Admiral Markets Cyprus Ltd- Politica de Protecție împotriva Balanței Negative pentru Clienții Profesionali

Valabil începând cu 04.02.2021

Această Politică oferă cadrul și circumstanțele în care Admiral Markets Cyprus Ltd („Compania”) poate compensa clienții profesionali care au înregistrat un sold negativ în Conturile lor. Se clarifică prin prezenta că această politică nu se aplică clienților retail.

Protecția pentru clienții profesionali se aplică în următoarele situații:

 1. Clienții sunt persoane fizice sau entități clasificate drept clienți profesionali ai Admiral Markets Cyprus Ltd. Nu se aplică unui client care este supus supravegherii de către un organism de reglementare a serviciilor financiare sau unui fond administrat de o astfel de companie sau unei entități juridice care este un client profesional în virtutea faptului că reprezinta un angajament mai mare.
 2. Conturile sunt conturi de tranzacționare CFD, adică toate tipurile de conturi, altele decât cele dedicate special produselor tranzacționate la bursă.

Atunci când se tranzacționează produse financiare în marjă, este posibil să se ajungă la o stare de deficit de cont, adică o situație în care soldul contului este negativ.

Sub restricțiile descrise mai sus, termenul „client profesional” va fi denumit în continuare „Client”, oriunde contextul o va cere.

În cazul în care Clientul a înregistrat un sold negativ și solicită despăgubiri, Clientul trebuie să informeze Serviciul pentru clienți al Companiei prin e-mail, în cel mult 2 zile lucrătoare de la efectuarea soldului negativ. Compania va evalua ancheta și, la discreția sa, poate credita conturile relevante pentru a compensa total sau parțial soldurile negative. Dacă Clientul are mai multe conturi, soldurile vor fi compensate.

Suma care trebuie creditată este determinată prin cumularea tuturor soldurilor pozitive cu soldurile negative existente în cele 2 zile lucrătoare înainte de primirea solicitării. La discreția sa, Compania va credita Conturile Clientului pentru a compensa soldurile negative cumulate până la valoarea maximă a creditului de 50.000 EUR sau echivalentul în alte valute ale contului.

Dispozițiile acestei politici nu se aplică atunci când:

 1. există cerințe legale existente în jurisdicția Clientului pentru ca și Compania să ofere Clientului protecție împotriva echității negative. În astfel de cazuri, acțiunile Companiei se bazează pe reglementările locale și nu pe această Politică;
 2. balanța negativă a survenit în condiții anormale din piețe sau mișcări / volatilități excepționale din piețe;
 3. Compania stabilește, la propria sa discreție, că soldul negativ nu are legătură cu activitatea de tranzacționare a Clientului (de exemplu, în cazul în care soldul negativ se referă la orice comisioane sau taxe ale Companiei);
 4. Clientul tranzacționează printr-un contract de creditare sau al unei înțelegeri cu privire la bonificații oferite de Companie;
 5. soldul negativ este legat de sau este rezultatul, direct sau indirect, a încălcării de către Client a oricărei prevederi din Condițiile de afaceri ale Companiei sau din încălcarea regulilor sau practicii pieței, inclusiv, dar fără a se limita la, legile din țara de origine a Clientului, țara de reședință a Clientului sau orice țară din EEA;
 6. Compania consideră că Clientul a abuzat de protecția oferită în temeiul acestei Politici în detrimentul Companiei, care, fără mărginire, include o situație în care un Client a acționat cu rea-credință urmând o strategie prin care Clientul ar beneficia de o astfel de protecție în timp ce deține, el însuși sau în cooperare cu un alt client, alte poziții la Admirals de care beneficiază Clientul în cazul în care protecția este sau ar putea fi declanșată;
 7. Compania a notificat anterior Clientul că este exclus de la aplicarea acestei Politici;
 8. există un eveniment apărut, așa cum este descris mai departe: acțiunile, omisiunile sau neglijența ce ține de oricare facilități multilaterale de tranzacționare, facilități de tranzacționare organizate, piețe reglementate, furnizorului de lichidități sau de brokerul intermediar;
 9. soldul negativ este legat de un Eveniment de Forță Majoră - un act divin, război, terorism, daune rău intenționate, agitație civilă, întâmplări industriale, orice eveniment excepțional de piață sau acte și reglementări ale oricăror organe sau autorități guvernamentale sau supranaționale, care în opinia Companiei împiedică desfășurarea ordonată a pieței în raport cu ordinele Clientului.