Най-добрите технически индикатори за CFD търговия с биткойн и други криптовалути

Март 02, 2018 12:16 UTC

На разположение на трейдърите на финансовите пазари, са голям брой технически индикатори, които да ги подпомогат в търговията. Индикаторите затърговия с биткойн и други криптовалути, които трейдърите могат да прилагат, не са много по-различни. Това, което работи за Вас на финансовите пазари и в търговията с определен тип активи, е много вероятно да работи и при търговията със CFD-та на криптовалути.

Може би един от най-добрите индикатори, които могат да се прилагат върху цената на Биткойн и останалите криптовалути е Camarilla, а по-надолу в този материал, ще разгледаме и защо. Няколко са основните причини за това:

 • Този индикатор идентифицира нива на подкрепи и съпротиви;
 • Индикаторът за търговия с криптовалута помага за идентифициране на тренда;
 • Показва бичите и мечите зони за деня и седмицата;
 • Посочва нива за „дърпане на спусъка";
 • Посочват се ясни нива за влизане и излизане от позиции;

Когато погледнете към индикатора Camarilla, ще видите дори още повече ползи за Вас, като трейдър с биткойн и други криптовалути

Нивата се генерират автоматично всеки търговски ден;

Напълно поддържа предварителни анализи, които се правя;

Ясен е и логичен;

Графиката започва просто с линиите на Camarilla.

Източник: BTC/USD, H4 графика, Admiral Markets MT4 платформа, Ноем. 2017- Ян. 2018

Просто казано, индикаторът Camarilla, предоставя достоверни, прости и напълно автоматизирани нива на съпротива и подкрепа. Според нашия експерт Ненад Керкез, Camarilla също така се използва от някои банки и институционални трейдъри. Индикаторът лесно идентифицира нива на съпротива и подкрепа. Ето как прави това::

 • W L3 – Седмичен Camarilla Pivot (Седмично, средносрочно ниво на Подкрепа);
 • W H3 – Седмичен Camarilla Pivot (Седмично, средносрочно ниво на Съпротива);
 • W H4 – Седмичен Camarilla Pivot (Много силно ниво на Съпротива);
 • D H4 – Седмичен Camarilla Pivot (Много силно ниво на дневна Съпротива);
 • D L3 – Дневен Camarilla Pivot (Дневна Подкрепа);
 • D L4 – Дневна H4 Camarilla (Много силна дневна Подкрепа).

Обикновено, ще видите D L1, D Cm, и D H1. Това са първите нива на подкрепи и съпротива за деня.

Нивата H3 и L3 са рейнджови нива. Цената е в рейндж, или консолидация, когато е между H3 и L3 Нивата. Добре е винаги първо да гледате на по-висока времева рамка, за наличието, или не на тренд.

Ако на по-дългосрочна времева рамка, движението е в рейндж, то можете да търсете оттласване от едно от двете нива. Нивата H4 и L4 са първите цели, при пробив на предходните нива, на рейндж. Цената е „направила пробив", ако се понижи под L3, или премине над H3.

Първите цели при такива пробиви са L4 и H4. При тях, трейдърите, или могат да приберат своите печалби, или да изчакат достигането на следващите таргетирани зони - H5 и L5.

Можете да проверите как нашите експерти и професионални трейдъри, като Ненад Керкез, анализират пазара с помощта на индикатора Camarilla.

Ръчно определени исторически нива на S/R (Съпротиви/Подкрепи) за биткойна и останалите криптовалути

Нивата на Подкрепи & Съпротива (S&R) са в основата на техническия анализ. Почти целия технически анализ, се уповава на модели, базирани на нива на съпротива и подкрепа.

Да се научите как да разбирате, разпознавате и търгувате, на база на нива на съпротива и подкрепа, е основно нещо, което ще Ви помогне в анализирането и търговията със CFD-та на криптовалути.

Звучи добре? Но какво точно са нивата за съпротива и подкрепа?

Цената на един актив, трябва да вземе „решение", когато доближи до едно нива на съпротива, или подкрепа:

1.Цената може да се понижи/повиши, тоест да пробие съответното ниво на съпротива/подкрепа.

2.Цената може да се оттласне в противоположна посока от съответното ниво на съпротива/подкрепа:

1.Оттласването може да е слабо, при което цената на актива да се движи в рейндж;
2.Отдалечаването може да е много силно и да станем свидетели на силно повишение/понижение, предизвикано от нивото S/R.

Трейдърите могат да се опитат да предугадят, кой сценарий е по-вероятен, като анализират графиката на съответния инструмент.

Източник: Графика EUR/USD седмична, Юни 2016 до Юли 2017, зеленият правоъгълник обозначава оттласване на цената от ниво на подкрепа, а червената кутия „мечи" пробив след консолидация.

Пробив Vs. Връщане формула

Основната формула, която използвам е тази:

Силата на ценовото движение, съпоставено със силата на зоната на подкрепа, или съпротива.

Балансът между двата фактора, ще предопредели това, дали ще видим пробив на нивото S/R, или оттласване от него. Ето и как работи уравнението:

Моментумът (движението на цената) е по-силно - налице пробив на зоната S&R.

Моментумът (движението в цената) е по-слабо и нивото S&R остава в сила – налице е връщане.

Надяваме се, че тази формула ще ви помогне да осъзнаете в по-голяма степен как работи пазарът и как се осъществява пробивът, или връщането от S/R. Добре е разбира се, да имате едно наум, че това не е точна наука, а по-скоро съвсем просто правило как да гледате на пазара.

Много е вероятно да се чудите как да измервате двете променливи… Това е един много добър въпрос, който ще адресираме в следващата част.

Тествайте търговията при нива на S/R без риск от реална загуба на капитал, с безплатна демо-сметка от Admiral Markets

Измерване на силата на подкрепата и съпротивата при биткойна и останалите криптовалути

Да започнем с това как се измерва силата на подкрепа и съпротива. Ето кои според мен, са двата най-важни аспекта, когато се анализира силата, съответно слабостта на S/R:

1.Точки на сливане

2.Времеви рамки

Точки на сливане: Колкото повече инструменти и индикатори ползвате при една ценова зона, толкова по-силно е съответно и нивото S/R. Най-силните зони, се отличават с поне три потвърждаващи сигнала на съответното ниво на подкрепа, или съпротива. Зоната S/R, обикновено е по-слаба, когато има потвърждение от един, или два индикатора, или технически фигури.

Например, нивото на подкрепа е силно, ако там е разположено 50-процентно Фибоначи ниво, кръгла психологическа граница и Пивот Поинт, дъно на индикатора Admiral Keltner indicator.

Времеви рамки: Подкрепите и съпротивите са по-силни, на по-високи времеви рамки – дневни, седмични, месечни. В допълнение, нивото S/R е по-силно, когато вдигнете времевата рамка с една степен по-висока, от тази, на която търгувате.

Линии S/R са по-слаби, ако са на времевата рамка, на която типично търгувате.

Защо нивата на Подкрепа и Съпротива са толкова важни?

Както вече посочихме, нивата на съпротива и подкрепа, заемат ключова роля в техническия анализ, а това е заради няколко причини:

Те са уважавани: пазарът използва нивата на Съпротива и Подкрепа за идентифициране на пробиви и връщания.

Големите пазарни играчи, всеки технически анализатор, както и банките и институционалните инвеститори също ползват нивата на съпротива и подкрепа, за да идентифицират по-добри нива за заемане на позиции в биткойн и останалите криптовалути.

Те са универсални: появяват се и могат да се прилагат при абсолютно всякакъв род инструменти и времеви рамки, включително и към биткойна и останалите криптовалути.

Пазарна фаза: нивата на съпротива и подкрепа, се проявяват по време на всички фази и трендове на пазара, рейнджове и обръщания.

Времеви рамки: Колкото по-голяма е времевата рамка, толкова по-силно и съответно валидно е нивото на съпротива, или подкрепа.

Пътят на цената: Съпротивите и подкрепите са ключа към това да се разбере пътя на движенитео на цената на един актив. По тях остават следите на големите играчи, които влизат, или излизат съответно в позицията.

Прости пълзящи средни величини

Простата пълзяща средна величина (SMA) e средната стойност на определен инструмент, изчислен за даден период от време. Тук „средна" означава аритметична стойност. Например 20-дневната средна величина, се изчислява на база на средната й аритметична стойност на затваряне, от последните 20 дни.

Защо да използвате средна величина при биткойна и криптовалутите?

Целта е да се изглади изменението в цената, за да може по-добре да се определи тренда. Забележете, че SMA е индикатор със забавяне, той е на база на цената в миналото и дава сигнали, обикновено след като тренда вече е започнал.

Научете всичко, което трябва да знаете търговията на финансовите пазари, като се запишете в безплатния ни онлайн курс за форекс търговия - Forex 101.

Колкото по-голям е времевия период използван от средната величина, толкова по-голямо е изглаждането, както и съответно забавянето, към последните промени в цената на актива.

Поради тези причини SMA, не е най-добрия форекс индикатор, предвестник на потенциално движение!

Индикаторът обаче, е един от най-добрите, за потвърждение на тренда. В допълнение, често се използват по две средни величини на един актив, една по-дългосрочна и един по-краткосрочен, а пресичането на двете линии дават сигнал за промяна на тренда.

Традиционно краткосрочните SMA могат да са 10, 15, или 20-дневни. Обичайните стойности на дългосрочните средни величини, които трейдърите най-често използват са 50, 100, или 200-дневни.

Как се сигнализира за нов тренд?

Сигнал за нов тренд, се дава когато краткосрочната средна величина, пресече дългосрочната. Когато тя слезе под нея, се дава сигнал за низходящ тренд и обратното. Пресичане на краткосрочната средна, над дългосрочната, дава сигнал за началото на възходящ тренд

Може да експериментирате с различни по срочност средни величини, които в най-голяма степен отговарят на вашия стил и срочност на търговия. Като правило се приема, че колкото по-дългосрочни са двете средни величини, толкова по-голяма е значимостта на сигнала за промяна на тренда. Разбира се толкова по-късно, след промяната на тренда ще дойде и потвърждаващия сигнал.

Експоненциални пълзящи средни

Макар и подобни на простите пълзящи средни величини, този форекс индикатор се фокусира в по-голяма степен върху последните цени на търговия на съответната валутна двойка. Това означава, че експоненцилната средна величина, ще отговаря много по-бързо на измененията в цените валутната двойка и съответно забавянето й спрямо новостартирал тренд, ще е по-малко.

Обикновено дългосрочните експоненциални средни, които в най-голяма степен се ползват от трейдърите са 50- и 200-дневните. При краткосрочните, най-популярни са 12 и 26-дневните.

Много проста стратегия за търговия, с ползването на двете средни величини, включва търговията всеки път, когато двете линии се пресекат. Скъсява се, когато краткосрочната EMA премине под дългосрочната и се купува, когато се повиши над нея.

Тествайте стратегията без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка от Admiral Market.

Ако не искате да сте в пазара през цялото време, то това едва ли този индикатор, може да се приеме като най-добрия за вас, когато търгувате с криптовалути. При подобен вариант, можете да използвате посочената средна величина, като потвърждаващ сигнал за заемане на позиция, следствие на сигнал, даден от друг индикатор или техническа фигура.

Има и стратегия, ползващи три пълзяща средни величини. При тях най-дългата средна величина се използва като филтър на тренда. При подобна стратегия, когато най-краткосрочната средна величина пресече средната по продължителност, не винаги се заема позиция.

Съгласно стратегията, дълги позиции се заемат, само при пресичане на краткосрочната над средносрочната линия, но условие за сделка е - и двете линии да са над дългосрочната. И обратното, къса позиция се заема, само при пресичане на краткосрочната под средносрочната средна, но и двете трябва да са под дългосрочната средна.

Bollinger Band индикатор при CFD търговията с криптовалути

Всеки списък с най-добри форекс индикатори, трябва да включва доказал се с времето индикатор за канал на волатилност.

Каналът на волатилност, е друг метод за идентифициране на тренд. Той използва идеята, че ако цената се отдалечи от пълзящата си средна величина с повече от определено ниво, то може да е започнал нов тренд.


Индикаторът Bollinger, е канал на волатилност, изобретен от финансовия анализатор Джон Болинждър, преди повече от 30 години. Той все още, остава сред най-добрите форекс индикатори, на разположение на трейдърите.

Индикаторът използва два пареметъра:

 1. брой на дните за пълзящата средна величина
 2. брой на стандартните отклонения, с които искате да обвържете средната величина

Най-често срещаните стойности са 2, или 2.5 стандартни отклонения. В статистиката, стандартното отклонение измерва какво е отклонението от средните стойности в една статистическа верига. Във финансите, стандартно отклонение се използва за измерване на волатилността.

Какво на практика сочи показателя?

Показателят сочи пазарната волатилност. Каналът се разширавя, когато волатилността расте и се стеснява, когато волатилността се понижава. Система следваща по-дългосрочен тренд, би могла да използва две стандартни отклонения и 350 пълзяща средна величина.

Бихте заели дълга позиция в криптовалута, ако затварянето на инструмента от предходния ден е над горната граница на канала, а къса позиция, ако затварянето от предходния ден е по-ниско от дъното на канала.

Изходната точка на така заетите позиции ще е, ако затварянето от предходния ден се върне и пресече отново със средната величина.

Fibonacci нива на корекция

Този индикатор е базиран на идеята, че след силно движение в определена посока, налице е повишена възможност за корекция до определени пропорции.

Тези пропорции, се определят от редицата на Фибоначи.

Това е последователност от числа, позната от античността, но популяризирана от италианския математик Фибоначи. Именно на него е и кръстена тя. Модерната редица на Фибоначи, стартира с 0 и 1. Всяко последователно число е сумата от предходните две стойности.

Ето и как изглежда редицата от числа – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Съотношенията на Фибоначи, които се приемат, че са най-важните нива на корекция, идват от тези числа. Най-важното от всички съотношения е съотношението 0.618. Това съотношение се получава, като се раздели число от редицата на фибоначи с непосредствено предшестващото го.

Стойността на съотношението, започва да клони към 0.618 като напредвате в редицата от числа. Например 89/144 = 0.6181 и 144/233 = 0.6180.

Друго ключово съотношение е съотношението 0.382.

То се получава, като се раздели число от редицата на Фибоначи, с число от същата редица, но през едно място напред.

Налице е тенденция към достигане на 0.382 с напредване по редицата. Например 55/144 = 0.3819, а 89/233 = 0.3820.

Последното важно съотношение е 0.236. То се получава с разделянето на число от редицата с число, през две места от него. Например 55/233 = 0.23605.

Разбира се има и други фибоначи числа, които се получават следствие на различни комбинации, но гореспоменатите, могат да се определят като ключови.

Какво сочи всичко това?

На теория, приема се, че след силно трендово движение, пазарът има склонност да коригира, до посочените ключови съотношения на Фибоначи. Това е един много използван от трейдърите индикатор защото той се опитва да прогнозира, до къде би се простряло определено корективно движение.

Това е ефективно, както за поставяне на стопове за ограничаване на загуби, или прибиране на печалби, така и за откриване на позиции по тренда, когато корекцията приключи.

Фибоначи нивата, до голяма степен са в сила на пазара и заради така нареченото „самореализиращо се пророчество – или нещо се случва, само защото всичко

Admiral Markets Pivot

Техническият анализ и нивата на Съпротиви и Подкрепи, са представени ексклузивно от специалния индикатор, разработен от Admiral Markets - Admiral Markets Pivot. Това, също така е един страхотен технически индикатор за търговия със CFD-та на Криптовалути.

Admiral Pivot е професионално кодиран индикатор за търговия на финансовите пазари. Той може да бъде използван за:

 1. S&R скалпиране
 2. S&R пробиви
 3. S&R зони
 4. S&R базов индикатор

Уникалността на индикатора се определя от неговите характеристики и възможности.

Източник: Admiral Pivot Indicator, MT4 SE

Индикаторът Ви позволява да изберете, която и да било от деветте времеви рамки. На пример, можете да го прилагате както на 5-минутна, така и на дневна графика. В допълнение, можете да го настроите допълнително към Вашите лични предпочитания, благодарение на допълнителните възможности за настройване.

MACD и MACD Модели

Това е един от най-популярните сред инвеститорите форекс индикатор. Носещ името на съкращението от наименованието си - The moving average convergence/divergence (MACD), той е предназначен да измерва момента.


Кое е най-доброто в случая?

Заедно с идентифицирането на тренда, показателят също така се използва за измерване на силата му. По отношение на това да се даде усещане за силата на тренда, той може би е най-добрия Форкес индикатор.

Изчисляването на дивергенцията между по-бързата и по-бавната EMA е ключовата концепция зад индикатора.

Индикаторът поставя две линии на графиката. Линията MACD обикновено се изчислява като се извади 26-дневната експоненциална средна от 12-дневната и после се поставя 9-дневна ЕМА на МАСD като сигнална линия.

Когато линията MACD пресече под сигналната линия, това е сигнал за продажба. Когато пресече над сигналната линия, се дава сигнал за покупка.

Можете да нагласите трите параметъра на индикатора (26, 12 и 9), според желанията си. По подобие на средните величини, експериментирането е препоръчително, за да достигнете до най-добрите времеви рамки на индикатора, които в най-голяма степен отговарят на търговската ви стратегия.

Когато 5,13,1 вместо стандартните 12,26,9 при настройването на осцилатора MACD, то индикаторът може да стане много по-добре приложим към динамичните криптовалути и търговията със CFD-та върху тях.

Именно това, според нашите експерти, са и най-добрите настройки на индикатора МАСD (5,13,1), когато става въпрос за търговията с криптовалути.

MACD Бичи SHS

Това е Бичи SHS (Обърнат модел „Глава с рамене"), който сочи обръщането и потенциален възходящ тренд. Потенциалния вход се прави, след като бъде завършен модела, при отварянето на следващия бар.

MACD Мечи SHS

Това е Мечи SHS модел (Глава с рамене), което дава сигнал за обръщане на възходящия тренд. Възможен вход се прави след завършване на модела при отварянето на следващия бар.

MACD Бичо Continuation

Този модел, маркира продължение на възходящия тренд. Първоначално е налице леко връщане на MACD, последвано от продължаване на ръста на индикатора, след като премине най-високата му предходна точка. Позиция се заема, когато MACD превиши предходната най-висока точка.

MACD Мечи Continuation

Този сигнал, сочи потенциално продължение на низходящия тренд. Първоначално MACD прави леко повишение, но впоследствие преодолява най-ниската стойност и продължава силно надолу. Сигнал за заемане на къса позиция се дава, когато видим пробив на най-ниската стойност.

MACD Бичи 0 Line Rejection

Когато MACD се доближи към 0-левата линия и отново се повиши нагоре, това обикновено е сигнал за продължаване на тренда. Точките A и B маркират продължението на тренда.

MACD Мечи 0 Line Rejection

Когато MACD се повиши към нулевото ниво и впоследствие се отдалечи отново от него, това е признак за продължение на низходящия тренд. Точките А и В маркират низходящото продължение на тренда.

Не губете повече време и се присъедините към милионите трейдъри, които вече са започнали своето търговско пътуване. Тествайте търговията с криптовалути, с прилагането на различни технически индикатори, без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка, или стартирайте търговия с реална сметка с Admiral Markets.

Още по темата:

Най-добрите технически индикатори, с които всеки трейдър трябва да е запознат

20 топ съвета за успех на Форекс пазара

Най-добрите форекс стратегии

Как да станете успешен форекс трейдър?

Avatar-Admirals
Admirals Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.