Важна информация относно ДЗР на суров петрол

Април 22, 2020 19:25

Уважаеми Трейдъри,

Като се вземе предвид рекордната волатилност в цените на суровия петрол и появата на негативни ценови нива на петролния пазар в САЩ, моля да вземете предвид следните промени в условията за търговия:

1. Овърнайт такси (суапове)

Искаме да напомним на всички инвеститори, които търсят възможност за придобиване на експозиция на основния петролен пазар, че суап таксите на спот ДЗР са обект на значителни промени, докато дисбалансите в търсенето и предлагането на петрол се запази.

Можете да намерите информацията за приложимите суап нива, както и други условия за търговия в секцията "Технически спецификации" на нашия уебсайт. Моля, проверете я, преди да установите нови позиции или да увеличите експозицията си на петролните пазари.

2. Нови инструменти

За клиентите със сметки Trade.MT5 вече са достъпни нови ДЗР на фючърси от 22 април 2020 година:

  1. _CrudeOilUK_Z0 - ДЗР на фючърси върху Brent, декември 2020
  2. _CrudeOilUS_Z0 - ДЗР на фючърси върху WTI, декември 2020

3. Ограничения за максимална експозиция

Ограниченията за максимална експозиция в ДЗР спот и фючърси на суров петрол е 20 000 EUR или еквивалента на тази сума и в друга валута.

Експозицията е максималната абсолютна стойност на позицията, която можете да заемете на вашата сметка. Така ако настоящата цена на WTI спот e $8.60 (приблизително $8) и всеки от контрактите (например 1 лот) представлява 100 барела петрол, то ще можете да отворите до 20 000 eur / 8 eur / 100 = 25 лота.

4. Авариен план

  1. Ако цената на ДРЗ на суров петрол падне под 5 USD ще бъде включен режим "само затваряне" и няма да бъдат приемани нови поръчки.
  2. Ако цената на ДЗР на суров петрол падне до 0 USD ще бъде спряно ценообразуването на тези инструменти и ще затворим всички позиции на настоящите пазарни цени и ще отменим всички чакащи поръчки.

Силно препоръчваме внимателно да прецените своя риск апетит, тъй като ситуацията около пазара на суров петрол е много волатилна. Търгувайте отговорно.

Поздрави,

Admiral Markets.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.