Štiri Price Action Trading strategije, ki jih morate poznati

Admirals
20 Min branje

Ste vedeli, da so trgovalne strategije Price Action trading zasnovane na osnovi analize spremembe tečajev ena izmed najbolj pogosto uporabljenih metod na današnjih finančnih trgih? Ne glede na to, ali ste dolgoročni ali kratkoročni trgovalec, predstavlja analiza spremembe tečaja izbranega instrumenta enega najbolj osnovnih, a hkrati najbolj vplivnih načinov ustvarjanja prednosti na trgu.

Nenazadnje je vsak posamični trgovalni indikator na svetu zasnovan na tečaju, zato je spremembe tečajev smiselno raziskovati, razumeti, se učiti na njih in jih tudi uporabiti v trgovanju. V tem članku bomo predelali vse kar morate vedeti o trgovanju na osnovi sprememb tečajev, kot na primer: kaj sploh so spremembe tečajev in kako na njih zasnovati strategijo trgovanja z valutami. V tem kontekstu si bomo pogledali štiri različne scenarije spremembe tečajev in na njih zasnovali trgovalne strategije.

Kaj je Price Action trading?

Sam termin predstavlja preprosto študijo gibanja cene izbranega instrumenta. Pri tem trgovalci raziskujejo in analizirajo gibanje preteklih tečajev, iz česar bi lahko dobili kakršnikoli namig o možnem gibanju tečaja v prihodnosti. Najpogosteje uporabljen indikator spremembe tečaja predstavljajo svečniki, ki vsebujejo informacijo o otvoritvenem in zaključnem tečaju instrumenta, kot tudi najvišjem in najnižjem tečaju instrumenta v določenem časovnem obdobju.

Analiziranje spremembe tečajev je pravzaprav analiziranje aktivnosti vseh kupcev in prodajalcev izbranega instrumenta na določenem trgu. Zanima nas torej, kaj počnejo drugi igralci na izbranem trgu v določenem trenutku in tovrstne informacije lahko predstavljajo določeno prednost posameznika pri sprejemanju lastnih trgovalnih odločitev.

Kot že rečeno, se kot indikator pri analizi spremembe tečajev najpogosteje uporabljajo svečniki. Vse trgovalne platforme na svetu omogočajo grafikone s svečniki in že to samo po sebi pove veliko o tem, kako priljubljeno je trgovanje na tej osnovi.

Kaj je indikator Price Action tradinga?

Kot smo že povedali v uvodu, gre pri analizi spremembe tečajev v bistvu za analizo vseh kupcev in prodajalcev določenega instrumenta na izbranemu trgu. Vse skupaj najbolje ponazarja indikator v obliki svečnika, ki trgovalcu daje informacije o otvoritvenem, zaključnem, najvišjem in najnižjem tečaju instrumenta v izbranem časovnem intervalu. Poglejmo si primer:

Če bi imeli pred seboj dnevni grafikon izbranega instrumenta, bi zgornja svečnika predstavljala celodnevno dogajanje na trgu. Oba svečnika trgovalcu ponujata uporabne informacije, kot so:

 • Najvišja in najnižja nivoja svečnika predstavljata najvišji in najnižji tečaj dosežen s trgovanje tega instrumenta na ta dan.
 • Prodajni svečnik, katerega telo je obarvano črno ali včasih rdeče, pove, da so bitko med kupci in prodajalci na tisti dan dobili prodajalci. To je zato, ker je zaključni tečaj tega dne nižji kot otvoritveni tečaj.
 • Nakupni svečnik, katerega telo je obarvano belo ali včasih zeleno, pove, da so bitko med kupci in prodajalci na tisti dan dobili kupci. To je zato, ker je zaključni tečaj tega dne višji kot otvoritveni tečaj.

Tovrstno osnovno razumevanje svečnikov je prvi korak pri ustvarjanju trgovalne strategije, ki temelji na spremembi tečajev. Na primer:

 1. Če po prodajnem svečniku sledi svečnik s še nižjim dnom, potem je to znak, da so prodajalci še naprej pripravljeni prodajati na trgu. To šibkost na trgu bodo nekateri trgovalci dodatno izkoristili za odpiranje novih ali držanje že obstoječih kratkih pozicij v svojih portfeljih.
 2. Če po prodajnem svečniku sledi svečnik s še višjim vrhom, potem je to znak, da so kupci še naprej pripravljeni kupovati na trgu. To moč trga bodo nekateri trgovalci dodatno izkoristili za odpiranje novih ali držanje obstoječih dolgih pozicij v svojih portfeljih.

Tovrstna analiza je samo en primer, kako se lahko uporabljajo svečniki kot indikator spremembe tečaja. Bolj pogosto pa v praksi iščemo določene vzorce, ki jih tvorijo svečniki in na tem snujemo trgovalno strategijo. Preden pa si ogledamo primere tovrstnih vzorcev, pa si poglejmo, kje takšna strategija najbolje deluje.

Price Action trading in Forex

Ker analiza sprememb tečajev vključuje analizo vseh kupcev in prodajalcev na določenem trgu, se lahko uporabi praktično na kateremkoli trgu, vključno s trgom valut, indeksov, delnicah, obveznicah in pri trgovanju s surovinami. Gibanje tečajev instrumentov znotraj vseh navedenih trgov je mogoče prikazati v grafikonih s svečniki in posledično na njih zasnovati trgovalno strategijo.

Imajo pa valutni trgi določene prednosti pred ostalimi trgi kar se tiče analize spremembe tečajev, kot so:

 • Valutni trgi so odprti 24 ur na dan, pet dni v tednu – prava ponazoritev kupovanja in prodajanja preko vseh kontinentov.
 • Visoka likvidnost, ki trgovalcem omogoča vstop v pozicijo in izstop iz nje v samo nekaj nanosekundah.
 • Nizki spreadi (razlika med nakupnimi in prodajnimi tečaji) – nekateri, ne pa vsi valutni pari, imajo izjemno nizek spread, kar omogoča trgovanje z zelo nizkimi stroški.
 • Vzvod – trgovanje z valutami poteka na osnovi finančnega vzvoda, kar pomeni, da si lahko privoščite nakup relativno velikih pozicij z relativno nizkimi finančnimi vložki. Seveda lahko to prinese visoke dobičke, prav tako pa tudi visoke izgube, zato je pomembno, da trgujete odgovorno.

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj strategij trgovanja z valutami, ki izhaja iz posebnih vzorcev svečnikov, potem pa si bomo še pogledali, kako lahko analizo spremembe tečajev izkoristimo pri skalpiranju.

Strategije price action trading trgovanja z valutami na podlagi posebnih vzorcev svečnikov

Katerakoli trgovalna strategija mora podati odgovore na tri vprašanja: zakaj, kako in kaj.

»Zakaj« predstavlja razlog, zaradi katerega razmišljate o trgovanju določenega instrumenta. Tu pridejo v poštev določeni vzorci gibanja tečajev. Z njihovo analizo boste prišli do odgovora, kaj je najbolj verjetno, da se bo zgodilo v prihodnosti – bo tečaj instrumenta nadaljeval pot navzgor ali navzdol.

»Kako« predstavlja golo tehnično izvedbo vašega posla. Vsebuje analizo nivojev, na katerih boste vstopili v pozicijo, se zaščitili pred preveliko izgubo s stop-loss naročilom in postavili limit za realizacijo dobička. Na splošno velja za trgovanje, da gre pri vsem skupaj za stvar verjetnosti in ne za dejstva, zato se morate vedno zaščititi in minimizirate izgube v primeru, ko se gibanje tečaja obrne proti vam.

»Kaj« predstavlja rezultat posla. Kaj si želite doseči s posameznim poslom? Gre za kratkoročen ali dolgoročen posel? Gre za to, kako upravljate pozicijo v smeri dobička ali v primeru, ko se stvari ne odvijajo v smeri pričakovanega.

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

Price Action Trading strategija 1: Kladivo / Hammer

Kladivo predstavlja bikovski signal, ki daje večjo verjetnost temu, da bo trg nadaljeval pot navzgor kot navzdol in primarno nakazuje naraščajoči trend. Na spodnji sliki je prikazano kako izgleda svečnik v obliki kladiva:

Kladivo prikazuje, kako so prodajalci najprej potisnili trg na nove najnižje nivoje, a niso bili dovolj močni, da bi tečaj tudi zadržali na teh nizkih nivojih, zato se odločijo za izstop iz svojih pozicij. To povzroči, da se trg povzpne nazaj in privabi nove kupce na trg. Nivoja otvoritvenega in zaključnega tečaja se morata oba nahajati v zgornji polovici svečnika. Običajno se bo zaključni tečaj nahajal pod nivojem otvoritvenega tečaja, če pa se zaključni tečaj nahaja nad otvoritvenim, govorimo o še močnejšem bikovskem signalu.

Vir: AdmiralsMT5 Supreme Edition, GBP/USD, tedenski grafikon - obdobje: od 25.2.2018 do 27.2.2019, zajem opravljen 27.2.2019 ob 6:18 pm GMT. - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Analiza pripravljena 07/2019

V zgornjem grafikonu valutnega para GBP/USD lahko vidimo dva primera kladiva, ki sta označena z rumeno barvo. Analiza otvoritvenega, zaključnega, najvišjega in najnižjega tečaja sugerira večjo verjetnost, da se bo trg obrnil navzgor. V tem primeru se je to potem res tudi zgodilo, ne bo pa vedno tako in zato je pomembno, na kakšen način izpeljemo tovrstne posle.

VSTOP: možen nivo vstopa je lahko na primer, ko pri svečniku, ki sledi kladivu, pride do preboja nivoja najvišjega tečaja kladiva. Najvišji nivo tečaja pri kladivu je bil dosežen v tednu 10.2.2019 pri vrednosti 1.2959, tako da bi nivo vstopa znašal 1.2960.

STOP-LOSS: možen stop-loss nivo bi lahko bil na dnu kladiva. Če bi se zgodilo, da bi prišlo do sprožitve nakupnega signala, potem pa na trg ne bi vstopili novi kupci, bi to bil znak, da mora prti do še nižjega tečaja, da bi to privabilo kupce. Zato ni smiselno stop-loss nivoja postavljati preblizu nivoju vstopa. Če je bilo dno kladiva pri tečaju 1.2727, bi lahko stop-loss postavili pri 1.2726.

CILJ: obstaja več možnih načinov izstopa iz pozicije v primeru dobička, npr. izstopimo lahko na zaključnem nivoju svečnika, ki prinaša dobiček, lahko pa tudi premikamo stop-loss nivo glede na trend in podporne ter odporne nivoje. V tem pogledu je bil najvišji nivo prejšnjega »swinga« pri tečaju 1.3200.

POSEL: z vstopom pri tečaju 1.2960 in stop-lossom pri 1.2726 znaša tveganje 234 pip-ov. Če bi kupili 0,1 lota in bi se sprožil nakupni signal in če potem zadeve ne bi šle v pravo smer ter bi se sprožil stop-loss, bi realizirali izgubo v višini 234 dolarjev. Če pa bi se trg po nakupu gibal v pravo smer, bi realizirali dobiček v višini 240 dolarjev.

Price Action Trading strategija #2: Utrinek / Shooting Star

Utrinek predstavlja medvedji signal, ki daje večjo verjetnost temu, da bo trg nadaljeval pot navzdol kot navzgor in primarno nakazuje padajoči trend. Utrinek je svečnik, ki je v bistvu pravo nasprotje kladivu. Na spodnji sliki je prikazano kako izgleda svečnik v obliki utrinka:

Utrinek prikazuje, kako so kupci najprej potisnili trg na nove najvišje nivoje, a niso bili dovolj močni, da bi tečaj tudi zadržali na teh visokih nivojih, zato se odločijo za izstop iz svojih pozicij. To povzroči padec tečajev na trgu in privabi nove prodajalce na trg. Nivoja otvoritvenega in zaključnega tečaja se morata oba nahajati v spodnji polovici svečnika. Običajno se bo zaključni tečaj nahajal nad nivojem otvoritvenega tečaja, če pa se zaključni tečaj nahaja pod otvoritvenim, govorimo o še močnejšem medvedjem signalu.

Vir: Admirals MT5 Supreme Edition, GBP/USD, tedenski grafikon - obdobje: od 25.2.2018 do 27.2.2019, zajem opravljen 27.2.2019 ob 6:54 pm GMT. - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Analiza pripravljena 07/2019

V zgornjem grafikonu valutnega para GBP/USD lahko vidimo tri primere utrinkov, ki so označeni z rumeno barvo. Analiza otvoritvenega, zaključnega, najvišjega in najnižjega tečaja sugerira večjo verjetnost, da se bo trg obrnil navzdol. V tem primeru se je to potem res tudi zgodilo, ne bo pa vedno tako in zato je pomembno, na kakšen način izpeljemo tovrstne posle.

VSTOP: možen nivo vstopa je lahko na primer, ko pri svečniku, ki sledi utrinku, pride do preboja nivoja najnižjega tečaja utrinka. Najnižji nivo tečaja pri tretjem utrinku je bil dosežen v tednu 4.11.2019 pri vrednosti 1.2957, tako da bi nivo vstopa znašal 1.2956.

STOP-LOSS: možen stop-loss nivo bi lahko bil na vrhu utrinka. Če je bil vrh utrinka pri tečaju 1.3173, bi lahko stop-loss postavili pri 1.3174.

CILJ: obstaja več možnih načinov izstopa iz pozicije v primeru dobička, npr. izstopimo lahko na zaključnem nivoju svečnika, ki prinaša dobiček, lahko pa tudi premikamo stop-loss nivo glede na trend in podporne ter odporne nivoje. V tem pogledu je bil najnižji nivo prejšnjega »swinga« pri tečaju 1.2663.

POSEL: z vstopom pri tečaju 1.2956 in stop-lossom pri 1.3174 znaša tveganje 218 pip-ov. Če bi kupili 0,1 lota in bi se sprožil nakupni signal in če potem zadeve ne bi šle v pravo smer ter bi se sprožil stop-loss, bi realizirali izgubo v višini 218 dolarjev. Če pa bi se trg po nakupu gibal v pravo smer, bi realizirali dobiček v višini 293 dolarjev.

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

Price Action Trading strategija #3: Harami / The Harami

Harami vzorec je sestavljen iz dveh zaporednih svečnikov in se primarno nakazuje obrat trenda. Pri Haramiju govorimo tudi o formaciji svečnika znotraj drugega svečnika, saj se drugi svečnik v celoti nahaja v območju med dnom in vrhom predhodnega svečnika. Na spodnji sliki je prikazano kako izgleda svečnik v obliki medvedjega in bikovskega Haramija:

Do medvedjega Haramija pride, ko se ustvari prodajni svečnik znotraj najnižjega in najvišjega tečaja predhodnega nakupnega svečnika. Ker predhodnemu nakupnemu svečniku ni uspelo postaviti novega najvišjega vrha, medvedji Harami predstavlja neke vrste neodločnost na trgu, ki bi lahko vodila do obrata trenda navzdol.

Do bikovskega Haramija pride, ko se ustvari nakupni svečnik znotraj najnižjega in najvišjega tečaja predhodnega prodajnega svečnika. Ker predhodnemu prodajnemu svečniku ni uspelo postaviti novega najnižjega dna, bikovski Harami predstavlja neke vrste neodločnost na trgu, ki bi lahko vodila do obrata trenda navzgor.

V naslednjem grafikonu je z rumeno barvo označenih neka bikovskih in medvedjih Haramijov:

Kako zasnovati trgovalno strategijo v takšnih razmerah? Obstaja več možnih načinov in noben izmed njih ni popoln. Kljub temu se veliko trgovalcev zanaša na ta tip vzorca kot edinega, na katerem temelji trgovalna strategija. Obstaja pa več možnosti in pravil, s katerimi je mogoče oplemenititi trgovalno strategijo:

Copy Trading z Admirals

Trgujte kot najboljši, samo z enim klikom

Trgovanje na podlagi Price Action Trading vzorca bikovskega Haramija / The Bullish Harami

 1. Poiščite vzorec bikovskega Haramija v grafikonu.
 2. Vstopite en pip nad vrhom predhodnega svečnika.
 3. Postavite stop-loss en pip pod dnom predhodnega svečnika.
 4. Postavite cilj na nivo, da bo kazalnik tveganja glede na dobiček v razmerju 1:1, to pomeni, da postavite cilj enako oddaljen od vstopa kot je oddaljen stop-loss.
 5. Če ni prišlo do sprožitve nakupnega signala do formacije novega svečnika, potem prekličite naročilo. Če je do nakupa pozicije prišlo, ostanite v njej dokler se ne sproži ali ciljni ali stop-loss nivo.

Na podlagi zgornjih pravil, bi zadeva na grafikonu izgledala takole:

Vir: Admirals MT5 Supreme Edition, AUD/CAD, tedenski grafikon – obdobje: od 11.6.2017 do 28.2.2019, zajem opravljen 28.2.2019 ob 11:49 pm GMT. - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Analiza pripravljena 07/2019

V zgornjem grafikonu valutnega para AUD/CAD je prišlo do formacije bikovskega Haramija. Upoštevaje navedena pravila, bi postavili vstop nad vrh, stop-loss pa tik pod dno predhodnega svečnika. Če ne bi prišlo do sprožitve nakupa do formacije naslednjega svečnika, bi preprosto preklicali naročilo in čakali na naslednjo nakupno priložnost. Če pa bi prišlo do nakupa, potem bi čakalni do sprožitve ciljnega ali stop-loss nivoja za zaprtje pozicije z dobičkom ali izgubo.

Trgujte Surovinske CFDje

Trgujte s CFD-ji za surovo nafto, kavo, zlato, srebro in druge!

Trgovanje na podlagi Price Action Trading vzorca medvedjega Haramija / The Bearish Harami

 1. Poiščite vzorec medvedjega Haramija v grafikonu.
 2. Vstopite en pip pod dnom predhodnega svečnika.
 3. Postavite stop-loss en pip nad vrhom predhodnega svečnika.
 4. Postavite cilj na nivo, da bo kazalnik tveganja glede na dobiček v razmerju 1:1, to pomeni, da postavite cilj enako oddaljen od vstopa kot je oddaljen stop-loss.
 5. Če ni prišlo do sprožitve nakupnega signala do formacije novega svečnika, potem prekličite naročilo. Če je do nakupa pozicije prišlo, ostanite v njej dokler se ne sproži ali ciljni ali stop-loss nivo.

Price Action Trading Strategija #4: Forex Price Action Scalping

Tudi za skalpiranje se lahko uporabljajo različne možnosti analize spremembe tečajev. Ker pa skalpiranje poteka v izredno kratkih časovnih intervalih in večkrat dnevno, si je potrebno nastaviti dodatne filtre in indikatorje za določitev trgovalne strategije.

Med pomembnejše filtre spada na primer iskanje instrumentov, ki so v trendu, saj to trgovalcu pove, kdo trenutno obvladuje trg – ali so to kupci ali prodajalci. Pri tem si lahko pomagamo s preprostimi drsečimi sredinami. Skalperji si pri tem pomagajo z bolj kratkoročnimi drsečimi sredinami, pri čemur kot hitrejšo uporabljajo 20-periodno, kot počasnejšo pa 50-periodno drsečo sredino.

Sedaj pa postavimo določena pravila skalpiranja, ki združujejo drseče sredine za ugotavljanje trenda z analizo spremembe tečajev za ugotavljanje nivojev vstopa in stop-lossa.

 

DOLGA POZICIJA

KRATKA POZICIJA

4 urni grafikon

4 urni grafikon

20 drseča sredina nad 50 drsečo sredino

20 drseča sredina pod 50 drsečo sredino

Kladivo ali bikovski Harami

Utrinek ali medvedji Harami

Vzorec svečnika se mora zgoditi med obema drsečima sredinama

Vzorec svečnika se mora zgoditi med obema drsečima sredinama

Vstop: 1 pip nad vrh svečnika

Entry: 1 pip pod dno svečnika

Stop Loss: 1 pip pod dno svečnika

Stop Loss: 1 pip nad vrh svečnika

Cilj: vrh prejšnjega »swinga« ali enak odmik od vstopa kot stop-loss

Cilj: dno prejšnjega »swinga« ali enak odmik od vstopa kot stop-loss

Prekličite naročilo, če ni prišlo do sprožitve nakupnega signala do naslednjega svečnika

Prekličite naročilo, če ni prišlo do sprožitve nakupnega signala do naslednjega svečnika


Zgoraj je prikazan zgolj primer, kako si lahko oblikujete lastno trgovalno metodologijo. Morate pa se zavedati, da kakršnakoli že bo vaša strategija, bo vključevala tako posle z dobičkom, kot tudi posle z izgubo, zato je pomembno pravilno upravljanje tveganja. Sedaj pa si poglejmo, kako trgovalna strategija izgleda v praksi.

Vir: Admirals MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, dnevni grafikon - obdobje: od 14.7.2017 do 28.2.2019, zajem opravljen 28.2.2019 ob 3:32 pm GMT. - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Analiza pripravljena 07/2019

 

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

V zgornjem grafikonu valutnega para CAD/JPY je prikazan naraščajoči trend v zadnjem obdobju. Poglejmo še, kako zadeva izgleda na 4-urnem grafikonu:

Vir: Admirals MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, 4 urni grafikon - obdobje: od 5.2.2019 do 28.2.2019, zajem opravljen 28.2.2019 ob 3:34 pm GMT. - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Analiza pripravljena 07/2019.

20-periodna drseča sredina (modra črta) leži nad 50-periodno drsečo sredino (rdeča črta). Osnovnemu kriteriju za skalpiranje je torej zadoščeno. Sedaj moramo s pomočjo analize spremembe tečajev poiskati vzorce svečnikov, ki se pojavijo med obema drsečima sredinama.

Vir: Admirals MT5 Supreme Edition, CAD/JPY, 4 urni grafikon - obdobje: od 5.2.2019 do 28.2.2019, zajem opravljen 28.2.2019 ob 3:38 pm GMT.Analiza pripravljena 07/2019. - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V zgornjem grafikonu so z rumeno barvo označena kladiva in bikovski Haramiji, ki so se zgodili med obema drsečima sredinama. V prvih dveh primerih bi prišlo do vstopa v pozicijo, vendar bi bil potem kasneje sprožen stop-loss, tako da bi se posla zaključila z izgubo. V zadnjih dveh primerih pa je trg po vstopu v pozicijo nadaljeval z rastjo in ta dva posla bi zaprli z določenim dobičkom, ki bi bil odvisen od tega, kako bi upravljali s pozicijo po vstopu.

Zaključek

Analiza Price Action Trading je učinkovit in množično uporabljen trgovalni pristop trgovalcev po vsem svetu. Kaj menite, je že nastopil čas, da tudi vi tovrstno analizo vključite v vaše trgovanje?

Trgujte Price Action tradin preko Admiralsa popolnoma brez tveganja

Ali ste vedeli, da lahko trgujete kot pravi strokovnjak, v živo a z navideznim denarjem, tako da praktično ne tvega popolnoma nič? Res je, pri Admirals je to mogoče in sicer preko demo računa, kjer trgovanje poteka popolnoma brez tveganja. Poklicni trgovalci lahko na tak način preizkusijo svoje trgovalne strategije in jih izpopolnijo brez da bi tvegali izgubo pravega denarja.

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Pridobite še dodatna znanja:

O Admirals

Admirals vam kot regulirani posrednik omogoča dostop do nekaterih najbolj uporabljenih trgovalnih platform na svetu. Z nami lahko trgujete s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Admirals

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsatveganja

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Kaj je dnevno trgovanje (trgovanje znotraj dneva) in kako deluje?
Dnevno trgovanje ali trgovanje znotraj dneva je vrsta kratkoročne strategije, ki vključuje nakupe in prodajo finančnih sredstev v istem dnevu z namenom pridobivanja dobička. To je slog trgovanja, ki zahteva stalno prisotnost in analizo sredstev. Zato bomo v tem članku s primeri razlož...
Trgovanja z valutami: Preproste strategije Forex trgovanja za začetnike
Ta članek bo predstavil najboljše strategije trgovanja z valutami na Forex tržišču za začetnike. Zlasti Spoznali bomo tri ključne strategije trgovanja z valutami, ki jih lahko začetniki uporabljajo že danes, in sicer – strategijo preboja, strategijo prehoda drsečega povprečja in strategijo Carry Tra...
QE - Monetarna politika - trgovanje ob kvantnem popuščanju?
Zdravstvena in gospodarska kriza, ki je povzročila pandemijo koronavirusa, je prinesla QE ali kvantitativno sproščanje ali ohlapna monetarna politika ali z drugimi besedami povečanje količine denarja v obtoku. Čeprav se je v zadnjih letih ta postopek ponavljal, mnogi ne razumejo natančno, iz česa je...
Poglej vse