Търговията с петрол по време на кризата със съхранението

Април 24, 2020 16:06

Търговията с петрол по време на кризата със съхранението

Уважаеми Трейдъри,

Кризите винаги предоставят изключителни възможности и крият изключително високи рискове. Пандемията от Коронавирус има своето влияние върху икономиките, като смущава отраслите, които не са били подготвени за промени в потребителското търсене и веригите на доставки.

Безпрецедентно свръхпредлагане на петролните пазари изпрати цените на наскоро изтеклите WTI фючърсни май 2020 дълбоко на негативна територия (с отрицателна цена от 35 долара, достигната на CME), което представлява пряк риск да се случи същото и при фючърсните договори с по-късни срокове за доставка и за всички други инструменти, свързани с петрола, такива са нашите ДЗР на суров петрол WTI и ДЗР на суров петрол тип Brent.

Тук, в Admiral Markets, ние предприемаме всички възможни мерки, за да подпомогнем нашите трейдъри по време на настоящата турбулентност на пазара. На 22 април обявихме нашите мерки за справяне с експлозивната нестабилност на петролните пазари и за осигуряване на редовна търговия за възможно най-много наши клиенти.

Как екстремната волатилност влияе върху търговията с нашите петролни ДЗР?

Обикновено изчисляваме цената на ДЗР на суровия петрол от WTI, като използваме за база цената на следващия (най-близък) фючърсен контракт.

Поради хаотичния пазар и извънредното уреждане на основния фючърсен договор от май 2020 г., вместо да използваме договора от юни 2020 г. като основа за изчисляване на нашите спот цени на ДЗР за суров петрол, решихме да използваме договора от декември 2020 г., който ние считаме, че е по-малко чувствителен към текущите дисбаланси на петролните пазари.

Тъй като има по-дълъг период между днешния ден и последния търговски ден от договора от декември 2020 г. (19 ноември 2020 г.), след рязкото понижение при изтичането на майските фючърси, нашите цени на ДЗР за суров петрол WTI постепенно ще се сближат до договорните цени за декември 2020 г. с по-умерено темпо, отколкото ако базирахме нашата цена на спот WTI ДЗР на контракт с по-ранно изтичане.

Степента на дневните колебания в нашите спот цени на ДЗР продукти и декември 2020 година ще бъде сходна на процентна база, а не на база долар към долар.

Ако базовия фючърсен контракт Декември 2020 също стане хаотичен в бъдеще ние може отново да потърсим промяна на базовия контракт за спот цената на нашите WTI ДЗР, за да подсигурим подредена търговия. Ние също така внимателно наблюдаваме развитието на пазарите на петрол Brent и ако подобна нестабилност избухне във фючърсните договори в близкия месец, ние възнамеряваме да променим референтния базов договор за нашите ДЗР на суров петрол Brent на такъв с по-късен срок на годност.

Вашите алтернативи, когато търгувате петролни ДЗР с Admiral Markets

В допълнение към спот ДЗР на WTI и спот ДЗР на Brent, нашата водеща сметка Trade.MT5 предлага избор и от ДЗР на петролни фючърси:


WTI

Brent

Инструмент

CrudeOilUS_M0

CrudeOilUS_Z0

CrudeOilUK_N0

CrudeOilUK_Z0

Месец

Jun 2020

Dec 2020

Jul 2020

Dec 2020

Последен търговски ден

18/05/2020

19/11/2020

28/05/2020

27/10/2020


Тези фючърси на ДЗР не са обект на такси за задържане на позицията отворена (без суап).

Колебанията на цените във фючърсните договори за близките месеци също са по-чувствителни към настоящата пазарна ситуация и обикновено са по-волатилни.

CrudeOilUK_M0 (петролен контракт на Brent, юни 2020 г.) остава в списъка с инструменти, но се търгува в режим "само затваряне". Това означава, че е разрешено само намаляване на предварително отворени позиции.

Защо другите брокери или източници имат толкова големи разлики в цените?

Просто няма референтен борсов пазар за спот цена. В нормални пазарни условия спот цените при повечето брокери ще бъде сходни. В ненормални, нефункционални пазарни условия, каквито имаме сега за WTI е различно!

В повече детайли:

Няма централно място за търговия или правилник, който да формира единна глобална спот (парична) цена за суровини, като петрола. Спот цените се извличат от базовия съответен суровинен фючърсен договор чрез премахване на предполагаемите разходи за задържане.

Има няколко варианта за това, но най-важният фактор за която и да е от тези опции е кои конкретни фючърсни договори се използват като еталон. Следователно доставчиците на спот цени, които разчитат на различни методологии за формиране на спот цени и котират своите спот цени, базирани на различни референтни фючърсни договори, в крайна сметка ще имат различни котировки за едни и същи „спот" продукти едновременно.

Когато ние, следвайки нашия доставчик на ликвидност, прехвърляме спот цената си от един месец до следващия, ние се стремим да избегнем ценови разлики, така че при изтичането спот цената ни да е равна на цената на изтеклия месец и след това постепенно ще преминем към цената на следващите референтни фючърсни договори. (Трейдърите могат да видят подобни подходи за ценообразуване чрез някои други източници).

Рискове, прекъсвачи, предпазни мерки

Искаме отново да повторим, че рисковете от едностранни петролни пазари все още съществуват и следните мерки и лимити продължават да са в сила:

  1. Ограничението за максимална експозиция във всички ДЗР на спот и фючърси на суров петрол е 20 000 EUR за една търговска сметка.
  2. Ако цената на някои ДЗР на суров петрол падне под 5 USD за барел, ще се активира режим "само затваряне" и приемането на нови поръчки ще бъде спряно.
  3. Ако цената някои ДЗР на суров петрол падне до 0 USD, ще спрем ценообразуването на тези ДЗР и ще затворим всички позиции на настоящите пазарни цени и ще анулираме всички чакащи поръчки.

Моля, имайте предвид и други по-високи рискове, които продължават да съществуват и все още са изключително важни за търговията с петролни договори, сред всички други рискови фактори:

  • Резки движения и значителни гапове в пазарните цени
  • Ограничена ликвидност, която може да доведе до значително по-широк спред и увеличен брой отхвърлени на поръчки и слипидж
  • Значително по-високи такси за пренасяне на позиция през нощта (суап)
  • Голяма вероятност съответните инструменти да преминат в режим "само затваряне"

Моля, също така често проверявайте детайлите на засегнатите инструменти в секцията „ Технически спецификации" на нашия уебсайт, тъй като при стресирани пазарни условия приложимите суап депозити и кредити, както и поддържаните размери на търговията и времената на търговска сесия могат да бъдат подложени на значителни промени без специално предупреждение за Вас.

Ние си запазваме правото да въвеждаме допълнителни промени в условията за търговия, каквито може да сметнем за необходими, за да гарантираме по-добра защита на инвеститорите и правилна търговия през силно волатилни периоди на суровинните пазари.

Търгувайте отговорно,

Admiral Markets.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.