MetaTrader 4 FAQ

Možná řešení:

 • Zadali jste nesprávné přihlašovací jméno (číslo účtu) nebo nesprávné heslo k Vašemu obchodnímu účtu. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, zkontrolujte prosím email, který jste obdrželi v průběhu registrace do Kabinetu Tradera; hledejte email od Admiral Markets UK potvrzující Vaši registraci - Vaše přihlašovací údaje byly zahrnuty do tohoto e-mailu. Vezměte prosím na vědomí, že hesla jsou citlivá na malá a velká písmena, proto se prosím ujistěte, že jste zadali heslo správně. Zkopírování hesla je většinou nejjednodušší cesta.
 • Pro demo účty musí být název serveru "AdmiralMarkets-Demo2" pro typ účtu Trade.MT4 a "AdmiralMarkets-Demo1" pro typ účtu Zero.MT4. Pro reálné účty musí být název serveru "AdmiralMarkets-Live2" pro typ účtu Trade.MT4 a "AdmiralMarkets-Live3" pro typ účtu Zero.MT4. Server můžete změnit tak, že ho vyberete z rozbalovacího menu. Pokud máte typ účtu Admiral.Classic, server pro reálné účty bude "AdmiralMarkets-Live1" a pro demo účty "AdmiralMarkets-Demo1".
 • Vezměte prosím na vědomí, že přihlašovací jméno do MetaTraderu 4 je číslo obchodního účtu Admiral.Classic nebo Trade.MT4. Abyste mohli obchodovat, je potřeba zadat Traderské heslo, které jste obdrželi při založení účtu, opakem je Investorské heslo, s kterým nelze obchodovat. Ujistěte se prosím, že Vaše přihlašovací jméno a heslo neobsahuje mezery.

To znamená, že Váš reálný účet ještě nebyl aktivován. Pro aktivaci účtu je potřeba vložit minimální vklad. Minimální vklad naleznete v Typech účtů. Demo účty nevyžadují aktivaci. Soutěžní účty jsou aktivovány automaticky na začátku soutěže.

Možná řešení:

 • Zkontrolujte prosím Vaše internetové připojení, možná je problém u Vašeho poskytovatele Internetu. Zkuste projít několik stránek z různých zemí po celém světě. Pokud se Vám stránky neotevřou, kontaktujte technickou podporu Vašeho poskytovatele Internetu.
 • Zkuste zakázat a znovu nakonfigurovat Váš antivirus anebo firewall software, který je nainstalován na Vašem počítači, mohou blokovat internetové připojení z MT4. Internetové komunikační porty 443 a 444 musí být otevřené a dostupné pro aplikaci terminal.exe. Pokud otevření těchto portů nepomůže, zkuste zcela zakázat firewall/internet a restartovat Váš PC.
 • Pokud obchodujete z Vašeho pracovního počítače, kancelářská síť může být nakonfigurována pro připojení k internetu přes proxy-server. Požádejte prosím svého správce systému, aby Vám poskytl údaje proxy serveru, jako je IP adresa, typ proxy a port. Poté byste měli zadat tyto údaje do MetaTrader 4 terminálu (menu "Nástroje"> Možnosti> Server> Povolit proxy server> Proxy).
 • Zeptejte se prosím Vašeho správce systému na otevřené a uzavřené porty na Vaší kancelářské síti. Pokud je port 443 a 444 uzavřen, nebudete moci používat MetaTrader 4 terminál. Můžete požádat svého správce systému, aby tento port otevřel.

Možná řešení:

 • Obchodní seance pro tento finanční instrument ještě nezačala. Zkontrolujte prosím obchodní hodiny uvedené v této tabulce (klikněte na jakýkoliv instrument pro více údajů).
 • Pokud se pokoušíte koupit nebo prodat Futures kontrakt, je možné, že již vypršel a obchodování je uzavřeno. Občas se stává, že jsou Futures kontrakty 1-2 dny před exspirací přepnuty do módu "close only" a otevírání nových obchodů je tak zakázáno.
 • Zkuste restartovat Vaši obchodní platformu.

Takovou chybu dostanete, pokud není k dispozici dostatek volných finančních prostředků ("Free margin") na Vašem obchodním účtu. Zkontrolujte prosím v Kalkulačce obchodníka výši marže, která je potřebná pro konkrétní obchodní instrument a spočítejte si standardní nebo hedgeovanou marži pro všechny Vaše otevřené pozice. Pokud zjistíte, že není dostatek finančních prostředků pro otevření nové pozice, můžete zavřít některé z Vašich stávajících pozic nebo vložit další finanční prostředky na Váš obchodní účet.

Chvilku vydržte a zkuste to znovu, buď nebyl Váš předchozí pokyn proveden nebo ho obchodní server neobdržel kvůli problémům s Vaším internetovým připojením. Restartování terminálu MT4 pomůže vyřešit problém.

Pokud máte MT4 spuštěnou, uvidíte několik záložek - Obchod | Historie účtu | Zprávy | Alarmy | atd. - klikněte na záložku 'Historie účtu', do volného prostoru klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte 'Celá historie'. Nyní byste měli vidět všechny transakce uskutečněné na účtu.

V MT4 klikněte na záložku "Historie účtu", do volného prostoru klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit jako podrobnou zprávu".

Jak interpretovat podrobnou zprávu:

Total net profit — finanční výsledek všech obchodů. Tento parametr představuje rozdíl mezi "Gross profit" a "Gross loss";

Gross profit — součet všech ziskových obchodů v peněžních jednotkách;

Gross loss — součet všech ztrátových obchodů v peněžních jednotkách;

Profit factor — poměr mezi hrubým ziskem a hrubou ztrátou v procentech. Jedna znamená, že jsou tyto částky stejné;

Expected payoff — vypočítané očekávání zisku. Tento parametr se vypočítává statisticky, představuje průměrný faktor zisku / ztráty jednoho obchodu. Může to být považováno také za očekávanou ziskovost / neziskovost dalšího obchodu;

Absolute drawdown — rozdíl mezi výší počátečního vkladu a minimálním zůstatkem bez vkladu;

Maximal drawdown — největší ztráta lokálního maxima v měně vkladu a v procentech z vkladu;

Total trades — celkový počet uskutečněných obchodů;

Short positions (won %) — počet short pozic a zisk z nich v procentech;

Long positions (won %) — počet long pozic a zisk z nich v procentech;

Profit trades (% of total) — počet ziskových obchodů a jejich podíl z celkového počtu obchodů v procentech;

Loss trades (% of total) — počet ztrátových obchodů a jejich podíl z celkového počtu obchodů v procentech;

Largest profit trade — největší zisk ze všech ziskových pozic;

Largest loss trade — největší ztráta ze všech ztrátových pozic;

Average profit trade — hodnota průměrného zisku v rámci obchodu (výše zisků děleno počet ziskových obchodů);

Average loss trade — hodnota průměrné ztráty v rámci obchodu (výše ztrát děleno počet ztrátových obchodů);

Maximum consecutive wins (profit in money) — nejdelší série ziskových obchodů a výše zisků;

Maximum consecutive losses (loss in money) — nejdelší série ztrátových obchodů a výše ztrát;

Maximal consecutive profit (count of wins) — maximální zisk v rámci jedné série ziskových obchodů a odpovídající počet ziskových obchodů;

Maximal consecutive loss (count of losses) — maximální ztráta v rámci jedné série ztrátových obchodů a odpovídající počet ztrátových obchodů;

Average consecutive wins — průměrný počet ziskových pozic v po sobě jdoucích ziskových sérií;

Average consecutive loss — průměrný počet ztrátových pozic v po sobě jdoucích ztrátových sérií.

Obchodní platforma MetaTrader4 ukazuje čas EET (GMT +3 v létě nebo GMT+2 v zimě). Ne, čas nemůže být změněn a ani neovlivňuje tvoření grafu.

Grafy v MetaTrader 4 jsou generovány pouze pomocí Bid ceny; Sell pokyny jsou prováděny za Ask cenu (obě ceny můžete vidět v MT4 v okně "Trh"). Rozdíl mezi těmito cenami je spread. Vezměte prosím tuto skutečnost v úvahu při umisťování Vašich čekajících pokynů. Graf ukazuje ve výchozím nastavení pouze Bid cenu. Chcete-li si zobrazit Ask cenu, klikněte pravým tlačítkem myši do okna grafu a vyberte Vlastnosti (nebo stiskněte F8), dále klikněte na záložku "Obecné" a zaškrtněte "Zobrazit hladinu nabídky".

Ručně můžete zadat jakýkoliv objem, který si přejete, počínaje 0.01 lotu s přírůstkem 0.01 lotu. Například můžete zadat "0.12" nebo "0.03".

Chcete-li si zobrazit úplný seznam dostupných instrumentů, klikněte prosím pravým tlačítkem myši do okna "Trh" a vyberte "Ukázat všechny symboly". Tento postup se doporučuje opakovat alespoň jednou měsíčně, protože jsou pravidelně přidávány nové kontrakty a některé kontrakty mohly vypršet (např. futures) a byly odstraněny ze seznamu.

Trade.MT4 účet využívá jiný server než Standard. Při výběru instrumentu z okna Trh se prosím ujistěte, že mají instrumenty příponu -pro. Například EUR/USD-Pro místo EUR/USD.

PC verzi MT4 může klient používat na všech operačních systémech Microsoft Windows. Předinstalovaná emulovaná MAC verze MT4 je také k dispozici. Požadavky na hardware se budou lišit v závislosti na operačním systému, ale jakýkoliv moderní dobře udržovaný PC by neměl mít žádné problémy s výkonem. Obecně by měly být splněny následující minimální požadavky:

 • 2.0 GHz nebo rychlejší CPU
 • 512 MB RAM (doporučujeme 1 GB)
 • Rozlišení obrazovky 1024x768 nebo vyšší
 • Modem/rychlost připojení 36.6 Kbps nebo rychlejší – doporučujeme stabilní vysokorychlostní připojení.

Pokud jste se již zaregistrovali a založili reálný nebo demo účet (obdrželi Váš login/heslo), doporučujeme stáhnout MT4 z našich webových stránek, je to ten nejjednodušší a nejpohodlnější způsob vzhledem k tom, že jsou všechny naše adresy serveru již integrované, platformu pouze spustíte a připojíte se k Vašemu obchodnímu účtu.Pokud již máte nainstalovanou některou verzi MT4 na Vašem počítači, můžete ji použít k obchodování s Admiral Markets UK. Použijte prosím následující adresy serveru, chcete-li se připojit k Admiral Markets UK účtu. Můžete zadat jakoukoliv z těchto adres přes Soubor > Login [Server] nebo přes Nástroje > Možnosti [Server] textové pole.Servery pro reálné účty (AdmiralMarkets-Live*): acs1.admiralmarkets.com nebo acs26.admiralmarkets.com (Trade.MT4).
acs10.admiralmarkets.com nebo acs11.admiralmarkets.com (Zero.MT4).
Servery pro demo účty (AdmiralMarkets-Demo*): acs21.admiralmarkets.com (Trade.MT4).
acs21.admiralmarkets.com (Zero.MT4).

Navzdory faktu, že Admiral Markets UK klade největší důraz na stabilitu a bezpečnost svých obchodních systémů, vždy může dojít k nepředvídané chybě nebo výpadku například internetového přípojení, technologické systémy mohou být náchylné k poruše.

V takových případech Admiral Markets UK doporučuje, aby se klienti seznámili s dalším médiem k obchodování, například si můžete nainstalovat obchodní platformu na další laptop / PC nebo si můžete stáhnout mobilní aplikaci pro obchodování na tablet / smartphone.

V nepravděpodobných případech, když dojde k poruše nebo nedostupnosti obchodního zařízení, Admiral Markets UK poskytuje (pouze jako pohotovostní opatření) telefonickou dealing službu pro provedení obchodních pokynů.

Admiral Markets UK telefonní dealing služba je dostupná 24 hodin od pondělí do pátku na čísle +372 6 309 306. Tato služba je poskytována pouze v angličtině, estonštině nebo ruštině.

Všichni klienti, kteří by rádi využili tuto službu, budou dealerem Admiral Markets nejprve identifikováni před upravením jakéhokoliv pokynu. Klient musí sdělit číslo účtu (MetaTrader účet založený u Admiral Markets UK) a telefonní heslo. Dealer neupraví ani neprovede jakékoliv pokyny, pokud nebyl klient řádně identifikován.