Wiadomości tradingowe dla początkujących – jak zarządzać ryzykiem na rynku Forex

Sierpień 11, 2022 19:47

Każdy dzień handlowy charakteryzuje się szerokim, a czasem wręcz oszałamiającym zakresem wydarzeń finansowych, co sprawia, że priorytetem dla początkujących inwestorów jest nieustanne śledzenie wiarygodnych źródeł informacji i zapoznawanie się z konsensusem opinii ekspertów.

Czytanie wiadomości finansowych pomaga między innymi zrozumieć kierunek, w którym podąża gospodarka i waluty poszczególnych krajów. Inwestorzy giełdowi mogą również na bieżąco śledzić rozwój sytuacji na spółkach notowanych na giełdzie. Takie podejście sprawdza się wśród zwolenników analizy fundamentalnej, często opierających swoje decyzje handlowe na dostępnych informacjach. W żadnym wypadku nie można jednak zapominać o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem pozwala nam przetrwać w zmieniających się warunkach rynkowych, w których nie ma czegoś takiego jak gwarantowany zysk. Im szybciej skupisz się na ochronie kapitału, tym szybciej pozbędziesz się nadmiernego stresu, co z dużą dozą pewności pozytywnie wpłynie na Twój trading.

Wszystkiego nie da się przewidzieć

Zarządzanie ryzkiem to istotny aspekt na rynkach, bardzo często zaskakujących nietypowymi zachowaniami.

Aby zilustrować to bardziej szczegółowo, weźmy scenariusz, w którym Wielka Brytania ma właśnie podać swoje najnowsze kwartalne wyniki Produktu Krajowego Brutto (PKB). Sprawdzając możliwy odczyt, można natknąć się na różne konsensusy rynkowe z agencji ratingowych, takich jak Moody's, lub konsensusy analityków zebrane przez agencje informacyjne, takie jak Reuters i Dow Jones News. Ponadto agencje rządowe wydają coroczne prognozy wzrostu gospodarczego, na podstawie których analitycy dokonują obliczeń. Przykłady prognoz rynkowych można zobaczyć w naszym kalendarzu Forex, dostępnym na stronie Admirals.

Jak widać, nie brakuje opinii rynkowych, na których można oprzeć swoje decyzje podczas zakładania pozycji przed odczytem. Dochodzi do tego możliwe odchylenie wyniku od prognoz, pomimo dogłębnego zbadania tematu przez wiele instytucji.

Jeśli konsensus rynkowy zakładał, że gospodarka Wielkiej Brytanii w drugim kwartale wzrosła o 2 procent, a rzeczywisty wynik wyniósł 1,95 procent, jest to wystarczające odchylenie, aby wywołać duży ruch na parach walutowych z GBP. Być może zerknąłeś wcześniej na prognozy i widząc 2% wzrost założyłeś długą pozycję. Niestety nieznaczne odchylenie od przewidywań potrafi czasem wywołać bardzo dużą reakcją – w tym wypadku spadek.

Ustawianie poziomów stop loss

Aby uchronić się przed dużym ruchem przeciwnym do naszej pozycji, należy ustawić zlecenie stop-loss. Istnieje wiele opinii na temat miejsca ustawienia zlecenia obronnego.

Jedną z metod jest SL dość blisko pozycji wejściowej, aby ponieść w miarę małą stratę w razie nieoczekiwanego ruchu. Kolejna metoda to ustalenie, na jaką procentowo stratę możemy sobie pozwolić i wytyczenie miejsca SL właśnie na tej podstawie. Trzecia metoda to znalezienie ostatniego wsparcia na instrumencie, którym akurat handlujemy – w momencie przebicia wsparcia (lub oporu w przypadku długiej pozycji) stop loss zamknie naszą pozycję.

Hedgowanie pozycji

Hedgowanie wymaga nieco więcej doświadczenia i dobrej analizy rynku. Posłużmy się przykładem Non-Farm Payrolls z USA – odczytu zawsze wzmagającego zmienność na właściwie każdej klasie aktywów. Załóżmy, że inwestorzy spodziewają się silnego odczytu i, co za tym idzie, umocnienia dolara amerykańskiego.

Oczywiście zawsze może się okazać, że oczekiwania rynku nie zostaną zrealizowane.

Złoto i dolar są z reguły odwrotnie skorelowane, co oznacza, że jeśli dolar rośnie, ceny złota spadają, ponieważ aktywa te są postrzegane jako bezpieczne przystanie i wykorzystywane jako rezerwy międzynarodowe. Dolar jest faworyzowany, kiedy ekonomia Stanów Zjednoczonych jest silna, a mocny rynek pracy to jeden z symptomów takiego stanu rzeczy. Jeżeli inwestor posiada długą pozycję na dolarze i chce się zabezpieczyć przed odczytem NFP, może dobrać długą pozycję na kontraktach CFD na złoto (ma taką możliwość na rachunku handlowym w Admirals). 

Pomimo hedgowania należy również pamiętać o ustawieniu SL na obydwu instrumentach. Jeżeli NFP okaże się gorsze od oczekiwań, dolar spadnie i zamknie się na naszym stop-lossie. Możemy wtedy oczekiwać adekwatnego wzrostu na złocie i zysku, który zrekompensuje nam poniesioną na dolarze stratę.

Jak widać z powyższych przykładów, trading wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. W Admirals dbamy o to, aby nasi klienci mieli dostęp do szerokich zasobów edukacyjnych. Wspieramy ich zarówno analizami rynkowymi czy webinarami, jak i artykułami poruszającymi najważniejsze kwestie handlu na rynkach.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszych webinarów i uczyć się od ekspertów rynkowych, kliknij poniższy baner:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.