier er identiske med hensyn til måleenhed (f.eks. en aktie til nominel værdi X), vægt (f.eks. en ounce guld) eller antal (f.eks. en tønde olie) og derfor er indbyrdes ombyttelige. En Volkswagen A stammaktie er identisk med en anden, en ounce guldbarre har altid samme vægt, og to tønder (barrels) Brent råolie har samme mængde og dermed samme værdi.

En børs er således en markedsplads, hvor der trades værdipapirer, råvarer, finansielle derivater og andre finansielle instrumenter. En børs kernefunktion er at sikre en fair og velordnet trading og en effektiv formidling af kursoplysninger på den pågældende børs. Børserne er en platform, hvor virksomheder, regeringer og andre grupper kan sælge værdipapirer til investorer.

For yderligere at præcisere begreberne er der her en kort afstikker, som kan være vigtig for nybegyndere på aktiemarkedet: Hvad er forskellen mellem det regulerede marked, det åbne marked og trading Over-the-Counter?

 • Reguleret marked: Den regelbaserede karakter og standardiseringen af de værdipapirer, der trades på formelt organiserede børser, gør det regulerede marked til en slags officiel børs.
  Åbent marked: Det åbne marked, også kendt som frihandel, er en trading plads for værdipapirer, som ikke er optaget på det regulerede marked. Det er også en fondsbørs, men der gælder lavere krav til gennemsigtighed. Et eksempel herpå er Frankfurt børsen og dens elektroniske trading plads Xetra.
 • Over-the-Counter: OTC trading er betegnelsen for over-the-counter trading, også kaldet direkte trading. Transaktionerne finder sted direkte mellem køber og sælger "over skranken", så at sige. Priserne fastsættes heller ikke officielt, men mellem de kontraherende parter. Det vigtigste OTC marked er Forex markedet, hvor der trades med fremmed valuta mellem banker, regeringer, virksomheder og privatpersoner.

Børsen for begyndere: Aktiemarkedets oprindelse

Det er ikke klart, om ordet Börse stammer fra det latinske ord bursa for lædertaske eller pengepose, eller om det går tilbage til købmandsfamilien van der Beurse. Den pågældende familie holdt regelmæssige møder med andre købmænd i deres hus i det 13. århundredes Brugge, hvor der blev gjort forretninger.

Det er sikkert, at der har været handlet på børserne i verdens største byer i hundreder af år. Allerede i 1554 flyttede London Stock Exchange til sit permanente hjem, Royal Exchange. I øvrigt er "exchange" stadig den gængse betegnelse for børs i den engelsktalende verden.

I Tyskland har der siden begyndelsen af det 17. århundrede eksisteret en formaliseret handel på børser af forskellig art. Frankfurt blev derefter centrum for den moderne tyske børshandel, som efter 1870 blev afløst af børsen i Berlin.

Det er interessant at bemærke, at adgang til børsen for alle er et relativt nyt fænomen, i det mindste hvad angår Tyskland og aktier. Det var først i 1980'erne, at aktier i virksomheder blev udbudt til salg til et bredt publikum af private investorer i større omfang.

Længerevarende iagttagere vil måske huske, at det statsejede selskab Deutsche Telekom i 1996 blev børsnoteret. T-aktien blev promoveret som en "folkeaktie" med en hidtil uset indsats, bl.a. med optræden af skuespilleren Manfred Krug og den daværende finansminister Theo Waigel.

Efterspørgslen var enorm, og prisen på T-aktien steg fra emissionsprisen på 14 euro til 103 euro i 2000 - og derefter styrtdykkede den. I midten af 2012 nåede den et historisk lavpunkt på kun 7,71 euro. Investorerne havde store tab og sagsøgte.

I øjeblikket (ved udgangen af juli 2021) ligger T-aktien på ca. 18 euro. Alligevel betragtes Telekom's børsnotering i dag som begyndelsen på en forsigtig aktiekultur i Tyskland. Det er også en lektion i den rolle, som psykologi spiller på aktiemarkederne.

"Alt er muligt på aktiemarkedet, også det modsatte."

- André Kostolany, tysk-ungarnsk aktiemarkedsguru fra 1980'erne og 90'erne

Lær alt, hvad du har brug for at vide om investering og trading på aktiemarkedet i kurset "Børsen og trading for begyndere":

Hvordan fungerer børsen i dag?

I dag er børsen kun i få tilfælde det klassiske børsgulv, hvor børsmæglere udstyret med kuglepenne og notesblokke afslutter trades med vilde håndsignaler og høje råb. Dette omfatter dog stadig et par af de helt store børser, såsom New York Stock Exchange (NYSE) og Chicago Mercantile Exchange (CME).

En moderne børs kan være et fysisk sted, hvor tradere mødes for at afvikle trades (gulvbørs), eller en elektronisk platform (computerbørs). På Frankfurt børsen blev gulvhandel f.eks. afskaffet i 2011.

Men uanset om det er gulvhandel eller computer trading, så er det grundlæggende det samme. Hvis du ønsker at forstå børsen, er det bedst at beskæftige sig med det grundlæggende. Hvem er deltagerne, og hvad motiverer dem? Hvordan er kurserne udformet? Og hvordan kan privatpersoner involvere sig i aktiemarkedet? Vi ønsker at afklare disse spørgsmål i det følgende.

Aktørerne på børsen

For at forklare aktiemarkedet for begyndere er det vigtigt at identificere markedsdeltagerne. For at et finansielt instrument kan blive tradet problemfrit på daglig basis, har det brug for købere og sælgere. De er de vigtigste deltagere i børshandlen.

Køberne

Købere er dem, der køber aktier eller andre aktiver på markedet. En køber erhverver en aktie i håb om at kunne sælge den til en højere pris i en nær eller fjern fremtid. Eksempel: Hvis prisen på en Daimler aktie på aktiemarkedet i øjeblikket ligger på ca. 28 euro, vil jeg kun købe den, hvis jeg tror, at prisen kan stige.

Sælgerne

En sælger er derimod en fysisk eller juridisk person, der sælger et værdipapir, fordi han tror, at dets aktiekurs (pris) vil falde. Eksempel: Hvis prisen på en Google aktie på børsen er 1.120 USD, vil jeg kun sælge den, hvis jeg tror, at prisen vil falde.

For både købere og sælgere skelnes der yderligere mellem institutionelle investorer og private investorer (eller detailinvestorer).

Institutionelle investorer

Institutionelle investorer er de vigtigste aktører på de finansielle markeder. De er ansvarlige for størstedelen af mængderne i de forskellige finansielle aktivklasser. De omfatter forsikringsselskaber, kapitalforvaltningsselskaber, hedgefonde, investeringsbanker og pensionsfonde.

De betragtes som professionelle investorer og antages i henhold til loven om værdipapir trading (WpHG) at have tilstrækkelig erfaring og ekspertise. Derfor har de også en begrænset investorbeskyttelse og har normalt adgang til alle finansielle markeder og kapitalinstrumenter. På grund af de professionelle investorers vidensfordel forsøger private investorer ofte at efterligne deres adfærd, fordi institutionelle investorer dikterer stemningen på de finansielle markeder både opad og nedad på grund af de store trading volumener.

Privatpersoner

Private investorer investerer på aktiemarkedet med henblik på at opbygge finansielle aktiver og øge en del af deres opsparing, oftest over en langvarig investeringsperiode.

Men siden aktiemarkedet er blevet tilgængeligt via internettet, er interessen for trading og for at opnå kortsigtede gevinster vokset. Det kan være risikabelt at begynde at spekulere på aktiemarkedet, selv om det potentielt er mere lukrativt.

Den rigtige broker er afgørende her, for kun med en pålidelig og velreguleret broker er du beskyttet mod svindel.

Med Volatility Protection Service tilbyder Admirals sine kunder en omfattende beskyttelse mod høj volatilitet i trading.

Trade på markederne med tillid

Eksklusive uddannelsesressourcer til alle traders

Kort opsummeret: Der findes et primært marked, hvor virksomheder rejser kapital på børsen ved at udbyde værdipapirer til salg. På det sekundære marked trades de allerede udstedte værdipapirer derefter.

Børsen for begyndere: Hvem bruger børsen til hvad?

Børsen betyder ganske enkelt, at det altid handler om at sælge og købe. Men børsen er ikke kun en legeplads for de forskellige aktører, som alle er ude efter penge.

Den opfylder snarere en yderst vigtig funktion for økonomien som helhed, idet den forsyner virksomhederne med den nødvendige kapital til yderligere vækst. Uden denne egenskab ved børsen - også kaldet kapitalallokering - ville mange nye idéer, teknologier og forretningsmodeller ikke blive realiseret.

For at forstå aktiemarkedet er det nyttigt at se på de forskellige motivationer hos de vigtigste aktører i denne proces.

Sælgerne har til formål at rejse kapital uden at gældsætte sig og betale renter. Virksomheder, der endnu ikke er noteret på børsen, gør dette ved at gå på børsen for første gang, den såkaldte IPO eller Initial Public Offering.

Men selv allerede etablerede aktieselskaber kan rejse nye penge på børsen, f.eks. ved at udstede nye aktier som led i en forøgelse af egenkapitalen.

Investorerne er på deres side på udkig efter aktiemarkedsværdier, der lover dem det højest mulige afkast. Når man overvejer, hvordan man kan tjene penge på børsen, bør man også være opmærksom på købernes forskellige tidshorisonter.

Grundlæggende er aktiemarkedet designet til at være langsigtet. Solide virksomheder bør være i stand til at dække deres kapitalbehov på lang sigt. Derfor er der også en lang række krav, der skal opfyldes, før en virksomhed kan gå på børsen.

Dette fører dog ikke altid til, at der kun findes velrenommerede virksomheder på børsen, hvilket skandalen omkring den finansielle tjenesteudbyder Wirecard i midten af 2020 viser. Denne virksomhed var endda steget til tops i det tyske førende indeks DAX med et system af svindel og forfalskning. Skaderne for investorerne løber op i milliarder.

På den anden side af den langsigtede ligning står investorer, som ønsker at tjene penge på deres engagement på aktiemarkedet ved at tage en langsigtet andel i en virksomhed. Disse investorer køber ofte aktier eller endda ETF'er (Exchange Traded Funds)  og beholder dem i årevis eller årtier.

En anden gruppe, som normalt kaldes tradere, forsøger at opnå fortjeneste ved at udnytte kortsigtede prisudsving. Dette indebærer ofte, at der åbnes og lukkes trading positioner inden for samme dag. Dette er såkaldt dagtrading, som instrumenter som CFD'er (Contracts for Difference), som vi diskuterer nedenfor, er særligt velegnede til.

"Hemmeligheden bag succesfuld børshandel er at erkende, hvad den gennemsnitlige person tror, at den gennemsnitlige person gør."
- John Maynard Keynes, 1883-1946, britisk økonom

Tradere har også en værdifuld funktion i den overordnede sammenhæng. De tager risici, leverer vigtige prisoplysninger med deres transaktioner og smører dermed hjulene i økonomien.

Hvis du ønsker at begynde at trade med CFD'er, anbefaler vi, at du prøver en gratis demokonto på forhånd. Test alle funktioner og markedsvilkårene uden at risikere dine egne penge.

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

Kursusdannelse

Aktiekurserne er naturligvis omdrejningspunktet for, hvad der sker på markederne. Men hvordan dannes disse priser? Svaret er i bund og grund: gennem udbud og efterspørgsel.

Dette fungerer ikke anderledes på børsen end på andre markeder. Hvis en bestemt vare bliver en mangelvare, f.eks. fordi efterspørgslen efter den stiger, bliver den dyrere, og prisen stiger. Det samme gælder omvendt: Hvis efterspørgslen falder, og der er et overudbud af varen, falder prisen, og den bliver billigere.

I praksis er der et stort antal markedsdeltagere på børsen, som er villige til at sælge eller købe til en bestemt pris. Opgaven i prisdannelsen er at finde den pris, der giver flest mulige sælgere og købere fordele. Med andre ord søges prisniveauet der, hvor trading volumenet er størst.

Tidligere blev priserne på børsen fastsat af (officielle) kurs brokere. De observerede markedsbegivenheder ved manuelt at sammenligne salgs- og købstilbud med hinanden i en ordrebog og dermed bestemme prisen.

I dag fungerer det i princippet på samme måde, men for det meste elektronisk, f.eks. med trading systemet XETRA (forkortelsen står for exchange electronic trading) på Frankfurt børsen.

Adgang til børsen

Nu vil vi forklare, hvordan børsen bliver tilgængelig for begyndere.

At være en struktureret og strengt reguleret markedsplads er det vigtigste kendetegn ved børsen. Det betyder også, at de forskellige aktører ikke har let adgang til børsen.

Hvad angår de børsnoterede virksomheder, er kravene - som kort nævnt ovenfor - meget høje. Forskellige regler om gennemsigtighed og forbud skal overholdes, f.eks. vedrørende insider trading og markedsmanipulation. Desuden skal der regelmæssigt offentliggøres finansielle rapporter, og der skal gives meddelelse om direktørers trading (når ledende medarbejdere trader med værdipapirer i eget navn).

For så vidt angår sekundær trading, dvs. markedsaktivitet med værdipapirer, der allerede er i omløb, er der også visse specifikationer. Blandt disse er, at udbud (finansielle instrumenter) og efterspørgsel (investorer) ikke mødes direkte på børsen. Der skal derimod altid inddrages en mellemmand eller en broker.

For private investorer betyder det, at de simpelthen ikke kan trade uden en broker. Men takket være internettet og de online brokere, som det har skabt, er dette teknisk set ikke et problem. Alle, der har adgang til en internetforbindelse, kan deltage.

Desuden tilbyder velrenommerede brokere altid en helt gratis og risikofri demokonto. En kraftfuld elektronisk trading platform, som f.eks. den globalt populære MetaTrader, er normalt også inkluderet.

MetaTrader er tilgængelig i version 4 og 5, som er velegnet til forskellige kontomodeller hos Admirals.

Die weltweit beliebteste Handelsplattform

Dette er de vigtigste børser i verden

I dag har stort set alle lande i verden en børs. De fleste af dem er dog for ubetydelige til at have en mærkbar indflydelse på prisudviklingen på de globale kapitalmarkeder. Denne rolle er forbeholdt de såkaldte førende børser.

Den vigtigste af disse er stadig New York Stock Exchange (NYSE). Den amerikanske teknologibørs Nasdaq (en forkortelse for National Association of Securities Dealers Automated Quotations) og London Stock Exchange (LSE) er også af stor betydning.

Den vigtigste børs i Asien i dag er Tokyo børsen. Indtil videre er dette også tilfældet på trods af de kinesiske finanscentres stærke fremkomst i de seneste årtier.

Den største trading plads i Tyskland er Deutsche Börse, som selv er et aktieselskab og noteret på DAX.

Den vigtigste børs i Europa og en af de største i verden er EURONEXT, som først blev oprettet i 2000. Den driver børser i Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lissabon og Paris.

I en introduktion til aktiemarkedet for nybegyndere bør der gøres opmærksom på en relativt almindelig misforståelse: Aktiemarkeder og børsindekser er ikke det samme. Når du hører om Dow Jones indekset, er det et indeks på NYSE, der repræsenterer 30 af de største amerikanske virksomheder. Tilsvarende er DAX (også DAX40) ikke den tyske børs, men også indekset for de 30 største tyske virksomheder, der er noteret på børsen.

Aktiemarkedet for begyndere: Hvordan man tjener penge på aktiemarkedet

Investoren wenden sich an die Finanzmärkte, um ihr Geld zu vermehren. Ein Leitsatz dazu lautet: Buy Low - Sell High! Kaufe günstig und verkaufe zu einem Aufpreis. Auf dem Aktienmarkt kann dies auf mehrere Arten geschehen:

 1. Kapitalgewinne: Der Anleger kauft eine Aktie, die Potenzial hat, und hält sie in der Hoffnung, dass ihr Kurs im Laufe der Zeit steigen wird. Indem er es für mehr verkauft, als er es gekauft hat, erzielt er aus dem Preisunterschied einen Gewinn.
 2. Renditegewinne: Investoren kaufen gewinnbringende Dividenden Aktien. Bei Dividenden handelt es sich um eine periodische (in der Regel vierteljährliche) Vergütung, die das Unternehmen allen seinen Aktionären gewährt.
 3. Eine Kombination aus beidem: Um die Gewinne auf dem Aktienmarkt zu maximieren, versuchen sowohl Börseneinsteiger als auch -experten, Aktien zu kaufen, die Dividenden ausschütten, um durch späteren Verkauf Dividenden und Kapital zu verdienen.
 4. Leerverkauf: Das ist der Verkauf einer Aktie, die Sie nicht besitzen, um auf den Rückgang des Aktienkurses zu setzen. Der Anleger erhält mit dem Kursrückgang Kapital, aber keine Dividende. Leerverkäufe sind als Technik für Anfänger auf den Finanzmärkten nicht zu empfehlen.
 5. Spekulation mittels Finanzderivaten: Börsenanfänger greifen manchmal auf Finanzderivate zurück, um an der Börse zu spekulieren. Dabei handelt es sich um Instrumente (CFDs, Futures, Optionen etc.), mit denen Sie auf den Anstieg oder Fall eines Wertpapiers innerhalb eines kurzen Zeitraums spekulieren können. Auf diese Derivate kann ein Trading Hebel eingesetzt werden, mit dem sich die Gewinne - aber auch die Verluste - um ein vielfaches Erhöhen können.

Diese Arten der Gewinnerzeugung kann auf verschiedene Finanzinstrumente angewendet werden. Schauen wir uns die verschiedenen Möglichkeiten einmal näher an.

Aktien

Aktien sind nicht nur der klassische Weg, um an der Börse Geld zu verdienen, sondern auch bestens dazu geeignet zu verstehen, wie Börse funktioniert.

Mit einer Aktie kaufen Sie einen Anteil an dem jeweiligen Unternehmen. Der langfristige Geschäftserfolg des Unternehmens bestimmt den Wert der Aktie. Laufen die Geschäfte gut und stimmt die Prognose, dann steigt der Aktienkurs.

Diese Art von Investition eignet sich nicht unbedingt zur Erzielung kurzfristiger Gewinne. Wenn sie aber geschickt auswählen und dann einen langen Atem haben, können Sie Ihr Vermögen erheblich vermehren.

Das Paradebeispiel ist die Amazon-Aktie. Wer vor zehn Jahren 1.000 Dollar in den Internet-Riesen investiert hat, konnte sich Mitte 2020 darüber freuen, sein Kapital in etwa versiebzehnfacht zu haben.

Mit Admirals haben Sie die Möglichkeit, in Aktien und ETFs an der Börse zu investieren. Nutzen Sie einfach das Invest.MT5-Konto, um als Anfänger an der Börse zu handeln.

Zum Invest.MT5-Konto

Natürlich sind auch die Risiken beachtlich. Sie müssen sehr viel Zeit aufwenden, um die in Frage kommenden Unternehmen zu analysieren und herauszufinden, ob die Aktie, die Sie kaufen möchten, günstig oder teuer ist.

Auch wenn Sie dann in mehrere Einzelwerte investieren, ist Ihr Risiko aber noch gebündelt. Die nächste Kategorie von Anlageinstrumenten – ETFs - kann da Abhilfe schaffen.

ETFs

ETFs sind Fondsanteile, die an der Börse gehandelt werden. Sie bringen also den Vorteil eines regulierten Marktes mit sich. Außerdem haben ETFs neben ihrer günstigen Kostenstruktur den entscheidenden Vorteil, dass das Risiko weit gestreut wird.

Das kommt daher, dass ein ETF in aller Regel einen breiten Index passiv abbildet. Daher wird der Begriff häufig synonym für Indexfonds verwendet. Ein ETF auf den Dax zum Beispiel bildet 30 Unternehmen gleichzeitig ab. Steigt der Index, steigt auch der Wert des ETF und umgekehrt.

Investieren Sie in die weltbesten Instrumente

Tausende von Aktien und ETFs auf Knopfdruck

CFDs

Differenzkontrakte, nach ihrem englischen Namen Contracts for Difference kurz als CFDs bekannt, haben im Laufe der letzten zehn Jahre stark an Popularität gewonnen. Zwar geschieht der CFD Handel nicht an offiziellen Börsen, sondern im Over-the-Counter-Markt, jedoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um mit CFDs an der Entwicklung verschiedener Börsen zu partizipieren. Das funktioniert, weil ein Differenzkontrakt sich immer auf einen bestimmten Basiswert bezieht. CFDs gehören also zu der Kategorie der Derivate, die ihren Wert von etwas anderem „ableiten".

Diese meist Underlying genannten Basiswerte können neben Rohstoffen, Währungen oder anderen Assets auch Aktien oder ETFs sein. Steigt oder fällt der Basiswert im Preis, steigt oder fällt auch der Wert des CFD.

Im Vergleich zum direkten Investment an der Börse bietet ein CFD einige Vorteile. Zum Beispiel ist es praktisch genauso transparent wie eine Investition in Aktien, nur dass ein CFD die Möglichkeit bietet, höhere Gewinne zu realisieren, indem Sie einen Hebel einsetzen. Ebenso können Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen, was es Ihnen ermöglicht von Auf- oder Abwärtsbewegungen des Marktes zu profitieren. Nachteile von CFDs sind unter anderem, dass Sie die Aktien oder Währungen, auf die Sie traden, nicht besitzen und so auch nicht über einen Aktionärsstatus verfügen.

Bei CFDs handelt es sich nämlich um ein Hebelprodukt. Ein Hebel entsteht dadurch, dass der Trader nur einen prozentualen Bruchteil der Anlagesumme auf sein Brokerkonto einzahlt. Der Quotient aus dem Kontraktwert und der eingezahlten Sicherheitsleistung, der sogenannten Margin, bestimmt den Hebel. Darüber hinaus sollten Sie beachten, dass der Einsatz eines Hebels zwar Ihre Gewinne, jedoch auch Ihre Verluste vervielfachen kann.

Der entscheidende Punkt ist, dass die Gewinne (aber auch die Verluste) durch den Faktor des Hebels verstärkt werden. Bei einem Hebel von zum Beispiel 1:30, können Sie also mit einem Einsatz von einem Euro 30 Euro Gewinn oder Verlust erzielen.

Als Retail Client (Kleinanleger) sorgen die umfangreichen Regulierungen innerhalb der EU dafür, dass Sie nie mehr als Ihr eingesetztes Kapital verlieren können. Eine Nachschusspflicht ist gesetzlich ausgeschlossen.

Das Risiko des Totalverlustes besteht jedoch, zumindest in der Theorie. Sogar bei einer Aktieninvestition droht ein Totalverlust, falls der Kurs des Wertpapiers auf null fallen sollte. In seltenen Fällen, wie zum Beispiel bei dem bereits erwähnten Wirecard Betrugsskandal, ist der Kurssturz nicht weit vom Totalverlust entfernt.

"Das ist das Schöne an der Börse: Ein Spekulant kann tausend Prozent Gewinn machen, aber nie mehr als hundert Prozent verlieren."
- Hermann Josef Abs, 1901-1994, deutscher Bankier

CFDs auf Aktien und ETFs

Handeln Sie Differenzkontrakte auf Aktien und ETFs bei Admirals

Optionen, Zertifikate, Futures

Hierbei handelt es sich um weitere Finanzinstrumente. Sie sind aber aufgrund Ihrer Komplexität, Intransparenz und Risikoprofile für Anfänger nicht ideal. Wer aber wirklich etwas über die Börse lernen möchte, sollte die folgenden Begriffe zumindest einmal gehört haben:

 • Zertifikate sind Schuldverschreibungen. Einfach gesagt, verleiht man dabei sein Geld gegen das Versprechen, es mit Zinsen zurückgezahlt zu bekommen. Die Fülle von Zertifikaten ist schier unüberschaubar. Allen gemeinsam ist der Nachteil des sogenannten Kontrahentenrisikos: Wenn die Gegenseite der Transaktion, der Kontrahent, insolvent wird, bekommt der Inhaber des Zertifikats sein Geld nicht zurück.
 • Beim Future Trading sind derivative Finanzkontrakte Gegenstand des Handeln, die die Parteien verpflichten, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten zukünftigen Datum und Preis zu handeln. Dabei muss der Käufer den zugrundeliegenden Vermögenswert zum festgelegten Preis kaufen und der Verkäufer muss ihn verkaufen. Und zwar unabhängig vom aktuellen Marktpreis am Verfallsdatum.

  Zu den möglichen Underlyings gehören physische Waren oder andere Finanzinstrumente. Futures-Kontrakte geben deren Menge an und sind standardisiert, um den Handel an einer Terminbörse zu erleichtern. Futures können zur Absicherung oder zur Handelsspekulation verwendet werden.
 • Optionen sind Instrumente, bei denen es sich um Derivate handelt, die auf dem Wert von Underlyings wie Aktien basieren. Der Optionshandel bietet dem Käufer die Möglichkeit zum Kauf oder Verkauf. Im Gegensatz zu Futures ist der Inhaber dazu aber nicht verpflichtet.

  Kauf- oder Call-Optionen erlauben es dem Inhaber, den Vermögenswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Put-Optionen sind das Gegenstück dazu.

  Jeder Optionsvertrag hat ein bestimmtes Verfallsdatum, bis zu dem der Inhaber seine Option ausüben muss. Der für eine Option angegebene Preis wird als Ausübung- oder Strike-Preis bezeichnet.

Egal, für welches Finanzinstrument Sie sich entscheiden, mit der weltweit beliebtesten Handelsplattform, dem MetaTrader 5, können Sie deren Entwicklung verfolgen, mit zahlreichen Instrumenten analysieren und Handelsorders platzieren. Das kostenlos und exklusiv bei Admirals erhältliche Upgrade MetaTrader Supreme Edition gibt Ihnen außerdem viele zusätzliche Tools an die Hand, um Ihr Trading weiter zu verbessern.

Die exklusive MetaTrader Supreme Edition

Laden Sie das leistungsstärkste Plugin für Ihre liebste Tradingplattform herunter!

Der Aktien Einstieg an der Börse erfordert einige strategische Vorbereitung bei der Wahl der Anlagemethode. Dies hängt hauptsächlich vom Anlagehorizont und dem Risiko ab, das Sie bereit sind einzugehen.

Die virtuelle Börse erleichtert es, an den Finanzmärkten zu investieren und zu spekulieren. Viele unerfahrene Händler entscheiden sich dafür, mehr Risiko einzugehen und gleichzeitig zu versuchen, mehr zu verdienen, während der langfristige Anleger weniger Risiko eingeht, damit aber auch seine potenziellen Gewinne begrenzt.

In jedem Fall ist es absolut notwendig, sich eingehend mit der Börse zu beschäftigen und sich die Zeit zu nehmen, den Börsenhandel zu verstehen. Gerade wenn Sie emotional an den Börsenhandel herangehen, kann es dazu kommen, dass Sie ein zu großes Risiko eingehen.

Sollte ich an der Börse investieren?

Ob die Börse für Einsteiger geeignet ist, hängt von Ihnen selbst ab. Die Kursbewegungen und die angebotenen Werte an der Börse verstehen zu können erfordert eine gewisse Übung und auch ein gutes Gespür. Natürlich haben viele eine eigene Meinung darüber, was das nächste große Ding wird.

Aber wenn an der Börse für Anfänger so einfach zugänglich wäre, könnte es ja jeder. Ob Sie Ihr Geld an der Börse einsetzen möchten, mit der Aussicht, es zu vermehren, können nur Sie selbst entscheiden.

Das soll nicht heißen, alles zu ignorieren, was andere zu dem Thema denken oder sagen. Aber es ist immer eine gute Idee, sich von großspurigen Aussagen wie „werden Sie über Nacht zum Millionär" fernzuhalten. Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meist auch.

Und dennoch: Wer in Fragen persönlicher Finanzen smart ist, wird gründlich darüber nachdenken, ob es sich nicht doch lohnt, an der Börse zu partizipieren. Schließlich ist es gar nicht so einfach zu wissen, was man mit frei verfügbarem Kapital anfangen kann.

In Zeiten der Niedrigzinsen ohne absehbares Ende steht jedenfalls fest, dass es keine gute Strategie ist, sein Geld in den Sparstrumpf oder unter die Matratze zu legen. Dort wird es nur nach und nach von der Inflation aufgefressen. Das gute alte Sparbuch ist natürlich auch keine Alternative. Auch Immobilien sind derzeit so teuer, dass die Gefahr einer Blase immer realer wird.

"Für Börsenspekulationen ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Oktober." 
- Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller

Nachdem Sie nun etwas besser die Funktionen der Börse verstehen, ist es zudem wichtig, dass Sie sich vor Ihrem Einstieg eine Strategie zurecht legen. Eine davon ist Diversifikation. Was das ist und was sie für Ihre Anlage bedeutet, erklären wir im folgenden Abschnitt.

Börse für Anfänger: Die Bedeutung der Diversifikation

Ganz gleich, ob Sie ein Börseneinsteiger oder ein Experte auf den Finanzmärkten sind, Anleger können sich den Bärenmärkten nicht entziehen. Was sie jedoch vermeiden können, ist das erhebliche Risiko, das ein nicht diversifiziertes Investmentportfolio darstellt.

Risikostreuung in Form von Portfoliodiversifikation hilft, Ihre Gesamtinvestition vor den unvermeidlichen Rückschlägen bestimmter Märkte zu schützen. Wenn Sie Ihr gesamtes Geld in eine einzige Aktie investieren, setzen Sie auf einen Erfolg, den unternehmensspezifische Probleme - etwa regulatorische Fragen, schlechte Führung oder Skandale - schnell in Gefahr bringen können.

Um dieses unternehmens- oder anlagenspezifische Risiko zu mindern, diversifizieren Anleger, indem sie ihr Geld in verschiedene Arten von Aktien und Märkten investieren. Mögliche Verluste in einem bestimmten Markt werden durch Gewinne in anderen Märkten ausgeglichen.

Der Aufbau einer diversifizierten Finanzanlage erfordert jedoch viel Zeit, Geduld und Wissen. Eine gute Diversifikation bieten ETFs, die einen Korb von Anlagen enthalten, so dass Sie automatisch breit gestreut sind.

Lernen Sie weitere wichtige Strategien, Analysemethoden und Tools kennen, mit denen auch die Börse für Anfänger verständlich und zugänglich wird. In zahlreichen Webinaren erklären Ihnen Experten alles, was Sie für einen erfolgreichen Start wissen müssen.

Kostenlose Trading-Webinare

Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil

Die Börse verstehen mit dem besten Broker für Einsteiger

Wenn Sie neu an der Börse sind, kennen Sie nicht unbedingt alle wichtigen Kriterien zur Auswahl Ihres Online Brokers. Hier sind einige Kriterien, die Ihnen bei der Auswahl eines günstigen Brokers helfen können:

 • Eine strenge Regulierung: Am besten eröffnen Sie ein Konto bei einem Broker, der in mehreren Ländern, einschließlich Ihrer Region, reguliert ist. Admirals zum Beispiel ist ein Broker, der von Regulierungsbehörden wie der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) aus Zypern, der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der Estonian Financial Supervision Authority (EFSA), der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) aus Australien und der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert wird.
 • Handelsplattform: Wählen Sie den Broker mit der Plattform, mit der Sie sich am wohlsten fühlen und die Ihren Bedürfnissen entspricht. Besuchen Sie unsere Seiten MetaTrader 4, Webtrader und MetaTrader 5 und machen Sie sich Ihr eigenes Bild.
 • Spreads: Finden Sie den Broker mit den niedrigsten Spreads und der besten Orderausführung. Bei Admirals können Sie zum Beispiel das DAX30 CFD mit einem typischen Spread von nur 1 Punkt zur Haupthandelszeit handeln.
 • Verschiedene Arten von Konten: Ein guter Broker kann Ihnen mehrere Arten von Konten anbieten. Die verschiedenen Kontomodelle von Admirals bieten unterschiedliche Konzepte, sodass Sie das für Sie richtige Konto finden können.
 • Die angebotenen Märkte: Es ist immer interessant, in mehrere Märkte gleichzeitig investieren zu können, um die eigene Diversifikation zu optimieren. Die richtige Wahl dafür ist die Zusammenarbeit mit einem Online Broker, der Ihnen auf seiner Handelsplattform mehrere Märkte anbietet.
 • Kundendienst: Es ist viel bequemer, einen Broker mit deutschsprachigem Kundendienst zu haben. Für alle Ihre Fragen steht Ihnen das Team von Admirals gerne zur Verfügung.
 • Schulung und Analyse: Wenn Sie neu auf den Finanzmärkten sind, sollten Sie einen Broker haben, der regelmäßig Schulungen und Marktanalysen anbietet, wie Admirals sie auf seinem Youtube Kanal bereitstellt.

Demokonto

Eine einfache Möglichkeit, den Aktienmarkt zu testen, ist die Nutzung eines Demokontos: Einige Online Broker bieten kostenlose Trading Simulatoren mit fiktivem Geld an, mit denen Sie die realen Marktbedingungen mit Realtime Börsenkursen testen können.

Damit ist die Börse für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen zugänglich und Sie können sich erstmal ein Bild über die Marktbewegungen und Instrumente verschaffen.

Mit dem kostenlosen Demokonto von Admirals sind Sie hierbei auf der sicheren Seite und können Ihre Anlage risikofrei simulieren, bis Sie sich bereit fühlen ein Livekonto zu eröffnen!

Traden Sie im risikofreien Demokonto

Üben Sie den Handel mit virtuellem Geld

Das könnte Sie außerdem interessieren:

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.

TOP ARTIKLER
Hvad er Online Trading? Den ultimative Guide for Begyndere
I dag er det muligt for private online tradere at købe eller sælge en lang række finansielle instrumenter med et enkelt klik. Traders kan trade på de finansielle markeder i hele verden fra deres computer.I denne artikel vil vi se på fordelene ved trading, de tilgængelige instrumenter, de markeder, d...
Sådan finder du den bedste Trading Konto 2022
Alt, hvad du behøver i dag for at deltage i verdens finansielle markeder fra din sofa, er en konto hos en online broker og den rette trading software.Men hvilken type konto giver egentlig mening? En trading konto eller en investorkonto? Lad os gå til sagen. Indholdsfortegnelse Hvad er en Trading...
Sådan Finder du de Bedste CFD og Forex Brokere i 2022
Er du på udkig efter CFD eller Forex brokere, men er usikker på, hvilke detaljer du skal være opmærksom på? Uanset om du er nybegynder eller en erfaren trader, vil vi gennemgå alt det, du skal vide for at vælge den bedste forex broker for dig. Fra typerne af konti, de tilgængelige instrumenter og en...
Vis Alle