Високите цени на петрола и нарастващата инфлация моделират пазарните настроения

Май 21, 2022 21:17

Високите спот цени на суровия петрол и инфлацията продължават да предизвикват пазарните настроения, докато трейдърите и инвеститорите навлизат в последния месец на второто тримесечие.  

Инфлацията във Великобритания достигна 9% през април в сравнение със 7% през март, което означава, че Английската централна банка вероятно ще повиши основните си лихвени насоки на следващото заседание в средата на юни.  

Продължаващото нарастване на процента на инфлация дори в климат на по-високи лихвени проценти поставя въпроса: колко високи трябва да достигнат лихвените проценти, преди да имат ефект върху инфлацията? 

Има специални обстоятелства поради изкривяванията от пандемията от COVID-19 на петролните пазари и геополитическите сътресения в Украйна, така че може да е необходимо повече време от обикновено.

Очаква се Федералният резерв също да продължи да повишава основните лихвени проценти, тъй като изглежда, че инфлацията надминава усилията на ястребите да я хванат навреме.  

Междувременно страховете от страна на предлагането тормозят световните петролни пазари и спот цените остават повишени.  

Предизвикателствата на пазарите сочат към необходимостта трейдърите и инвеститорите да направят доброто управление на риска част от своите стратегии.  

Защитни акции

За инвеститорите в акции това може да означава диверсификация в защитни акции, наречени така, защото са демонстрирали стабилност в най-трудните пазарни условия. Научете повече за акциите, които могат да се представят добре във времена на криза в статията:

Тези, които търгуват със ДЗР на валути, суровини и индекси, може да поставят стоп лос при всяка сделка, за да вземат предвид волатилността.  

Независимо дали някой е трейдър, инвеститор или и двете, пазарните условия могат да се нарекат меко казано необичайни. Тъй като волатилността е висока, мечите условия могат бързо да се превърнат в краткосрочни възходящи тенденции и обратно. 

Научете повече за търговията и инвестициите на финансовите пазари в нашите безплатни уебинари на живо. Кликнете върху банер отдолу и запазете Вашето място още днес:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.