Инвеститорите очакват доклада за пазара на труда в САЩ в петък и следят геополитиката

Март 29, 2022 13:44

Пазарите изглежда търсят ясна посока, тъй като заинтересованите страни очакват геополитическото развитие и данните за работните места извън селското стопанство в САЩ, които трябва да бъдат публикувани в края на седмицата. 

Силните данни за работните места са ключът към доверието на пазара на фона на курса по затягане на политиката от страна на ФЕД през останалата част от годината. При условие, че броят на заетите остава на стабилни нива, има основание да се смята, че икономиката може да издържи на по-високи лихвени проценти, докато централната банка се бори срещу инфлацията.  

  • „Показателите за икономическа активност и заетост продължават да се засилват. Ръстът на работните места е силен през последните месеци, а нивото на безработица е намаляло значително" - Изявление на Федералния резерв март на FOMC. 

Предвид високото ниво на геополитически риск и инфлация, всяко разочарование от данните на ADP и NFP може да влоши настроенията към USD. Ако цифрите за работни места са по-добри от очакваното, индексът на щатския долар може да получи подкрепа. Публикуването на данните за заетостта могат също да променят спот цените на златото в зависимост от реакциите на инвеститорите към крайните резултати.  

Актуално състояние на акциите 

Азиатските пазари бяха смесени в търговията през нощта, като борсата в Шанхай се понижи при новините за поетапно блокиране поради  COVID-19. Предпазарното настроение към европейските акции показва ясна посока на понижаване на FTSE.  

Пазарите на суровини остават горещи

Основните суровини се забавиха, като спот цените на суровия петрол са в затишие, докато делегациите на Русия и Украйна се срещат в Истанбул за мирни преговори. Надигат се надеждите, че може да се постигне примирие. Всякакви положителни сигнали за мир вероятно биха поставили цените на петрола под натиск, тъй като страховете за предлагането ще бъдат облекчени.  

Цените на активи убежища като златото и среброто се движеха малко по-ниски в съответствие с други суровини. Има усещане за високи очаквания относно мирните преговори.

Ако настоящите геополитически рискове намалят, пазарите могат бързо да променят посоката си. Опасенията от предлагането вероятно ще отслабнат заедно с всяка излишна инфлация на пазарите на суров петрол.

Има го и обратният сценарий. Ако преговорите се провалят отново, разумно е да се очаква, че активите за убежища могат да запазят своята привлекателност и спот цените на суровия петрол вероятно ще останат волатилни.

  

Инвестирайте в суровини като злато и петрол с регулиран брокер и при конкурентни условия с Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.