​EURUSD - minim multianual înaintea Ședinței BCE

Februarie 14, 2020 16:19

Perspectiva pe termen lung

După străpungerea neckline-ului conformației grafice Head & Shoulders – ai cărei umeri sunt marcați prin maximele 1.1199 și respectiv 1.1172 – reprezentat de nivelul 1.1090, prețul a scăzut până la precedentul nivel de suport, aflat la 1.0996.

Odată ajuns la nivelul de suport 1.0996, prețul a urcat până la dubla rezistență constituită din neck-line și linia superioară a canalului de oscilație descendent, după confirmarea căreia a scăzut. Scăderea, a dus la străpungerea nivelulului de suport 1.0996, ceea ce a facilitat ajungerea prețului până la următorul suport, 1.0895.

Nivelul 1.0895 a încercat fără succes să țină piept scăderii prin lumânarea din 11 februarie, iar astfel prețul s-a extins până în apropierea nivelului 1.0821, care reprezintă limita superioară a gap-ului ce a rezultat cu ocazia alegerilor din Franța în 2017.

Dacă nivelul de suport 1.0996 va fi străpuns, atunci continuarea scăderii este un scenariu posibil. În caz contrar, respectiv, dacă prețul va găsi suport la nivelul 1.0821, am putea asista la o creștere până la nivelul 1.0895.

Perspectiva pe termen scurt

Prețul a străpuns suportul canalului descendent, accelerând scăderea care astfel a ajuns până la nivelul de suport 1.0826.

Un scenariu care ar putea urma unei astfel de scăderi este confirmarea nivelului de suport 1.0826, ceea ce poate facilita o creștere până la nivelul 1.0904. Pe de altă parte, dacă taurii nu vor fi suficient de determinați, atunci am putea asista la o scădere care să străpungă nivelul de suport 1.0826.

Aspecte de ordin fundamental

Așa cum arată calendarul economic, Produsul Intern Brut al Germaniei pentru ultimul sfert al anului 2019 a arătat o creștere de 0.3%, ceea ce se traduce printr-o încetinire a creșterii economice, acestui tablou adăugându-i-se și contextul coronavirusului. Toate acestea ar putea însemna o continuare a evoluției descendente, până la ședința BCE.

INFORMAȚII PRIVIND MATERIALE ANALITICE:

Disclaimer: Datele furnizate oferă informații suplimentare referitoare la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența research-ului din domeniul investițiilor și acesta nu face obiectul niciunei interdicții de acționa pe piață înaintea diseminării acestui material de research în domeniul investițiilor;

2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte și, în același timp, Admiral Markets nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe respectivul conținut;

3. Analiza este pregătită de un analist independent, Jitan Solanki, contributor freelancer (denumit în continuare "Autorul"), pe baza estimărilor personale;

4. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante în vederea prevenirii și gestionării conflictelor de interese;

5. În timp ce sunt luate toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, cât mai mult posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau completitudinea oricăror informații conținute în Analiză. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare;

6. Conținutul Analizei nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită de către Admiral Markets că clientul va profita de strategiile din aceasta sau că pierderile aferente pot fi sau vor fi limitate;

7. Orice fel de performanță din trecut sau modelată cu referire la instrumentele financiare indicate în acest material nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită din partea Admiral Markets cu referire la orice fel de performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și / sau scădea, în timp ce menținerea valorii activului nu este garantată;

8. Proiecțiile incluse în Analiză pot fi supuse taxelor, impozitelor sau altor taxe suplimentare, în funcție de subiectul publicației. Lista de tarife aplicabilă serviciilor oferite de Admiral Markets este disponibilă public pe site-ul Admiral Markets;

9. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pe diferență de curs) au un caracter speculativ și pot conduce atât la pierderi cât și la profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.

Avatar-Admirals
Admirals O soluție completă pentru cheltuieli, investiții și gestionarea banilor

Mai mult decât un broker, Admirals este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.