Trgovanje z opcijami vs trgovanje s CFD-ji

Admirals
12 Min branje

Ta članek o trgovanju z opcijami je primeren za začetnike, saj bomo štartali z osnovami in vse skupaj lepo ponazorili na primerih. Govorili bomo tudi o prednostih in slabostih trgovanja z opcijami in kako si lahko trgovalci dandanes pri trgovanju pomagajo s CFD-ji (Contracts for Difference).

Kaj je trgovanje z opcijami?

Pri trgovanju z opcijami gre za nekakšno vrsto špekulacije na tečaj osnovnega instrumenta. Osnovni instrument lahko predstavlja delnico, obveznico, surovino ali katerikoli drugi naložbeni razred. Ker je tečaj opcije odvisen od (izveden iz) tečaja osnovnega instrumenta, sodijo opcije med t.i. izvedene finančne instrumente. Trgovanje z opcijami sicer izvira iz Grčije, kjer so posamezniki špekulirali na žetev oljk. Dandanes pa je opcijsko trgovanje na voljo na najrazličnejših trgih, kot so valute, delnice, surovine, obveznice in delniški indeksi.

Za tiste, ki se ukvarjajo z online trgovanjem, je zelo priljubljeno trgovanje z opcijami na delnice. Če kupite opcijo, vam to daje pravico, ne pa obveznost za nakup ali prodajo osnovnega instrumenta po vnaprej določeni ceni do določenega datuma v prihodnosti. V tem pogledu so opcije podobne drugim instrumentom, s katerimi špekuliramo glede smeri gibanja bodočega tečaja. Ker pa imajo opcije datum zapadlosti, mora trgovalec v obzir vzeti tudi časovno komponento, kako dolgo se bo trg gibal v predvideno smer in ob kakšni predvideni volatilnosti se bo to dogajalo. Za sedaj pa ostanimo pri dveh različnih vrstah opcijskih pogodb in sicer nakupne (calls) in prodajne (puts).

Kako deluje trgovanje z opcijami?

Ko boste začeli trgovati z opcijami, se morate najprej spoznati z obema vrstama opcijskih pogodb, ki so vam na voljo in sicer nakupne (calls) ter prodajne (puts) opcije. Vsak posel z opcijo ima dve strani in sicer kupca opcijske pogodbe ter prodajalca opcijske pogodbe, ki je poznan tudi kot izdajatelj (writer). Četudi je uporaba opcij možna na različnih finančnih trgih, se za zdaj posvetimo zgolj trgovanju z opcijami na delnice.

Kaj je nakupna (call) opcija?

Nakup call opcije daje kupcu pravico, ne pa tudi obveznost, da kupi delnice podjetja po vnaprej določeni ceni, ki je poznana pod nazivom izvršitvena (strike) cena do vnaprej določenega datuma zapadlosti opcije (expiry). Prodajalec call opcije je tisti, ki pri tem poslu nosi obveznost. Povedano z drugimi besedami, če se kupec odloči izvršiti opcijsko pogodbo, torej kupiti delnice pod vnaprej znanimi pogoji, je prodajalec dolžan prodati svoje delnice kupcu.

Recimo, da je trgovalec kupil call opcijo na delnico Appla po strike ceni 180 dolarjev, ki zapade čez šest tednov. To pomeni, da ima trgovalec pravico izvršiti opcijo (torej pravico izvršiti nakup delnic) na način, da kupi delnice po 180 dolarjev. Če se bo tečaj delnic Appla v tem času povzpel na 200 dolarjev, potem bo to za kupca opcije predstavljalo dober posel, saj bo lahko delnice kupil ceneje, kot bi za njih odštel z nakupom na borzi.

Izdajatelj call opcije je dolžan prodati delnice kupcu opcije po 180 dolarjev za delnico, ne glede na to, kakšna bi bila sicer cena delnic Appla na dan zapadlosti. Na drugi strani pa kupec opcije nima dolžnosti do izvršitve nakupa delnic in do tega recimo ne bi prišlo, če bi tečaj delnic Appla padel na 150 dolarjev. V takšnem primeru bi opcija zapadla, delnice pa bi obdržal izdajatelj opcije.

Ko tečaj osnovnega instrumenta preseže t.i. strike oz. izvršitveno ceno, potem govorimo, da je opcija 'in the money', sicer pa je 'out of the money'. Če se vrnemo na naš primer, ko je tečaj delnic Appla 200 dolarjev, je opcija 20 dolarjev 'in the money'. Če pa znaša tečaj delnic Appla 150 dolarjev, potem je opcija 30 dolarjev 'out of the money'.

Kaj je prodajna (put) opcija?

Nakup put opcije daje kupcu pravico, ne pa obveznost, prodati delnice po vnaprej določeni izvršitveni ceni na datum zapadlosti. Prodajalec put opcije ima na drugi strani obveznost nakupa delnic po izvršitveni ceni, če se kupec opcije odloči izkoristiti svojo pravico prodaje na ali pred dnevom zapadlosti. V tem primeru trgovalec stavi na padec tečaja delnice in v bistvu shorta (prodaja na kratko). Poglejmo si konkreten primer.

Recimo, da delnice Tesla trenutno trgujejo pri tečaju 360 dolarjev za delnico in da znaša tečaj put opcije 6 dolarjev (daje pravico do prodaje delnic po 360 dolarjev) in zapade čez tri mesece. Ker se opcijska pogodba nanaša na 100 delnic, znaša strošek 1 put opcije 600 dolarjev (100 delnic x 6 dolarjev) – gre za t.i. opcijsko premijo. Točka preloma za trgovalca se tako nahaja pri izvršitveni (strike) ceni minus ceni put opcije, v našem primeru 354 dolarjev (360 – 6).

Če bo na dan zapadlosti tečaj delnice Tesla med 354 in 360 dolarji, potem bo imela opcija neko vrednost, vendar ne bo dobičkonosna. Rast tečaja nad 360 dolarjev bi pomenila, da opcija izgubi vso vrednost in bi trgovalec izgubil celoten denar investiran v nakup put opcije, torej izgubil bi vseh 600 dolarjev. Pri tečaju pod 354 dolarji pa bi trgovalec začel ustvarjati dobiček.

Če bi se radi naučili več o trgovanju, potem prevrite naše prihajajoče webinarje! Vsak teden se skupaj s profesionalnimi trgovalci posvetimo različnim temam, pregledamo trge in različne strategije. Kliknite na oglas spodaj in si rezervirajte mesto še danes!

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Kako trgovati z opcijami: trgovalne strategije

Zelo malo opcij na delnice se dejansko izvrši in pride do prenosa lastništva nad delnicami. To pa zato, ker večina uporablja opcije kot instrument za špekuliranje na tečaj osnovnega instrumenta in se zato še pred zapadlostjo opcije odločijo za prodajo opcije (običajno nazaj izdajatelju/ prodajalcu opcije) z namenom, da zaprejo svojo pozicijo in zgolj realizirajo ustvarjeni dobiček ali izgubo. Ne sledijo pa opcije popolnoma enako gibanju tečaja osnovnega instrumenta, kot bi morda kdo pričakoval. Razlog je v tem, da se vrednost opcije znižuje, bolj kot se približuje datum zapadlosti. Gre za značilnost opcij, po katerih se bistveno razlikujejo od nakupa samih delnic.

Morda se bo slišalo čudno, toda to je zgolj en razlog, zakaj veliko trgovalcev začetnikov izgublja denar pri trgovanju z opcijami. Za trgovalce z opcijami je pomembno, da razumejo t.i. grške oznake povezanih z opcijami: Delta, Vega, Gamma in Theta. Gre za statistične vrednosti, ki merijo tveganja povezana s trgovanjem opcijske pogodbe:

 • Delta: meri občutljivost opcije na spremembo tečaja osnovnega instrumenta. V bistvu nam ta številka pove, za koliko točk se bo spremenil tečaj opcije, če se bo tečaj osnovnega instrumenta spremenil za eno točko. Ne bo vedno tako, da bo sprememba tečaja osnovnega instrumenta za eno točko vplivala na spremembo tečaja opcije za eno točko. Vrednost Delete se giblje med 0 in 1 za call opcije ter med 0 in -1 za put opcije.
 • Vega: običajno večja volatilnost osnovnega instrumenta vpliva na višjo vrednost opcije. Razlog je v tem, da večja volatilnost poveča možnosti, da bo tečaj osnovnega instrumenta presegel izvršitveno ceno in tako spravil opcijo v območje 'in the money'. Vega torej meri občutljivost opcije na spremembo volatilnosti osnovnega instrumenta. Pove nam, za koliko se bo spremenil tečaj opcije, če se bo volatilnost osnovnega instrumenta spremenila za 1%.
 • Gamma: meri občutljivost vrednosti Delte na spremembo tečaja osnovnega instrumenta.
 • Theta: meri časovno vrednost opcije. Bližje kot je opcija zapadlosti, manj je vredna. Theta meri teoretično vrednost v dolarjih, ki jo opcija izgubi vsak dan.

Kot lahko torej vidite, je potrebno osvojiti kar nekaj znanja in preučiti številne kazalnike, preden se lotimo trgovanja z opcijami. In vse to je zgolj dodatno delo, poleg potrebnih raziskav in analiz namenjenih iskanju naložbenih priložnosti, določitve trgovalnih nivojev za nakup in prodajo ter 'stop-loss' in 'take-profit' nivojev. Kompleksnost trgovanja z opcijami je samo eden izmed razlogov, zakaj se veliko trgovalcev raje usmeri na druge vrste instrumentov pri trgovanju na finančnih trgih, kot so npr. CFD-ji (Contracts for Difference).

Razlika med CFD-ji in trgovanju z opcijami

Tudi CFD trgovci - ki trgujejo s CFDji, so tako kot opcije, izvedeni finančni instrumenti in omogočajo špekuliranje na rastoče in padajoče trge. Pri CFD-jih gre v bistvu za pogodbo med dvema strankama, kupcem in prodajalcem. Pogodba določa, da bo prodajalec plačal kupcu razliko med trenutnim tečajem instrumenta na trgu in tečajem v trenutku, ko se bo kupec odločil zaključiti pogodbo.

Prodajalec je običajno vaš broker. Pri trgovanju s CFD-ji trgovalec preprosto plača razliko med tečajem osnovnega instrumenta od odprtju in zaprtju pozicije. Za razliko od opcij, ko se sprememba v tečaju osnovnega instrumenta ne preslika v enaki meri na spremembo tečaja opcije, lahko rečemo, da CFD-ji bistveno bolj natančno sledijo tečaju osnovnega instrumenta. V tabeli spodaj si lahko gledate glavne razlike med trgovanjem z opcijami in trgovanjem s CFD-ji:

Trgovanje z opcijami

Trgovanje s CFD-ji

Pogodba ima zapadlost – lahko se zgodi, da se bo trg gibal v želeno smer po zapadlosti, vendar od tega ne boste imeli nikakršne koristi

Običajno ni zapadlosti

Običajno niso čisto vse delnice in instrumenti na voljo tudi za opcijsko trgovanje

Trgovalci lahko izbiramo med več kot 3000 osnovnimi instrumenti za trgovanje

Izdajatelji opcij so izpostavljeni neomejenim izgubam

Trgovalci se lahko poslužujejo stop-lossov in naročil za zaščito pred volatilnostjo z namenom obvladovanja tveganj

Vrednost opcije se niža s časom in se zato zaradi časovne komponente smatrajo kot 'uničujoče se sredstvo'

Časovna komponenta ne vpliva na CFD pogodbo – deležni boste celotnega dobička ali izgube

Trgovanje z opcijami zahteva vzdrževanje minimalno 2.000 dolarjev na trgovalnem računu in minimalno 25.000 dolarjev, v kolikor z opcijami trgujete dnevno (gre za standarde sprejete v panogi)

Trgovalci lahko odprejo CFD trgovalni račun že z vsega 200 dolarji

Trgovanje s CFD-ji prinaša tudi nekatere unikatne značilnosti, kot so:

 • Vzvod: običajni trgovalci lahko odpirajo pozicije, ki so do 30x večje od njihovega razpoložljivega stanja na računu (odvisno od instrumenta), medtem ko lahko profesionalni trgovalci koristijo vzvod celo vse do 500x – več si lahko preberete v pogojih poslovanja za običajne in profesionalne stranke pri Admirals.
 • Trgujete lahko v katerikoli smeri: odpirate lahko dolge in kratke pozicije ter na ta način tudi zaščitite vaše pozicije na drugih računih.
 • Pozicije lahko držite odprte poljubno dolgo: CFD-ji vam omogočajo trgovanje na sekundnem časovnem intervalu, lahko pa se odločite za držanje odprtih pozicij za nekaj dni, tednov ali mesecev.
 • Napredna orodja za obvladovanje tveganj: uporaba stop-loss in take-profit nivojev vam bo omogočala minimizirati tveganja.
 • Dostop do globalnih trgov, kot so:
  • CFD-ji na delnice
  • CFD-ji na indekse
  • CFD-ji na surovine
  • CFD-ji na obveznice
  • CFD-ji na kriptovalute.

Kako začeti s CFD trgovanjem še danes?

Prvi korak: izbor trgovalne platforme

Izbor najprimernejše trgovalne platforme za trgovanje je prva zadeva, ki se ji morate posvetiti. To zna biti kar izziv v primeru trgovanja z opcijami, saj vse platforme ne ponujajo vse funkcionalnosti, kot jo dandanes potrebuje trgovalec na globalnih trgih. Dostop do globalnih trgov je torej pomemben, prav tako pa so pomembni tudi drugi dejavniki, kot so stabilnost, enostavna uporaba in dostopnost. Trgovanje s CFD-ji je mogoče preko dobro poznane in najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu, ki je na voljo v naslednjih različicah:

MetaTrader trgovalne platforme so prava izbira za CFD trgovanje in se uporabljajo tako rekoč po vsem svetu. To pomeni, da je na voljo zadostna podpora in neprestan razvoj funkcionalnosti v dobro trgovalcev, kar je velik plus v primerjavi z drugimi trgovalnimi platformami.

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Drugi korak: razvoj trgovalne metodologije

Pri trgovanju s CFD-ji gre za preprost način špekuliranja na finančnih trgih. Toda kako naj trgovalec, ob tako velikem številu trgovalnih priložnosti na tako velikem številu različnih trgov, ob čemur je na nekaterih trgovanje mogoče celo 24 ur na dan, izloči tiste, pri katerih je razmerje med potencialnim donosom in tveganjem najbolj optimalno?

Strategija mora biti kompatibilna z:

 • Vašo rutino: kdaj v dnevu se boste posvetili trgovanju?
 • Vašim stilom: kakšne vrste trgovalec ste? Dnevni trgovalec, skalper, swing trgovalec ali morda bolj dolgoročni vlagatelj?
 • Vašimi trgi: na katere trge ste osredotočeni? Delnice, valute, surovine, indeksi?
 • Vašo metodologijo: na kakšen način boste sprejemali vaše naložbene odločitve za nakup/ prodajo ter izstop iz pozicije v primeru dobička ali v primeru zaščite pred izgubo?

Morda v tem trenutku še nimate odgovorov na vsa zgornja vprašanja. Morate pa si zapomniti, da trgovanje predstavlja neprestano delo in zahteva predanost. Odprtje trgovalnega računa vam je lahko v pomoč pri spremljanju trgov in razumevanju, kako trgi sploh delujejo.

Sedaj, ko veste več o trgovanju z opcijami in CFD trgovanju ter kako začeti, kateri bo vaš naslednji posel?Za začetek si lahko odprete demo trgovalni račun s klikom na spodnjo sliko.

Trgujte z Admirals - MetaTrader 5

Z Admirals lahko brezplačno prenesete MetaTrader 5 in začnete svojo tržno izkušnjo na pravi način - z najsodobnejšo platformo za trgovanje! Pridobite dostop do napredne analize grafikonov, najnovejših tržnih trendov, vpogleda trgovskih strokovnjakov in še veliko več. Kliknite spodnji pas, če želite prejeti BREZPLAČEN prenos MetaTrader 5!

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


 

Spoznajte še druge oblike investiranja:


O Admirals

Admirals je regulirani posrednik, ki vam omogoča dostop do navečjih svtvnih borz preko najnaprednejših trgovalnih platform. Z nami lahko trgujete s CFD-ji, delnicami, kritpovalutamu, surovina in ETF-ji.

Uspešno trgovanje!

Admirals


To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.
1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.
2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.
3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.
4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.
5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.
6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.
7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.
8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.
9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?
Kaj so finančni trgi? Finančni trgi so tisti, na katerih se trguje z vrednostnimi papirji, to pomeni, da trgovci te vrednostne papirje kupujejo in prodajajo z namenom ustvarjanja dobička, hkrati pa poskušajo omejiti tveganja. Finančni trgi - vsebina članka Kaj so finančni t...
AUDUSD | Vse, kar morate vedeti za trgovanje z AUD / USD
Trgovanje z AUDUSD je lahko izjemno zanimivo, saj je povpečje premikov na dan kar 49, to pa ponuja obilo priložnosti za trgovanje. Želite tudi vi izkoristiti to izjemno visoko volativnost? Admirals vam že 18-let zagotavlja dostop v svet trgovanja in investiranja. Tukaj vam na enem mestu ponujam saj...
?USDCHF forex valutni par - vse, kar morate vedeti za trgovanje (Vodnik)
Želite spoznati, kako uspešno trgovati USDCHF? Spoznajte vse, kar morate vedeti o trgovanju z dolarjem in švicarskimi franki z Admirals. Vsebina članka USDCHF Kaj je USD CHF? Kako kupiti USD CHF menjalni tečaj? Kako prodati dolar po švicarskem franku? Prednosti trgovanja s ceno USD CHF Trgo...
Poglej vse