Czym jest Trading i Inwestowanie Wydarzeniami Informacyjnymi

Maj 19, 2022 16:23

Początkujący inwestorzy na rynkach finansowych często zadają pytanie: czym są wydarzenia informacyjne dotyczące tradingu i inwestowania?   

Odczyty wiadomości finansowych są natychmiast przekazywane przez media i wywołują szereg działań ze strony traderów i inwestorów. Reakcje te można traktować jako reakcję łańcuchową, która często wygląda następująco:   

 • Wydarzenie zaplanowane  
 • Osiągnięcie konsensusu przez analityków  
 • Zajęcie pozycji przez inwestora  
 • Odczyt wyniku faktycznego  
 • Zajęcie lub zamknięcie pozycji 

Kto ogłasza te wydarzenia i dlaczego mają one tak duży wpływ na nastroje rynkowe?

Benchmarking

Rządy i niektóre znane firmy zajmujące się analizą finansową, takie jak IHS Markit, przeprowadzają badania poprzez ankietowanie grup rzeczywistych uczestników rynku, na przykład menedżerów ds. zakupów w fabrykach lub firm budowlanych w sektorze mieszkaniowym.   

Wyniki tych badań są następnie ogłaszane i rozpowszechniane za pośrednictwem rządowych stron internetowych. Badania obejmują różne sektory gospodarki i nazywane są benchmarkami lub wskaźnikami. Można je traktować jako zapis historyczny, który pozwala umieścić wyniki gospodarcze w odpowiednim kontekście.  

Dane te są podawane przez media finansowe i odczytywane przez inwestorów, którzy używają benchmarków jak termometrów do oceny stanu gospodarki i podejmowania decyzji handlowych.   

Przykładowe wskaźniki ekonomiczne stosowane na rynkach walutowych to:   

 • Indeks menedżerów ds. zakupów (PMI)  
 • Produkt Krajowy Brutto (PKB)  
 • Sprzedaż detaliczna  
 • Odczyty inflacji  
 • Raporty o bezrobociu  
 • Raporty z sektora mieszkaniowego i budowlanego  
 • Raporty o bilansie handlowym  
 • Import i eksport  
 • Decyzje banku centralnego w sprawie stóp procentowych  

Wskaźniki giełdowe  

Inwestorzy giełdowi używają indeksów giełdowych jako punktów odniesienia, podobnie jak raportów o wynikach spółek akcyjnych.   

Inwestorzy na rynkach akcji uważnie śledzą również decyzje banków centralnych, ponieważ mogą one wpływać na klimat stóp procentowych i na to, czy inwestorzy będą preferować obligacje o stałym dochodzie zamiast akcji.   

Gdzie mogę znaleźć ogłoszenia handlowe?

Doświadczeni traderzy rynku Forex korzystają z wyspecjalizowanych kalendarzy, aby śledzić wydarzenia handlowe. Kalendarz Inwestora Admirals zawiera listę najważniejszych wydarzeń związanych z wiadomościami handlowymi. Składniki wydarzenia to:  

 • Godzina i data publikacji 
 • Waluta krajowa, której dotyczy wydarzenie  
 • Poziom wpływu  
 • Tytuł i opis wydarzenia  
 • Konsensus rynkowy
 • Poprzedni odczyt
 • Obecny odczyt

Aby dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej, dołącz do bezpłatnych seminariów internetowych Admirals, w tym do sesji tradingowych na żywo prowadzonych codziennie rano przez eksperta Markusa Gabela, gdzie możesz obserwować trading i inwestowanie w wydarzenia informacyjne analizowane w czasie rzeczywistym.  

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.