Obnovljiva energija kot naložbena priložnost - priročnik za investiranje

Admirals
9 Min branje

Upad v panogi nafte in plina, večje turbine in robustna dobava v Veliki Britaniji so razlogi, ki so pripomogli k znižanju stroškov obnovljivih virov energije. Na drugi strani se je globalno povpraševanje po energiji povečalo in ob vseh klimatskih spremembah so napovedi strokovnjakov, da bo obnovljiva energija v prihajajočih letih beležila izjemno visoko rast v VB.

Kljub Brexit-u Veliko Britanijo še vedno veže nacionalni sporazum o podnebnih spremembah, ki zahteva 80% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Po poročanju Office of Budgetary Responsibility (OBR) se bo v VB do leta 2020-21 približno 8,4 mrd. funtov porabilo za razne projekte povezane z obnovljivo energijo. Gre torej za popolnoma novo obdobje naložb v obnovljivo energijo, kjer bodo na voljo tudi številne priložnosti za trgovalce, da si zagotovijo varne in donosne naložbe.

Zakaj vlagati v obnovljivo energijo?

Poleg rasti same panoge predstavlja obnovljiva energija naložbeno priložnost tudi iz številnih drugih razlogov in nekaj izmed njih si bomo pogledali v nadaljevanju:

  • Etično investiranje: naložba v panogo obnovljive energije je dobra izbira iz etičnega zornega kota. Medtem ko se fosilna goriva hitro izčrpavajo in je globalno povpraševanje po energetskih virih vse večje, predstavlja obnovljiva energija več kot odlično priložnost za naložbe. Obnovljivi viri imajo namreč izjemen domet v smislu dostopnosti do energije, zaščite okolja in klimatskih sprememb.
  • Hitrost tehnološkega razvoja: tehnološki napredek v panogi obnovljive energije je izjemen. Obnovljivi viri postajajo izredno zanesljivi, učinkoviti in stroškovno dostopni. Velika Britanija ima cilj, da bi kar 15% celotne energetske porabe predstavljali zeleni viri. Nacionalni sporazum o podnebnih spremembah pripomore k temu, da se bodo raziskave in razvoj v tej panogi nadaljevale tudi v bodoče.
  • Ustvarjanje delovni mest: zaradi povečanih naložb v tej panogi lahko pričakujemo, da se bo globalno ustvarilo veliko število novih delovnih mest. Več kot 10 milijonov ljudi po celem svetu je vključenih v proizvodnjo obnovljive energije, glede na članek objavljen v reviji MIT Technology. Bolj kot se v obnovljivo energijo vključuje tudi podeželje, s tem da ustvarjajo infrastrukturo za podporo panogi, bolj je lokalno prebivalstvo preskrbljeno s prepotrebnim prihodkom. Vse to je močna spodbuda globalnemu gospodarstvu.
  • Pozitiven vpliv na trgovinsko bilanco: obnovljiva energija ima pozitiven vpliv na trgovinsko bilanco. Manj kot se uvaža energetskih virov, močnejša je trgovinska bilanca države. Zeleni viri energije lahko zmanjšajo breme zadolženosti države ter tako vplivajo na večjo rast BDP. Poleg tega se bo še povečevalo povpraševanje po opremi in storitvah povezanih s panogo obnovljive energije, kar bo še dvignilo trgovinsko dejavnost.

Na kakšen način je možno investirati v obnovljivo energijo?

Kako začeti? Obstajajo številni načini, kako investirati v zeleno energijo, ki se z vidika vlagateljev razlikujejo predvsem po stopnji tveganja.

Izjemen pripomočke za investiranje v obnovljivo energijo je zagotovo tudi MetaTrader 4 SUPREM EDITION, ki vam bo v pomoč pri odločitvah o trgovanju, saj vsebuje izjemno število indikatorjev in orodij za lažje trgovanje. Preizkusite ga popolnoma brezplačno s klikom na spodnjo sliko.

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Neposredne naložbe v projekte povezane z obnovljivo energijo

Začnimo z možnostjo, ki prinaša najnižje tveganje. Tako posamezniki kot družbe lahko danes neposredno vlagajo v projekte obnovljive energije, običajno v nižjih zneskih. Gre za naložbe z manjšim tveganjem. Pri solarnih fotovoltaičnih projektih gre težko kaj narobe, ko so enkrat postavljeni in operativni. Vse bolj priljubljeni postajajo tudi skupinski solarni projekti, saj so dobri za lokalno ekonomijo, ker ustvarjajo delovna mesta na področju načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja.

Primer takšne naložbe so obveznice obnovljive energije. Družba Mid American Renewable Energy je izdala za eno mrd. obveznic z obrestno mero 5,375%, da bi zagotovila finančna sredstva potrebna za izgradnjo 550 MW solarne farme v Kaliforniji. Morate pa razlikovati med klasičnimi podjetniškimi obveznicami, ki kotirajo na borzi in so regulirane s strani trga, ter mini-obveznicami, za katere to ne velja.

Družbe pogosto izdajajo tudi t.i. zadolžnice. Gre za reguliran dolžniški instrument, s katerim je mogoče trgovati in je podoben obveznici. V posamične projekte je mogoče investirate preko teh instrumentov, katere je mogoče držati tudi do 20 let. Naložbe v sklade povezane z obnovljivo energijo so naslednja možnost z nižjim tveganjem.

Preko skladov se bo vaš vloženi denar združil z denarjem ostalih vlagateljev in upravljalec sklada se bo potem odločil za nakup potencialno najbolj zanimivih delnic v panogi obnovljivih virov energije. Primer takšnega sklada je npr. Pictet-Clean Energy, ali pa BlackRock Global New Energy in Guinness Alternative Energy. Vlagatelji morajo vzeti na znanje, da imajo vremenske spremembe velik vpliv na tovrstne naložbe.

Naložba v ETF-e (Exchange Traded Funds) in investiranje v obnovljive vire

Gre za nekoliko bolj tvegan pristop z upanjem na višje donose. Glede na dejstvo, da danes družbe iz ene panoge vse več vlagajo tudi v delnice družb iz povezanih panog, je strategija vlaganja v ETF-e manj tvegana, kot je bila nekoč. ETF skladi so kot posamezna delnica, za katero se v ozadju skriva košarica razpršenih naložb različnih delnic. Na ta način posnemajo gibanje tečaja na glavnih trgih, pri čemur pa so njihovi operativni stroški bistveno nižji kot pri klasičnih vzajemnih skladih.

ETF-i zagotavljajo visoko razpršenost naložbe v več različnih družb povezanih z obnovljivo energijo v VB. Na ta način ne boste odvisni le od ene same delnice. Slabost tega pristopa pa je v tem, da boste bolj izpostavljeni večjih družbam v panogi obnovljive energije, ne pa toliko manjšim in srednje velikim družbam. Nekaj primerov ETF-ov na obnovljivo energijo:

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (INRG)

Invesco Solar ETF (TAN)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)

Vse večja podpora države in naklonjenost potrošnikov obnovljivi energiji bo s časoma povečala vrednost ETF-ov v tej panogi. Če dvomite v to, lahko še vedno trgujete s CFD-ji na ETF-e. Naj spomnimo, CFD-ji so alternativni instrument, ki vam omogoča odpiranje tako dolgih kot kratkih pozicij, s čimer lahko izkoristite tako rast kot padanje tečajev osnovnega instrumenta, brez da bi ga sploh imeli v lasti.

MetaTrader 4 Supreme Edition MT4SE trgovalna platforma vsebuje možnost zaščite pred volatilnostjo na razvijajočih se trgih, kot je ta. Če še niste dovolj dobro pripravljeni za trgovanje na pravih trgih, si najprej brezplačno odprite demo trgovalni račun in tako preizkusite vaše trgovalne strategije!

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

Nakup delnic družb v panogi obnovljive energije

Če nadaljujemo pot navzgor po krivulji tveganja, je naslednja možnost neposreden nakup delnic posameznih podjetij povezanih z obnovljivo energijo. To je za tiste, ki imajo višji prag naklonjenosti k tveganju. Delnice podjetij iz te panoge so namreč zelo volatilne, možne so večje spremembe tečajev v kratkem času. To je značilnost panog v nišah, kot je tudi obnovljiva energija.

Če se torej nagibate k višjim potencialnim zaslužkom in ste pripravljeni za to sprejeti večje tveganje, potem izberite delnice takšnih družb, ki se v celoti ukvarjajo z zeleno energijo. Ne pozabite pa, da ne glede na to, kako velikemu tveganju se izpostavljate, je vedno pomembno, da v trgovalno strategijo vključite ustrezno upravljanje tveganja. Le tako se boste v celoti zavedali tveganja in ga tudi obvladovali na najboljši možni način.

Med največjimi podjetji iz panoge obnovljive energije so:

Da bi vendarle nekoliko znižali tveganje, se lahko odločite tudi za naložbo v CFD-je tistih družb, ki so tako ali drugače vključene v obnovljivo energijo, kot npr.:

  • General Electric (GE)
  • Siemens (SIE)
  • SSE PLC (SSE)
  • Cree Inc. (CREE)
  • PG&E Corp. (PCG)

Delnice in delniški CFD-ji so idealen način za oblikovanje lastnega portfelja po vaših željah. Ker pa so delnice iz te panoge visoko volatilne, naj ne predstavljajo edine vaše naložbe v portfelju. Pomebna je tudi izbira prave trgovalne strategije.

So ob vlaganjih v obnovljivo energijo prisotna kakšna tveganja?

Priložnosti je torej veliko, kot pri vsaki drugi naložbi, pa morate skrbno pretehtati tudi tveganja in vaš naložbeni horizont. Gre za razvijajočo se panogo in veliko tehnologij še ni popolnoma uveljavljenih. Spremembe na zakonodajnem področju lahko tudi vplivajo na vaš naložbeni profil. ETF-i ponujajo dobro možnost razpršitve preko celotne panoge obnovljive energije.

ETF-i imajo še druge prednosti, saj vam je ta naložba dostopna relativno poceni in nosi primerjalno gledano nižje tveganje, saj niste izpostavljeni tveganju enega samega projekta ali poslovanju enega samega podjetja. Je pa res, da z nakupom ETF-a dosežete izpostavljenost pretežno večjim družbam v panogi, ne pa toliko srednje velikim in manjšim družbam.

Neposreden nakup delnic družb iz obnovljive energije vam na drugi strani ponuja fleksibilnost pri oblikovanju lastnega portfelja. Vlagatelji se pogosto lažje odločijo za nakup delnic neke družbe kot za naložbo v ETF. So pa lahko delnice podjetij iz panoge obnovljivih virov energije bistveno bolj volatilne, saj poslujejo v niši in imajo opravka z novimi tehnologijami. Smiselno je del vašega celotnega portfelja naložiti tudi v obnovljivo energijo, poskrbite pa, da bo vse skupaj smiselno razpršeno tudi po drugih panogah.

Bolj ko svet postaja ekološko osveščen, vse več je naložb v to panogo in to bo pomagalo rešiti številne težave, ki nas pestijo danes. Podpora inovacijam na tem področju je lahko zmagovalna strategija, ki se bo tudi finančno obrestovala; da niti ne omenjamo etičnega vidika.

Frakcijsko investiranje v delnice

Kupite deleže delnic v več kot 700 vodilnih svetovnih delnicah

Znanja ni nikoli dovolj! Preberite si spodnje članke:

O Admiralsu

Smo posrednik s svetovno prisotnostjo in regulirani s strani največjih svetovnih regulatorjev in s tem najvišjo varnostjo za naše stranke. Omogočamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Nudimo trgovanje s CFD-ji, delnicami, ETF-ji in še mnogo več.

Uspešo trgovanje vam želimo!

Admirals

To gradivo ne vsebuje in se ne sme razlagati tako, da vsebuje investicijsko svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali zahtevo za kakršno koli transakcijo s finančnimi instrumenti. Ne pozabite, da takšna analiza poslovanja ni zanesljiv kazalec za trenutno ali prihodnjo uspešnost, saj se bodo okoliščine sčasoma spremenile. Pred odločitvijo o naložbi se morate posvetovati z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja.

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Coca cola delnice - kako investirati v delnice Coca Cole in njihove dividende v letu 2023
Kupite delnice Coca Cole leta 2023? Vodilno podjetje brezalkoholnih pijač poleg izjemnih donosov že več desetletij deli dividende in to celo vsakič višje. To je lahko zelo privlačna naložba za marsikoga. Coca Cola je ena najbolj znanih blagovnih znamk na svetu prav pri vseh generacij...
Kako kupiti Facebook (FB) delnice (Meta)?
Nakup delnic Facebooka (Meta) je zelo preprost, le odpreti morate račun pri borznemu posredniku in začeti vlagati. Preden naredite ta korak, pa je priporočljivo narediti poglobljeno analizo podjetja. ✺ Facebook je član skupine FAANG ( Facebook, Apple , Amazon , Netflix in Google )✺ C...
Investirajte v Amazon ➡️ Vodnik za nakup Amazon delnic [2023]
Delnice Amazon so se v zadnjih letih podražile za več kot 1500 %. Analizirajmo razvoj delnic na borzi in spoznajmo, kako kupiti delnice Amazon v letu 2023 korak za korakom. ✺ V drugem četrtletju 2023 je Amazon dosegel višji prihodek od pričakovanega✺ Da bi spodbudil nakup svojih delni...
Poglej vse