​Kako začeti s socialno odgovornim investiranjem?

Admirals
19 Min branje

Ali ste vedeli, da raziskava, ki jo je opravila Bank of America predvideva, da je na voljo kar 20 bilijonov dolarjev za naložbe usmerjene v socialno odgovorno investiranje? Tranzicija se med večjimi institucijami že odvija in raziskava kaže tudi, da so družbeno odgovorna podjetja in skadi utrpeli manjše izgube v slabih časih splošnega upadanja tečajev, kar pomeni, da veliki igralci ostajajo v tovrstnih naložbah z namenom realizacije dolgoročnih dobičkov.

Gre za pomembno spremembo, ki jo dandanes vlagatelje enostavno ne smejo spregledati. Nadaljujte z branjem in izvedeli boste, kako lahko tudi sami izkoristite ta pomemben premik v investicijskih tokovih.

Definicija družbeno socialno odgovornega investiranja

Termin družbeno socialno odgovorno investiranje povzema investiranje v družbe in sklade, za katere se smatra, da so družbeno odgovorni. Razumevanje koncepta socialno odgovornosti se lahko razlikuje med posamezniki in je poznano tudi pod pojmi, kot so: trajnostno investiranje, zeleno investiranje, etično investiranje ali vplivno investiranje.

Večina institucionalnih vlagateljev deli družbeno odgovornega investiranje na naslednje kategorije: okolje, družbo in upravljanje, kot je prikazano spodaj:

▶️Okolje:

➡️Obnovljivi viri energij

➡️Podnebne spremembe

➡️Ogljikovi izpusti

➡️Onesnaževanje in odpadki

➡️Naravni viri


▶️Družba:

➡️Zdravje in varnost
➡️Odnos do zaposlenih
➡️Varnost osebnih podatkov
➡️Človeški kapital
➡️Sporni viri

▶️Upravljanje:

➡️Poslovna etika
➡️Prakse za ohranjanje konkurence
➡️Transparentnost davkov
➡️Nagrade vodstvenim delavcem
➡️Raznolikost v upravnem odboru

Raziskava s strani Morgan Stanley Capital International (MSCI) kaže, da je kar 71% individualnih vlagateljev naklonjenih socialno odgovornemu investiranju. Kar je morda še bolj pomembno je to, da je kar 84% milenijcev naklonjenih družbeno odgovornemu investiranju. Glede na to, da bo okoli 30 bilijonov dolarjev premoženja milenijcev na razpolago za naložbe v naslednjih nekaj desetletjih, družbeno socialno odgovornega investiranja preprosto ne smemo prezreti.

Medtem ko vlagatelji iščejo naložbe v socialno odgovorna podjetja in sklade, ki izpolnjujejo vse ali večino navedenih kriterijev, je lahko njihov pristop tudi ravno obraten v smislu, da se izogibajo naložb v tista podjetja, sklade in panoge, ki niso družbeno odgovorna. Na primer, družbeno odgovorni skladi se običajno izogibajo naložbam v podjetja, ki so povezana s tobakom, nafto in plinom, igrami na srečo, orožjem in alkoholom.

Dobro se pripravite na tovrstno spremembo investicijskih tokov in si zagotovite dostop do pravih orodij in naložbenih instrumentov. Preko Admirals Invest.MT5 računa lahko investirate v delnice in ETF-e na 15 največjih borzah po vsem svetu ob minimalni posredniški provizij za ameriške delnice, ki znaša zgolj 0,01 dolarja na delnico, ne pa manj kot 1 dolar na posel. Kliknite na oglas spodaj in si odprite račun še danes:

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

Rezultati socialno odgovornega investiranja

Medtem ko je veliko vlagateljev zainteresiranih za izgradnjo socialno odgovornega portfelja, pa so nekateri še vedno neodločni glede tega, saj ne vedo, kakšen vpliv bi to lahko imelo na uspešnost njihovega portfelja. To je logično, saj je namen kakršnegakoli investiranja ustvarjanje dobička. Raziskave vezane na donosnost socialno odgovornih naložb v tej luči ponujajo precej zanimive ugotovitve.

Nekatere študije ugotavljajo, da so družbeno odgovorne naložbe manj volatilne, saj niso tako podvrženi goljufijam, podkupovanjem in korupciji. Ravno nasprotno velja za družbe, kjer je prisotno pomankanje družbene odgovornosti in so posledično predmet pogostih goljufij, problemov pri vodenju in računovodskih nepravilnosti.

Glede na raziskavo MorningStara za prvi kvartal leta 2020, je kar 87% oz. 51 od skupaj 57 njihovih indeksov, ki merijo družbeno odgovorna podjetja in sklade, po donosnosti prekašalo njihove nasprotnike. BlackRock raziskava je pokazala, da je samo v prvem kvartalu 2020 v družbeno odgovorne vzajemne sklade in ETF-e priteklo kar 40,5 milijard svežega kapitala, kar predstavlja 41% povečanje na letni ravni.

Vir: Admirals MetaTrader 5, GSG, tedensko - obdobje: 23.9.2012 do 3.11.2020, zajeto dne 3.11.2020 ob 8:09 am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Zgornji grafikon prikazuje gibanje tečaja sklada iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, katerega lahko kupite tudi preko Admirals Invest.MT5 računa. Zadnji večji popravek na grafikonu prikazuje korona virus pandemijo v začetku leta 2020, ki je imela vpliv na globalne delniške trge.

Predstavljeni ETF je utrpel 26% upad tečaja, medtem ko je širši delniški indeks S&P 500 utrpel 35% padec. Celo indeks Nasdaq 100, ki vključuje 100 največjih tehnoloških podjetij, ki kotirajo na borzi Nasdaq, je v istem času upadel za več kot 30%.

Nobeno presenečenje torej ni, da se socialno odgovorni skladi soočajo z rekordno visokimi prilivi svežega kapitala, kot prikazuje MorningStar raziskava:

Vir: CNBC

Eden od razlogov, zakaj so se družbeno odgovorni skladi odrezali bolje od drugih naložb v prvem kvartalu 2020 je v tem, da so bistveno manj izpostavljeni energetskemu sektorju. Socialno odgovorni skladi se namreč izogibajo naložbam v tista energetska podjetja, ki še vedno uporabljajo fosilna goriva, ki povzročajo povečanje ogljikovih izpustov.

Socialno odgovorni skladi izbirajo naložbe v tista podjetja, ki so bolj družbeno odgovorna. To pomeni, da so v njihovih portfeljih podjetja iz različnih panog, ki dajejo poudarek na varovanje okolja, pošten odnos do delničarjev in etično vodenje. Visoko ovrednotena družbeno odgovorna podjetja so danes na seznamu številnih institucionalnih vlagateljev in milenijcev.

Preden si pogledamo nekatere izmed najbolj družbeno odgovornih podjetij in skladov, ki so zanimivi za investiranje, vam priporočamo, da si namestite Admirals MetaTrader 5 trgovalno platformo. To vam bo omogočalo, da boste lažje sledili primerom, predstavljenim v nadaljevanju tega članka. Namestitev je popolnoma brezplačna, preko platforme pa boste lahko dostopali do tisoče različnih delnic in ETF-ov ter naprednih trgovalnih orodij. Kliknite na oglas spodaj in si namestite platformo še danes!

Frakcijsko investiranje v delnice

Kupite deleže delnic v več kot 700 vodilnih svetovnih delnicah

Top socialno odgovorna podjetja za investiranje

Če vas zanimajo naložbe v socialno odgovorna podjetja, ali zaradi velikih prilivov svežega kapitala ali preprosto zato, ker bi tudi sami radi prispevali k družbeno odgovornemu investiranju, potem je pomembno poznati nekatere največje družbe na tem področju. Številne družbe po svetu se trudijo prispevati k boljšemu svetu, nekatere pa so že uspele pomembno prispevati k temu in so jih vlagatelji že uvrstili na svoje sezname. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj izmed njih.

1. Novo Nordisk (NVO)

Novo Nordisk je dansko farmacevtsko podjetje. Čeprav mnogi ne bi uvrstili farmacevtskih podjetij niti blizu seznama družbeno odgovornih podjetij, so v Novo Nordisku usmerjeni tako v dostopnost inzulina za reševanje življenj po vsem svetu, kot tudi v varovanje okolja. V podjetju se trudijo vzpostaviti model poslovanja z ničelnim vplivom na okolje, tako da so že investirali v sončno farmo v Severni Karolini, ki bo z elektriko napajala celotno poslovanje podjetja v ZDA od leta 2020 dalje.

Vir: Admirals MetaTrader 5, NVO, mesečno - obdobje: 1.7.1990 do 3.11.2020, zajeto dne 3.11.2020 ob 9:09 am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Na zgornjem mesečnem grafikonu gibanja tečaja delnice Novo Nordisk je lepo razviden dolgoročni rastoči trend od leta 1990. Največji upad tečaja je delnica doživela v letih 2015 in 2016, ko so bili pod cenovnim pritiskom s strani ZDA, kar je skoraj razpolovilo njihove prihodke v tistem času. Rdeča 50-periodna, zelena 100-periodna in črna 200-periodna eksponencialna drseča sredina potrjujejo dolgoročni rastoči trend.

2. Microsoft (MSFT)

Veliko ljudi ne ve, da je družba Microsoft nevtralna, kar se tiče ogljikovih emisij že od leta 2012. V podjetju so zastavili unikaten pristop in so vključili strošek ogljikovih emisij v svoje letne proračune ter na ta način spodbudili njihove oddelke k zmanjšanju emisij. Januarja 2020 je direktor družbe Satya Nadella naznanil še močnejšo družbeno odgovorno okolijsko iniciativo, ki bo pripeljala do popolne izločitve ogljikovih izpustov do leta 2030. Drugi večji cilj podjetja pa je, da bi do leta 2050 iz okolja umaknili več ogljikovih izpustov, kot so jih v okolje izpustili od njihove ustanovitve.

Vir: Admirals MetaTrader 5, MSFT, tedensko - obdobje: 17.11.2013 do 3.11.2020, zajeto dne 3.11.2020 ob 10:09 am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Delnice Microsofta so konstantno rasle v zadnjih letih. Četudi sta bila v letu 2018 in 2020 dva nekoliko večja popravka, sta vendarle segla samo do 50-periodne eksponencialne drseče sredine (rdeče barve). Rast tečaja delnice pa je spodbudila korona virus pandemija, saj so se vlagatelji preselili v tehnološke delnice zaradi zaprtja držav po vsem svetu in množični selitvi k oddaljenemu delu.

3. Starbucks (SBUX)

Družba Starbucks je ena od ustanoviteljic združenja za nevtralizacijo ogljikovih emisij. Druga podjetja v združenju so Microsoft, Nike, Unilever, Danone, Mercedes-Benz AG, Wipro, Natura & Co and A.P. Moller - Maersk. Starbucks sicer že dolgo časa slovi kot družbeno zelo odgovorno podjetje, ki je usmerjeno na podporo kmetom pri poštenih trgovinskih praksah, odstranjevanju plastičnih slamic iz svojih lokalov in vsaj 99% nabavo kave iz etičnih virov.

Vir: Admirals MetaTrader 5, SBUX, tedensko - obdobje: 10.12.2017 do 3.11.2020, zajeto dne 3.11.2020 ob 11:09 am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Iz tedenskega grafikona zgoraj je lepo razvidno, da je bilo gibanje tečaja delnice v zadnjih letih precej burno. Uspešno krmarjenje skozi tako razburkane tržne razmere je bistvenega pomena za preživetje vsakega vlagatelja. K sreči vam Admirals ponuja številna napredna orodja za sprejemanje čim boljših naložbenih odločitev.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals preko njihove Supreme Edition platforme dostopate do akcijskih trgovalnih in naložbenih idej na tisoče finančnih instrumentov iz različnih naložbenih razredov? Gre za popolnoma brezplačno nadgradnjo platforme MetaTrader, ki vključuje številna orodja, ki vam bodo v pomoč pri odločanju.

Technical Insight Lookup indikator v Admirals Supreme Edition platformi vam recimo omogoča pregled kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih tehničnih dogodkov in trgovalnih ter naložbenih priložnosti za izbrano delnico, v našem primeru Starbucks:

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition platforme, ki prikazuje primer iskanja dogodkov za delnico Starbucks znotraj Trading Central Technical Insight Lookup indikatorja.

Za brezplačno nadgradnjo z Supreme Edition vtičnikom, enostavno kliknite na oglas spodaj.

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Druga omembe vredna socialno odgovorna podjetja so:

☑️ Alphabet (Google) je odločeno zmanjšati ogljikove izpuste in emisije toplogrednih plinov. Družba ima tudi ničelno razliko v plačah med svojimi zaposlenimi.

☑️ Disney je leta 1995 lansiralo poseben sklad za podporo neprofitnim organizacijam, ki ščitijo živali in ekosisteme. Družba je prav tako uspela znižati ogljikove emisije za 44% od leta 2012. Poskrbeli so tudi, da več kot polovica odpadkov iz njihovih tematskih parkov ne konča na neurejenih odlagališčih.

☑️ Dell se je obvezalo k skrbi za okolje in promocijo raznolikosti v svojih podjetjih. Doslej so porabili več kot 100 milijonov funtov za trajnostne materiale v vseh svojih izdelkih, postavili pa so tudi učilnice na sončno energijo.

☑️ Accenture je eno največjih svetovalnih podjetij na svetu, ki je pomagalo svojim strankam znižati ogljikove emisije za več kot 300.000 metričnih ton, poleg tega pa načrtujejo zmanjšanje toplogrednih plinov za 11% glede na nivo iz leta 2016. Poleg tega imajo cilj, da bi njihove zaposlene sestavljala polovica moških in polovica žensk.

Top socialno odgovorni investicijski skladi

Socialno odgovorni ETF-i (Exchange Traded Funds) so v zadnjih letih pridobili na priljubljenosti, kar je posledica večje ozaveščenosti vlagateljev glede plasiranja njihovega premoženja. Na splošno je celotna ETF industrija vse bolj priljubljena, saj so se njihova sredstva v upravljanju iz leta 2005, ko so znašala 417 milijard dolarjev, povzpela na več kot 5 bilijonov v letu 2020.

ETF je v bistvu investicijski instrument, ki združuje košarico različnih naložb. Portfelj družbeno odgovornega ETF-a tako sestavljajo naložbe v tista podjetja, ki so družbeno odgovorna. Na ta način se lahko vlagatelji izpostavijo temu priljubljenemu naložbenemu stilu, brez da bi morali sami izbirati naložbe v konkretna podjetja. V nadaljevanju si bomo pogledali primer takšnega ETF-a.

 1. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Naložbeni cilj sklada iShares MSCI USA ESG Select ETF je zagotoviti izpostavljenost velikim in srednje velikim ameriškim podjetjem, ki so vodilna na področju družbeno odgovornih okoljskih, družbenih in vodstvenih praks. Sklad se na drugi strani izogiba naložbam v podjetja, ki niso družbeno odgovorna.

MSCI zagotavlja vlagateljem določene mere, ki omogočajo rangiranja skladov glede na družbeno odgovornost. Te ocene so razvidne med podatki o skladu, kot je prikazano na sliki spodaj:

Vir: iShares

Iz slike zgoraj je razvidno, da ima sklad iShares MSCI USA ESG Select ETF rating družbene odgovornosti AA in oceno kakovosti 99,48%. Izpostavljenost naložb sklada glede na posamezne panoge je razvidna iz spodnje slike:

Vir: iShares

Ne preseneča, da so panoge energetike, surovin in oskrbe na dnu tabele, saj večina podjetij iz teh panog ni ravno okolju prijaznih in imajo visoke ogljikove izpuste. Podjetja iz panog informacijske tehnologije in zdravstva so na vrhu lestvice, njihova utež v portfelju pa je izjemno velika glede na panoge, ki sledijo.

Med podatki o skladu najdemo tudi največje posamične naložbe sklada, kar je lahko zelo uporabno za vlagatelje. Spodaj je prikazanih top 10 naložb od vseh 161 delnic v portfelju sklada:

Vir: iShares

Tovrstne informacije so zelo koristne za vlagatelje, saj se lahko poleg za naložbo v ETF odločijo tudi za neposredno naložbo v posamične delnice iz portfelja ETF-a. Navsezadnje je upravitelj sklada (iShares) že opravil analizo in izbor najprimernejših velikih in srednje velikih družb z družbeno odgovorno prakso. To lahko prihrani veliko časa posameznim vlagateljem.

Vir: Admirals MetaTrader 5, #SUSA, mesečno - obdobje: 1.10.2015 do 5.11.2020, zajeto dne 5.11.2020 ob 11:09 am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Na dolgoročnem mesečnem grafikonu gibanja tečaja sklada iShares MSCI USA ESG Select ETF je lepo viden rastoči dolgoročni trend, ki ga potrjujeta rastoči 50-periodna in 100-periodna eksponencialna drseča sredina. Hitro okrevanje tečaja po korona virus razprodaji v začetku leta 2020 kaže na to, kakšno pozornost vlagateljev uživajo družbeno odgovorni skladi.

Ko odgovarjamo na vprašanje, zakaj je družbeno odgovorno investiranje tako pomembno, ni razlog zgolj v vse večji ozaveščenosti posameznikov, temveč gre za pomemben premik v investicijskem svetu in posamezni vlagatelji tega enostavno ne smejo spregledati.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals Invest.MT5 račun investirate v družbeno odgovorna podjetja in na ta isti račun prejemate tudi dividendna izplačila? Na ta način si lahko ustvarite pasiven tok prihodkov iz portfelja delnic. Za odprtje računa kliknite na oglas spodaj.

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

Kako začeti s socialno odgovornim investiranjem?

Ko boste enkrat našli primerne družbeno dogovorne delnice in sklade za vaš naložbeni portfelj, lahko začnete spremljati njihove tečaje neposredno v Admirals MetaTrader 5 trgovalni platformi. Sledite naslednjim korakom:

 • 1.Odprite platformo. Če je še niste namestili, potem lahko to naredite popolnoma brezplačno tukaj.
 • 2.V zgornji navigaciji izberite 'View' in potem 'Market Watch', da se prikaže okno s simboli na levi strani platforme.
 • 3.Kliknite na + ikono v zadnji vrstici in začnite tipkati simbol instrumenta, ki bi ga radi trgovali. Platforma vam bo ponudila nabor različnih instrumentov, med katerimi lahko izbirate.
 • 4.Povlecite simbol na področje grafikona za prikaz tečaja v živo in možnost oddaje naročila.
 • 5.Novo naročilo oddate tako, da z desno tipko na miški kliknete kamorkoli v grafikon in potem izberete 'Trading' in 'New Order'. Odprlo se bo okno za vnos podatkov o naročilu, kot so nivo vstopa, stop loss in take profit, kot seveda tudi velikost naročila.

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje okno za vnos novega naročila nad grafikonom.

Zakaj začeti s socialno odgovornim investiranjem preko Admirals?

 • Trgovali boste preko dobro uveljavljenega in strogo nadzorovanega brokerja s strani Financial Conduct Authority (FCA).
 • Trgovali boste preko najbolj priljubljene trgovalne platforme, ki je na voljo za različne operacijske sisteme: PC, Mac, splet, Android in iOS.
 • Vašo trgovalno platformo boste lahko brezplačno nadgradili z Supreme Edition vtičnikom, ki med drugim ponuja akcijske trgovalne ideje na tisoče različnih delnic in drugih naložbenih razredov.
 • Za nakup delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu si boste lahko odprli Invest.MT5 trgovalni račun.
 • Za trgovanje s CFD-ji (Contract for Difference) si boste odprli Trade.MT5 trgovalni račun. CFD-ji vam omogočajo potencialno zaslužiti s trgovanjem tako na rastočih kot padajočih trgih.
 • Vse vaše račune, pologe in dvige denarja, kot tudi dostop do podpore boste imeli znotraj ene same platforme - Admirals online Namizja.

Najbolj primeren način za začeti je, da si odprete brezplačni demo trgovalni račun, ki vam bo omogočal, da brez tveganja preizkusite vaše trgovalne ideje in strategije. V virtualnem okolju lahko trgujete vse dokler ne boste pripravljeni za trgovanje na pravem računu.

Kliknite na oglas spodaj in začnite s trgovanjem že danes.

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

Drugi teme, poleg socialno odgovornega investiranja, ki bi vas lahko zanimale

O Admirals

Smo posrednik z globalno prisotnostjo in pod nadzorom najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje vam želimo!

Admirals

Opozorilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admirals. Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami za spodbujanje neodvisnosti investicijskih poročil in zanjo ni prepovedano pogajanje pred razširjanjem investicijskih poročil.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi navedene odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in objektivnost analize ni vplivala, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik.

5. Čeprav se vsi razumni napori zagotavljajo, da so vsi viri analize zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in celovit način, Admirals ne zagotavlja točnost ali popolnost vseh informacij v analizi.

6. Kakršna koli predhodna ali modelirana izvedba finančnih instrumentov, navedenih v publikaciji, se ne sme razlagati kot obljuba, garancija ali izrecna ali implicitna zaveza Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.

7. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali koristi. Pred začetkom obratovanja se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.

Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko prinesejo izgube ali dobičke. Pred začetkom obratovanja morate zagotoviti, da razumete vsa tveganja.

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?
Kaj so finančni trgi? Finančni trgi so tisti, na katerih se trguje z vrednostnimi papirji, to pomeni, da trgovci te vrednostne papirje kupujejo in prodajajo z namenom ustvarjanja dobička, hkrati pa poskušajo omejiti tveganja. Finančni trgi - vsebina članka Kaj so finančni t...
AUDUSD | Vse, kar morate vedeti za trgovanje z AUD / USD
Trgovanje z AUDUSD je lahko izjemno zanimivo, saj je povpečje premikov na dan kar 49, to pa ponuja obilo priložnosti za trgovanje. Želite tudi vi izkoristiti to izjemno visoko volativnost? Admirals vam že 18-let zagotavlja dostop v svet trgovanja in investiranja. Tukaj vam na enem mestu ponujam saj...
?USDCHF forex valutni par - vse, kar morate vedeti za trgovanje (Vodnik)
Želite spoznati, kako uspešno trgovati USDCHF? Spoznajte vse, kar morate vedeti o trgovanju z dolarjem in švicarskimi franki z Admirals. Vsebina članka USDCHF Kaj je USD CHF? Kako kupiti USD CHF menjalni tečaj? Kako prodati dolar po švicarskem franku? Prednosti trgovanja s ceno USD CHF Trgo...
Poglej vse