Акциите на греха ли са решението за побеждаване на инфлацията през 2022?

Февруари 22, 2022 12:29

В свят, в който екологичните, социалните и управленските фактори (ESG) играят все по-важна роля в това къде инвеститорите влагат парите си, перспективата за инвестиране в акции на греха като алкохолни и тютюневи компании може да изглежда леко табу.

Въпреки това, тъй като инфлацията по света е нагорещена и централните банки обмислят перспективата за повишаване на лихвените проценти, така наречените акции на греха отговарят на много от изискванията, които инвеститорите търсят в такива несигурни времена.

И така, какви са тези изисквания? 

Въпреки че те ще бъдат различни от инвеститор до инвеститор, можем да подчертаем три неща, които повечето ще търсят в настоящия климат.

  1. Може би най-важното, инвеститорите търсят надеждни компании, които ще се представят добре и ще продължат да генерират паричен поток, независимо от преобладаващата икономическа среда; те търсят предвидимост сред несигурността.
  2. С нарастването на инфлацията се увеличават и входящите разходи за бизнеса, ако бизнесът не може да прехвърли тези нарастващи разходи върху потребителите, тогава печалбите му ще бъдат намалени. Следователно инвеститорите търсят компании със силна ценова сила, които могат да повишат цените, ако им се наложи.
  3. Акциите, които плащат приличен дивидент, са огромен плюс. Инфлацията подкопава покупателната способност на парите ви, редовните плащания на дивиденти, съчетани с растеж на капитала, работят заедно, за да компенсират това въздействие.

Три изисквания, три качества, които притежават акциите на греха.

Търсенето на по-голямата част от продуктите, произведени от компаниите на греха, е нееластично. С други думи, независимо от това какво се случва в икономиката, хората, които са толкова склонни, ще продължат да пушат и пият, и ще издържат на почти всяко свързано повишаване на цените, което може да им дойде. да отбележим отново и дивидентите, които изплащат тези компании.

Вземете например British American Tobacco (BAT), чиято текуща дивидентна доходност е 6,4%. Не само производителят на цигари наскоро увеличи годишния си дивидент, нещо, което е правил повече от 20 години, но също така обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 2 милиарда долара, което знак за уверена компания със силен паричен поток.

Освен това, тютюневите акции се представиха доста по-силно от пазара досега тази година, като нараснаха с повече от 23% за година до момента в сравнение с ръста на FTSE 100 от 1,4%.

Акциите на греха като BAT могат да продължат да се възползват от промяната в поведението на инвеститорите тази година и може да се окажат начин за инвеститорите да победят инфлацията през 2022 г.

Разбира се, има рискове, свързани с инвестирането в такива компании. Продължавайки с примера с тютюна, индустрията е изправена пред постоянно променящи се регулаторни изисквания и увеличаване на данъците и ограниченията върху техните продукти. 

Освен това, добре рекламираните вредни ефекти на цигарите върху здравето успешно доведоха до намаляване на броя на пушачите по целия свят.

Източник: Admirals MetaTrader 5, British American Tobacco (BATS), дневна графика с диапазон на данните 20 октомври 2020 – 21 февруари 2022 г. Изготвена на 21 февруари 2022 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Източник: Admirals MetaTrader 5, British American Tobacco (BATS), седмична графика с диапазон на данните 20 август 2015 – 21 февруари 2022 г. Изготвена на 21 февруари 2022 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

 

Инвестирайте в акции на British American Tobacco и още над 4000 компании и 200 ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света с Admirals. Започнете още днес с минимален депозит от само €1 като кликнете на банера отдолу

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Финансов автор, Admirals, Лондон

Роберто е прекарал 11 години в проектиране на системи за търговия и вземане на решения за трейдъри и фонд мениджъри и още 13 години в S&P, работейки с професионални инвеститори. Той има бакалавърска степен по икономика, магистър по бизнес администрация.