Niższy PMI w strefie euro przed lipcową decyzją EBC o stopach procentowych

Lipiec 06, 2022 13:47

Inwestorzy wyceniają najnowsze ryzyko dla europejskiej gospodarki po tym, jak najnowszy benchmark S&P Purchasing Manager Index dla czerwca spadł do 52 z 54,8 w maju. Mimo że technicznie rzecz biorąc, gospodarka nadal znajduje się na ścieżce wzrostu, wiadomość o spowolnieniu pojawia się przed decyzją Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych w dniu 21 lipca, kiedy to oczekuje się, że decydenci podniosą swoją kluczową stopę procentową z 0 do 0,25 procent.  

Głównym pytaniem jest, czy europejska gospodarka może powrócić do silniejszego wzrostu po rozpoczęciu zacieśniania polityki pieniężnej. Dostęp do kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych stanie się droższy, co wpłynie na inwestycje i wydatki. Istniejące kredyty będą miały wyższe poziomy spłat, co oznacza, że jeśli EBC zbyt szybko podniesie kluczowe wskazówki dotyczące stóp procentowych, może pojawić się ryzyko niewypłacalności w sektorze bankowym i finansowym. Podniesienie stóp procentowych oznaczałoby również większe dochody dla sektora finansowego po wielu latach niskich stóp procentowych, co mogłoby wesprzeć inwestorów w zakresie zwrotu z dywidendy w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Oprócz tych wyzwań, wydarzenia geopolityczne w Ukrainie w dalszym ciągu przyczyniają się do wzrostu inflacji, a jeśli Europa wejdzie w recesję, która będzie miała wpływ na zatrudnienie, może to doprowadzić do okresu stagflacji. 

EUR znajduje się pod silną presją ze strony USD, ponieważ sentyment bezpiecznej przystani i pozycjonowanie przed NFP wzmocniły walutę w tym tygodniu. Wspólna waluta strefy euro zanurkowała do poziomu 1,0239 w dniu 5 lipca, ponownie dając możliwość parytetu z USD. 

Z innych rynków, wydaje się, że ceny spot ropy naftowej spadły o prawie 20 dolarów od końca czerwca, oscylując w tym momencie wokół 100 dolarów za baryłkę. Każda presja na obniżenie inflacji jest dobrym zjawiskiem dla gospodarki europejskiej. Ponadto, gdy stopy procentowe w Europie wzrosną, istnieje większa szansa na okiełznanie inflacji. 

W dniu dzisiejszym zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej w strefie euro za maj. Oczekuje się, że benchmark wzrósł z 3,9% do 5,4% w ujęciu rocznym. Wszelkie niespodzianki na plus lub minus mogą poruszyć pary walutowe z EUR w tym wrażliwym dla europejskiej gospodarki momencie. 

Dodatkowo, dziś późnym wieczorem zostaną opublikowane protokoły FOMC z wglądem w analizę gospodarki i oczekiwania dotyczące stóp procentowych ze strony amerykańskiego banku centralnego. W zależności od reakcji traderów na treść Minutek, poruszać się mogą pary walutowe z USD. Wreszcie, więcej danych z USA z wynikami ISM Services PMI za czerwiec, oczekuje się spadku z 55,9 do 54,5. 

Szybka wskazówka 

Jakie są warunki stagflacji?  

Aby wystąpiła stagflacja muszą zaistnieć trzy warunki: wysokie bezrobocie, niski wzrost gospodarczy i wysoka inflacja. Jeśli występują tylko dwa warunki, np. niski wzrost i wysoka inflacja, jest większa szansa na poprawę gospodarki. Kiedy wszystkie trzy warunki występują jednocześnie, zwykle wymaga to ogromnych bodźców ze strony polityki fiskalnej i monetarnej, aby ożywić gospodarkę.   

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej i technicznej? Dołącz do darmowych webinarów Admirals! 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.