Admiral Markets въвежда Настройки за защита при волатилност

Октомври 27, 2016 13:54


Скъпи трейдъри,

Екипът на Admiral Markets е горд да Ви представи ново подобрение – Защита от волатилност, която е налична за клиенти със сметки Trade.MT4, Zero.MT4 и Trade.MT5.

Защо е важно да се защитите от пазарната волатилност?

Всеки трейдър знае какво е волатилност – можем накратко да я определим като мярка за скоростта и магнитуда/диапазона на ценовата промяна.
Различните събития от икономически данни до природни бедствия предизвикват силни и мощни ценови движения, което прави понякога трейдингът силно непредсказуем.

Admiral Markets предлага пакет от авангардни настройки, за да Ви помогнат да намалите риска от волатилността и да избегнете опасните моменти на пазарите.

Каква е основната полза на функцията Защита при волатилност?

Тя ще увеличи увереността Ви, чрез осигуряване на гарантирани лимити за слипидж и по-голяма вероятност за изпълнение на поръчките с всякакъв размер.
Имате възможност да отмените поръчките при ценови гапове без загуби от различно ценово ниво на изпълнение, спрямо предварително зададеното, както и по-ниска вероятност от активиране на поръчка от разширение на спреда.
В крайна сметка Вие ще придобиете по-голяма увереност на пазарите, търгувайки инструменти с висока и ниска волатилност, като така ще имате и повече търговски възможностти.

Какви са основните характеристики на функцията Защита от волатилност?

По същество Ви предлагаме по-широки и авангарди функции за поставяне и настройки на търговските поръчки, особено при по-волатилни условия на пазара.

Функцията Защита при волатилност включва:

  • Вход с пазарни и стоп поръчки, чрез предварително дефиниран риск на максималния слипидж.
  • Защита от загуби при лимитирани поръчки с предварително определени stop loss нива.
  • Възможност за изпълнение на лимитирана поръчка на най-близка пазарна цена в случай на прекалено бърза ценова промяна и липса на ликвидност.
  • Възможност за избягване на активиране на стоп поръчки за ограничаване на загубите (stop loss) при разширяване на спреда при новини и по-волатилни пазарни условия.
  • Възможност за изпълнение на по-големи лимитирани поръчки на части, което е важно при по–ниско ликвидни пазари.
  • Възможност за наблюдение на размера на слипиджа при изпълнени поръчки.

Как можете да ползвате Функцията Защита от волатилност?

Всеки клиент на Admiral Markets със сметки Trade.MT4, Zero.MT4 и Trade.MT5 (както релни, така и демо, с изключение на ex-Admiral.Pro сметките на AM-Live1, AM-Live3) може да настрои и използва функцията Защита при волатилност от страницата Настройки на сметката в Кабинет на трейдъра.

Къде може да получите повече информация за функцията Защита при волатилност?

Повече информация за услугата може да получите от сайта на Admiral Markets в секцията Продукти.

Бихме искали да благодарим на технологичният ни клон – AMTS Solutions и неговият директор Димитрий Ранев, за разработването и изпълнението на този авангарден инструмент.С най-добри пожелания,
Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.