Spotkanie WEF i komentarze polityków EBC dotyczące obniżki stóp procentowych przyciągają uwagę

Styczeń 16, 2024 15:41

Rynek amerykański wznowił swoją aktywność po długiej weekendowej przerwie spowodowanej świętem Martina Luthera Kinga Jr., rozpoczynając tydzień różnorodnymi publikacjami danych ekonomicznych.

54. doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego rozpoczęło się już w Davos w Szwajcarii, przyciągając uwagę liderów politycznych i biznesowych z całego świata, którzy będą wymieniać opinie na temat różnych kwestii, takich jak napięcia geopolityczne, globalne warunki gospodarcze i inne.

Decydenci EBC odrzucają plotki o obniżce stóp procentowych

W strefie euro decydent EBC Joachim Nagel powiedział, że czasami rynki mogą być bardzo optymistyczne, dodając, że inflacja w strefie euro pozostaje zbyt wysoka. Nagel zauważył, że rada zarządzająca EBC może poczekać do lata, a następnie zacząć rozważać obniżki stóp procentowych. Ekonomiści sugerują, że pierwsza obniżka stóp procentowych w strefie euro może nastąpić we wrześniu tego roku, jednocześnie wspominając, że Nagel jest jednym z zwolenników ścisłej polityki pieniężnej w Radzie.

Z kolei szef austriackiego banku centralnego, Robert Holzmann, powiedział dziennikarzom CNBC uczestniczącym w spotkaniu WEF w Davos: „Nie mogę sobie wyobrazić, że będziemy jeszcze rozmawiać o cięciach, ponieważ nie powinniśmy o tym rozmawiać. Wszystko, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, wskazuje na coś przeciwnego, więc mogę nawet przewidzieć brak cięć w tym roku”.

Raport dotyczący CPI w Wielkiej Brytanii w grudniu 2023 r.

W środę rano Office for National Statistics (ONS) opublikuje dane dotyczące krajowej inflacji CPI w grudniu.

Ekonomiści spodziewają się, że raport wykaże wzrost o 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Oczekuje się, że w ujęciu rocznym inflacja CPI wyniesie 3,8%, czyli nieco mniej niż w listopadzie.

Od marca 2023 r. główny wskaźnik CPI w Wielkiej Brytanii spadł o ponad połowę, spowalniając z 10,1%. Niektórzy analitycy rynkowi spekulują, że Bank Anglii może być bliżej cięcia stóp procentowych w 2024 r. niż pierwotnie wyceniano. Sugerują one jednak, że inflacja spadła z powodu spadku cen paliw, podczas gdy średnie zarobki rosły przez wiele kolejnych miesięcy.

Raport o PKB Chin za czwarty kwartał 2023 r.

W środę rano chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) opublikuje badanie PKB za czwarty kwartał 2023 roku. W raporcie Agencji Reutera stwierdzono, że „produkt krajowy brutto (PKB) prawdopodobnie wzrósł o 5,2% w 2023 r., osiągając roczny cel wzrostu rządu, częściowo wspomagany przez efekt niskiej bazy z poprzedniego roku, który był naznaczony blokadami COVID-19, zgodnie z medianą prognoz 58 ekonomistów ankietowanych przez Agencję Reutera”.

Ta sama ankieta wykazała, że analitycy rynkowi spodziewają się, że chińska gospodarka prawdopodobnie spowolni do 4,6% w 2024 r., A nawet więcej do 4,5% w 2025 r. Należy zauważyć, że krajowy sektor nieruchomości ucierpiał w 2023 r., a ekonomiści sugerują, że może on odegrać znaczącą rolę w odbiciu gospodarki.

Niemiecki PKB skurczył się w 2023 r.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Destatis wykazało, że niemiecka gospodarka skurczyła się w czwartym kwartale roku o -0,3% w ujęciu kwartalnym. Chociaż niemiecka gospodarka zmniejszyła się, uniknęła technicznej recesji, ponieważ Destatis zrewidował dane za trzeci kwartał do 0%. Dane za ostatni kwartał były nieco lepsze niż przewidywali analitycy. Niemiecki PKB jest nadal o 0,7% wyższy niż w 2019 r., czyli rok przed atakiem pandemii Covid-19.

Komentując wiadomości dotyczące niemieckiej gospodarki, ekonomiści ING zauważyli, że „niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,3% rok do roku w 2023 roku. Co gorsza, nie widać rychłego odbicia, a gospodarka wydaje się przechodzić pierwszą dwuletnią recesję od początku XXI wieku. Podsumowując, spodziewamy się kontynuacji obecnego stanu stagnacji i płytkiej recesji. W rzeczywistości ryzyko, że rok 2024 będzie kolejnym rokiem recesji, jest wysokie. Spodziewamy się, że niemiecka gospodarka skurczy się w tym roku o 0,3% rok do roku. Byłby to pierwszy raz od początku XXI wieku, kiedy Niemcy przeszłyby dwuletnią recesję, choć może się ona okazać płytka”.

Handluj na pozbawionym ryzyka rachunku demo

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.