Sådan finder du den Bedste Forex Broker 2022

Roman Krutyanskiy

Alle, der ønsker at trade med valuta, har brug for en Forex broker. Men hvilken Forex broker er den bedste?

Denne artikel forklarer, hvad forex trading er, hvad du præcist har brug for en forex broker til, og hvilke kriterier du skal anvende, når du vælger en. Endelig får du tips om, hvordan du finder den bedste Forex broker. 

Trade med Forex Nu

Hvad er Forex trading? 

Forex, der er sammensat af den engelske betegnelse for valutamarkedet, Foreign Exchange, også kendt som valuta trading eller FX trading, er konverteringen af en valuta til en anden.  

Det er et af de mest aktive markeder i verden med en gennemsnitlig daglig trading volumen på flere billioner amerikanske dollars

Forex trading er intet andet end et netværk af købere og sælgere, der overfører valuta mellem sig selv til en aftalt pris. På denne måde kan enkeltpersoner, virksomheder og centralbanker veksle en valuta til en anden. 

Nogle af disse valutatransaktioner finder sted for at kunne foretage betalinger i den tilsvarende valuta. Når du rejser uden for Europa og veksler penge, deltager du allerede i valuta handel. 

Størstedelen af transaktionerne på valutamarkedet foretages dog med henblik på at opnå en fortjeneste på selve traden.  

Den store daglige omsætning kan føre til ekstreme kursudsving. Det er denne volatilitet, der gør valuta trading så attraktiv for tradere: De svingende valutapriser øger chancerne for profit, men samtidig er der større risiko. 

I modsætning til aktier eller råvarer foregår valuta trading ikke på børser, men direkte mellem to parter i  Over the Counter Trading (OTC).

Forexmarkedet drives af et globalt netværk af banker fordelt på fire store forex trading centre i forskellige tidszoner: London, New York, Sydney og Tokyo. Da der ikke er nogen central placering, kan du trade 24 timer i døgnet med den rigtige forex broker. 

Et vigtigt begreb, som det er vigtigt at kende, er valutapar. Her er basisvalutaen eller trading valutaen den første valuta i et par, mens den anden valuta kaldes quote valutaen eller noteringsvalutaen.  

Kilde: Egen fremstilling

Forex trading noteres i par, fordi der uundgåeligt altid sælges en valuta for at købe en anden. Prisen på et forex par er værdien af en enhed af basisvalutaen i den noterede valuta. 

Hver valuta i parret er angivet som en kode på tre bogstaver, hvor normalt de to første repræsenterer regionen og den sidste repræsenterer selve valutaen. EUR/USD er et valutapar, der indebærer køb af euro og salg af amerikanske dollar. 

Så i dette eksempel er EUR basisvalutaen og USD er kursvalutaen. Hvis EUR/USD trades til 1,1755, betyder det, at en euro er 1,1755 dollars værd. 

Hvis euroen stiger i forhold til dollaren, er en enkelt euro flere dollars værd, og prisen på parret stiger. Hvis den falder, falder prisen på parret. Så hvis du tror, at basisvalutaen sandsynligvis vil stige i forhold til quote valutaen, kan du købe parret (gå lang). Hvis du tror, at den vil blive formindsket, skal du tage en kort position. 

For at få et bedre overblik inddeler de fleste udbydere valutapar i følgende kategorier: 

 • Majors er de vigtigste værdier. Der er syv valutaer, der tegner sig for 80% af den globale valutahandel. De omfatter EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD og AUD/USD.
 • Minors: Disse par, der trades mindre hyppigt, sætter ofte større valutaer op mod hinanden i stedet for mod den amerikanske dollar. Eksempler er: EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY.
 • Exotiske: En stor valuta over for en valuta fra en lille økonomi eller en vækstøkonomi. Eksempler: USD/PLN (USD mod polsk zloty), GBP/MXN (pund sterling mod mexicansk peso), EUR/CZK (euro mod tjekkisk krone). 

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

Hvad er en Forex Broker? 

En Forex broker er en finansiel servicevirksomhed, der tilbyder private investorer, såkaldte detailkunder, adgang til en trading platform til køb og salg af udenlandsk valuta. 

For at kunne deltage i Forex trading skal investor have en konto hos en Forex broker. Det er ukompliceret at åbne en forex trading konto, og det kan gøres online. Hvis du stadig er nybegynder inden for forex, er det bedst at starte med en demokonto. 

Åbn en Demo Konto

Der findes forskellige typer af Forex brokere, og man bør kende de grundlæggende forskelle. 

Den vigtigste forskel er mellem brokere dem med forhandlingsskranke (DD) og broker uden forhandlingsskranke (NDD). DD brokere driver, som navnet antyder, deres egen forhandlingsskranke. I modsætning til NDD brokere videregiver de ikke blot investorernes ordrer til interbankmarkedet. De bringer snarere købere og sælgere direkte sammen og kan endda selv være kontraherende part.  

NDD brokere er yderligere differentieret i ECN (Electronic Communication Network) og STP (Straight Through Processing) brokere.  

STP Broker

STP, der er en forkortelse for Straight Through Processing, er en teknologi, der ikke kræver en Dealing Desk. Alle ordrer videresendes direkte til den respektive likviditetsudbyder, og bid/ask priserne fås også direkte fra denne udbyder. Likviditetsleverandører i denne sammenhæng er hedgefonde, store banker, investorer og andre kvalificerede modparter. STP brokeren har normalt en likviditetspulje til rådighed, hvor likviditetsleverandørerne konkurrerer om at tilbyde de bedste bid/ask priser til brokeren.

I bredere forstand betyder STP, at brokeren står som en tavs mellemmand mellem traderen og markedet, hvor en dealing desk broker ville have indflydelse på ordre og prisdata. Bemærk venligst, at Admirals i øjeblikket opererer under STP modellen.

En anden fordel ved en STP broker er den såkaldte DMA. DMA står for Direct Market Access (direkte adgang til markedet). Det betyder, at ordrerne sendes direkte ind i likviditetspuljen, så traderen direkte får den bedst mulige pris, og brokeren kun tjener sin andel gennem spreadet.

Du bør altid sigte mod brokeren med variable spreads. En broker med variable spreads er i stand til at hente den bedste tilgængelige bid og askpris fra likviditetspuljen, selv om de kommer fra forskellige udbydere, for at tilbyde dig det bedst mulige spread. STP udførelsen sker uden forespørgsler og er særligt attraktiv for scalpers og nye traders på grund af den høje udførelseshastighed.

Trade på markederne med tillid

Eksklusive uddannelsesressourcer til alle traders

ECN Broker

ECN har visse ligheder med STP og DMA, men den største forskel er, hvordan ordrerne dirigeres. Som forklaret i det foregående afsnit kan STP brokeren handle på grundlag af en pulje af LP'er. Mens ECN brokere fungerer mere som et knudepunkt.

Dette knudepunkt er den primære kilde til likviditet, som repræsenteres af banker, hedgefonde og store aktører på markedet. Alle deltagere er forbundet via hubben for at finde modgående positioner for ordrer, der ikke kan trades internt.

En anden forskel mellem STP og ECN er den mindste lot størrelse, som for ECN er oftest 0,1 lot. Dette skyldes, at likviditetsudbydere ofte ikke tillader mindre end 0,1 lot, hvilket er særligt problematisk for mindre erfarne traders, som foretrækker at arbejde med mindre trading volumener.

Hybrid Modellen

Dette er en kombination af ECN og STP. Dette gør det muligt for forex brokere at fokusere på kundeservice af høj kvalitet, videnstilbud og markedsanalyser. Ved at blande ECN og STP modellerne tilbydes en fuldt elektronisk forexhandelstjeneste. Dette gør det muligt for brokeren at automatisere ordreudførelsen fuldt ud, så forex brokerens personale kan fokusere på supplerende tjenester.

Både ECN og STP modeller har relevante fordele. Vi mener, at STP er den bedste model, men vi benægter ikke, at hybridløsninger også kan være et godt valg. De forskellige fordele afspejler sig også i vores konto typer.

Ved at anvende STP og ECN modeller undgås det, at brokere optræder som market makers. Dette skaber en win-win-situation for brokere og tradere, fordi: Forex brokere har ingen øget interesse i, at traders lider tab. Tværtimod genererer brokeren større fortjeneste, jo flere trades hver enkelt trader udfører hos ham.

Trade med en Top Broker

Registrer dig i dag, og trade med en flere gange prisbelønnet broker!

Hvorfor har jeg brug for en Forex broker? 

Som allerede nævnt gør en Forex broker valutahandel først og fremmest mulig. Men de tjenester, som en god broker tilbyder, går ud over den rene udførelse af ordrer. 

Her er tre eksempler på områder, hvor du stadig har brug for din Forex broker:  

 • Levering af trading platformen: Da du placerer dine ordrer online, har du brug for en elektronisk interface, der gør dette muligt. Forex brokeren leverer den tilsvarende infrastruktur.
 • Information: Brokere er allerede i henhold til loven forpligtet til at give deres kunder visse oplysninger om de finansielle produkter, der tilbydes. De bedste Forex brokere går dog langt videre end dette og tilbyder f.eks. træning af traders, aktuelle markedsnyheder eller ekspertwebinarer.
 • Investorbeskyttelse: Også her er der naturligvis lovkrav, som enhver Forex broker skal opfylde. Nogle giver endnu bedre beskyttelse. Et eksempel er Volatility Protection Service fra Admirals. 

Du kan læse mere om de kriterier, du bør kigge efter, når du vælger en Forex broker, i næste kapitel. 

[cctabanner542]

De vigtigste kriterier for Forex Brokere

Det burde være en selvfølge, at den rigtige broker for dig er et centralt element i en succesfuld traderkarriere. Så tag dig god tid til at undersøge, hvad der tilbydes på markedet i henhold til følgende kriterier. 

Seriøsitet 

Når det drejer sig om penge, er forretningspartnernes seriøsitet særlig vigtig. Men hvordan kan du vurdere, om en Forex broker er velrenommeret eller ej? Karakteristika kan være: 

 • Hvor længe har Forex brokeren været aktiv på markedet?
 • Er virksomheden baseret i Danmark, og taler de ansatte dansk?
 • Virker det ydre udseende (websted, kundekommunikation, stil) professionelt? 

En Forex broker, der har været på markedet i næsten 20 år, tilbyder kompetent dansktalende kundeservice og har et internationalt ry, er Admirals. 

Sikkerhed og Regulering  

Et andet vigtigt kvalitetskriterium er sikkerheden ved trading og den statslige regulering af Forex brokerens forretningsaktiviteter. 

Trading er i sagens natur risikabelt. Og især forex trading kan også give tab på grund af den store volatilitet dpå valutamarkederne. De bedste forex brokere forsøger at beskytte deres kunder mod sådanne konsekvenser så meget som muligt.  

Admirals tilbyder beskyttelse mod kursudsving gennem den allerede nævnte Volatility Protection Service. Det drejer sig primært om muligheden for at anvende innovative ordreindstillinger og dermed undgå uønsket slippage (ordreudførelse til en anden pris end den valgte pris). 

Når det kommer til spørgsmålet om regulering, er der helt sikkert store forskelle fra broker til broker. Tyske Forex brokere er underlagt nationale regler. De skal f.eks. være registreret hos Bafin, den føderale finanstilsynsmyndighed. 

På den anden side gælder EU's strenge regler. For det første er der direktivet om de finansielle markeder. Dette er kendt under forkortelsen MiFID II, der er afledt af direktivet om markeder for finansielle instrumenter. Med dette direktiv sigter den europæiske lovgiver ikke kun mod en bedre investorbeskyttelse, men også mod en stærkere konkurrence og en harmonisering af de nationale finansmarkeder. 

Generelt er den europæiske tilsynsmyndighed ESMA (European Securities and Markets Authority) en af de strengeste i verden. Set fra investorens synspunkt er indskudsbeskyttelsen et afgørende punkt. 

I Admirals' tilfælde opbevares klienternes midler separat fra broker selskabets midler (adskilte klientkonti). Admirals er desuden en del af den relevante indskudsgarantiordning (Deposit Guarantee Scheme), hvorved din kapital er beskyttet op til en grænse på 100.000 EUR. 

Tilbud 

Hvad du overhovedet kan trader med en Forex broker, afhænger af flere variabler. 

 • Handlende instrumenter: Jo større udvalg, jo flere muligheder har du. Hos Admirals kan du trade med mere end 40 CFD'er (Contracts for Difference) på valutapar. Forresten: Ud over forex majors, minors og exotics tilbydes ogsåh kryptovalutaer
 • Konto typer: Hvis din Forex broker tilbyder flere kontomodeller, kan du reagere mere fleksibelt på dine behov. Hos Admirals kan du vælge mellem kategorierne Trade og Zero model, som hver især kan knyttes til din foretrukne version af MetaTrader (f.eks. som Trade.MT4 eller Zero.MT5). Hvad angår omkostningerne: Trade modellerne har konkurrencedygtige priser. Med Zero konti er det endda muligt at trade fra et spread på nul. 
 • Kontraktstørrelser: Hvor mange penge du trader med, er naturligvis det vigtigste parameter. Kontraktstørrelsen bestemmer, hvor meget margin du skal deponere på kontoen. 

I Forex og CFD trading måles kontraktstørrelsen i lots, hvor et standardlot svarer til 100.000 enheder af basisvalutaen. For dig som trader kan det være en fordel, hvis din Forex broker tilbyder mindre lot størrelser, f.eks. mini lots (svarende til 0,1 standard lot) eller micro lots (0,01 standard lot).

Admirals tilbyder Micro Lots som mindste kontraktstørrelse. Du bør også bruge Admirals trading lommeregner til at bestemme din nøjagtige kontraktstørrelse (blandt andre variabler).

Gratis Demokonto 

Alle Forex brokere bør tilbyde denne service. En gratis demokonto giver uvurderlige tjenester til både nybegyndere og erfarne professionelle traders. 

Som nybegynder kan du bruge en demokonto: 

 • Lær at bruge trading softwaren.
 • Udforsk de forskellige markeder.
 • Øv dig i teknisk analyse.
 • Du kan afprøve alle processer, f.eks. at placere ordrer, uden risiko.

Før du starter med en live konto, bør du benytte dig af muligheden for at spille dig igennem trading under realistiske forhold i et risikofrit miljø. 

Og selv erfarne traders vil næppe undvære en demokonto. Det er en god måde at afprøve nye strategier på. 

Trade med en risikofri demo konto

Øv dig i at trade med virtuelle midler

Trading Platform

I online trading er trading softwaren af særlig stor betydning. Platformen er forbindelsen mellem dig og din broker og adgangen til markedet. Minimumskravene til softwaren omfatter: 

 • at den kører stabilt og overfører din ordre pålideligt.
 • at den indeholder værktøjer til graf analyse.
 • at den kan tilpasses og udvides efter dine behov. 

En trading platform, der opfylder disse kriterier og derfor oftest vælges af traders verden over, er MetaTrader. Den er tilgængelig i MT4 og MT5 versionerne hos Admirals til gratis download. 

Verdens førende multi-asset platform


Yderligere værktøjer og udvidelser 

Kun den bedste forex broker tilbyder dig den ideelle løsning til at omsætte den netop nævnte udvidelse af trading platformen til praksis. Admirals' egen Supreme Edition er en udvidelse til MetaTrader, der giver dig stærke ekstra muligheder. En af de vigtigste: miniterminalen med enkel 1-klik-handel. 

StereoTrader tager den evolutionære stige af trading software et skridt højere op og tilbyder avancerede ordretyper og strategiske ordrer. 

Den eksklusive MetaTrader Supreme Edition

Download den mest kraftfulde plugin-pakke til din foretrukne trading platform!

Spreads og Kommissioner 

Enhver fortjeneste, du opnår som trader, afhænger af de involverede omkostninger ud over den bruttofortjeneste, du opnår. 

Det vigtigste element i Forex trading er transaktionsomkostningerne i form af spreads eller provisioner. 

Spreadet, også kendt som bid ask spread, er forskellen mellem de priser, som Forex brokeren sælger eller køber et instrument til. Brokeren dækker sine omkostninger og genererer indtægter via spreadet. 

For traderen betyder det, at hans investering skal stige med mindst værdien af spreadet for ikke at tabe penge. Derfor er det afgørende at vælge en broker med de lavest mulige spreads. 

Det samme gælder i princippet for provisioner, dvs. den faste andel af omkostningerne pr. trade. Om spread eller provision er det bedste valg for dig afhænger først og fremmest af din trading stil. En god forex broker som Admirals opfylder de forskellige krav med de variable kontomodeller, der er nævnt ovenfor. 

Yderligere omkostninger 

Forex brokere varierer undertiden betydeligt i de omkostninger, de opkræver ud over spreads og provisioner. Disse omfatter gebyrer for ind og udbetalinger, gebyrbaserede udvidelser af trading softwaren (se ovenfor) eller regler om minimumsindskud.  

Følgende gælder for Admrals: 

 • Indbetalinger til din trading konto er gratis hos næsten alle online betalingsudbydere.
 • Tilbagetrækninger: To gratis pr. måned.
 • Udvidelser til MetaTrader: Supreme Edition gratis; StereoTrader gratis fra en live konto balance på 2.000 euro.
 • Minimumsindskuddet til Forex trading er 100 euro for alle konto typer. 

Ordreudførelseskvalitet og slippage

I Forex trading er det ofte et spørgsmål om sekunder eller endog brøkdele af sekunder. Hvis din broker ikke er i stand til at udføre din ordre hurtigt og problemfrit, kan der opstå problemer.  

En af disse er den såkaldte glidning. Det betyder, at din ordre af forskellige årsager ikke kan udføres til den pris, du ønsker. Hvis kursen er mindre gunstig for dig (negativ slippage), pådrager du dig tab, som du ikke kunne have forudset.  

Slippage kan være et problem, især inden for valuta trading, som ofte er kendetegnet ved høj volatilitet. Derfor er det endnu vigtigere at kunne stole på, at din broker gør alt, hvad der er muligt, for at undgå negative slippage. 

Tilladte trading strategier 

De mest succesfulde traders følger visse trading strategier. Men de bedste af dem er ikke til nogen nytte, hvis din Forex broker ikke tillader dem.  

For eksempel er det ikke ualmindeligt, at en broker ikke tillader scalping strategien. Scalping er en strategi, hvor minimale kursbevægelser udnyttes med en høj trading frekvens for at opnå en samlet fortjeneste. Kun små overskud "skæres ud" pr. trade. 

Mange brokere forbyder scalping, fordi de som DD brokere er bange for ikke at kunne afdække deres egne positioner hurtigt nok. For de mange traders, der er afhængige af scalping strategien i Forex trading, er Admirals en af de få udbydere, hvor scalping er muligt.

Kundeservice  

Det kan altid ske, at en trader støder på et problem, som han ikke kan løse på egen hånd. Der kan f.eks. opstå tekniske komplikationer med softwaren, som skal løses af udbyderen. I sådanne tilfælde er en kompetent og tysktalende support meget værd.  

Du vil dog lede forgæves efter en sådan kundeservice hos mange Forex brokere. Hos Admirals kan du til enhver tid få fat i en kompetent, dansk talende kontaktperson inden for de sædvanlige åbningstider fra mandag til fredag (kl. 9-18). 

Uddannelsestilbud 

Sidst men ikke mindst er den bedste forex broker kendetegnet ved, at den ikke bare sender sine kunder ud på markederne uden forberedelse. Admirals har snarere et bredt tilbud, som du som nybegynder kan tilegne dig grundlæggende ekspertise med. Og der er også værdifulde tips til erfarne traders.  

Tilbuddet omfatter: 

 • Webinarer  
 • Artikler
 • Vejledninger
 • Uddannelsesserier 

Kundeanmeldelser 

Stol ikke udelukkende på brokerens udsagn, når det handler om, hvem der er den bedste Forex broker. I sidste ende er der næsten ingen bedre målestok for en brokers kvalitet end de erfaringer, som andre traders allerede har haft med dem. 

Som meget få udbydere på markedet kan Admirals fremvise adskillige priser og topkarakterer i kundeundersøgelser. For eksempel: I 2021 blev Admirals af Handelsblatt kåret som den bedste CFD broker og årets CFD broker i broker afstemningen.

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

Sådan finder du den bedste Forex Broker

For at finde den bedste Forex broker har følgende fire trin vist sig at være nyttige:  

Prioritering

Spørg dig selv, hvad der er vigtigst for dig. Er det hurtig ordreudførelse eller de laveste spreads? Er det et bredt udvalg af instrumenter eller at kunne trade visse instrumenter på gode vilkår? Hvilken rolle spiller gebyrer for kontoadministration eller trading platformen for dig? 

Sammenlign  

Når du har fastlagt dine prioriteter, bør du sammenligne nogle få Forex brokere på markedet. Hvem har de bedste betingelser eller de laveste transaktionsomkostninger? Hvem har et tilstrækkeligt bredt udvalg af finansielle instrumenter til at gøre det muligt for dig at gennemføre din strategi? Hvad med kvaliteten af ordreudførelsen eller kundeservice? Når du sammenligner forskellige udbydere, bør du også bruge eksisterende kundeanmeldelser som en indikation.  

Afprøvning  

Når du har besluttet dig for en bestemt forex broker, bør du tage en omfattende testkørsel med den, før du risikerer rigtige penge. 

Du har mulighed for at gøre dette med den gratis og risikofri demokonto fra Admirals. Med den kan du afprøve alt under realistiske forhold uden at skulle satse en øre. 

Start

På et tidspunkt kommer der et tidspunkt for alle tradere, hvor de ønsker at gøre alvor af alle de mange forsøg og fejl.  

Nu er du klar til at åbne en live konto og starte din karriere som trader hos den Forex broker, du har tillid til. Tilmeld dig på Admirals' websted og kom i gang. 

Registrer dig nu

Hvilken er den bedste Forex broker for mig? 

I sidste ende er det kun dig selv, der kan træffe denne beslutning. De individuelle præferencer er for forskellige til at kunne besvares i generelle vendinger. 

Kriterierne for en god forex broker, som er beskrevet tidligere i teksten, bør dog hjælpe dig med at træffe dit valg. 

Uanset hvad du præcist værdsætter i detaljer: Hvis en broker har ry for at være velrenommeret, har gjort forretninger med succes i de tysktalende lande i mange år og er konkurrencedygtig med hensyn til kvalitet og omkostninger, er de største faldgruber allerede elimineret. 

Hvis du så husker på, at selv den bedste forex broker ikke kan beskytte dig 100% mod risiciene på valutamarkederne, er du på en lovende vej. Fordi bagsiden af forex risici er de potentielle gevinster, der er mulige på dette marked. 

Trade med en risikofri demo konto

Øv dig i at trade med virtuelle midler

Dette vil måske også interessere dig:

Dette materiale er ikke og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, investeringsanbefaling, tilbud eller opfordring til at foretage nogen form for transaktion i finansielle instrumenter. Vær opmærksom på, at artikler som denne ikke er pålidelige forudsigelser af den aktuelle eller fremtidige udvikling, da omstændighederne kan ændre sig når som helst. Før du foretager nogen form for investering, bør du rådføre dig med en uafhængig finansiel rådgiver for at sikre, at du forstår og vurderer de involverede risici korrekt.

TOP ARTIKLER
Forstå betydningen af Forex Spread
Forex spread er et grundlæggende, men vigtigt begreb, når det kommer til trading. Det burde være et meget velkendt begreb for dig, hvis du trader regelmæssigt på Forex markedet. Hvis det ikke er det, er det noget, som du skal forstå for at blive en succesfuld trader. I denne artikel vil vi forklare,...
Sådan Åbner Du en Demo Trading Konto i 5 Trin!
Denne artikel vil give dig alle fordelene ved at bruge en demo konto i Forex trading. Du vil lære om, hvad en Forex demo trading konto er, hvorfor du bør overveje at downloade en prøve demo konto, hvordan du downloader en demo trading konto, hvordan du opretter en demokonto, den bedste måde at bruge...
Hvad Er Gearing i Trading?
Når det drejer sig om trading med Forex og CFD'er, er gearing et af de vigtigste begreber for nye traders at forstå. Hvis du er en nybegynder og leder efter et svar på spørgsmålet "hvad er gearing i trading?" - så er du kommet til det rette sted. I denne artikel vil vi nøje undersøge, hvad Forex tra...
Vis Alle